Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Warmtewet

732 views

Published on

presentatie van Lex Bosselaar op IVBN bijeenkomst op 10 oktober 2013 over de warmtewet.

Published in: Real Estate
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Warmtewet

  1. 1. De Warmtewet Hoevelaken 10 oktober 7 november 2013 Lex Bosselaar
  2. 2. Het Nationaal Expertisecentrum Warmte (NEW) Onderdeel van Agentschap NL – Energie & klimaat Doel: Het overdragen van kwalitatieve, betrouwbare en objectieve kennis over het verduurzamen van de warmte- en koudevoorziening Doelgroep: beslissers in gebouwde omgeving en industrie Uitgaand van Trias Energetica; álle opties voor warmte/koude 2 2
  3. 3. Regelgeving: Warmtewet in hoofdlijnen Doel: bescherming van de gebonden klant • Vergunning voor levering van warmte > 10 000 GJ • Maximumprijs per GJ voor gebruikers tot 100 kW • Maximumprijs en vastrecht geregeld in Warmtebesluit (de formule) en de warmteregeling (de parameters) • De reikwijdte is ook voor niet vergunningsplichtigen • De ACM kan ingrijpen als een exploitant te veel winst maakt • Bestaande geschillencommissies krijgen een rol • De warmtewet geldt niet voor koudeleveringen • Levering van warmte is geregeld bij faillissement • De wet is aangenomen in 1e en 2e kamer • Informatie op: https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/warmte/inleiding/ http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/07/06/brief-over-het-wetsvoorstelwarmtewet-warmteregeling.html • Invoering per 1 januari 2014 3
  4. 4. Warmtewet: prijsregulering variabele prijs Warmteprijs: • Geregeld in warmtebesluit en de warmteregeling Warmteprij s Gasprijs CVverbrandingswaarde _ gas €20 ,76 per GJ (ex btw) • Rendement (η) afhankelijk van rendement tapwater en ruimteverwarming • η = 0.7831 • Gemiddelde gasprijs is €0,571 per m3 (2013 volgens ACM) 4
  5. 5. Warmtewet: prijsregulering vastrecht Vastrecht warmte: • Geregeld in warmtebesluit en de warmteregeling • €218,67 ex btw vastrecht 5
  6. 6. Warmtewet: BAK • Niet gereguleerd, onderhandelbaar • Alleen bij aansluiting op een bestaand warmtenet is BAK gelijk aan aansluitkosten gasaansluiting (ca. €1000 ?) 6
  7. 7. Regelgeving: warmteplan en aansluitplicht • • • • Voor nieuwbouw is er aansluitplicht op een warmtenetwerk Deze is alleen effectief als de gemeente een warmteplan heeft Het warmteplan is onderdeel van het bouwbesluit Een warmteplan is: • • • • 7 Een besluit van de gemeenteraad Voor een bepaald gebied Beschrijft de mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu Het is de basis voor beoordeling van een gelijkwaardige oplossing
  8. 8. Info en links • Het Nationaal Expertisecentrum Warmte www.agentschapnl.nl/new • ACM warmtewet https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/warmte/inleiding/ • Warmtebesluit: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-359.html • Warmtewet: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-358.html • Warmtekaart www.warmteatlas.nl Lex Bosselaar tel. 088 602 2495 Lex.Bosselaar@Agentschapnl.nl

×