Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bijdrage van biomassa aan duurzame warmte

599 views

Published on

Presentatie van Ria Kalf op MJA workshop over Duurzame energietechnieken in de utiliteitsbouw

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bijdrage van biomassa aan duurzame warmte

 1. 1. Workshop Duurzame Energietechnieken 1 Kan vaste biomassa voorzien in de warmtebehoefte? Ria Kalf, 20 mei 2014
 2. 2. Stand van zaken 2012 duurzame energie in Nederland (CBS, 2013) 2 • Water 0,4% • Wind 18,4% • Zon (PV; Warmte) 0,9 ; 1,1% • Bodem 3,5 % • Buitenlucht 2,7% • Biomassa 73 %
 3. 3. Aandeel Bio-energie (CBS, 2013) 3 • Afvalverbranding 15,5 % • Vervangen kolen in e-centrales 11,6 % • Houtketels bedrijven 3,0 % • Houtkachels huishoudens 13,1% • Overige verbranding 6,4 % • Biogas 8,5 % • Biobrandstoffen vervoer 14,1 %
 4. 4. Aandeel hernieuwbaar (CBS 2013) 4 • Aandeel hernieuwbaar 4,4 % – Van elektriciteit 10,5 % – Van warmte 3,2% • Energieakkoord – Wind op zee/land, biomassa kolencentrales 150 PJ – ‘overig’ en ‘decentraal’ 186 PJ
 5. 5. Bio-Energie in de gebouwde omgeving 5 • Duurzame warmte politiek nog niet lang een issue • Warmtevisie bij EZ in ontwikkeling • Bio-energie komt van twee kanten: huishoudens en grootschalig, nu het tussengebied • Bio-energie in GO tot nu toe vooral autonome ontwikkeling • Bio-energie in veel GO programma’s niet opgenomen (bijv. EPC) • Biogas hoofdstuk apart, nu niet in deze workshop
 6. 6. Biowarmte toepassingsgebieden 6 • Huishoudens/Woonruimte • Gebouwsniveau • Woonwijkniveau/stadsverwarming • Utiliteit (zwembad, appartementcomplex, camping) • Agrarische/Industriële toepassing
 7. 7. Biomassa kachels en ketels 7 • Houtkachels, tot ca. 50 kW: – Individuele ruimteverwarming – pellets, houtblokken • Houtketels, van 4 kW tot 1 MW en groter – Gebouwverwarming/agrarisch/industrie – Houtsnippers, pellets
 8. 8. Voorbeeldprojecten (I) 8 100-250 kW • Camping Twente • Zwembad Zwolle • Bloemensorteerhal • Gemeentehuis Voerendaal • Woonhuis/kantoor, onderneming Rekken Brandstof: pellets, houtsnippers
 9. 9. Voorbeeldprojecten (II) 9 Boven 250 kW: • Zwembad, Hellendoorn (600 kW) • Woonwijk Zevenaar, 1500 woningen, stadsverwarming (1,2 MW) • Seniorencomplex en meer, Denekamp (8 MW) • Hoornbeek college, Amersfoort (500 kW)
 10. 10. Projectontwikkeling 10 • Grote variatie in schaalgrootte/gebruik/beschikbare biomassa • Tot ca. 500 kW vorm van standaardisatie via vergelijkbare projecten (zwembad, utiliteit) • Op wijkniveau professionele project- ontwikkeling • Veelal maatwerk
 11. 11. Economie 11 • Biomassaketel is duurder dan gasketel • Terugverdienen door prijsverschil gas/biomassa • SDE voor installaties boven 500 kW • Fiscale stimulering mogelijk (EIA) • Terugverdientijd situatie specifiek, prijzen brandstof variëren
 12. 12. Technologie 12 • Verschil tussen pellet en snipperverbranding • Houtpellet ketel goedkoper dan snipperketel • Pellets duurder dan houtsnippers (€ 150 vs € 60, variabel); pellet veel hogere calorische waarde • i.v.m. hoog vochtgehalte snippers: 100 kW ketel levert 50% van vermogen t.o.v. 90 % met pellets • meestal kan van ‘snippers’ naar pellets, andersom niet
 13. 13. Biomassa 13 • Houtsnippers: ca. 50 bedrijven in NL hun core business: ontdoen van onderhoudswerk • Pellets: meer gestandaardiseerd, internationale markt. In Duitsland, Oostenrijk zeer algemeen ingevoerd. Aparte kwaliteit consument/industrie • Ketelleveranciers: kennen goede biomassa- leveranciers, echter nog geen keurmerken in NL
 14. 14. Randvoorwaarden 14 • Vergunningen: in principe vallen installaties onder 15 MW onder Activiteitenbesluit, geen aparte milieuvergunning • Ecodesign eisen in ontwikkeling voor o.a. biomassaketels/kachels • Kwaliteitseisen pellets (EN-plus) en houtsnippers: in NL nog niet vereist
 15. 15. Conclusies 15 • Biokachels en -ketels hebben grote potentie, vooral voor middelgrote gasgebruikers. • Pelletkachels als vervanging van open haarden (luchtkwaliteit) • Deze bio-energiesector is op weg volwassen te worden waar het om zekerstelling kwaliteit/keurmerken gaat • Vooral grotere toepassingen zijn maatwerk
 16. 16. Belangrijke websites 16 • www.avih.nl: biomassakaart met overzicht van biomassa-projecten en –leveranciers • www.infomil.nl: alle informatie rond vergunningen en emissie-eisen • www.rvo.nl: voor fiscale regelingen • www.qbis.nl: voor gekwalificeerde installateurs
 17. 17. 17 Dank voor uw aandacht www.platformbioenergie.nl info@platformbioenergie.nl

×