Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Beleid wet en regelgeving

254 views

Published on

Presentatie tijdens workshop over Installaties voor MJA deelnemers op 25 april 2013 bij DWA in Bodegraven.

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Beleid wet en regelgeving

 1. 1. 1
 2. 2. ing. P. Mensink (Pieter)Richtlijnen, wet- en regelgevingniet het meest spannende onderwerp….tóch eenUPDATE
 3. 3. 35x belangrijkISSO publicatie 39AMVB bodemenergieUitfasering R22Referentie energiezorgProtocol monitoringMJA3
 4. 4. 4REFERENTIE ENERGIEZORGMinimumeisen energie-managementsystemen MJA•Beleid•Planning•Doel- en taakstelling•Implementatie•Controle•Draagvlak
 5. 5. 5REFERENTIE ENERGIEZORG“Meten, monitoren en evaluerenzijn de belangrijkste onderdelenvan het EMS om tebewerkstelligen dat deorganisatie presteert volgenshet vastgestelde EM-programma”HOE?
 6. 6. Protocol monitoring MJA3• Update ten opzichte van dehandreiking MJA-2• Gaat vooral in op de maniervan rekenen aanenergiestromen en hetmeten van besparingen.• Wetenswaardig, maar metsterke productie-focus.6
 7. 7. Uitfasering koudemiddel R227Staat „los‟ van energiemanagement,maar vanaf 2015 geldt een bijvulverbod.“Dit jaar actie ondernemen biedteen aantal voordelen”
 8. 8. AMVB Bodemenergie8• Standaardiseringvergunningsaspecten• Verkorten doorlooptijd• Vereenvoudigenprocedure• Minder „willekeur‟
 9. 9. ISSO 399• Integrale richtlijn voor WKO• Ontwerp, realisatie én beheer• Certificeringstraject in opstart• Geeft de gebruiker een basis
 10. 10. 10“Onderhoud is regelmatig verdeeldover verschillende partijen, bijproblemen wordt er naar elkaargewezen voor de oorzaak”

×