Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Beelden van toepassing Activiteitenbesluit binnen de zorgsector

Presentatie van Roberto Traversari van TNO Centrum voor Zorg en Bouw.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Beelden van toepassing Activiteitenbesluit binnen de zorgsector

 1. 1. Het activiteitenbesluit Beelden van toepassing binnen de zorgsector Roberto Traversari
 2. 2. Bestuurlijk <ul><li>Er is veelal geen natuurlijk incentive voor bestuurders </li></ul><ul><li>om met energie energiebesparing aan de gang </li></ul><ul><li>te gaan </li></ul><ul><li>Energiekosten zijn slechts marginaal op de totale exploitatie van een zorginstelling </li></ul><ul><li>Onzekerheid over de echte besparingen </li></ul><ul><li>MVO leeft niet omdat men vindt dat zorginstellingen al een maatschappelijke rol vervullen => zorg bieden en betaalbaar houden </li></ul>Roberto Traversari Roberto Traversari Het activiteitenbesluit 22 november 2011
 3. 3. Handhaving <ul><li>Er wordt door het bevoegd gezag niet of nauwelijks gehandhaafd </li></ul><ul><li>Het is onduidelijk hoe gehandhaafd kan worden op basis van Artikel 2.15 </li></ul><ul><ul><li>terugverdientijd van vijf jaar of minder of alle maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe worden de besparingen bepaald: lijstjes met maatregelen zijn te simpel en misleidend </li></ul></ul>Roberto Traversari Roberto Traversari Het activiteitenbesluit 22 november 2011
 4. 4. Inhoudelijk <ul><li>Er vindt geen of zeer beperkte monitoring plaats waardoor de effectiviteit van maatregelen niet helder wordt en onzekerheid over werkelijk te verwachten besparingen blijft bestaan </li></ul><ul><li>Binnen artikel 2.15 kan alleen het laaghangend fruit geplukt worden investeringen in hardware zijn lastig </li></ul><ul><li>Activiteiten/investeringen moeten in een bestaand masterplan/planning passen </li></ul><ul><li>Energiebesparing moet er vaak “even bij” worden gedaan </li></ul>Roberto Traversari Roberto Traversari Het activiteitenbesluit 22 november 2011
 5. 5. Oplossingsrichtingen <ul><li>Begeleid instellingen bij het (verplicht) opzetten van energieplannen via een regionaal masterclass traject (traject DCMR/Agentschap NL/TNO) als eerste stap in de keten van handhaving. </li></ul><ul><li>Zorg voor een goede vergelijkingsbasis waardoor er een incentive bij bestuurders ontstaat (we willen niet negatief opvallen/uitschieten). </li></ul><ul><li>Stel een energieparagraaf als verplicht onderdeel in het jaarverslag. </li></ul><ul><li>Maak het toetsingskader voor het bevoegd gezag eenduidiger m.b.t. artikel 2.15. => reik een methode aan om de besparingen te bepalen het is nu onvoldoende eenduidig of aan de criteria wordt voldaan. </li></ul><ul><li>Bovenstaande wellicht via een “Green Deal”?? </li></ul>Roberto Traversari Roberto Traversari Het activiteitenbesluit 22 november 2011
 6. 6. <ul><li>Voor meer informatie: </li></ul><ul><li>E. roberto.traversari @ tno.nl </li></ul><ul><li>T. 088 8662 208 </li></ul><ul><li>M. 0653 194 752 </li></ul>Roberto Traversari Roberto Traversari Het activiteitenbesluit 22 november 2011

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Presentatie van Roberto Traversari van TNO Centrum voor Zorg en Bouw.

Views

Total views

481

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×