Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infomil als informatiepunt over het Activiteitenbesluit

753 views

Published on

presentatie van Wendy Simonse van Infomil

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Infomil als informatiepunt over het Activiteitenbesluit

 1. 1. Energiebesparing in het Activiteitenbesluit <ul><li>Platform duurzame huisvesting </li></ul><ul><li>Wendy Simonse </li></ul><ul><li>Kenniscentrum InfoMil </li></ul>NL Milieu en leefomgeving stimuleert de realisatie van duurzame ambities door het verbinden van partijen, de toetsing aan milieuwetgeving en met financiering, informatie en advies. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving
 2. 2. Inhoud <ul><li>Activiteitenbesluit 5 minuten </li></ul><ul><li>Energiebesparing en Winst 3 minuten </li></ul><ul><li>Uniforme leidraad 2 minuten </li></ul><ul><li>Meer informatie 1 minuut </li></ul><ul><li>Vragen 4 minuten </li></ul>>> Als het gaat om milieu en leefomgeving
 3. 3. Activiteitenbesluit – systematiek >> Als het gaat om milieu en leefomgeving <ul><li>Inrichting type A en inrichting type B </li></ul><ul><ul><ul><li>Afdeling 1.2 Melding </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afdeling 2.1 Zorgplicht </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Afdeling 2.6 Energiebesparing </li></ul></ul></ul>Energiegebruik is geen norm bij het categoriseren van type A/B
 4. 4. Activiteitenbesluit – systematiek >> Als het gaat om milieu en leefomgeving <ul><li>Verantwoordelijkheid ‘ drijver inrichting ’ </li></ul><ul><ul><li>Realisatie energiebesparende maatregelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Initiatief vaststellen relevante maatregelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Nadruk op zelfredzaamheid </li></ul></ul>Drijfveer is veelal het verlagen van energiekosten
 5. 5. Activiteitenbesluit – systematiek >> Als het gaat om milieu en leefomgeving <ul><ul><li>Verantwoordelijkheid ‘ bevoegd gezag ’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Toetsen invulling zelfredzaamheid ondernemer </li></ul></ul><ul><ul><li>Inzicht in de typen energiegebruikers </li></ul></ul><ul><ul><li>Inzicht in energieverbruik </li></ul></ul><ul><ul><li>Inzicht in relevante maatregelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Inschatten besparingspotentieel </li></ul></ul><ul><ul><li>Inzicht in (toekomstige) realisatie technische maatregelen </li></ul></ul>
 6. 6. Activiteitenbesluit – afdeling 2.6 energiebesparing <ul><li>Artikel 2.15 </li></ul><ul><li>1. Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder of alle energiebesparende maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%. </li></ul><ul><li>2. Indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, kan het bevoegd gezag degene die de inrichting drijft waarvan het energieverbruik in enig kalenderjaar groter is dan 200.000 kilowatt uur aan elektriciteit of groter is dan 75.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen, verplichten om binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn, onderzoek te verrichten of te laten verrichten waaruit blijkt of aan het eerste lid wordt voldaan. </li></ul><ul><li>3. Indien uit het onderzoek, bedoeld in het tweede lid, blijkt dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, neemt degene die de inrichting drijft de in het eerste lid bedoelde maatregelen binnen een door het bevoegd gezag te bepalen redelijke termijn. </li></ul><ul><li>4. Het eerste lid is niet van toepassing indien het energiegebruik in de inrichting in enig kalenderjaar kleiner is dan 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en kleiner is dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen. </li></ul>>> Als het gaat om milieu en leefomgeving
 7. 7. Activiteitenbesluit – afdeling 2.6 energiebesparing >> Als het gaat om milieu en leefomgeving
 8. 8. Energiebesparing en Winst >> Als het gaat om milieu en leefomgeving <ul><ul><li>Relevante technieken en maatregelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Checklist en naslagwerk </li></ul></ul>Kantoren Supermarkten Zorginstellingen Hotels Detailhandel Horeca Metaalbewerkende bedrijven Houtbewerkende bedrijven Tankstations Opslag- en transportbedrijven Autobranche Onderwijs Sport www.infomil.nl/energie
 9. 9. Energiebesparing en Winst >> Als het gaat om milieu en leefomgeving 1 2 3 www.infomil.nl/energie
 10. 10. Energiebesparing en Winst >> Als het gaat om milieu en leefomgeving www.infomil.nl/energie
 11. 11. Uniforme leidraad <ul><li>Artikel 2.15 is van toepassing </li></ul><ul><li>Beroep op zelfredzaamheid </li></ul><ul><li>Toetsingkader = Energiebesparing en Winst </li></ul><ul><li>Energiebesparingsonderzoek (grooteverbruiker) </li></ul><ul><li>Vastleggen van de afspraken </li></ul>>> Als het gaat om milieu en leefomgeving Aansturen op natuurlijke momenten! Focus realisatie maatregelen (grootverbruiker)
 12. 12. Uniforme leidraad >> Als het gaat om milieu en leefomgeving www.infomil.nl/energie
 13. 13. Meer Informatie <ul><ul><li>Uniforme leidraad energiebesparing </li></ul></ul><ul><ul><li>Energiebesparing en Winst </li></ul></ul>>> Als het gaat om milieu en leefomgeving www.infomil.nl/energie https://lokaalklimaatbeleid.viadesk.com
 14. 14. Vragen………………? <ul><li>Wendy Simonse (Kenniscentrum InfoMil) </li></ul>>> Als het gaat om milieu en leefomgeving Bedankt voor jullie aandacht!

×