Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NLP day: kako da ostanem OK - Vesna Samardžić

1,306 views

Published on

 • Be the first to comment

NLP day: kako da ostanem OK - Vesna Samardžić

 1. 1. NLP day - kako da ostanem OK 21. januar 2012. Vesna Samard žić
 2. 2. <ul><li>Č etiri segmenta u toku opisanog dana u kojima je NLP imao svoju primenu: </li></ul><ul><li>Buđenje Jane i Djoleta i spremanje za vrtić </li></ul><ul><li>Definisanje akcionog plana na poslovnom sastanku </li></ul><ul><li>Popodne u dečijoj igraonici </li></ul><ul><li>Priprema za dan koji sledi </li></ul>
 3. 3. NLP teorijski koncepti
 4. 4. 1. Buđenje Jane i Djoleta i spremanje za vrtić Cilj je da se polazak u vrtić i na posao obavi na najbrži mogući način u dobrom raspoloženju, bez prisutne međusobne ljubomore, kome ću više posvetiti svoje jutarnje pažnje! <ul><li>dancing queen - auditivno sidro dobre energije </li></ul><ul><li>ljubav i nežnost koju pokazujem prema... zamislite još nekom – pozivanje metaforicke priče </li></ul>
 5. 5. a) Kako buđenje da prođe bez ljubomore na mlađeg brata? <ul><li>A ktiviranje sinoć pred spavanje ispričane Miltonove metaforičke prič e sa predhodno usidrenim svojim dobrim raspoloženjem </li></ul><ul><li>Likovi u toj priči, po pravilu, narvno su izmišljeni, prostor u priči izmešten je dalje od Janine realnosti , n e podseća na pravila koja moraju da važe, dva paradajizica zajedništvom pobeđuju oluju </li></ul><ul><li>pričanjem naizgled naivnih priče mi koristimo mogućnost za rad sa nesvesnim. </li></ul>
 6. 6. b) Najbrži način da se brzo spreme za vrtić <ul><li>. druga metaforičke priča: ko će prvi da se spremi za čas klizanja: Ivica i Marica ili deka, baka navija, deka kasni i konstantno gleda na sat i govori “wow” i deca pobeđuju u toj trci </li></ul><ul><li>pozivanje auditivnog sidra koje će biti aktivirano prvom prilikom kada resursno stanje žurbe, brzog uspeha i pobede, bude potebno. </li></ul><ul><li>What if ?- Brzi gonzales, Why? – dobar početak, dobra motivacija za dalje </li></ul><ul><li>Projekat od 21 dan – stvaranje navike </li></ul>.
 7. 7. 2. Definisanje akcionog plana na poslovnom sastanku Cilj ovog sastanka za mene će biti: „na kraju sastanka jasan dalji akcioni plan, uz prisutan dobar osećaj koji će motivisati na dalju dobru saradnju!“
 8. 8. <ul><li>Cilj da ostanem sa dobrim osećajem i posle ovakvih sastanaka, uz kvalitetno odrađen posao isprogramiraću pomoću identiteta. U pitanju je osoba koja uspeva da objedini dobar osećaj i dobro deljenje zadataka. </li></ul><ul><li>Prolazim kroz neurologičke nivoe i postavljanje potrebnih pitanja: gde, kada, s kim, šta, kako, zašto i ko? i nakon toga , prolazim stazom do svog cilja, sada sa novim identitetom i fiziologijom te osobe. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Okruženj e: 13h, sala za sastanke, osmeh, držanje opušteno, dobra komunikacija, ispisanini dalji akciono koraci </li></ul><ul><li>Ponašanje: dovrš en spisak sa do sada odrađenim koracima, navedem problematična pitanja , aktiviram sidro dobrog raspoloženja pre sastanka, s laganje, parafraziranje, “ Kako bi bilo da odmah sada dobijemo odgovore na navedena pitanja i postavimo novi akcioni plan?“ , uspesni pojedinci uspesna grupa </li></ul><ul><li>Sposobnosti i strategije: sposobnost za rad na projektu, vođenja razgovora, davanje feedback-a, uspostavljanje usaglašenosti...Strategija: Pozitivna sam i nasmejana, koristim omekšivače u obraćanju prilikom traženja željenih odgovora, imam i moj akcioni plan (what if – break state, parafraziranje, akcioni koraci) </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Uverenja i vrednosti: Verujem da je produktivnost vidno bolja ukoliko je prisutan dobar timski rad, međusobna tolerancija, prihvatanje konstruktivnih kritika i ukoliko se ima jasan plan rada, samo ukoliko se na vreme i jasno definiše podela posla i potrebni rokovi. Posao se može raditi u dobrom raspoloženju! </li></ul><ul><li>Identitet: deo tima koji pobeđuje, vođ a dobrog raspoloženja ,d rugi me vide kao nekog ko je preduzimljiv, organizovan i odgovoran, pun korisnih i konstruktivnih predloga, sa sposobnošću delegiranja, spreman da sasluša druge i uvek raspoložen za saradnju. </li></ul><ul><li>U vežba ti brzo zauzimanje fiziologije i držanje ove osobe, pa samim tim i maksimalno iskorišćenje svih potrebnih resursa koji su mi na raspolaganju, kako bih na cilju izgledala potpuno stopljena sa svojim novim željenim identitetom </li></ul><ul><li>Svrha: „Zabava i dobar osećaj uspeha, uvek i svuda!“ </li></ul>
 11. 11. 3. Popodne u dečijoj igraonici Želim da mi na tom skupu, kao mami dvoje samostalne dece koja se zabavljaju na tom rođendanu, bude potpuno ugodno dok sedim u okruženju prijatnih roditelja sa kojima ću voditi prijatan opušteni razgovor, dok se Djole i Jana igraju sa drugarima i učestvuju u igrama animatora .
 12. 12. <ul><li>Aktiviram resursno stanje zvano „Cheer!, potenciometar na brojku 8 (okretanjem prstena) </li></ul><ul><li>Priča o malom laviću Liu koji je uspeo da se odvoji od mame i počne da se zajedno igra sa svojim drugariima </li></ul><ul><li>Mama sedi zadovoljna u svom prijatnom okruženju, raspoložena i ponosna na svoju samostalnu veliku decu od čak ... četiri, i ...dve godine! </li></ul>
 13. 13. 4. Priprema za dan koji sledi <ul><li>tehnik a „Betty Erickson“, tzv. tehnik a samohipnoze kako bih povezala tačke svoje vremenske linije sa pripremanjem fiziologije mozga i tela za uspešan rad na istoj. (3, 2 pa 1 VAK ->stanje laganog transa ) </li></ul>Cilj naredne vežbe: bolja estimacija vremena, postizanje ravnoteže izmedju mog tela i onoga što radim, procena potrebnog vremena za kvalitetno i pravovremeno obavljanje zadataka u toku mog narednog dana.
 14. 14. D efini šem najvažnije tačke na sutrašnjoj vremenskoj liniji, P olako prošetam po njoj, vidim sebe kako idem, vreme i način na koji rešavam prvi, zatim drugi korak, i tako u nizu... V ratim se u napred, pa u nazad, definišem resurse koji su mi potrebni i u koje vreme, i na taj način svom mozgu zadajem sve potrebne instrukcije <ul><li>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> t </li></ul><ul><li>6:40 7:15 7:50 10:00 14:00 18:00 20:00 21:00 23:30 </li></ul>Jednostavno programiranje mozga i primanje instrukcije da tačno u to i to vreme bude spreman za izvršenje određenog zadataka. Posle ovakvog tretmana, u tačno određeno vreme naš mozak nam, zavisno od zadatka, sprema koktel sa dodatnim nivoom energije, adrenalina, acetiholina, šećera ili kiseonika ...
 15. 15. <ul><li>NLP „Mercedes model“ upoznaje nas sa činjenicom da misli, emocije i fiziologija čine celinu i da funkcionišemo po sledećem principu: Ukoliko promenimo misli... promenićemo emocije i fiziologiju, ukoliko promenimo fiziologiju... promeniće se i naše misli i emocije.. Dakle, promena fiziologije našeg mozga uticaće na naše dobro emocionalno stanje, na naš pozitivan tok misli i konačno – kao rezultat dati naše željeno ponašanje! </li></ul><ul><li>Zato u potpunosti iskoristimo priliku da upravljamo svojim stanjem i ostanemo OK! </li></ul>

×