Sunce,more i    NLP 9. jun-6. oktobar 2012. Biograd na Moru i Beograd
Trening „NLP Business Practitioner” je jedan od     „NLP Business Practitioner“ vam pruža dragocenunajznačajnijih kor...
„NLP Business Practitioner“ sadrži           V Zadržite promenu                        ...
Trenerski tim                       Metodologija i standardiPredrag Jovanović, NLP Master trener, Er...
Mesto održavanja treninga i rasporedmodulaOvog leta vodimo vas u Biograd na Moru u Hrvatskoj,turistički grad koji je pozic...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Letnji "NLP Business Practitioner"

973 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Letnji "NLP Business Practitioner"

 1. 1. Sunce,more i NLP 9. jun-6. oktobar 2012. Biograd na Moru i Beograd
 2. 2. Trening „NLP Business Practitioner” je jedan od „NLP Business Practitioner“ vam pruža dragocenunajznačajnijih koraka koje možete napraviti na priliku da steknete uvid u sopstvene kapacitete, kaoputu ličnog razvoja jer vam nudi mogućnost da, i da ovladate veštinama kojima ćete kod sebe, alitokom 7 modula, integrišete najefikasnije NLP alate, i svoje okoline, izazvati pozitivnu promenu. Našikreirate lično iskustvo i pronađete oblast primene treninzi su poznati po tome da ne praktikujemokoja je vama najznačajnija. Fokus treninga je na klasični odnos između profesora i učenika, većizgradnji sopstvenog uspeha, na primeni NLP alata radimo na timskom duhu i učimo jedni od drugihu procesima promene ponašanja, postizanju ličnih i tako što delimo razmišljanja, stavove, veštine iprofesionalnih ciljeva i zadržavanju dobrog osećaja životna iskustva.na tom putu. Bez obzira na to da li je NLP potpuno nov za vasVeštine i procesi koji se obrađuju na treningu mogu ili ste za njega već čuli, ovaj trening će promenitivam pomoći da prepoznate šta motiviše ljude oko vaš pogled na život. Odluka da učestvujete u ovojvas i kako da na najbolji način prenesete poruku uzbudljivoj avanturi može biti jedna od najboljihsagovorniku. S obzirom na to da je prvenstveni cilj odluka koju ste ikada napravili. To je putovanje sanašeg treninga primena NLP alata u poslovnom koga ćete se vratiti opremljeni fundamentalnimokruženju, jedan od rezultata koje možete očekivati je veštinama i najznačajnijim NLP tehnikama koje ćetei postizanje većeg stepena saglasnosti sa poslovnim moći da primenite u poslovnom i ličnom razvoju.partnerima, saradnicima i klijentima.Ukoliko sada odvojite malo vremena i za trenutak Na ovom treningu naučićete i da:zamislite poslovni trening u kombinaciji sa suncem, • uđete u adekvatno emocionalno ili mentalnoplažom, izletom brodićem na Kornate... večerom stanje u određenoj situaciji;uz dalmatinsko vino i gitaru... dobićete ideju kako • prepoznate nijanse u ponašanju koje mogu imatićete se osećati na našem treningu „NLP Business pozitivan ili negativan impakt na timski rad;Practitioner” koji počinje 9. juna... i ukoliko vam se • koristite svoje uspomene u cilju poboljšanjaova ideja dopada, ne propustite priliku da sve ovo i samopouzdanja;doživite! • na efikasan način utičete na sopstveno raspoloženje;Oblasti primene NLP-a • unapredite svoju sposobnost da slušate ljude oko sebe;Trening „NLP Business Practitioner“ privlači ljude • prepoznate koje su to strategije u komunikacijiiz najraznovrsnijih profesija i one najrazličitijih koje daju dobre rezultate, kao i one koje nisuinteresovanja s obzirom na to da znanja stečena efektivne;tokom treninga imaju univerzalnu primenu i utiču • razvijete strategije kojima ćete na najefikasnijikako na lični, tako i na profesionalni razvoj. Neke od način stići do ispunjenja svojih ciljeva.oblasti primene NLP-a su prodaja, preduzetništvo,liderstvo, koučing, roditeljstvo, obrazovanje itd.
 3. 3. „NLP Business Practitioner“ sadrži V Zadržite promenu Jedan od najvećih izazova prilikom rada nasedam modula: promenama je i održavanje željene promene u dužem vremenskom periodu. Peti modul je posvećenI Odaberite uspeh radu sa submodalitetima i sidrima, delovima NLP-aPrvi modul treninga vam donosi osnovne koji su ključni u generisanju dugoročne promene. Nakoncepte NLP-a i odgovor na pitanje šta to NLP ovom modulu ćete naučiti kako da u svakoj situacijičini umetnošću i naukom o uspehu. Naučićete šta generišite i zadržite jako resursno stanje. Kako dasu stubovi uspeha na kojima je NLP utemeljen i pojačate emocionalni odnos prema situacijama kojesaznaćete kako fokusiranost na cilj, moć zapažanja su za vas pozitivne i kako da ga smanjite kada je reči fleksibilnost vode ka bržem i lakšem postizanju o negativnim situacijama.željenih rezultata. Radićete na razvoju veština brzoguspostavljanja usaglašenosti sa najrazličitijim VI Kreiranje vizijesagovornicima, kao i na prepoznavanju i definisanju Šesti modul treninga je posvećen radu naličnih i profesionalnih ciljeva. projektima, dugoročnim ciljevima i kreiranju lične vizije. Na ovom modulu naučićete kako da svoj ličniII Osnove efektivne komunikacije ili poslovni projekat razgradite na elemente koji ćeNa drugom modulu ćete saznati šta je to što pojačati vašu motivaciju i koji će obuhvatiti i drugeefektivnu komunikaciju čini efektivnom, kao i ljude koji su deo vašeg sistema. Kroz koncept radašta se to nalazi u pozadini standardnih treninga na vremenskoj liniji i primenu modela neurologičkihkomunikacionih veština. Naučićete kako da u svakoj nivoa, vaši projekti će dobiti dodatni sjaj, a iskustvosituaciji postavite najpreciznije pitanje i kako da kreirano kroz korišćenje ovih modela podićiće nivodovedete u pitanje sopstvena uverenja koja vam vaše motivacije.stoje na putu do cilja. Komunikacioni model NLP-a imetamodel postaće vaši saveznici i pomoći će vam VII Motivacione strategijeda razumete dubinsku strukturu komunikacije. Naši ciljevi, projekti i vizije po pravilu uključuju i druge ljude. Često je ključ našeg uspeha vezanIII Napredni komunikacioni alati za uspeh naših saradnika, klijenata ili prijatelja.Razumevanje dubinske strukture će vam omogućiti Poslednji modul našeg treninga upravo jeda na trećem modulu naučite kako da jezički obrasci posvećen strategijama i ključnim elementima zapostanu vaš saveznik i kako da na najefikasniji način prepoznavanje motivacionih strategija. Koliko se vašinspirišete sagovornike - naučićete kako da uspešno stil prezentacije, rukovođenja ili prodaje razlikuje uprimenjujete Miltonove govorne obrasce i kako da zavisnosti od toga ko je pred vama? Kako motivišetepostignete visok stepen saglasnosti sa poslovnim saradnike čija je „čaša do pola puna“, a kako one kojipartnerima, saradnicima i klijentima. Fokus primene čašu vide „do pola praznom“? Sedmi modul treningaovih alata je u pregovaranju, prodaji, motivaciji je posvećen finom poliranju stečenih veština.zaposlenih i javnom nastupu. Poslednji segment treninga namenjen je primeni strategija kreativnosti u radu na projektima.IV Pokrenite promenuPromena je osnova rasta i razvoja i zato je centralnideo našeg treninga posvećen promenama. Na ovommodulu naučićete osnovne NLP tehnike koje možetekoristiti prilikom rada na promenama ponašanja.Posebna pažnja je posvećena najefektivnijimnačinima za pokretanje lične promene. Krozojačavanje unutrašnje reprezentacije željenogishoda budućeg događaja radićete na aktiviranjusopstvenih resursa i na izgradnji željenog stanja.
 4. 4. Trenerski tim Metodologija i standardiPredrag Jovanović, NLP Master trener, Eriksonov Međunarodna asocijacija NLP instituta iz Berlinatrener i akreditovani kouč. Predragovo iskustvo, (IN-NLP) je internacionalno udruženje osnovanopored trenerskog rada, uključuje i sedmogodišnje sa ciljem održavanja kvaliteta NLP programaiskustvo u prodaji i menadžmentu prodaje u određivanjem kriterijuma za njihovo izvođenje.domaćim i internacionalnim kompanijama. Predrag Akreditovani članovi ovog udruženja imaju garancijuje predsednik Internacionalne asocijacije NLP kvaliteta svojih NLP programa, s obzirom na to dainstituta za Srbiju i akreditovani kouč Internacionalne ih izvode po propisanim IN-NLP standardima. NLPfederacije koučeva (ICF). Trenutno je na doktorskim Centar je punopravni član ove asociacije te su našistudijama iz koučinga. treninzi akreditovani od strane ove institucije, a posebno interesantan benefit naših programa je i tajdr Nada Kaiser, NLP Master trener i Master kouč. da oni donose ECTS poene za međunarodne studijeNada je potpredsednica Evropske koučing asocijacije iz psihologije na nekoliko univerziteta širom sveta.za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, kao i upravnicai docent prvog fakulteta za koučing na hrvatskom O namagovornom području čija se edukacija završavainternacionalnom diplomom po Bolonji: Master ofArts in Coaching i doktoratom u koučingu. Docent je NLP Centar je agencija za konsalting i menadžmentna Univerzitetu u Štutgartu, kao i kouč menadžera u osnovana 2008. godine, a koja od juna 2011. godinekompanijama: Bosch, ENBW itd. posluje u okviru Atria Grupe. Osnovna delatnost NLP Centra su otvoreni treninzi iz oblasti NLP-a, čijidr Brankica Ljamić Ivanović, NLP trener i konsultant je fokus na primeni NLP tehnika i alata u ličnom iza oblasti strateške upotrebe ljudskih resursa u poslovnom razvoju. Neurolingvističko programiranjepreduzećima. U fokusu njenog rada su prepoznavanje danas čini osnovu za veliki broj soft skills treninga,trening potreba i kreiranje trening plana za razvoj počevši od poslovne komunikacije, preko prodaje izaposlenih. Trener je za oblasti komunikacionih pregovaranja, pa do upravljanja konfliktima.veština i motivacije zaposlenih, kao i kouč poslovnihveština za vlasnike MSP i menadžere. Brankica je Mi polazimo od toga da svako od nas ima sveprvi biznis kouč u Srbiji akreditovan od strane potrebne resurse za ostvarenje svojih ciljeva. S timICF-a, psiholog, magistar menadžmenta, doktor u vezi, naš zadatak je da vam asistiramo da kreirateorganizacionih nauka. efektivne strategije za lični i profesionalni rast i razvoj u skladu sa vašim najlepšim vizijama.
 5. 5. Mesto održavanja treninga i rasporedmodulaOvog leta vodimo vas u Biograd na Moru u Hrvatskoj,turistički grad koji je pozicioniran kao centar rivijerejadranske obale i dalmatinskog nautičkog raja. Poznat jepo svojim borovim šumama, sunčanim zalivima, blizininajvažnijih nacionalnih parkova i zaštićenih prirodnihbogatstava.Sam trening, odnosno prva četiri njegova modula, bićeodržani u Sv. Petru kod Biograda, u pansionu „Esperanca“koji ima sopstvenu plažu, parking, wireless internet, kaoi prostorije za održavanje treninga. Preostala tri modulabiće održana u Beogradu, u prostorijama NLP Centra.Moduli I-IV • 9-17. jun • Sv. Petar kod Biograda na MoruModul V • 7-8. jul • BeogradModul VI • 1-2. septembar • BeogradModul VII • 22-23. septembar • BeogradSertifikacija • 6. oktobar • BeogradZa dodatne informacije i rezervaciju mesta kontaktirajtenas na brojeve telefona:060 029 0020, 011 4123-410, 4123-470ili putem e-mail adrese: office@nlpcentar.com. Utisci polaznika „NLP Business Practitioner“ je odličan trening koji vas uči kako da sanjate i pretvarate snove u realnost. Sada potpuno drugačije gledam na sve što se dešava oko mene. Aleksandra Janković, Freyssinet – prevodilac Biti deo ovog neizvesnog putovanja, družiti se sa toliko sjajnih i inspirativnih ljudi za mene je bilo jedno od najdragocenijih iskustava. Upoznati sebe, razumeti druge i prihvatiti različitosti, ključna je poruka koju sam usidrila u svoje sećanje sa treninga „NLP Business Practitioner“. Ivana Blečić, AK Kompresor - menadžer za metode i kvalitet Izvor fantastične energije i najbolja stvar koja mi se desila u poslednjih 10 godina. Dolazak na module za mene je predstavljao ulazak u novu dimenziju a posle njih sam danima imala energiju za sve. Trening je direktno uticao na podizanje mog samopuzdanja, proširivanje vidika, upoznavanje sa potpuno novim stvarima koje su od velike koristi i za mene i za moje okruženje. Dragana Aleksić, urednica magazina

×