Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентація "Стан імплементації Закону України "Про ринок природного газу",15.09.2016

Круглий стіл - презентація на тему: "Стан імплементації Закону України "Про ринок природного газу"

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Презентація "Стан імплементації Закону України "Про ринок природного газу",15.09.2016

 1. 1. Стан імплементації Закону України “Про ринок природного газу” Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вересень 2016 року
 2. 2. Передумовою для створення нової моделі ринку природного газу є зобов'язання України імплементувати Третій енергетичний пакет, зокрема: 1) Директиву Європейського парламенту та Ради 2009/73/ЄС, про спільні правила внутрішнього ринку природного газу; 2) Регламент ЄС № 715/2009, про умови доступу до мереж транспортування природного газу.
 3. 3. Основні принципи Третього енергетичного пакету • 1) відокремлення оператора ГТС (три моделі відокремлення OU, ISO, ITO) • 2) введення системи надання послуг по точкам входу/виходу; • 3) здійснення балансування системи; • 4) проведення аукціонів на точках входу/виходу на міждержавних з'єднаннях.
 4. 4. Нормативно-правові акти прийняті НКРЕКП на виконання вимог Закон України “Про ринок природного газу” 1. Кодекс газотранспортної систем 2. Кодекс газорозподільних систем 3. Кодекс газосховищ та критеріїв, згідно з якими до певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу 4. Правила постачання природного газу 5. Типовий договір транспортування природного газу 6. Типовий договір розподілу природного газу 7. Типовий договір зберігання (закачування, відбору) природного газу 8. Типовий договір постачання природного газу побутовим споживачам 9. Типовий договір постачання природного газу постачальником «останньої надії» 10. Методика визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання 11. Методологія встановлення плати за приєднання до газотранспортних і газорозподільних систем 12. Встановлено граничний рівень плати за приєднання, що є стандартним, до газорозподільних систем на 2016 рік 13. Затверджено форми звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу на ринку природного газу та інструкції щодо їх заповнення
 5. 5. Кодекс газорозподільних систем: • Повністю ліквідована необхідність погодження з газорозподільними підприємствами (Операторами газорозподільних систем) переходу споживача до нового постачальника. Відтепер новому постачальнику та споживачу достатньо укласти договір постачання природного газу, та постачальнику заявити про свої правовідносини зі споживачем Оператору газотранспортної системи, яким є ПАТ «Укртрансгаз». Оператори газорозподільних систем позбавлені будь-якого впливу на вибір споживачем бажаного постачальника. • Введена спрощена процедура укладання договору на розподіл природного газу. Відтепер, споживачу достатньо написати заяву про приєднання до умов договору, редакція якого затверджена НКРЕКП. При цьому зміст договору однаковий для всіх споживачів України, та може бути змінений виключно НКРЕКП. • Договір розподілу природного газу має бути укладений Оператором газорозподільної системи з усіма споживачами, об’єкти яких підключені до газорозподільної системи. В рамках договору Оператор газорозподільної системи забезпечує: • доставку природного газу на об’єкт споживача; • підтримку достатності рівня потужності на межі балансової належності об’єкта споживача; • регулярне вимірювання спожитих обсягів природного газу для забезпечення даними вимірювання всіх зацікавлених учасників ринку природного газу; • присвоєння кожному споживачу як суб’єкту ринку природного газу персонального ЕІС-коду (Energy Identification Code) за правилами європейських газових ринків, що надасть можливість закуповувати газ на європейських торгівельних площадках.
 6. 6. Правила постачання природного газу: • Правовідносини між постачальником та побутовим споживачем регулюються договором постачання природного газу, який є типовим та публічним, при цьому умови договору є однаковими для всіх побутових споживачів України, та не можуть бути змінені постачальником. Введена спрощена процедура укладання договору, згідно якої споживачу достатньо написати заяву про приєднання до умов договору. • Правовідносини між постачальником та споживачем який не є побутовим, регулюються договором постачання природного газу, зміст якого визначається за погодженням сторонами. Правила лише встановлюються перелік істотних умов такого договору. • Підставою для постачання природного газу споживачу є наявність у споживача договору розподілу природного газу (а для споживачів, об’єкти яких підключені до магістрального трубопроводу – договору транспортування природного газу) та персонального ЕІС-коду як суб’єкта ринку природного газу. • Правила визначають однозначний та прозорий порядок та умови переходу споживча від одного до іншого постачальника. • Правила визначають виключний перелік випадків для переходу споживача до постачальника «останньої надії» та критерії взаємовідносин з таким постачальником.
 7. 7. Договір розподілу природного газу: • Договір розподілу природного газу має бути укладений оператором газорозподільних систем з усіма споживачами, об’єкти яких підключені до газорозподільних систем. • На підставі укладеного договору розподілу природного газу, Оператор газорозподільної системи: • забезпечує доставку природного газу до об’єкта споживача; – присвоює споживачу персональний ЕІС-код як суб’єкта ринку природного газу та передає його Оператору газотранспортної системи для можливості оперативної ідентифікації споживача при визначені його підтверджених обсягів природного газу (його постачальника) та запровадженні процедури зміни його постачальника; – надає послугу споживачу із забезпечення цілодобового доступу до газорозподільної системи в межах приєднаної потужності його об’єкта для можливості споживання ним відповідних об’ємів природного газу, виділених постачальником природного газу; – забезпечує формування та передачу даних про об’єми та обсяги фактичного споживання природного газу споживачем до Оператора газотранспортної системи, у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи. • Договір є типовим та публічним, а його зміст однаковий для всіх споживачів України, і не може бути змінений суб’єктом природної монополії. Для укладання договору споживачу достатньо написати заяву про приєднання до умов договору. • Оператори газорозподільних систем зобов’язані розміщувати редакцію договору на своєму веб-сайті, та додатково розміщують редакцію договору в друкованих виданнях, що публікуються в межах їх території ліцензованої діяльності.
 8. 8. Договір постачання природного газу побутовим споживачам: • Договір є типовим та публічним, а його зміст однаковий для всіх побутових споживачів України, і може бути змінений сторонами. • Постачальники природного газу побутовим споживачам зобов’язані розміщувати редакцію договору на своєму веб-сайті. Постачальники із спеціальними обов’язками додатково розміщують редакцію договору в місцевих друкованих виданнях. • Договір укладається за спрощеною процедурою, згідно якої споживачу достатньо направити постачальнику заяву про приєднання до умов договору. • Для забезпечення приєднання до умов договору усіх діючих побутових споживачів, об’єкти яких знаходяться в межах закріпленої території постачальника із спеціальними обов’язками, останній має направити кожному побутовому споживачу супровідним листом за формою додатку № 2 до типового договору заяву-приєднання до умов договору з персоніфікованими даними по споживачу та його об’єкту, що складається за формою додатка № 1 до типового договору.
 9. 9. Договір постачання природного газу постачальником «останньої надії»: • Договір постачання природного газу з постачальником «останньої надії» укладається на основі типового договору який є публічним, а зміст такого договору є однаковим для всіх споживачів України. • Порядок укладання договору є спрощеним, згідно якого споживачу достатньо направити постачальнику заяву про приєднання до умов договору • Надання послуг постачальником «останньої надії» підвищує рівень безпеки постачання природного газу; • Постачальник «останньої надії» зобов’язаний інформувати шляхом публікації на сайті (і в передбачених законодавством випадках в засобах масової інформації) про детальну інформацію про зміну ціни на природний газ за п'ять днів до введення її у дію
 10. 10. Кодекс газотранспортної системи: • Створений європейський принцип функціонування газотранспортної системи за точками «вхід/вихід»; • Введення прозорих правил бронювання потужностей у точках входу/виходу з/до газотранспортної системи; • Надання річних, квартальних, місячних та на добу наперед послуг з транспортування природного газу на гарантованих або переривчастих засадах; • Визначення порядку присвоєння кожному суб’єкту ринку природного газу персонального ЕІС-коду (Energy Identification Code) за правилами європейських газових ринків , що надасть можливість закуповувати газ на європейських торгівельних площадках; • У випадку недостатності вільної потужності транскордонних точок входу/виходу до/з газотранспортної системи проведення аукціонів; • Введення правил комерційного балансування газотранспортної системи; • Введення норм якості природного газу.
 11. 11. Договір транспортування природного газу: • Договір транспортування природного газу укладається на основі типового договору, зміст такого договору є однаковим для всіх замовників послуг транспортування; • Відповідно до договору Оператор газотранспортної системи хоча б одну з таких послуг: • - послуга замовленої потужності в точках входу та виходу до/з газотранспортної системи; • - послуги фізичного транспортування природного газу газотранспортною системою; • - послуги балансування обсягів природного газу, які подаються до газотранспортної системи і відбираються з неї. • Надання Оператором газотранспортної системи річних, квартальних, місячних, на добу наперед послуг розподілу потужностей на гарантованих або переривчастих засадах; • Порядок проведення додаткових оплат та їх розмір за неякісний природний газ.
 12. 12. Кодекс газосховищ: • Введення прозорих правил бронювання потужностей газосховища; • Надання Оператором газосховищ річних, місячних, індивідуальних послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу на гарантованих або переривчастих засадах; • Надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу на основі кривих закування/ відбору природного газу.
 13. 13. Договір зберігання (закачування, відбору) природного газу: • Договір зберігання (закачування, відбору) природного газу укладається на основі типового договору, зміст такого договору є однаковим для всіх замовників послуг зберігання; • Надання Оператором газосховищ річних, місячних, індивідуальних послуг на гарантованих або переривчастих засадах; • Надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу на основі кривих закування/ відбору природного газу.
 14. 14. Загальний опис газового сектору • Суб’єктами ринку природного газу в Україні, відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», є оператор газотранспортної системи, оператор газорозподільної системи, оператор газосховища, оператор установки LNG, замовник, оптовий продавець, оптовий покупець, постачальник та споживач (у тому числі вразливі споживачі та захищені споживачі). • Сьогодні в Україні близько 200 підприємств здійснюють діяльність з видобутку природного газу. Основними суб’єктами господарювання у цьому секторі є ПАТ «Укргазвидобування» і ПАТ «Укрнафта». • Діяльність з транспортування природного газу, в тому числі діяльність з транзиту природного газу територією України здійснюється оператором газотранспортної системи, яким є ПАТ «Укртрансгаз». • Діяльність з розподілу природного газу (переміщення природного газу газорозподільною системою з метою його фізичної доставки споживачам, у тому числі і побутовим, але що не включає постачання природного газу) здійснюється операторами газорозподільних систем. Сьогодні 45 операторів газорозподільних систем мають ліцензію на розподіл природного газу. • Діяльність зі зберігання природного газу в підземних сховищах газу здійснюється оператором газосховищ ПАТ «Укртрансгаз». • Купівля-продаж природного газу, в тому числі імпорт, здійснюється постачальниками природного газу, оптовими покупцями та оптовими продавцями природного газу. Постачання природного газу постачальниками, що реалізують природний газ споживачам для їх потреб, здійснюється відповідно до отриманої ліцензії на постачання природного газу. З метою захисту прав споживачів Законом України «Про ринок природного газу» визначений постачальник «останньої надії». На виконання положень Закону України «Про ринок природного газу» та згідно з рішенням Кабінету Міністрів України НАК «Нафтогаз України» визначено постачальником «останньої надії».
 15. 15. Основні принципи функціонування ринку природного газу • захист прав та інтересів споживачів природного газу • вільна торгівля природним газом та рівність суб'єктів ринку природного газу • вільний вибір/зміна постачальника природного газу • невтручання держави у функціонування ринку природного газу • забезпечення рівних прав на доступ до газотранспортних та газорозподільних систем, газосховищ, установки LNG • вільна та добросовісної конкуренції, крім субєктів природних монополій • відповідальності суб'єктів ринку природного газу за порушення правил діяльності на ринку природного газу та умов договорів • відокремлення видів діяльності
 16. 16. Захист прав споживачів Гарантування постачання природного газу Частиною першою статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» визначено, що з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу на суб'єктів ринку природного газу у виключних випадках та на визначений строк можуть покладатися спеціальні обов'язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Так, 01 жовтня 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 758 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період)» (далі – Положення).
 17. 17. Положення визначає обсяг та умови виконання спеціальних обов'язків, що покладаються на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів на ринку природного газу, зокрема для забезпечення стабільності, належної якості та доступності природного газу, а також для підтримання належного рівня безпеки постачання природного газу споживачам, не створюючи загрози першочерговій цілі створення повноцінного ринку природного газу, заснованого на засадах вільної конкуренції, та з дотриманням принципів пропорційності, прозорості та недискримінації. Пунктом 11 Положення встановлено, що постачальники природного газу, визначені у додатку 1 Положення, не мають права відмовити побутовому споживачеві та релігійній організації (крім обсягів, що використовуються для провадження її виробничо-комерційної діяльності), об'єкти газоспоживання якого/якої розташовуються в межах відповідної території ліцензованої діяльності з розподілу природного газу, в укладенні договору про постачання природного газу за граничною роздрібною ціною природного газу, якщо такий споживач звернувся із відповідною заявою до постачальника.
 18. 18. Законом України «Про ринок природного газу» введено нове поняття – постачальник «останньої надії». Так, відповідно до положень частини першої статті 1 вказаного вище Закону України, постачальник «останньої надії» – це визначений Кабінетом Міністрів України постачальник, який не має права відмовити в укладенні договору постачання природного газу на обмежений час.
 19. 19. Положеннями статті 15 Закону України «Про ринок природного газу» визначено, що якщо постачальника ліквідовано, визнано банкрутом, його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано або її дію припинено, а також в інших випадках, передбачених правилами для постачальника «останньої надії», постачання природного газу споживачу здійснюється у порядку, визначеному правилами для постачальника «останньої надії» та на умовах Типового договору постачання постачальником «останньої надії», що затверджується Регулятором. Договір постачання між постачальником «останньої надії» і споживачем вважається укладеним з моменту початку фактичного постачання природного газу такому споживачу. Постачальник «останньої надії» постачає природний газ споживачу протягом строку, який не може перевищувати 60 діб та триває до кінця календарного місяця, що настає за місяцем початку фактичного постачання природного газу споживачу постачальником «останньої надії». Після закінчення цього строку постачальник «останньої надії» зобов'язаний припинити постачання природного газу споживачу. Постачальник «останньої надії» має право припинити постачання природного газу споживачу до закінчення зазначеного вище строку у разі невиконання цим споживачем обов'язку щодо повної та своєчасної оплати вартості природного газу, який постачається постачальником «останньої надії», відповідно до типового договору постачання постачальником «останньої надії». Ціна природного газу, що постачається постачальником «останньої надії», не повинна обмежувати конкуренцію на ринку природного газу і встановлюється на підставі правил для визначення ціни природного газу, що постачається постачальником «останньої надії», що затверджуються Регулятором. Правила для постачальника «останньої надії» визначені у розділі V Правил постачання природного газу та Типовому договорі постачання природного газу постачальником «останньої надії», затвердженому постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2501.
 20. 20. Вільний вибір постачальника природного газу Положеннями частини першої статті 14 Закону України «Про ринок природного газу» визначено, що усім споживачам гарантується право вибору постачальника. Законом забороняється стягувати плату або вимагати будь-яку іншу фінансову компенсацію у зв'язку із зміною постачальника (крім випадків, коли така плата або компенсація прямо передбачена договором постачання із споживачем, що не належить до категорії побутових споживачів). Діючий постачальник не має права встановлювати умови для припинення договору постачання, які обмежують право споживача на зміну постачальника.
 21. 21. Частиною другою вказаної вище статті 14 Закону України «Про ринок природного газу» передбачено, що за умови виконання споживачем своїх зобов'язань за договором постачання: 1) зміна постачальника за ініціативою споживача має бути завершена в термін не більше трьох тижнів з дня повідомлення таким споживачем про намір змінити постачальника, за умови дотримання правил зміни постачальника, у тому числі обов'язку щодо здійснення повного остаточного розрахунку з попереднім постачальником; 2) до припинення договору постачання діючий постачальник зобов'язаний забезпечувати постачання природного газу споживачу на умовах діючого договору. Наявність спору між діючим постачальником і споживачем, який заявив про намір змінити постачальника, не є підставою для затримки у виконанні договору постачання з новим постачальником.
 22. 22. Умови діяльності постачальників природного газу, а також процедури їх заміни споживачам врегульовані у прийнятих НКРЕКП Правилах постачання природного газу та Кодексі розподільних систем. Закон України «Про ринок природного газу» та Правила постачання природного газу спрямовані на ефективну реалізацію реформи ринку природного газу відповідно до вимог Третього енергетичного пакету, носять прогресивний характер та створюють механізм вільного вибору та зміни постачальника, що сприяє лібералізації ринку природного газу. Оскільки Закон України «Про ринок природного газу» вступив в дію наприкінці минулого року, статистична інформація з цього питання відсутня.
 23. 23. Відокремлення видів діяльності • 01.07.2015 відбулося відокремлення господарської діяльності з розподілу природного газу від господарської діяльності з постачання природного газу. • Взаємовідносини між юридично відокремленими суб'єктами ринку природного газу, що здійснюють діяльність з розподілу та постачання природного газу, та споживачами природного газу, що виникли з прийняттям Закону України «Про ринок природного газу», врегульовані Tиповим договором розподілу та Tиповим договором на постачання природного газу. • Відповідно до частини першої та другої статті 39 Закону України «Про ринок природного гачу» Оператор газорозподільної системи не може провадити діяльність з видобутку, транспортування або постачання природного газу. • Оператор газорозподільної системи має бути юридично та організаційно незалежний від інших видів діяльності на ринку природного газу, не пов'язаних з розподілом природного разу. • Результатом відокремлення суб’єктів господарювання ринку природного газу є створення більш прозорих та спрощених механізмів вибору/зміни споживачем постачальника природного газу, що сприятиме відкриттю ринку природного газу, створення конкуренції на ринку природного газу, та в подальшому оптимізації цін на природний газ.
 24. 24. Схема договірних відносин на ринку природного газу VTP, Власник газу (Оптовий Продавець) Постачальник Споживач Оператор ГРМ Оператор ГТС Договірпостачання Оплата за газ Договір розподілу Доступ до потужності Договір на відключення споживача Доступдопотужності Послуги балансування Договір Куплі-продажу Договір транспортування Договір транспортування
 25. 25. Для отримання природного газу споживач має укласти: • договір постачання природного газу з постачальником; • договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ, у разі підключення об’єкта споживача до газорозподільної системи цього оператора; • договір транспортування природного газу з Оператором ГТС у разі підключення об’єкта споживача до газотранспортної системи.
 26. 26. Відносини постачальник - споживач 1. Непобутовий споживач: вільний вибір постачальника; ринкові принципи формування ціни на природний газ; підставами для постачання є наявність у споживача договору на розподіл (транспортування); відсутність типових договорів (крім постачальника «ост. надії»); основні обов'язкові положення договору визначені Законом «Про ринок природного газу» та Правилами постачання; відповідальність за виникнення небалансів споживача визначається договором;
 27. 27. Відносини постачальник - споживач 2. Побутовий споживач: вільний вибір постачальника; підставами для постачання є наявність у спожив ача договору на розподіл; визначене коло суб'єктів, на які покладено спеціальні обов'язки постачати за визначеними граничними цінами; спрощена процедура укладення договору шляхом підписання заяви-приєднання до договору постачання побутовим споживачам; зміст договору визначається Типовим договором постачання побутовим споживачам;
 28. 28. Відносини постачальник - споживач Зміна постачальника природного газу гарантія права вибору постачальника; термін реалізації зміни – три тижні; зміна можлива після повного остаточного розрахунку; початок фактичного постачання нового постачальника - виключно з першого числа розрахункового місяця. ліквідована необхідність погодження з газорозподільними підприємствами переходу споживача до нового постачальника.
 29. 29. Відносини Оператор ГРМ - споживач спрощена процедура укладення безстрокового договору шляхом підписання заяви-приєднання до договору; зміст договору визначається Типовим договором розподілу природного газу; вартість надання послуг розраховується на підставі встановлених Регулятором тарифів; договором передбачається відповідальність споживача за несанкціонований відбір; Оператор ГРМ відповідальний за якість природного газу.
 30. 30. Відносини Оператор ГРМ - споживач - введення системи оплати за користування приєднаною потужністю (з 01.04.2016), що забезпечує рівний графік надходження коштів; - розмір приєднаної потужності визначається виходячи з технічних характеристик комерційного вузла обліку; - до вартості одиниці потужності включаються затрати Оператора ГРМ на здійснення оплати замовленої потужності в Оператора ГТС.
 31. 31. Відносини постачальник – Оператор ГТС - здійснення номінацій та алокацій спожитих обсягів; - відповідальний за небаланси споживача- постачальник; - надання послуги балансування здійснюється на підставі договору транспортування (відповідно до Типового договору транспортування); - вартість послуги балансування: Vнебаланс * 1,2* БЦГ
 32. 32. Відповідальність за небаланс VTP Постачальник Споживач Оператор ГРМ Оператор ГТС (договір на відключення) Відповідальність за дотримання балансування Відповідальність за дотримання балансування VTP Купівля- продаж Відповідальність за несанкціонований відбір газу (в т.ч. у разі продовження споживання природного газу після терміну зазначеного в повідомленні на відключення) Купівля-продаж Звичайна схема Схема у разі споживання природного газу після терміну зазначеного в повідомленні про відключення
 33. 33. Оператор ГРМ – Оператор ГТС - відносини регулюються відповідно до договору транспортування; - Оператор ГРМ у фізичних точках виходу з ГТС замовляє потужність; - величина замовленої потужності визначається Оператором ГРМ на один рік; - вартість одиниці потужності встановлюється тарифом.
 34. 34. Схема газотранспортної системи Газовидобувне підприємство Оператор ГРМ V T P Підземні сховища газу Точка входу Точка виходу Віртуальна точка входу Віртуальна точка виходу Споживач
 35. 35. Регулювання якості постачання природного газу споживачам У 2015 році НКРЕКП розробила і прийняла нормативно-правові акти, в яких визначені основні права споживачів природного газу щодо якості постачання, процедури відшкодування збитків споживачеві постачальниками природного газу та операторами ГРМ, порядки та терміни надання послуг щодо доступу до газорозподільної системи. Відповідно до Правил постачання та Кодексу ГРМ, споживач має право на відшкодування збитків, отримання компенсацій, проведення перерахунку наданих послуг у разі: • припинення постачання газу з вини оператора ГРМ або за неправомірним дорученням постачальника; • підтвердження факту відхилення параметрів якості газу та/або його тиску. Кодексом ГРМ встановлено порядок надання та граничні терміни виконання ряду послуг, зокрема щодо видачі технічних умов на приєднання до газорозподільної системи, підключення до мереж та пуску газу, тимчасового припинення розподілу природного газу, відновлення газопостачання, обліку (повірка, експертиза засобів вимірювальної техніки), перевірки якості природного газу та надання споживачеві даних щодо фізико-хімічних параметрів газу, що розподіляється споживачеві тощо. Кодексу ГРМ встановлено вимоги до фізико-хімічних характеристик природного газу, що розподіляються споживачеві, мають відповідати вимогам, встановленим у Кодексі газотранспортної системи (Кодекс ГТС), затвердженому постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493. Встановлюються жорсткіші вимоги щодо параметрів якості природного газу, які були визначені у ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленого и коммунально-бытового назначения. Технические условия», зокрема щодо калорійності природного газу, вмісту кисню, сірководню, азоту, механічних домішок тощо. З метою встановлення справедливої ціни на природний газ відповідно до його якості у Кодексі ГРМ передбачено перехід розрахунків за спожитий природний газ з об’єму (м3) на одиниці енергії (кВт∙год; Гкал; МДж), що дасть змогу споживачу сплачувати ціну за природний газ з врахуванням його енергетичної місткості (калорійності).
 36. 36. Якість природного газу, що надходить в УкраїнуЯкість природного газу, що надходить в Україну ВАТ «ГАЗПРОМ»ВАТ «ГАЗПРОМ» Калорійність газу:Калорійність газу: 7789890-80-8098098 ккалккал//м3м3 Середня калорійністьСередня калорійність:: 79607960 ккалккал//м3м3 ВАТ «ГАЗПРОМ»ВАТ «ГАЗПРОМ» Калорійність газу:Калорійність газу: 7789890-80-8098098 ккалккал//м3м3 Середня калорійністьСередня калорійність:: 79607960 ккалккал//м3м3 ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» Калорійність газу:Калорійність газу: 7630-96707630-9670 ккалккал//м3м3 Середня калорійністьСередня калорійність:: 82738273 ккалккал//м3м3 ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» Калорійність газу:Калорійність газу: 7630-96707630-9670 ккалккал//м3м3 Середня калорійністьСередня калорійність:: 82738273 ккалккал//м3м3 РЕВЕРСНИЙ ГАЗРЕВЕРСНИЙ ГАЗ Калорійність газу:Калорійність газу: 8060-81208060-8120 ккалккал//м3м3 Середня калорійністьСередня калорійність:: 80908090 ккалккал//м3м3 РЕВЕРСНИЙ ГАЗРЕВЕРСНИЙ ГАЗ Калорійність газу:Калорійність газу: 8060-81208060-8120 ккалккал//м3м3 Середня калорійністьСередня калорійність:: 80908090 ккалккал//м3м3
 37. 37. Якість природного газу, що споживається в УкраїніЯкість природного газу, що споживається в Україні
 38. 38. Перехід на використання енергетичних одиниць на ринку природного газу При НКРЕКП було створено робочу групу з розробки проекту постанови, якою передбачається введення порядку здійснення перерахунку об'єму природного газу на енергетичні одиниці (кВт*год, МДж, Гкал ).
 39. 39. Передумови переходу на однакові одиниці виміру Інформування споживача: Закон України “Про доступ до інформації у сферах діяльності природних монополій” Суттєвий запит з боку спільноти щодо якості природного газу Директиви ЄС: • 2006/32/ЄС від 05.04.2006 “Про ефективність кінцевого використання енергії та енергетичні послуги” • 2009/73/ ЄС від 13.07.2009 “Про спільні правила внутрішнього ринку природного газу” Вторинне законодавство: • Кодекс ГТС • Кодекс ГРМ • Типовий договір транспортування природного газу • Типовий договір розподілу природного газу
 40. 40. Необхідно розробити:  Порядок перерахунку об'єму газу в обсяги енергії, що має:  Задовольняти критеріям обґрунтованості, прозорості та доступності розуміння для кінцевого споживача  Містити справедливий механізм визначення та вимірювання фізико-хімічних показників природного газу, що споживає абонент  Порядок перерахування об'ємів газу в обсяги енергії  Стандарти щодо мінімального та максимального рівня необхідної енергії для кінцевого споживача  Систему заохочення та компенсації для газодобувних, транспортувальних, розподільних та постачальних компаній за рівень енергії в одному кубічному метрі природного газу для кінцевого споживача  Методологію ціноутворення, що надаватиме кінцевому споживачу сплачувати за реально отримані обсяги енергії  Зрозумілу форму надання інформації кожному споживачу, щодо перерахунку об'ємів спожитого природного газу в обсяги енергії В Україні має бути запроваджено комплекс заходів, що забезпечить можливість розрахунків за природний газ в залежності від місткості енергії в газовій суміші, що використовується споживачем
 41. 41. Держави, які виконали директиви ЄС з продажу природного газу за енергетичним вмістом Ціна природного газу для домогосподарств країн ЄС, ЄВРО за 1 кВт*годину  Україна має виконати свої обов'язки згідно “Договору про заснування Енергетичного Співтовариства” та формувати ціну на природний газ в залежності від місткості енергії
 42. 42. Позитиви реформ для учасників ринку природного газу
 43. 43. СПОЖИВАЧАМ • Надається право всім споживачам змінювати постачальника газу без необхідності погоджування договорів постачання із оператором газорозподільної системи (оператором ГРМ): • ліквідується монопольний вибірковий вплив оператора ГРМ на вибір споживачів; • забезпечується швидка зміна постачальника, менше ніж за добу; • конкуренція за споживача між постачальниками будується виключно на ринкових засадах. • Запроваджується спрощений порядок укладання договору постачання природного газу для побутових споживачів, шляхом заявочного приєднання до умов типового публічного договору: • зникають черги; • застосовуються для всіх споживачів одного постачальника однакові договірні умови: ціна та строки оплати. • Надається інформація про спожиті обcяги газу в енергетичних одиницях – кВт*год, Гкал, МДж: • надається можливість порівняння різних джерел енергії - газу та електроенергії; • з’являється можливість свідомого вибору джерела енергії в залежності від часу доби та сезону. • Вводиться прозорий та справедливий порядок отримання компенсації за надання операторами ГТС/ГРМ не якісних послуг, у т.ч. за неякісний газ. • Дозволяється оплата послуг за спожитий газ всіма не забороненными НБУ способами. • Присвоюється всім споживачам автоматично та за рахунок оператора ГРМ «ЕІС-код», для можливості вільного вибору постачальника і торгівельної площадки, в тому числі в країнах ЄС. • Вводиться інституція постачальника «останньої надії» для забезпечення безперервності газопостачання через банкрутство або анулювання ліцензії постачальника. • Вводиться зрозуміла для споживача ідентифікація сторони (оператор ГРМ/ГТС) відповідальної за якість газу та по питаннях обліку газу.
 44. 44. ПОСТАЧАЛЬНИКАМ • Надається право всім постачальникам укладати договори постачання без необхідності погоджування таких договорів з оператором газорозподільної системи (оператором ГРМ): • ліквідується монопольний вибірковий вплив оператора ГРМ на зміну постачальника; • забезпечується швидка зміна постачальника, менше ніж за добу; • конкуренція за споживача між постачальниками будується виключно на ринкових засадах. • Надається право укладати договори постачання природного газу з юридичним споживачем за вільною ціною та у довільній редакції (крім постачальників із спеціальними обов’язками та постачальників «останньої надії» для певних категорій споживачів). • Надається право на компенсацію від споживача подвійної вартості газу за перевищення доведеної споживачу номінації (планового ліміту споживання). • Присвоюється безоплатно за зверненням до оператора ГТС «ЕІС-код», який дає можливість вільно працювати на ринку вільного вибору торгівельної площадки, в тому числі в країнах ЄС. • Знімається відповідальність перед споживачем за неякісні характеристика газу та достовірність і точність обліку. • Надається право на формування заявочної вимоги до споживача про його самостійне відключення, з правом постачальника опломбувати запірні пристрої.
 45. 45. Проблемні питання на ринку природного газу
 46. 46. 1. Колізія норм законодавства Закон України “Про ринок природного газу” Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності” У частині визначення органу, що затверджує ліцензійні умови провадження господарської діяльності на ринку природного газу
 47. 47. 2. Перехід на добове балансування Основною проблемою, на сьогоднішній день, є технічна не готовність Оператора ГТС до переходу на добове балансування (відсутня ІТ-платформа) 3. Неможливість зміни підходу до оплати послуг з розподілу та транспортування, як плати за потужність • Міністерство юстиції України не проводить державну реєстрацію Методики розрахунку плати за потужність • Кабінет Міністрів України має затвердити ціну на природний газ, як на товар. Для цього необхідно з ціни газу виключити тарифну складову (тарифи на розподіл, транспортування)
 48. 48. 4. Проблема визначення договірної потужності (плата за потужність) для “прямих споживачів” НКРЕКП розроблено та оприлюднено проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Типового договору транспортування природного газу» У запропонованому проекті постанови визначення договірної потужності для прямих споживачів передбачається використання в якості договірної потужності точки виходу з газотранспортної системи до прямого споживача максимальне значення добового споживання за минулий повний газовий рік, але не більший за технічну потужність газових мереж та/або комерційного вузла обліку такого прямого споживача. Для нових точок входу/виходу до/з газотранспортної системи, розмір договірної потужності прямого споживача визначається згідно з даними технічних параметрів об'єкта газоспоживання (потужність газових мереж та/або комерційного вузла обліку), що має приєднатися до газотранспортної системи.

×