Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Оксана Кривенко: Стратегія Незалежного Регулятора

737 views

Published on

Презентація до прес-конференції "Стратегія створення ефективних ринків енергетики та компослуг", 27.12.2018. ІА "Укрінформ"

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Оксана Кривенко: Стратегія Незалежного Регулятора

 1. 1. Короткотермінові, середньострокові та довгострокові заходи націлені на створення ефективних ринків енергетики та комунальних послуг Ок сана К ривенк о
 2. 2. 1 Формування правової бази • Розробка та прийняття нормативно-правових документів, згідно з положеннями Законів України «Про НКРЕКП», «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про житлово-комунальні послуги», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» • Розробка та супровід у Верховній Раді України проекту Закону «Про вдосконалення діяльності НКРЕКП» з метою вирішення проблемних питань діяльності Регулятора • Внесення змін до законодавства в частині державного регулювання перероблення та захоронення побутових відходів – до 01 травня 2019 року 2 0 1 8 Короткотермінові заходи
 3. 3. Регулювання природніх монополій • Підготовка та впровадження сучасних методів цінового регулювання природних монополій із застосуванням концепцій «Норми прибутку на інвестований капітал» та «Регуляторної бази активів», запровадження механізмів багаторічного стимулюючого регулювання із застосуванням методів порівняльного аналізу ефективності (benchmarking) та урахуванням показників якості послуг – зроблено та буде вдосконалюватись • Розробка методологій врахування в структурі тарифів мережевих компаній як змінної так і фіксованої частини • Затвердження довгострокових планів розвитку мережевих операторів 2 Короткотермінові заходи
 4. 4. Регулювання ринків енергетики та комунальних послуг • Сприяння конкуренції у сферах виробництва та постачання електричної енергії (природного газу): а). забезпечення відокремлення операторів систем розподілу та оператора системи передачі (прийняття рішення щодо сертифікації ОСП; погодження програм відповідності ОСР • у сфері електроенергетики) – зроблено та запровадження контролю б). проведення інформаційної кампанії серед споживачів щодо змін та опцій на реформованих ринках – в процесі • Визначення механізмів та умов покладання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії - опрацьовується 3 Короткотермінові заходи
 5. 5. • Сприяння та супровід у відкритті (лібералізації) ринків електроенергії та природного газу: а). створення нормативно-правових умов для ефективного функціонування роздрібного ринку електричної енергії – зроблено; б). створення нормативно-правових умов для захисту прав побутових споживачів та малих непобутових споживачів у перший період переходу до нової моделі ринку електричної енергії, в частині гарантування безперервного забезпечення їх електричною енергією визначеної якості за цінами постачальників універсальних послуг, відповідно до затверджених нових цінових методик – зроблено; в). створення нормативно-правових засад щодо провадження діяльності з постачання електричної енергії споживачу постачальником «останньої надії», шляхом розробки і затвердження методики (порядку) розрахунку ціни електричної енергії для постачання цим постачальником споживачу – зроблено; г). запуск організованих сегментів ринку електроенергії та ринку допоміжних послуг; ліквідація перехресного субсидіювання – в процесі; д). забезпечення 100% комерційного обліку у сфері енергетики та комунальних послуг; є). сприяння запуску та функціонуванню центральної інформаційно-комунікаційної платформи енергетичних ринків - в процесі; ж). врегулювання проблемних питань взаємовідносин на роздрібному сегменті ринку (з різними категоріями користувачів системи, зокрема, малі системи розподілу, забезпечення ефективного процесу інформаційного обміну та передачі даних, тощо) - в процесі;
 6. 6. • Сприяння у змінах підходів державної підтримки ВДЕ: а). підготовка пропозицій до проекту Закону про державну підтримку ВДЕ на основі аукціонів; б). розробка вторинного законодавства спрямованого на реалізацію нового підходу державної підтримки ВДЕ; в). удосконалення чинного вторинного законодавства щодо підтримки ВДЕ; • Сприяння транскордонній торгівлі електричною енергією та природним газом: а). розробка/затвердження/удосконалення вторинного законодавства щодо транскордонної торгівлі; б). створення нормативної бази для реалізації інфраструктурних проектів спільного інтересу з країнами Енергетичного Співтовариства та ЄС (електрична енергія та природний газ); • Створення ефективної системи розгляду скарг та врегулювання спорів між учасниками ринку: а). підготовка пропозицій до проекту Закону про енергетичного омбудсмена; б). затвердження правил розгляду скарг та врегулювання спорів між учасниками ринку-зроблено; • Створення нормативної бази для реалізації інфраструктурних проектів спільного інтересу з країнами Енергетичного Співтовариства та ЄС (електрична енергія та природний газ)
 7. 7. 4 Моніторинг та регулювання якості послуг • Розробка/Удосконалення нормативної бази щодо моніторингу показників якості послуг у сферах енергетики та комунальних послуг за напрямками – зроблено та запровадження контролю: а). безперервність постачання; б). комерційна якість послуг; в). технічна якість послуг (якість електроенергії, якість природного газу, температура теплоносія, тощо); • Розробка/удосконалення системи загальних та гарантованих стандартів якості послуг та виплати компенсацій споживачам, у випадках недотримання щодо них гарантованих стандартів - зроблено та запровадження контролю Короткотермінові заходи
 8. 8. 5 Міжнародна діяльність • Участь у роботі органів Енергетичного Співтовариства, координація з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства в питаннях реформування енергетичних ринків - здійснюється; • Встановлення контактів та налагодження співпраці з структурами Європейського Союзу ACER та CEER - здійснюється; • Участь у роботі органів регіональної асоціації регуляторів енергетики ERRA; • Підготовка і реалізація заходів у рамках партнерства з USAID, NARUC - здійснюється; • Започаткування нових проектів міжнародної технічної допомоги - здійснюється; Короткотермінові заходи
 9. 9. 6 Операційна діяльність Регулятора • Створення центрального реєстру ліцензіатів (карточка ліцензіата, звітність ліцензіатів) та інформаційно-аналітичної системи – в процесі; • Удосконалення системи підвищення кваліфікації співробітників - здійснюється; • Удосконалення системи публікації відкритих даних та рішень НКРЕКП; • Запровадження/удосконалення електронних форм взаємодії/комунікації НКРЕКП з ліцензіатами - в процесі; • Удосконалення системи інформування споживачів в режимі он-лайн, в тому числі шляхом запровадження мобільних додатків - в процесі; 2 0 2 0 Короткотермінові заходи
 10. 10. Основною метою заходів середньострокового планування є розробка та прийняття необхідної нормативної бази з метою забезпечення повноцінної імплементації положень Третього енергетичного пакету, директив і регламентів ЄС відповідно до зобов’язань України в рамках Договору про приєднання до Енергетичного Співтовариства 2 0 1 8 7 Середньострокові заходи
 11. 11. • Зміна у підходах регулювання: орієнтир на підхід ex-ante замість ex-post (попереджувати небажаний хід подій замість боротьби з його наслідками); • Впровадження системи постійного моніторингу функціонування ринків - в процесі; • Впровадження систем моделювання ринків для проведення сценарного аналізу перед прийняттям регуляторних рішень - в процесі; • Врегулювання суперечностей в законодавстві стосовно державного контролю; • Підготовка/удосконалення нормативно-правової бази для регіональної інтеграції енергетичних ринків в рамках Енергетичного Співтовариства, у тому числі шляхом імплементація кодексів мереж ЄС у сфері електроенергетики та природного газу; • Сприяння участі оператора системи передачі та оператора газотранспортної системи в регіональних ініціативах, отриманню статусу членів ENTSO-E та ENTSO-G; • Сприяння ефективної реалізації інфраструктурних проектів спільного інтересу (електрична енергія та природний газ);
 12. 12. • Запровадження стимулюючого регулювання для мережевих операторів (ОСР та ГРМ) • Запровадження регулювання показників якості послуг у сферах регулювання НКРЕКП шляхом: а). коригування доходу регульованих компаній в залежності від виконання цільових показників якості послуг; б). встановлення стандартів якості послуг і виплати компенсацій споживачам, щодо яких не дотримані гарантовані стандарти якості.  Запровадження структури тарифів мережевих компаній, яка включає як змінну так і фіксовану частину  Створення нормативної бази для підтримки розгортання SMART-мереж та SMART- лічильників  Модернізація локальної комп'ютерної мережі, сервісів електронної пошти та внутрішнього порталу НКРЕКП, офіційного ВЕБ-сайту НКРЕКП  Створення корпоративної мережі та включення до неї підрозділів на територіях  Підвищення кіберзахисту інформаційної системи НКРЕКП 2 0 2 3
 13. 13. 8 2 0 1 8 Довгострокові заходи • Повноцінна інтеграція енергетичних ринків України до ринків електроенергії та природного газу ЄС, яка передбачає створення конкурентного середовища • Забезпечення регуляторного середовища для синхронізації та паралельної роботи інфраструктури України з ENTSO-E та ENTSO-G • Забезпечення участі НКРЕКП в процесах розробки та впровадження нормативної бази енергетичних ринків ЄС (участь НКРЕКП в обговоренні проектів документів ЄС, залучення та активна участь представників Комісії в робочих групах, проектних групах ЄС) • Інтеграція українського Регулятора до відповідних структур ЄС (ACER та ін.) Основна мета заходів довгострокового планування – це створення умов для ефективного функціонування ринків
 14. 14. 2 0 2 8 • Повний перехід до регулювання суб’єктів природних монополій, орієнтованого на результати роботи регульованих компаній (на основі багаторічного стимулюючого регулювання, порівняльної конкуренції , регуляторного бенчмаркінгу); • Повномасштабне регулювання якості послуг у всіх сферах регулювання НКРЕКП; • Формування регуляторної бази з урахуванням критичних технологічних змін в інфраструктурних галузях; • Розробка та реалізація заходів щодо реагування на потреби споживачів, що виникають внаслідок розвитку інших сегментів економіки України, наприклад, в частині зростання частки електромобілів порівняно з автомобілями на викопному паливі (зміна структури мереж), тощо; • Зростання частки ВДЕ в паливному балансі України (зростання частки розподіленої генерації); • Зростання ролі споживачів та активізація їх участі на ринку електричної енергії та природного газу в ролі учасника ринку (prosumers, надавачі послуг із управління попитом); • Широке впровадження інтелектуальних мереж (smart grids); • Стимулювання та підвищення ефективності заходів балансування електричної енергії в ОЕС України
 15. 15. n e r c . g o v . u a 9 Е фективне функціонування ринків е не рге тики та комунал ь них посл уг
 16. 16. Ок сана К ривенк о Короткотермінові, середньострокові та довгострокові заходи націлені на створення ефективних ринків енергетики та комунальних послуг

×