Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Досвід словацького регулятора RONI у процесі визначення плати за приєднання до електромережі; практичні питання та завдання

219 views

Published on

Презентація "Досвід словацького регулятора RONI у процесі визначення плати за приєднання до електромережі; практичні питання та завдання" до семінару 24.03.2017.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Досвід словацького регулятора RONI у процесі визначення плати за приєднання до електромережі; практичні питання та завдання

 1. 1. Досвід словацького регулятора RONI у процесі визначення плати за приєднання до електромережі; практичні питання та завдання Ярослав Ранто, Київ
 2. 2. Приєднання до електромережі Плата за приєднання розділяється відповідно до рівня напруги: 1. Плата за приєднання при рівні напруги „VHV“ (надвисока напруга) 2. Плата за приєднання при рівні напруги „HV“ (висока напруга) 3. Плата за приєднання при рівні напруги „LV“ (низька напруга)
 3. 3. Плата за приєднання при рівні напруги „VHV“ (надвисока напруга) Плата за приєднання при рівні напруги VHV розраховується за формулою : MRK D oc O P P kN N   
 4. 4. Плата за приєднання при рівні напруги „VHV“ (надвисока напруга) Витрати Nc на приєднання електроустановки/обладнання замовника до розподільної системи включають: a) Витрати, пов'язані з купівлею електроустановки/обладнання ОСР, включаючи її перевезення до призначеного місця, b) Витрати, пов'язані з купівлею автоматичних вогнегасників, c) Витрати, пов'язані з купівлею системи управління, d) Витрати на монтаж, e) Інші витрати, пов'язані з підготовкою, проектуванням, будівництвом та приєднанням електроустановки/обладнання ОСР та витрати щодо системи оператора, до якої приєднана регульована компанія.
 5. 5. Плата за приєднання при рівні напруги „VHV“ (надвисока напруга) ko – коефіцієнт обсягу участі замовника на приєднання, a) Якщо замовником на приєднання є споживач електроенергії, величина коефіцієнту ko складає 0.5, b) Якщо замовником на приєднання є виробник електроенергії, величина коефіцієнту ko складає 1 c) Якщо замовником на приєднання є виробник електроенергії з ВДЕ або ТЕЦ, величина коефіцієнту ko складає 0.98
 6. 6. Плата за приєднання при рівні напруги „HV“ (висока напруга) Плата за приєднання при рівні напруги HV розраховується за формулою: MRK D oVN p P P kN C   
 7. 7. Плата за приєднання при рівні напруги „HV“ (висока напруга) NVN є загальними витратами ОСР в євро, пов'язані з приєднанням замовників при рівні напруги від 1 kV, включно, до 110 kV у рік t-1 a) Витрати, пов'язані з купівлею електроустановки/обладнання ОСР, включаючи її перевезення до призначеного місця, b) Витрати, пов'язані з купівлею автоматичних вогнегасників, c) Витрати, пов'язані з купівлею системи управління, d) Витрати на монтаж, e) Інші витрати, пов'язані з підготовкою, проектуванням, будівництвом та приєднанням електроустановки /обладнання ОСР та витрати щодо системи оператора, до якої приєднана регульована компанія.
 8. 8. Плата за приєднання при рівні напруги „HV“ (висока напруга) ko є коефіцієнтом обсягу участі замовника на приєднання, який дорівнює 1. 0.5, якщо замовником на приєднання є споживач електроенергії, 2. 1.0, якщо замовником на приєднання є виробник електроенергії за винятком виробника електроенергії, визначеного у пункті 3. 3. 0.98, якщо замовником на приєднання є виробник електроенергії з ВДЕ або ТЕЦ, 4. Якщо замовником на приєднання є енергогенеруюча установка /обладнання при рівні потужності від 1 kV до 52 kV є суб'єкт, чия енергогенеруюча установка /обладнання приєднується до мережі через існуючу точку відбору
 9. 9. Плата за приєднання при рівні напруги „LV“ (низька напруга) Ціна за приєднання споживача електроенергії – коли приєднується до розподільної системи до 1 kV, або коли максимальна зарезервована потужність у розподільній системі до 1 kV підвищується – враховує величину потужності, що підводиться, у точці відбору електроустановки/обладнання, обсяг витрат на будівництво потрібної електроустановки/обладнання ОСР та всі необхідні налаштування електроустановок/обладнання у місцевій (локальній) розподільній системі або у регіональній розподільній системі, та визначається ціновим рішенням для амперної величини автоматичного вимикача перед електрометром.
 10. 10. Плата за приєднання при рівні напруги „LV“ (низька напруга) Плата за приєднання для виробників електроенергії розраховується як плата за приєднання, визначена ціновим рішенням, помноженим на коефіцієнт k . Коефіцієнт k дорівнює: a) 5, якщо суб'єктом є виробник електроенергії b) 4,9, якщо суб'єктом є виробник електроенергії з ВДЕ c) 0,5, якщо суб'єктом є виробник електроенергії, який буде приєднуватись через існуючу точку відбору d) 0,49, якщо суб'єктом є виробник електроенергії з ВДЕ, який буде приєднуватись через існуючу точку відбору
 11. 11. Плата за приєднання при рівні напруги „LV“ (низька напруга) Ціна за приєднання у рік t зростає, у порівнянні з ціною за приєднання в рік t-1, на середнє арифметичне значення індексу базової інфляції JPIt за період з липня у рік t-2 до червня у рік t-1.
 12. 12. O P Úroveň TC ČP TV Typ položky Kód položky Popis MJ Množstvo J. cena indexovaná Index ceny Celková cena Hmotnosť celkom Suť celkom Nh celkom TD 1 D HSV Práce a dodávky HSV 26 368,09 293,36 340,50 1 262,51 >2 D 1 Zemné práce 13 043,76 0,00 340,50 1 086,81 >3 oc 1 K HSV 113107242 Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t m2 500,00 1,17 1,00 586,00 0,00 90,50 37,00 vlast. >3 oc 2 K HSV 113307232 Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t m2 500,00 5,04 1,00 2 522,00 0,00 250,00 93,35 vlast. >3 oc 3 K HSV 132201102 Výkop ryhy do šírky 600 mmv horn.3 nad 100 m3 m3 337,50 12,10 1,00 4 082,06 0,00 0,00 439,09 vlast. >3 oc 4 K HSV 132201109 Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mmzapažených i nezapažených s urovnanímdna v hornine 3 m3 337,50 6,31 1,00 2 130,30 0,00 0,00 206,89 vlast. >3 oc 5 K HSV 132211101 Hĺbenie rýh šírky do 600 mmv hornine tr.3 súdržných - ručnýmnáradím m3 37,50 50,59 1,00 1 897,24 0,00 0,00 185,55 vlast. >3 oc 6 K HSV 132211119 Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mmručnýmnáradímv hornine tr. 3 m3 37,50 10,11 1,00 379,28 0,00 0,00 37,09 vlast. >3 oc 7 K HSV 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1- 4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 37,50 4,05 1,00 151,88 0,00 0,00 2,66 vlast. >3 oc 8 K HSV 162501105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1- 4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m m3 637,50 0,41 1,00 258,19 0,00 0,00 4,70 vlast. >3 oc 9 K HSV 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 37,50 0,75 1,00 28,13 0,00 0,00 0,34 vlast. >3 oc 10 K HSV 174101002 Zásyp sypaninou so zhutnenímjám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 350,00 2,88 1,00 1 008,70 0,00 0,00 80,15 vlast. >2 D 5 Komunikácie 13 324,33 293,36 0,00 175,70 >3 oc 11 K HSV 566905111 Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovýmbetónom m3 100,00 73,63 1,00 7 363,20 213,83 0,00 114,40 vlast. >3 oc 12 K HSV 572952112 Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónompo zhutnení hr. 50- 70 mm m2 515,00 11,29 1,00 5 815,90 79,22 0,00 60,26 vlast. >3 oc 13 K HSV 573211111 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivomz asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 m2 515,00 0,28 1,00 145,23 0,31 0,00 1,04 vlast. 1 D M Práce a dodávky M 13 968,83 56,82 0,00 337,40 >2 D 21-M Elektromontáže 5 340,20 4,61 0,00 80,00 >3 fc 24 M M-nosný materiál3410350022 1-AYKY 4x70 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN m 1 000,00 3,65 1,00 3 652,00 1,91 vlast. >3 fc 25 M M-nosný materiál3410352293 POLT-12C/1XI Káblové súbory silové, koncovka VN s polymérovou izoláciou ks 2,00 76,10 1,00 152,20 0,00 vlast. >3 fc 17 M M-nosný materiál3410352022 CHR-kruh 50 Káblová chránička, korugovaná, kruhová m 1 000,00 0,70 1,00 698,00 2,70 vlast. >3 oc 18 K M 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg m 1 000,00 0,84 1,00 838,00 0,00 0,00 80,00 vlast. >2 D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 8 628,63 52,21 0,00 257,40 >3 oc 19 K M 460310011 Strojové kladenie úložného kábla (káblov) v zemine triedy 3, 1 kábel m 1 000,00 6,28 1,00 6 276,00 0,00 0,00 163,80 vlast. >3 oc 20 K M 460420021 Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm m 1 000,00 0,75 1,00 748,00 0,00 0,00 61,10 vlast. >3 pc 21 M M-nosný materiál5831214500 Drvina vápencová zmes 0 - 4 t 52,00 13,42 1,00 697,63 52,00 vlast. >3 oc 22 K M 460490011 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm m 1 000,00 0,40 1,00 398,00 0,00 0,00 32,50 vlast. >3 pc 23 M M-nosný materiál2830002000 Fólia červená v m m 1 000,00 0,51 1,00 509,00 0,21 vlast.
 13. 13. O P Úroveň TC ČP TV Typ položky Kód položky Popis MJ Množstvo J. cena indexovaná Index ceny Celková cena Hmotnosť celkom Suť celkom Nh celkom TD 1 D HSV Práce a dodávky HSV 141,95 4,35 0,00 10,92 >2 D 1 Zemné práce 83,90 0,00 0,00 8,62 >3 oc 1 K HSV 121101002 Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm m3 4,73 14,39 1,00 68,00 0,00 0,00 7,16 vlast. >3 oc 2 K HSV 122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 3,17 5,02 1,00 15,90 0,00 0,00 1,46 vlast. >2 D 2 Zakladanie 58,05 4,35 0,00 2,30 >3 oc 3 K HSV 271573001 Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm m3 2,10 27,64 1,00 58,05 4,35 0,00 2,30 vlast. 1 D M Práce a dodávky M 3 908,75 16,32 0,00 45,85 >2 D 21-M Elektromontáže 3 698,58 16,12 0,00 26,15 >3 fc 7 M M-nosný materiál3581H0001 Trafostanica 16,2 m3, 400 kVA - skelet, vnút. elektroinštalácia, utesňovací systém pre káblové vstupy, vnútorné uzemnenie a bleskozvod ks 1,00 1 879,00 1,00 1 879,00 16,00 vlast. >3 oc 8 K M 210040389 Montáž obmedzovača prepätia LVA-440-CS (pre izolované vedenia) ks 1,00 7,86 1,00 7,86 0,00 0,00 0,20 vlast. >3 oc 9 K M 210100012 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2 ks 6,00 5,81 1,00 34,87 0,00 0,00 2,86 vlast. >3 fc 10 M M-nosný materiál3410352360 Káblové súbory silové, adaptéry ks 6,00 104,12 1,00 624,72 0,01 vlast. >3 pc 11 M M-nosný materiál3412611009 Rúrka FXKVR 160 čierna m 8,00 5,12 1,00 40,92 0,00 vlast. >3 oc 12 K M 210100422 Káblová koncovka vrátane zapojenia vodičov KSM 35 a do 4 x 16 mm2 ks 6,00 6,30 1,00 37,81 0,00 0,00 3,10 vlast. >3 fc 61 M M 3410352306 Káblové súbory silové, koncovka VN s polymérovou izoláciou ks 6,00 42,05 1,00 252,32 0,01 vlast. >3 fc 18 K M 210161011 Elektromer trojfázový na priame pripojenie ks 1,00 12,71 1,00 12,71 0,00 0,00 1,27 vlast. >3 oc 26 K M 210220001 Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn m 15,00 0,28 1,00 4,23 0,00 0,00 0,30 vlast. >3 pc 27 M M-nosný materiál3544224100 Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 kg 7,50 1,15 1,00 8,61 0,01 vlast. >3 pc 28 M M-nosný materiál3544224200 Územňovací vodič lano FeZn ocelové žiarovo zinkované prierez 35mm2 kg 7,50 3,20 1,00 23,99 0,01 vlast. >3 oc 31 K M 210220031 Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E ks 1,00 18,52 1,00 18,52 0,00 0,00 1,18 vlast. >3 oc 32 K M 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami ks 6,00 2,29 1,00 13,76 0,00 0,00 0,98 vlast. >3 pc 33 M M-nosný materiál3544247920 Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál ks 6,00 0,48 1,00 2,88 0,00 vlast. >3 oc 34 K M 210220101 Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 ks 5,00 0,71 1,00 3,53 0,00 0,00 0,25 vlast. >3 pc 35 M M-nosný materiál3544217900 Podložka k podpere vedenia plastová označenie podložka k PV 21 ks 5,00 1,17 1,00 5,83 0,00 vlast. >3 oc 36 K M 210220105 Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 ks 4,00 1,41 1,00 5,63 0,00 0,00 0,40 vlast. >3 pc 37 M M-nosný materiál3544216400 Podpera vedenia do muriva na hmoždinku ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 01 h ks 4,00 0,50 1,00 1,98 0,00 vlast. >3 oc 38 K HSV 210220302 SVORKA SS KUS 4,00 2,03 1,00 8,10 0,00 0,00 0,00 vlast. >3 pc 40 M M 3544224500 Označovací štítok na zvody bleskozvodu nerez ks 4,00 0,46 1,00 1,84 0,00 vlast. >3 pc 41 M M 3410301603 Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2 ks 1,00 12,03 1,00 12,03 0,00 vlast. >3 fc 42 M HSV 3544223000 Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 d. O 25, 2 x 2 m ks 6,00 26,48 1,00 158,85 0,06 vlast. >3 pc 43 M HSV 3544221650 Ochraný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m ks 1,00 4,88 1,00 4,88 0,00 vlast. >3 pc 44 M HSV 3544221750 Držiak ochranného uholníka do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z ks 2,00 0,77 1,00 1,54 0,00 vlast. >3 fc 45 K HSV 210220302.2 SVORKA SJ02 K ZEMNIACIM TYCIAM KUS 12,00 3,47 1,00 41,68 0,00 0,00 0,00 vlast. >3 fc 46 K HSV 210220302.3 SVORKA HROMOZVODOVA SKUSOBNA SZ KUS 2,00 3,47 1,00 6,95 0,00 0,00 0,00 vlast. >3 oc 47 K HSV 210220454.3 SVORKA ODBOCNA SR02 PRE PAS FEZN 30/4 KUS 12,00 2,03 1,00 24,30 0,00 0,00 0,00 vlast. >3 oc 48 K HSV 210220454.4 SVORKA PRE PAS A LANO SR03 MOSADZ. MATKY KUS 4,00 1,96 1,00 7,83 0,00 0,00 0,00 vlast. >3 oc 62 K M 210251554 Montáž kábla VN m 10,00 6,98 1,00 69,80 0,00 0,00 0,00 vlast. >3 fc 63 M M-nosný materiál3410101745 VN - káble 22-AXEKVCEY 1x240/25 m 10,00 9,82 1,00 98,20 0,02 vlast. >3 fc 49 K M 220111776 Vedenie uzeňovacie z FeZn do 120 mm2 v zemi m 45,00 6,30 1,00 283,41 0,00 0,00 15,62 vlast. >2 D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 210,18 0,21 0,00 19,70 >3 oc 50 K M 460120082 Násyp zeminy, zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4 m3 0,64 12,07 1,00 7,70 0,00 0,00 0,75 vlast. >3 oc 64 K M 460200133 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 3 m 45,00 2,81 1,00 126,23 0,00 0,00 12,34 vlast. >3 oc 53 K M 460420022 Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm m 2,00 1,11 1,00 2,22 0,00 0,00 0,18 vlast. >3 pc 54 M M-nosný materiál5831214500 Drvina vápencová zmes 0 - 4 t 0,21 13,42 1,00 2,79 0,21 vlast. >3 oc 65 K M 460560133 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 45,00 1,06 1,00 47,88 0,00 0,00 4,68 vlast. >3 oc 58 K M 460600001 Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť m3 3,74 6,24 1,00 23,36 0,00 0,00 1,74 vlast.
 14. 14. Плата за приєднання при рівні напруги „LV“ (низька напруга) Typ vodica Dimenzia Zjednotený názov Vyhotovenie Cena/m (N)AYY-JNS 4x150 150 (N)AYY-JNS 4x150 VN kabel zem 55 (N)AYY-JNS 4x16 16 (N)AYY-JNS 4x16 VN kabel zem 45,9 (N)AYY-JNS 4x240 240 (N)AYY-JNS 4x240 VN kabel zem 66 (N)AYY-JNS 4x25 25 (N)AYY-JNS 4x25 VN kabel zem 45,9 (N)AYY-JNS 4x50 50 (N)AYY-JNS 4x50 VN kabel zem 45,9 (N)AYY-JNS 4x95 95 (N)AYY-JNS 4x95 VN kabel zem 49,5 110-1x1xAlFe6-185 185 AlFe185/31 NN vzduch 62 16 AlFe 6 16 AlFe16/3 NN vzduch 30 1-AEKS 2x16 16 AES2x16 NN kabel zem 20 1-AEKS 2x25 25 AES2x25 NN kabel zem 21 1-AEKS 3x16 16 AES3x16 NN kabel zem 20 1-AEKS 4x120 120 AES4x120 NN kabel zem 42 1-AEKS 4x120+2x16 120 AES4x120+2x16 NN kabel zem 42 1-AEKS 4x16 16 AES4x16 NN kabel zem 20 1-AEKS 4x50 50 AES4x50 NN kabel zem 27 1-AEKS 4x50+16 50 AES4x50+16 NN kabel zem 27 1-AEKS 4x70 70 AES4x70 NN kabel zem 32 1-AEKS 4x70+16 70 AES4x70+16 NN kabel zem 32 1-AEKS 4x95 95 AES4x95 NN kabel zem 37 1-AEKS 4x95+16 95 AES4x95+16 NN kabel zem 37 1-AEKS 4x95+2x16 95 AES4x95+16 NN kabel zem 37 1-AEN 95+110/22 110 AEN 95+110/22 NN kabel zem 42 1-AES 4x120 120 AES4x120 NN kabel zem 42
 15. 15. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×