Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентація "Роль інформації у розвитку роздрібного ринку електричної енергії. Міжнародний досвід ",29.12.2015

1,289 views

Published on

Презентація "Роль інформації у розвитку роздрібного ринку електричної енергії. Міжнародний досвід ", круглий стіл 29.12.2015 на тему: "Порядок визначення механізмів надання електропостачальниками інформації споживачам електричної енергії на роздрібному ринку електричної енергії"

Published in: Government & Nonprofit
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Презентація "Роль інформації у розвитку роздрібного ринку електричної енергії. Міжнародний досвід ",29.12.2015

 1. 1. Роль інформації у розвитку роздрібного ринку електричної енергії Міжнародний досвід Круглий стіл, 29 грудня 2015 року Дятловська В. Соломаха Ю. Департамент стратегічного розвитку та планування Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
 2. 2. Останні «новини» ЄС (1) O «Пропозиція щодо нової угоди для споживачів енергії» - Позиційний документ Європейської Комісії (2015) [1]: «Для всіх категорій споживачів перешкодами для отримання вигод від запровадження конкурентних ринків, управління власним споживанням та зменшення рахунків є, зокрема: «…Недостатній рівень інформації щодо вартості енергії та обсягів споживання ускладнює можливість споживачів оцінити ринок та наявні можливості»… O Висновки та наступні кроки: «…Забезпечити можливість частого доступу споживачів до частково уніфікованої, чіткої, надійної та зрозумілої інформації щодо їх споживання та відповідних витрат, а також щодо видів енергетичних ресурсів» ….
 3. 3. Останні «новини» ЄС (2) O Ефективні роздрібні енергетичні ринки (2015) – позиційний документ Ради європейських регуляторів енергетики (CEER) [2]: «Ознаками ефективно – функціонуючого роздрібного ринку є: …Споживачі обізнані з основними характеристиками ринку; вони забезпечені правами та засобами, за допомогою яких вони можуть бути залученні до ринкових процесів, що дозволить отримати довіру до ринку та його учасників.
 4. 4. Принцип: залучення споживачів O Ознака 1: високий рівень обізнаності та довіра споживачів: - % споживачів, які знають про своє право змінити постачальника; - % споживачів, які знають основні зобов'язання та функції учасників ринку (постачальників, операторів систем розподілу) - % споживачів, що довіряють ринку O Ознака 2: наявність засобів, що забезпечують реалізацію прав: - % споживачів, що мають доступ мінімум до одного незалежного та надійного сервісу порівняння цінових пропозицій; - % споживачів, що мають доступ (он-лайн) до історичних даних обсягів свого споживання; - … O Ознака 4: належний захист - % постачальників, що застосовують мінімальні стандарти надання основної інформації при виставленні рахунків та рекламі.
 5. 5. Вплив інформації на: O Вибір O Поведінку споживання O Прозорість O Впевненість у ринку
 6. 6. Вибір: можливість порівнювати O Елементи цінової пропозиції та опис пропозиції/умов договору: - Окремі елементи структури кінцевої ціни (регульована частина та конкурентні елементи); - Енергетичний мікс («право екологічно-чистого вибору») - Приведення до єдиної одиниці (на 1 кВт-год); - Основні умови договорів (тривалість, умови розірвання тощо). O Інформація, необхідна для зміни постачальника
 7. 7. Поведінка споживання: періодичність та показовість O Забезпечення доступу до даних споживання (з тенденцією до надання інформації у реальному часі за допомогою smart meters); O Надання на періодичній основі інформації щодо споживання та елементів витрат у формі, що «спонукатиме» споживача аналізувати свою поведінку та змінювати її з метою економії на оплаті рахунку.
 8. 8. Прозорість: актуальність та достовірність O Завчасне інформування про зміну будь-яких умов постачання; O Зрозуміла та customer friendly форма подачі інформації; O Опис/акцентування нових елементів при зміні форми/структури рахунку; O Виставлення рахунків на основі найбільш актуальних даних.
 9. 9. Впевненість: реалізація прав та ефективний захист O «Точка звернення» (адреси, телефони т.п.); O Інформація про наявні механізми розгляду скарг; O Перелік прав O Інформація про відповідальність компанії перед споживачем
 10. 10. Обізнаний споживач – передумова ефективного функціонування роздрібного ринку Практичний аспект
 11. 11. Рахунок, як засіб зворотного зв’язку
 12. 12. Основні характеристики рахунку O Ключове джерело отримання інформації споживачем; O Баланс обсягу даних; O Високий рівень інформативної якості; O Види рахунків: O Регулярний (щомісячний); O Звірочний, звітний (щоквартальний або щорічний).
 13. 13. Регулярний рахунок
 14. 14. Рекомендована структура регулярного рахунку [3] (найбільш важливі складові) O назва постачальника та його контактна інформація; O термін дії договору про постачання; O термін, за який споживач має попередньо проінформувати свого постачальника про бажання перейти до іншого постачальника; O розмір діючого тарифу на електричну енергію та чітка структура роздрібного тарифу (зокрема, складові тарифу, що відображають витрати на виробництво, передачу, розподіл та постачання електроенергії); O сума до оплати; за який розрахунковий період; дата, до якої необхідно сплатити та можливі методи оплати; O чітка інформація щодо того, яким чином розрахована зазначена сума до оплати: розрахунок на основі фактичного чи розрахункового (прогнозного) споживання; O для розрахунку на основі фактичного споживання: покази лічильника та обсяг споживання (в кВт*год) протягом розрахункового періоду.
 15. 15. Рекомендована структура регулярного рахунку (додаткова корисна інформація) O джерела інформації про заходи (поради) з енергозбереження (наприклад, посилання на веб- ресурси); O адреси, телефони, веб-сайти для отримання інформації щодо подання звернень, скарг та претензій стосовно якості постачання електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеці; O інформація про способи отримання рахунку в альтернативному форматі (наприклад, рахунок більшого формату, з використанням шрифту більшого кеглю, шрифту Брайля та ін.) для споживачів з обмеженими можливостями.
 16. 16. Звірочний (звітний) рахунок (1)
 17. 17. Звірочний (звітний) рахунок (2)
 18. 18. Рекомендована структура звірочного рахунку [3] (окрім інформації регулярного рахунку) O чітка вказівка (ознака), що це є звірочний рахунок, тобто узгодження річного платіжного балансу споживача; O загальна сума, сплачена протягом року, історія платежів споживача; O дебет/кредит рахунку (тобто, споживач має доплатити за електроенергію або постачальник має повернути/зарахувати на наступний період споживачу переплачену суму) або баланс рахунка (у разі відсутності взаємних зобов’язань/заборгованостей сторін); O детальна інформація щодо фактичних показів лічильника (історія показів лічильника протягом року); O чітке візуальне зображення річного споживання електроенергії споживача поточного року в порівнянні з попереднім роком; O чітке візуальне зображення того, як змінювалося споживання електроенергії споживача протягом року O джерело постачання електроенергії (місцеве виробництво, імпорт тощо), енергетичний мікс, вплив способу виробництва цієї електроенергії на навколишнє середовище.
 19. 19. Іспанія
 20. 20. США
 21. 21. США
 22. 22. Австралія
 23. 23. Рахунок, як інструмент управління споживанням
 24. 24. Варіанти порівняння (1) (приклад Великобританії [4]) O порівняння обсягу споживання із показником обсягу споживання середньостатистичного домогосподарства (для відповідної категорії споживачів); Джерело: Centre for Sustainable Energy
 25. 25. Варіанти порівняння (2) O порівняння обсягу споживання із показником обсягу споживання сусідніх домогосподарств; Джерело: Centre for Sustainable Energy
 26. 26. Варіанти порівняння (3) O порівняння обсягу споживання споживача з його обсягом споживання за умови здійснення ним усіх можливих заходів з підвищення рівня енергоефективності. Джерело: Centre for Sustainable Energy
 27. 27. Варіанти порівняння (4) O обсяг споживання за квартал поточного року в порівнянні з обсягом за аналогічний квартал минулого року; Джерело: Centre for Sustainable Energy
 28. 28. Варіанти порівняння (5) O порівняння обсягів споживання за 5 послідовних кварталів; Джерело: Centre for Sustainable Energy
 29. 29. Рахунок, як джерело інформації Енергетичний мікс
 30. 30. Проект RE-DISS [5] O Тривалість: 2010-2015 рр.; O Реалізація: за підтримки ЄК через програму Intelligent Energy Europe; O Мета: істотне покращення рівня надійності і точності інформації, що надається споживачам електроенергії в Європі щодо походження електроенергії, яку вони споживають.
 31. 31. Рівень деталізації при формуванні енергетичного міксу (рекомендації RE-DISS ) Джерело: RE-DISS
 32. 32. Деякі вимоги до рівня деталізації при формуванні енергетичного міксу O Великобританія: відповідно до керівних принципів регулятора Ofgem дозволяється більш деталізований перелік видів джерел енергії; O Чехія: для субкатегорій (сонячна енергія чи інші види ВДЕ) дозволяється не зазначати їх в переліку, якщо частка дорівнює 0; O Німеччина: в переліку видів джерел енергії мають бути всі джерела енергії навіть, якщо їх частка в енергетичному міксі дорівнює 0.
 33. 33. Формат надання інформації щодо енергетичного міксу (1) • Не містить чітких вимог до формату надання даних. Директива • Встановити мінімальні вимоги до формату; • Розробити обов'язковий шаблон (форму). Варіанти
 34. 34. Формат надання інформації щодо енергетичного міксу (2) • Німеччина, Швеція, Словенія, Австрія: вимога надання інформації в графічній формі (а саме у формі кругової діаграми); • Данія, Ірландія, Люксембург, Іспанія: стандартний шаблон з графічним відображенням; • Швейцарія: дві альтернативні стандартні таблиці з мінімальним переліком інформації. Приклади
 35. 35. Приклади надання інформації щодо енергетичного міксу Джерело: Swiss Energieverordnun Джерело:Ministèredel'EconomieLuxembourg
 36. 36. Формат надання інформації (1) (рекомендації RE-DISS ) Джерело: RE-DISS
 37. 37. Формат надання інформації (2) (рекомендації RE-DISS ) Джерело:RE-DISS
 38. 38. Результати опитування, що проводилося під час розробки керівних принципів RE-DISS
 39. 39. Чи потрібний вищий рівень деталізації, ніж RES, FOS та NUC?
 40. 40. Як варто відображати вищий рівень деталізації?
 41. 41. Як надавати інформацію щодо викидів CO2 та радіоактивних відходів?
 42. 42. Чи варто надавати порівняння енергетичних міксів?
 43. 43. Енергетичний мікс – «перша спроба»
 44. 44. Додаткові інформаційні матеріали
 45. 45. Пам’ятка про права споживача (Energy Consumer Checklist [6]) O Зобов’язання з інформування; O Договори та білінг; O Ціни, тарифи та моніторинг; O Вільний вибір постачальника; O Приєднання до мереж; O Розгляд скарг; O Захист прав споживачів; O Соціальні заходи; O Недобросовісна поведінка постачальника.
 46. 46. Пам’ятка щодо розгляду запитів та скарг споживача (приклад Великобританії [7]) O Подання запиту чи скарги (право споживача); O Як подати запит чи скаргу (способи); O Що очікувати від постачальника (надання інформації про стан розгляду, терміни); O Що може зробити споживач зі свого боку під час розгляду запиту/скарги; O Вирішення скарги/відповідь на запит; O Стандарти обслуговування.
 47. 47. Платформи
 48. 48. Канада www.lowfoot.com
 49. 49. США www.greenbuttondata.org
 50. 50. Посилання на джерела інформації [1] http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8. pdf [2] http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CE ER_PAPERS/Customers/Tab5/C15-SC-36-03_V19_Well- functioning_retail_markets.pdf [3] http://ec.europa.eu/consumers/archive/citizen/my_rights/energy_en.htm [4] https://www.cse.org.uk/downloads/reports-and-publications/behaviour- change/ofgem-improving-consumption-feedback.pdf [5] http://www.reliable-disclosure.org/ [6] https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130618- european_energy_consumer_checklist_0.pdf [7] http://old.eco.rizotek.com/customerservices/codes-of-practice/ecotricity- making-a-complaint.pdf

×