Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ставки плати за приєднання до електричних мереж на 2019 рік

16,614 views

Published on

Ставки плати за приєднання до електричних мереж на 2019 рік

Published in: Government & Nonprofit
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ставки плати за приєднання до електричних мереж на 2019 рік

  1. 1. Ставки плати за приєднання до електричних мереж на 2019 рік НКРЕКП
  2. 2. 1. Стаття 7 Закону визначає повноваження Регулятора щодо затвердження ставок плати за приєднання до електричних мереж. 2. Стаття 21 Закону визначає, що порядок розрахунку та затвердження ставок плати за стандартне приєднання, ставок плати за нестандартне приєднання потужності та ставок плати за лінійну частину приєднання відповідно до Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу. Закон України «Про ринок електричної енергії» Методика (порядок) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу від 18.12.2018 № 1965 набрала чинності 22.12.2018 Методика встановлює порядок розрахунку:  Ставок плати за стандартне приєднання для всіх операторів систем розподілу  Ставок плати за нестандартне приєднання потужності для всіх операторів систем розподілу  Ставок плати за лінійну частину приєднання Сторінка 2Грудень 2018 НКРЕКП Законодавчі підстави
  3. 3. Ключові параметри для розрахунку ставок НКРЕКП Коефіцієнт завантаження трансформаторних підстанцій розрахований у межах кожної територіальної одиниці основної мережі напругою 35-110(154) кВ оператора системи розподілу на основі максимального за останні три роки сумарного місячного обсягу трансформації електричної енергії на напругу 6(10)20кВ. Питома вартість приєднання 1 кВт потужності (на перехідний період до двох років) згідно з СОУ-Н МЕВ 45.2- 37472933-44:2016 «Укрупнені показники вартості будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ. Норми» визначена як усереднений показник вартості створення 1 кВт потужності на рівні 3,48 тис. грн/кВт (без податку на додану вартість). Ставки за стандартне та нестандартне приєднання, а також коефіцієнти завантаження оприлюднюються на офіційних веб-сайтах розподільчих компаній. Розрахунок здійснено для кожної територіальної одиниці усіх операторів систем розподілу з диференціацією: тип електроустановки, що приєднується (електроустановка, призначена для виробництва електричної енергії, електроустановка, призначена для споживання електричної енергії); категорія надійності електропостачання; ступінь напруги у точці приєднання (110(154)/35/20(10)6/0,4 кВ); замовлена потужність; місцезнаходження електроустановки заявника (міська або сільська місцевість); завантаженість трансформаторної підстанції. Сторінка 3Грудень 2018
  4. 4. НКРЕКП Сторінка 4Грудень 2018 М: 1,023 С: 0,987 М: 1,427 С: 2,208 М: 2,671 С: 3,121 М: 1,435 С: 1,636 М: 1,101 С: 1,211 М: 2,561 С: 2,334 М: 1,669 С: 0,944 М: 0,812 С: 1,048 М: 1,412 С: 1,793 М: 1,531 С: 1,375 М: 1,316 С: 1,556 М: 2,373 М: 2,699 С: 2,384 М: 1,241 С: 1,032 М: 0,920 С: 1,427 М: 1,204 С: 1,426 М: 2,734 С: 3,708 М: 0,917 С: 0,944 М: 1,203 С: 1,356 М: 1,144 С: 0,817 М: 0,748 С: 1,298 М: 2,110 С: 1,763 М: 0,925 С: 1,191 М: 0,820 С: 1,345 М: 1,101 С: 1,552 М – Міська місцевість С – Сільська місцевість Ставки* плати за стандартне приєднання на 2019 рік * – І та ІІ ступінь; ІІІ-я категорія надійності електропостачання; ступінь напруги в точці приєднання 0,4 кВ
  5. 5. НКРЕКП Сторінка 5Грудень 2018 Ставки* плати за нестандартне приєднання на 2019 рік А: 1,342 В: 2,258 С: 2,849 А: 1,046 В: 1,844 С: 3,635 А: 2,106 В: 3,312 С: 3,831 А: 0,850 В: 2,924 С: 3,831 А: 0,975 В: 2,038 С: 3,144 А: 1,404 В: 1,905 С: 2,408 А: 1,518 В: 3,012 С: 3,831 А: 1,350 В: 2,316 С: 3,648 А: 1,113 В: 1,602 С: 2,889 А: 1,323 В: 2,229 С: 3,156 А: 0,203 В: 2,154 С: 3,285 А: 1,662 В: 1,978 С: 2,543 А: 0,767 В: 1,549 С: 2,863 А: 0,570 В: 1,076 С: 1,657 А: 0,802 В: 1,431 С: 2,259 А: 1,111 В: 2,239 С: 3,823 А: 0,947 В: 1,641 С: 2,784 А: 0,325 В: 0,721 С: 1,813 А: 0,794 В: 1,460 С: 2,625 1: 0,437 2: 1,153 3: 2,191 А: 0,493 В: 1,026 С: 1,873 А: 0,050 В: 1,751 С: 3,831 А: 0,679 В: 1,508 С: 2,427 А: 0,740 В: 1,435 С: 2,369 А: 0,906 В: 1,401 С: 1,816 А – Мінімальне значення (MIN) В – Середнє значення (MR) С – Максимальне значення (MAX) * – Міська місцевість; електроустановки, призначені для споживання електричної енергії; ІІІ-я категорія надійності електропостачання; ступінь напруги в точці приєднання 0,4(0,23) кВ
  6. 6. Ставки плати за приєднання на 2019 рік 0,20 Базова ставка тис. грн/кВт С Т А Н Д А Р Т Н Е С Т А Н Д А Р Т min середня max min середня max 3,48 1,84 3,83 Місто тис. грн/кВт Село тис. грн/кВт 0,62 1,55 2,73 0,28 1,50 3,71 НКРЕКП Сторінка 6Грудень 2018

×