Vertetesia

2,587 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,587
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vertetesia

 1. 1. Botim i Xhematit Mysliman Ahmadia të Shqipërisë Viti III Nr. 4 Zbulimi i së padukshmes dhe Kurani Famëlartë f. 30 Shenjat kryesore të ardhjes së Imam Mehdiut dhe të Mesihut të Premtuar f. 8Islami dhe Fjalimi i Dr. Aurora Boreale Kujtim i Musashkenca Abdul Salamit (dritat veriore) Rrustemit,përputh- gjatë marrjes dhe përmendja ish-presidentitshmëria apo së çmimit e saj në të Xhematitkonflikti? Nobel Kuran Mysliman- Dr. Abdul Ahmedia tëSalam, fitues Kosovës i çmimit t ë s i a V ë r t e Nobel f. 50 u r r e jf. 88 tje për f. 66 askënd f.172
 2. 2. Disa lutje të Hazret Profetit Muhammeds.a.v.s. O Zoti im, Ti më dëgjon dhe e sheh gjendjen time. Ti e di të fshe- htën dhe të dukshmen time. Asgjë nga gjërat e mia nuk është e fshe- hur nga Ti. Ndërsa, unë jam i varfër, lypës, përderës dhe kërkues i strehimit Tënd. O Zoti im, po dridhem e përpëlitem si ai që dësh- mon dhe pranon fajin e vet. Po të lyp siç lyp një varfanjak. Po qaj para Teje si një mëkatar shumë i poshtër dhe po të lutem siç lutet një i frikësuar dhe shumë i brengosur, koka e të cilit është e ulur para Teje, të cilit i lotojnë sytë për Ty, trupi i të cilit është gjunjëzuar për Ty dhe që vetëm për Ty ka vënë hundën në tokë. O Zoti im, mos të dal i pafat kur të lutem Ty. O Zoti im, o Ti që je më i miri për t’u lutur Ty dhe o Ti që je më Bujari se çdokush tjetër, trego dashuri dhe mëshirë ndaj meje! (Amin) (Tibrani Kebir, nga Hazret Ibne Abasi; Xhamius Segir; Hazinatud Dua nga Hafiz Muzaffar Ahmedi) O Zoti im, unë jam rob yti, djalë i robit Tënd, djalë i robëreshës Tënde, jam në dorëzimin Tënd, koka ime është në dorën Tënde, jam i kënaqur me caktimin Tënd, sepse Ti gjithmonë cakton drejt. O Zot, po të lutem Ty me çdo emër Tëndin, me të cilin e ke quajtur Veten, qoftë nga ata emra që ke zbritur në Librin Tënd, qoftë nga ata që ke lënë në të padukshme te Ti, Kuranin ma bëj fllad të zemrës sime dhe nëpërmjet atij, largo të gjitha brengat dhe pikëllimet e mia! (Hazinatud Dua nga Hafiz Muzaffar Ahmedi) Redaksia Adresa Kryeredaktor:Samad Ahmed Ghori Xhemati Mysliman Ahmadia i Zv. Kryeredaktor: Shahid Ahmad Butt Shqipërisë, Autostrada Tiranë-Durrës, Redaktorë: Rexhep Hasani, Km. 1, Muhamet Peci Kutia Postare 8176, Tiranë, Shqipëri Anëtarë: Javaid Iqbal Nasir, Tel: +355(0)682974992, 0692994966 Bujar Ramaj, Çapajev Zera +377(0)45366374 Grafika: Fax: +355(0)48302523 Shtypur në Shtypshkronjën: E-mail: vertetesia@gmail.com Gent•grafik Numri IV2 Tiranë, 2011 Dashuri për të gjithë
 3. 3. Botim i Xhematit Mysliman Ahmadia të Shqipërisë Maj - Gusht 2011 • Viti III • Nr. 4 pËrmbajtja Profeti që më së shumti ka treguar për të padukshmen 3 Editorial Ajete të Kuranit Famëlartë – paralajmërime për kohët tona 5 Shenjat kryesore të ardhjes së Imam Mehdiut dhe të Mesihut të Premtuar – në bazë të haditheve të Hazret Profetit Muhammed s.a.v.s. Ardhja e Mesihut si Imam Mehdi; rënia e myslimanëve dhe ndarja e tyre në 73 sekte; mbizotërimi i fesë së krishterë; Rënia morale; Çështja e xhihadit; Koha e 8 ardhjes së Imam Mehdiut; Eklipsi diellor dhe ai hënor gjatë muajit të ramazanit; Dexhali dhe Gomari i tij i çuditshëm; Jaxhuxhi e Maxhuxhi; Dhjetë shenja para ardhjes së Orës Rreth paralajmërimeve të Kuranit Famëlartë thënie të Hazret Mesihut të Premtuar a.s. 25 Zbulimi i së padukshmes dhe Kurani Famëlartë Hazret Mirza Tahir Ahmedr.t.a, Kalifi i Katërt i Mesihut të Premtuar 30 “Dashuri për të gjithë, urrejtje për askënd” një lajm pa koment 45 Përsosmëria e fjalës ALLAH 46V ë rt e t ë s i a 1
 4. 4. Islami dhe shkenca – përputhshmëria apo konflikti? - Dr. Abdul Salam, fitues i çmimit Nobel Kurani Famëlartë dhe shkenca; zanafilla e Islamit dhe shkenca; epoka e artë e shkencës në Islam; sipas 50 Briffaultit; rënia e shkencës në Islam; shkenca moderne dhe besimi; kufijtë e shkencës A është e lejuar muzika në Islam? Hazret Mirza Tahir Ahmedr.t.a., Kalifi i Katërt i Mesihut të Premtuar 62 Hixhabi Hazret Mirza Masroor Ahmed, Kalifi i Pestë i Mesihut të 64 Premtuar Aurora Boreale (dritat veriore) dhe përmendja e saj në Kuran Mekanizmi i aurorës; erërat diellore dhe magnetosfera; 66 zbulimet e para të kësaj dukurie; origjina e kësaj dukurie; Kujtim i Musa Rrustemit, ish-presidentit të Xhematit Mysliman Ahmedia të Kosovës 72 Vdekja e Hazret Mirza Ghulam Ahmedit, Mesihut të Premtuar dhe shpalljet rreth saj 80 Fjalimi i Dr. Abdul Salamit gjatë marrjes së çmimit Nobel 88 Xhelsa Salana e 44-të të Xhematit Mysliman Ahmedia të Anglisë 90 Xhelsa Salana e 35-të të Xhematit Mysliman Ahmedia të Gjermanisë 93 Numri IV2
 5. 5. Profeti që, më së shumti ka treguar për të  padukshmenEditorialKurani Famëlartë  thotë: den dhe kudo që veprojnë.“Vetëm Ai (Allah) e di të padukshmen Fuqinë e dijes nga e padukshmjadhe nuk ia zbulon atë askujt, përveç të dhe rreth së të padukshmes, tëdërguarve që ka zgjedhur.” cilat i mbizotëronte profeti ynë,   (El-Xhin 72:27-28) do të mund t’i shpjegonin sikur Ajeti i lartpërmendur tregon se, t’i referoheshim një fakti tjetër qëpërveç  detyrave të tjera të shenjta, lidhet me jetën e më të dashuritprofetët janë të njoftuar edhe me tonë, Hazret Profetit Muhamed s.a.v.s.gjërat nga bota e padukshme, të Siç e dimë të gjithë, profeti kishtecilat përmbushen në kohët e tyre, lindur në një shoqëri që gjendejduke vënë kështu argumentin e vër- larg shkencave apo profesioneve tëtetësisë së tyre para popujve të tyre. kohës. Edhe Gadishulli arab ishteNë një ajet tjetër të Kuranit, Allahu një vend ku thuajse të gjithë ishini Madhërishëm thotë se çdo profet të pashkolluar. Shterpësinë e asajvjen me paralajmërime, që mund të shkretëtire e pasqyronte më së mirijenë të gëzueshme ose alarmuese. gjendja e popullit për sa i përketKështu ndodhi edhe me profetin e intelektit dhe dijes. Madje edheIslamit, Hazret Muhammedin s.a.v.s , vetë Profeti Muhammed s.a.v.s. nukpër të cilin Zoti thotë se ai ka ar- kishte shkuar në ndonjë shkollë apodhur për gjithë njerëzimin për ta te ndonjëri për të mësuar. Duke ikumtuar lajmin nga Ai: pasur parasysh këto rrethana, për   “Ne të kemi dërguar ty për të të cilat pak kush nuk i di, ështëgjithë njerëzimin si lajmëtar i së mirës e paimagjinueshme që pa pasurdhe alarmues”. ndonjë përkrahje, ashtu vetvetiu, (El-Saba 34:29) papritmas të mbijë ndonjë burim i Pra, sipas Kuranit, udhëheqësi furishëm dijesh. Por kjo ka vetëmynë, Hazret Profeti Muhammed një shpjegim: e vetmja rrugë es.a.v.s , ishte i ngarkuar për të dhënë dijes së profetit tonë ishte Zoti iparalajmërime nga e padukshmja, Gjithëdijshëm. Dhe pikërisht kjoparalajmërime të cilat do t’i arrijnë dije, kjo dritë prej Zotit, u bë shkaktë gjithë kufijtë hapësinorë si dhe i gjithë asaj lëvizje te arabët dhekohorë të njerëzimit, kudo që gjen- madje edhe më larg. Në KuraninV ë rt e t ë s i a 3
 6. 6. Famëlartë përmend ardhjen e shenjat e ardhjes së Imam Mehdiut Profetit Muhammed s.a.v.s, në suren dhe të Mesihut të Premtuar, të El-Xhuma dhe po ashtu jepen cilat përmenden edhe në Kuranin misionet e tij: Famëlartë, po ashtu edhe në shumë hadithe të të Dërguarit të Allahun e përlëvdon gjithçka Allahut s.a.v.s. Shumë nga dijetarët që gjendet në qiej e në Tokë. Ai është myslimanë, duke u bazuar në fjalët Sunduesi, i Shenjti, i Plotfuqishmi dhe e paralajmërimeve dhe duke dashur i Urti. Është Ai që u solli analfabetëve se ato të plotësohen fizikisht e jo një të dërguar nga gjiri i tyre, që u lexon metaforikisht, po presin Isain a.s. të atyre ajetet e Tij, i pastron, u mëson zbresë nga qielli, pra, po atë Isa, që ka jetuar para dymijë vjetësh. Librin dhe urtësinë, edhe pse ata më Veç kësaj, me ardhjen e tij do të parë ishin vërtet në humbje të plotë. vijë edhe një Dexhal që sipas tyre Ai do ta dërgojë atë edhe tek të tjerë, të do të ketë aftësi mbinjerëzore, për cilët ende nuk u janë bashkuar. Ai është të mos thënë aftësi të Zotit dhe një i Plotfuqishmi dhe i Urti. Kjo është sërë paralajmërimesh të tjera, të dhuntia e Allahut, Ai ia jep atë kujt të cilat, nga këndvështrimi i tyre do dojë. Allahu zotëron dhunti të mëdha. të plotësohen fjalë për fjalë, pra në (El-Xhuma 62:2-5) mënyrë statike çfarë jep mesazhi e Kjo gjë u dëshmua. Profeti jo analiza e tij, gjë që të çon vetëm Muhammed s.a.v.s. erdhi te një në botën e fantazive. popull i pashkolluar dhe solli një Nga ana tjetër, duke mos pasur revolucion të madh në një periudhë udhëheqje shpirtërore, myslimanët të shkurtër kohe. Sigurisht, pësuan e vazhdojnë të pësojnë edhe gjatë jetës së tij shumë rënie morale e shpirtërore, saqë paralajmërime të mëdha janë dhënë janë të gatshëm t’u japin këso dhe janë plotësuar. Për shembull, ai interpretimesh profecive të Profetit la Mekën në një kohë kur të gjithë tonë të dashur. Pikërisht kjo rënie myslimanët donin të shpëtonin nga paraqet kohën më të duhur dhe më të vdekja. Pikërisht në atë kohë, Allahu qëlluar të atij, që do të rithemelonte e njoftoi se ai përsëri do të hyjë në besimin e humbur. Realisht, edhe këtë qytet, por jo më si i pushtuar, vetë ata kanë filluar të pohojnë se por si triumfues, gjë që u plotësua1. kjo është pikërisht koha, kur duhej të vinte Imam Mehdiu dhe Mesihu Dhënia e profecive dhe i Premtuar. Por, si gjithmonë, duke plotësimi i tyre nuk kufizohen qenë larg besimit të pastër, njerëzit vetëm në kohën sa ishte ai i gjallë. guxojnë të përcaktojnë vetë natyrën Shumë nga profecitë e tij flasin e kohës dhe të atij që duhet të vijë për të ardhmen, madje edhe për dhe e refuzojnë atë që dërgohet. A revolucionet e mëdha të kohës do të ishte po e njëjta rrethanë nëse sonë. Njëri ndër ato paralajmërime, njerëzit, për kërkesat e tyre vetjake madje shumë i rëndësishëm, është kryeneçe, të përcaktojnë kohën e tij edhe paralajmërimi për ardhjen dhe për qefin tyre duke harruar se një 1 Për shembull, në një ajet, Kurani duke gjë e tillë është kompetencë e dikujt dhënë këtë paralajmërim thotë: Padyshim, Ai tjetër?! që ta bëri obligim Kuranin, Ai do të kthejë ty aty vazhdon në faqen 29 nga erdhe. (El-Keses 28:86) Numri IV4 Dashuri për të gjithë
 7. 7. Ajete të Kuranit Famëlartë paralajmërime për kohët tona Në emër të Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit “Kur dielli të paloset. Kur yjet të errësohen.” “Kur malet të lëvizen.” “Kur devetë me barrë dhjetëmuajshe, të braktisen” “Kur egërsirat të grumbullohen.” “Kur detet të derdhen fort (njërin mbi tjetrin).” V ë rt e t ë s i a 5 urrejtje për askënd
 8. 8. Kombet e bashkuara “Kur njerëzit të bashkohen.” “Dhe kur foshnja-femër e varrosur për së gjalli të pyetet: për çfarë faji ishte vrarë?” “Kur librat të publikohen dhe shpërndahen.” “Kur qielli të zhvishet”. “Kur xhehenemi të flakërojë”. Numri IV Numri6 Dashuri për të gjithë
 9. 9. “Kur xheneti të afrohet”. “Shoku juaj nuk është i marrë”.“Atëherë çdokush do të marrë vesh se “Ai e ka parë këtë në horizontin çfarë kishte sjellë”. e qartë”. “Madje betohem për ato që “Dhe ai nuk është koprrac në intrigojnë dhe pastaj tërhiqen”. tregimin e së padukshmes”. “Për varkat që fshihen në vendin e “Dhe as kjo nuk është fjalë tyre të fshehtë”. e shejtanit të mallkuar”. “Për natën kur bie terri”. “Prandaj, nga po ia mbani?” “Dhe për agimin kur ai fillon të “Vërtet, kjo është veçse një këshillë marrë frymë”. për botët”. “Sigurisht, kjo është fjala e një “Për secilin nga ju që dëshiron të dërguari fisnik”. të tregohet i qëndrueshëm”. “që zotëron fuqi dhe pozitë të lartë “Por ju nuk mund të dëshironi, te Zoti i Fronit”. përveçse me vullnetin e Allahut, Zotit të botëve”. “Shumë i bindur dhe gjithashtu (Et-Tekuir 81:1-30) besnik”.V ë rt e t ë s i a 7 urrejtje për askënd
 10. 10. Shenjat kryesore të ardhjes së Imam Mehdiut dhe të Mesihut të Premtuar në bazë të thënieve të Profetit Muhammed s.a.v.s. Numri IV8 Dashuri për të gjithë
 11. 11. poshtë: Mesihut të Premtuar ‫ﻋﻦ اﻲﺑ ﻫﺮﻳﺮۃ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ اﻧّﻪ ﻗﺎل : ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ‬ ُ ُ َ ْ Thënie të Profetit Muhammed ِ َْ َ i ‫ﻟ َﻴﻨﺰﻟَﻦ اﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ‬vendimtar,ْ‫ و‬gjyqtar, �ai Merjemsَّ ِsi َ ‫ﺻ ّ اﷲ ُ ﻋﻠﻴﻪ َ ﺳﻠﻢ: واﷲ‬ َ َ ُ ِ َ َ َ َّ َ Ardhja e Mesihut paqja dhe mëshira e Allahut ْ ْ patjetër do‫ﺘ‬taَ ‫ ﺎﻋﺎدِﻻ ﻓَﻠﻴﻜﺴﺮن اﻟﺼﻠﻴﺐ وﻟ‬do ‫ ﻴﻘ ﻠَﻦ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ‬thyejëَّ kryqin, patjetër ِ َّ َ ِ َ َ ً ً‫ﺣﻜﻤ‬ َ ِ َّ ُ َ َ َ َ të Premtuar gjithmonë qofshin mbi të të ‫ﺎ‬mbysë‫ص ﻓﻼ �ﺴ ٰﻌ‬dhe ‫ اﻟْﺠﺰﻳﺔ وﻟَﺘﱰﻛﻦ‬të‫ﻌ‬heqë ْ‫ ﻲ ﻋﻠﻴ‬derrin ‫ اﻟْﻘﻼ‬patjetër ْ do ‫وﻟﻴﻀ ﻦ‬ ‫َ ﻬ‬ ْ َ ُ َ ِ َّ ُ ُ ْ ََ ِ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َ dhe Imam Mehdiut xhizjen,ْ me siguri do َ të َ dalin devetë ْ ْ jashtë ‫ﺪﻋ‬përdorimit‫ واﻟﺘﺒﺎﻏﺾ‬askushَ ‫ﻫ‬nuk �ِ‫َّ ُ ُ واﻟﺘﺤﺎﺳﺪ وﻟ َﻴ ُ ﻮن ا‬ َّ َ َ َ ُ ُ َ َّ dhe ‫وﻟَﺘﺬ َ ﱭ اﻟﺸﺤﻨﺎء‬ َ ُ َ َّ َّ َ َ ْ ْ ِ َْ َ ُ ‫ﻋﻦ اﻲﺑ ﻫﺮﻳﺮۃ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﻲﺒ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ‬ ّ do t’i hipë, koprracia, ‫ﺪ‬lakmia,inati ‫اﻟﻤﺎل ﻓَﻼ ﻳﻘﺒﻪﻠ اَﺣ‬ َ ُ َ َ َ َ ِّ ِ َ ّ ِ َ dhe‫ﺑﺎب ﻧﺰول ﻋ�ﺴﻲ اﺑﻦ ﻣﺮﻳ‬të ‫ﻳ‬zhduken ) (me anë (‫ ﻢ‬xhelozia do ‫ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺘﺎب اﻻ ﻤﺎن‬ ٰ ‫وﺳﻠﻢ ﻗَﺎل : ﻳﻮﺷﻚ ﻣﻦ ﻋﺎش ﻣﻨﻜﻢ أن ﻳﻠﻘﻰ ﻋ�ﺴﻰ‬ َ َّ َ َ َ të Mesihut të Premtuar). Ai do t’i ‫اﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ إﻣﺎﻣﺎ ﻣﻬﺪﻳﺎ وﺣﻜﻤﺎ ﻋﺪﻻ ﻓﻴﻜﺴﺮ اﻟﺼﻠﻴﺐ‬ thërrasë njerëzit drejt Hurejrah r.z.por Transmetohet nga Abu pasurisë, se Hazret i Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka ‫وﻳﻘﺘﻞ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ وﻳﻀﻊ اﻟﺠﺰﻳﺔ وﺗﻀﻊ اﻟﺤﺮب‬ asnjeri nuk do ta pranojë.” thënë: (Muslim Kitabul Iman, Biri i Merjems “Për Zotin, do të zbresë patjetër Bab Nuzul . ‫أوزارﻫﺎ‬ Isa ibni Merjem) si vendimtar, gjyqtar, ai patjetër do ta thyejë kryqin, patjetër do të mbysë derrin dhe patjetër (411 ‫)ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ﺟﺪﻠ 2 رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ SHËNIM: do të heqë xhizjen, me siguri do të dalin devetë Misionet e Mesihut të Premtuar jashtë përdorimit dhe askush nuk do t’i hipë, Transmetohet nga Abu Hurejrah Transmetohet nga Abu Hurejrah r.z. se dhe të Imam Mehdiut që do të koprracia, lakmia,inati dhe xhelozia janë Hazret i Dërguari i Allahut is.a.v.s. ka r.z. se Hazret i Dërguari Allahut përmenduranë të këto hadithe, nëse zhduken (me në Mesihut të Premtuar). Ai thënë: do t’i thërrasë njerëzit drejt pasurisë, por asnjeri s.a.v.s. ka thënë: “Çdokush që do të jetojë prej jush, do ta gjejë i shohim si shkak pasojë, ato vetë nuk do ta pranojë.” “Çdokush eqë do të si Imam prej jush, Isain birin Merjemes jetojë Mahdi, si japin edhe shenjet e Nuzul Isa ibni Merjem) (Muslim Kitabul Iman, Bab ardhjes së tij do ta gjejë Isain do ta thyejë Merjemes vendimtar, gjyqtar, ai birin e kryqin, do të dhe përcaktojnë kohën e tij. SHËNIM si Imam dhe do të heqë xhizjen dhe lufta mbysë derrin Mehdi, si vendimtar, (xhihadi) do të dorëzojë armët e saj.” gjyqtar, ai do ta thyejë kryqin, (Musnad Ahmad, vol. 2, f. 411) RëniaMesihutjanëPremtuar dhe tëkëto misionet e e myslimanëve të Imam Mahdiut që përmendur në do të mbysë derrin dhe do të heqë xhizjen dhe lufta (xhihadi) do të dhe ndarja e tyre në hadithe, nëse i shohim si shkak pasojë, ato dorëzojë armët e saj.” 73 sekte vetë japin edhe shenjet e ardhjes së tij dhe përcaktojnë kohën e tij. " (Musnad Ahmed, vol. 2, f. 411) Ai është vendimtar dhe gjyqtar,së Ky hadith, në Muslim, përmendet si më sepse "në kohën e tij, myslimanët Rënia e myslimanëve dhe ndarja e Ky hadith, në Muslim, përmendet tyre në 72 sekte poshtë: do të përçaheshin dhe zgjidhjaar si më poshtë: përfundimtare dhe gjyqtar sepse në Ai është vendimtar do të vinte prej ‫ﻋﻦ اﻲﺑ ﻫﺮﻳﺮۃ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ اﻧّﻪ ﻗﺎل : ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ‬ ُ ُ َ Zotit. e tij, myslimanët do të përçaheshin kohën Kështu që, në shumë ْmed ‫ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: واﷲ ﻟ َﻴﻨﺰﻟَﻦ اﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ‬ َّ ِ َ ِ َ َّ ِ َْ َ ُ ّ dhe zgjidhja përfundimtare do të vinte prej hadithe, Profeti Muhammeds.a.v.s. َ َ ُ َ َ َ َhut ْ ْ ْ ً ‫ﺎﻋﺎدِﻻ ﻓَﻠﻴﻜﺴﺮن اﻟﺼﻠﻴﺐ وﻟ َﻴﻘﺘﻠَﻦ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ‬ ِ ً‫ﺣﻜﻤ‬ paralajmëron rënien hadithe, Zotit. Kështu që, në shumë e skajshme َ ِ َّ ُ َ َ َ َّ َّ َ ِ َ َ َë ‫َ ﻬﺎ‬ْ‫وﻟﻴﻀﻌﻦ اﻟْﺠﺰﻳﺔ وﻟﺘﱰﻛﻦ اﻟْﻘﻼص ﻓﻼ �ﺴﻌﻲ ﻋﻠﻴ‬ ٰ ْ ْ ْ të myslimanëve. Këtu do të َ ُ َ ِ َّ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ِ َّ َ َ َ َ َ përmendim vetëm tri nga ato: ْ ْ ْ �ِ‫وﻟَﺘﺬﻫﱭ اﻟﺸﺤﻨﺎء واﻟﺘﺒﺎﻏﺾ واﻟﺘﺤﺎﺳﺪ وﻟ َﻴﺪﻋﻮن ا‬ َّ َ ُ َ َ ُ ُ َ َّ ُ ُ َ َّ ُ َ َّ َّ َ َ َ َ I Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë: ْ ْ ‫اﻟﻤﺎل ﻓَﻼ ﻳﻘﺒﻪﻠ اَﺣﺪ‬ - Sigurisht, edhe popullit‫ﻋﻦ اﻲﺑ ﻫ‬ َ ُ َ َ َ ٰ (‫)ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺘﺎب اﻻﻳﻤﺎن ﺑﺎب ﻧﺰول ﻋ�ﺴﻲ اﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ‬ tim do t’i ndodhin gjërat që u ‫وﺳﻠﻢ ﻗ‬ َّ َ َ َ kanë ndodhur më parë Izrael-‫اﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ‬ Transmetohet nga Abu Hurejrah Transmetohet nga Abu Hurejrah r.z. se itëve, ashtu siç këpucët ngjajnë se Hazret i Dërguari i Allahut r.z.Hazret i Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka njëra me tjetrën. Madje, nëse ‫وﻳﻘﺘﻞ‬ thënë: s.a.v.s. ka thënë: “Për Zotin, do të zbresë patjetër Biri i Merjems dikush prej Izraelitëve ka‫أوزارﻫﺎ‬ “Për Zotin, gjyqtar, zbresë patjetërthyejë si vendimtar, do të ai patjetër do ta Biri kryer imoralitet haptas me kryqin, patjetër do të mbysë derrin dhe patjetër Vdortë e t ë s i a me siguri do të dalin devetë ë t heqë xhizjen, jashtë përdorimit dhe askush nuk do t’i hipë, 9 r.z. se koprracia, lakmia,inati dhe u r r e j t j e xhelozia do të për askëndv.s. ka zhduken (me anë të Mesihut të Premtuar). Ai do t’i thërrasë njerëzit drejt pasurisë, por asnjeri
 12. 12. nënën e tij, do të jetë ndonjëri i Allahuts.a.v.s. paralajmëroi për edhe nga populli im që do të rënien e myslimanëve me fjalët, bëjë të njëjtën gjë. Vërtet, Izra- që nëse i lexoni ato, juve ju duket elitët u ndanë në 72 sekte, por sikur i Dërguari i Allahuts.a.v.s. po njerëzit e mi do të ndahen në tregon gjendjen e tyre të sotme. 73; të gjithë do të jenë në zjarr Ai thotë: përveç njërit. “Sigurisht do të vijë koha kur Islamit - Kush do të jetë ai? – e nuk do t’i mbetet asgjë përveç emrit pyetën es-habët e tij. të tij dhe Kuranit nuk do t’i mbetet - Ata që do të jenë në rrugën përveç tekstit të tij. Xhamitë e tyre do time dhe të es-habëve të mi – u të jenë të mbushura me njerëz, por të përgjigj i Dërguari i Allahuts.a.v.s. zbrazëta nga hidajeti (d.m.th. nga (Tirmidhi, vol. 5, Kitabul ul Iman, udhëzimi i vërtetë). Dijetarët e tyre kap. 18, hadithi 2641) do të jenë krijesat më sherrxhi nën qiell. Përçarja do të mbillet prej tyre Në Sunen Abi Daud përmendet se dhe tek ata do të kthehet.” I Dërguari i Allahuts.a.v.s. tha: (Shuabul Iman, Imam Bejhki, vëll. II, f. 72 do të jenë në zjarr dhe një do 311, i botuar në Darul-kutubil-ilmija, të jetë në xhenet. Ai do të jetë Bejrut; Mishkat, kitabul Ilm) Xhemati. Në një hadith tjetër, që rrëfehet Në arabisht, xhemat do të thotë nga Hazret Abdullah Bin Amr r.z., “bashkësi”. Bashkësia nuk mund i Dërguari i Allahuts.a.v.s. thotë: të ekzistojë pa një kryetar, i “Me të vërtetë Zoti nuk do ta heqë cili, në terminologjinë e Islamit dijen nga robërit e tij përnjëherë. quhet kalif. Me bekimin e Zotit Por, dija do të hiqet nga zhdukja e të Madhërishëm, sot sistemi i dijetarëve, derisa nuk do të mbetet kalifatit funksionon vetëm në asnjë dijetar. Atëherë njerëzit do të Xhematin Mysliman Ahmedia, zgjedhin injorantët si dijetarë, të cilët themeluesi i të cilit Hazret Mirza kur kërkohen, lëshojnë vendime pa dije Ghulam Ahmedi ka deklaruar dhe kështu devijohen dhe i devijojnë të të jetë Imam Mehdi dhe Mesih tjerët”. i Premtuar. Ndërsa, të gjitha (Buhari, Kitabul Ilm, Bab Kejfa jekbidul sektet e tjera, jo vetëm që nuk ilm) gëzojnë një sistem të tillë, por bashkërisht e kundërshtojnë këtë xhemat. Pikërisht për këtë Mbizotërimi i fesë kishte paralajmëruar i Dërguari i Allahut s.a.v.s. që 72 sekte në së krishterë një drejtim dhe 1 në një drejtim Në hadith, Profeti Muha- tjetër, por vetëm ky i fundit do të mmeds.a.v.s. thotë se Mesihu i jetë në rrugën e drejtë. I Dërguari Premtuar do të vijë për të thyer Numri IV10 Dashuri për të gjithë
 13. 13. kryqin, paralajmërim ky që do të këtë profeci të madhe në sensinjapë një pamje absurde nëse do fizik. Do të ishte mirë që ata që eta paramendoni të plotësohej me besojnë këtë gjë, duhet të fillojnëkuptimin e tij të drejtpërdrejtë. të vrasin derra që tani, në mënyrëÇfarë dobie mund të sjellë një që t’ia lehtësojnë punën atijnjeri duke zbritur nga qielli që t’i profeti që do të vijë nga qielli! Nësethyejë të gjitha kryqet që gjenden dikush e keqkupton këtë që sapobotë, qofshin nëpër kisha, qofshin thamë, atëherë si është e mundurnëpër rrugë apo varreza ose qof- që të mendohet një detyrë e tillëshin ato në qafat e miliona grave për një profet!? Në këtë profeci,apo burrave të botës! Në të vër- derri nuk simbolizon tjetërkëndtetë, ky paralajmërim tregon se përveç njeriut. Kjo padyshimgjatë kohës së Mesihut të Prem- tregon se në kohën e Mesihut tëtuar, feja e krishterë me besimin Premtuar bota do të degradoheje kryqit do të jetë e mbizotëruar në ekstrem. Metafora e derritnë botë. Mesihu i Premtuar do të me këtë kuptim është përdorurvijë pikërisht për të dhënë argu- vetë nga Kurani Famëlartë. Atymente të qarta që do të tregonin thuhet:pavërtetësinë e besimit në kryq. Thuaj: “A doni t’ju tregoj se kush doEdhe në shpjegimin e Dexhallit, të marrë dënimin më të rëndë ngado të lexoni sesi do të mbizotëro- Allahu? Ata që Allahu i ka mallkuarjë feja e krishterë. Sot, kjo profeci dhe me të cilët është zemëruar, dukeështë përmbushur pikë për pikë. i shndërruar në majmunë dheShumë nga dijetarët myslimanë derra, si dhe ata që adhurojnëapo jomyslimanë, e pranojnë djallin. Ata janë në vendin më tëfaktin se Hazret Mirza Ghulam mjerueshëm dhe janë më larg rrugësAhmedi ishte i pari që trajtoi së vërtetë”.gjerësisht problematikën e (El-Majdah 5:61)ngjarjes së kryqëzimit të HazretIsaita.s.. Ai argumentoi nga Bibla, Profecia e rënies morale ështëKurani dhe shkenca se Hazret lidhur ngushtë me ardhjen HazretIsai nuk ndërroi jetë në kryq, por Mesihut të Premtuar. Në njëi shpëtoi kryqëzimit dhe pjesën hadith tjetër, Profeti Muhammedmë të madhe të jetës së tij e kaloi s.a.v.s. tregon fjalë edhe më të qarta:nëpër malet e Kashmirit. Hazret Enes ibn Malik r.z. tregon se Hazret i Dërguari i Allahut s.a.v.s. Rënia morale ka thënë: “Gjërat do të përkeqësohen shumë, bota do të degradohet nëVrasja e derrit gjithashtu ka ekstrem dhe njerëzit do të përparojnëkuptim metaforik. Dijetarët vetëm në koprraci e lakmi dhe Oramyslimanë gabimisht e kuptuan do t’u vijë vetëm njerëzve të këqijV ë rt e t ë s i a 11 urrejtje për askënd
 14. 14. dhe nuk do të ketë asnjë Mehdi tjetër jenë armët e myslimanit për të përveç Isait birit të Merjemes.” luftuar me kundërshtarët. Në një (Ibni Maxhah, Kitabul fiten, Bab poezi të tij, ai thotë: shiddatuz zaman) O miq! Hiqni dorë nga mendimi i xhihadit Edhe kjo profeci është përm- Gjakderdhja dhe lufta për fenë, tani bushur fjalë për fjalë dhe nuk janë të ndaluara kërkon ndonjë shpjegim të mëte- Ai që merr pjesë në luftëra (fetare) jshëm. edhe pas këtij urdhri, Patjetër do të ndëshkohet rëndë nga Çështja e xhihadit jobesimtarët gjatë kohës së Mesihut të Premtuar Koha e ardhjes së Mesihut të Premtuar Një gjë tjetër që është përmendur në këto profeci është se Mesihu Hazret Profeti Muhammed s.a.v.s. i Premtuar a.s. do t’i japë fund Mesihun e Premtuar e quan xhihadit me armë, d.m.th. luftës Isa biri i Merjemes. Shumë fetare, për shkak se kushtet e myslimanë e kanë keqkuptuar xhihadit me armë nuk do të këtë dhe menduan sikur i njëjti ekzistojnë dhe se në çdo vend Isa që ka jetuar para dymijë të botës do të ketë liri fetare. vjetve, do të rikthehet përsëri Kjo profeci gjithashtu tregon në tokë. Ndërsa, ajetet Kuranore se pikërisht në kohën e ardhjes dhe hadithet tregojnë qartazi që së tij, myslimanët do ta ngrinin Hazret Isai a.s., si çdo profet tjetër, çështjen e xhihadit, prandaj atij ka ndërruar jetë. (Inshallah në do t’i duhet t’u bëjë thirrje që ndonjë numër tjetër të vërtetësisë të heqin dorë nga luftërat fetare. do të sjellim argumente rreth Sot, ekzistojnë pikërisht këto vdekjes së tij). Mesihu i Premtuar rrethana, kur ne shohim që një është quajtur si Isa, për shkak të pjesë e madhe e myslimanëve ngjashmërisë së plotë që do të ketë është marrë vetëm me luftëra jo ai me të. Hazret Isai nuk kishte vetëm kundër jomyslimanëve, sjellë ndonjë ligj të ri, por ai dhe por edhe kundër grupeve të tjera gjithë hebrenjtë, për të cilët kishte myslimane, edhe pse, sot njerëzit ardhur ai, ndiqnin librin e Hazret mund ta praktikojnë fenë islame Musait a.s.. Hazret Isai a.s. kishte në çdo vend të botës. Ishte Hazret ardhur trembëdhjetë shekuj pas Mirza Ghulam Ahmedi a.s. i pari, Hazret Musait a.s. Në të njëjtën që para njëqind viteve u bëri mënyrë edhe Mesihu i Premtuar thirrje myslimanëve që të heqin do të vinte trembëdhjetë shekuj dorë nga xhihadi me shpatë dhe pas Hazret Muhammed s.a.v.s. sepse se pena dhe argumenti duhet të ky i fundit kishte ngjashmëri të Numri IV12 Dashuri për të gjithë
 15. 15. Mesihu i Premtuar është quajtur si Isa, për shkak të ngjashmërisë së plotë që do të kishte ai me të. Hazret Isai nuk kishtebëjë plotëndonjëHazret por ai dhe gjithësiç e sjellë me ligj të ri, Musain a.s. Profecia kërkon:are. thotë edhe Kurani në ardhur ai, hebrenjtë, për të cilët kishte një vend: 1. Të ketë një deklarues për Me- , kur ndiqnin librin e Hazret Musait a.s.. Hazret “Ne kemi dërguar tek ju një Dërguar hdiun para se të ndodhin këto si dëshmitar, ardhur trembëdhjetëdërguar Isai a.s. kishte ashtu siç patëm shekuj dy shenja qiellore, në mënyrë ftëra pas Hazret Musait a.s. Në të njëjtën he një të tillë teMesihu i Premtuar do të mënyrë edhe Faraoni” që këto të shfaqen për vër- edhe vinte trembëdhjetë shekuj pas Hazret tetësinë e tij. enë Eklipsi i diellit dhe Muhammed s.a.v.s. sepse ky i fundit kishte 2. Më 13 të ramazanit të eklipso- het hëna, sepse ajo eklipsohetzret ra i hënës gjatë muajit ngjashmëri të plotë me Hazret Musain a.s. siç e thotë edhe Kurani në një vend: vetëm gjatë natës 13, 14 oseëve të ramazanit 15 të muajit sipas kalendarit “Ne kemi dërguar tek ju një Dërguar si ë hënor që është edhe kalandari të Kdëshmitar, ashtu siç patëm dërguar një të tillë te ohën e ardhjes së Imam Mehdiut islamik. Faraoni” e përcakton edhe më qartë një 3. Më 28 të të njëjtit ramazanhotë: tjetër paralajmërim i famshëm, të eklipsohet edhe dielli, sepseadit ai i eklipsit të diellit dhe të hënës ai eklipsohet vetëm gjatë ditës janë gjatë "muajiti diellit dhe i hënës: Eklipsi të ramazanit: së 27, 28 ose 29 të muajit sipas ْ ُ ْ ْ ْ ‫ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑْﻦ ﻋ� ﻗَﺎل: اِن ﻟِﻤﻬﺪﻳّﻨﺎ ٰاﻳﺘﲔ ﻟَﻢ ﺗَﻜﻮﻧَﺎ‬ ْ kalendarit hënor. ِ َ َ َ ِ ِ َ َّ َ ّ ٍ ِ َ ِ ِ َّ َ ُ َ Hazret Mirza Ghulam Ahmedi, ْ ْ ْ ْhe ْ ٰ ْ ‫ﻣﻨﺬ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات واﻻَرض ﺗَﻨﻜﺴﻒ اﻟﻘﻤﺮ‬ َ َ ُ ِ َ ِ ِ َّ ِ َ ُ ُ në vitin 1882 përmes shpalljeve ُ َ َ ْ ْ ْ ْ hyjnore u njoftua se ai ishte prej ‫ﻻَول ﻟ َﻴﺔﻠٍ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن وﺗَﻨﻜﺴﻒ اﻟﺸﻤﺲ ﰲ‬ ِ ُ َّ ُ ِ َ ِ َ ِ َّ ِ َ َ َ َ َ Zotit. Në vitin1894 ndodhën ٰ ْ ْ ُ ْ ْ ْ ‫اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻨﻪ وﻟَﻢ ﺗَﻜﻮﻧَﺎ ﻣﻨﺬ ﺧﻠﻖ اﷲ اﻟﺴﻤﻮات‬ ِ َ َ َ ُ ُ ِ ِ ِّ shenjat qiellore të lartpërmen- َ َّ ُ َ ُ ‫واﻻَرض )ﺳﻨﻦ دار ﻗ��، ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎب ﺻﻔﺔ ﺻﻠٰﻮۃ‬ ْ ْ dura, duke dhënë një dëshmi َ َ hyjnore për vërtetësinë e tij. Me (‫اﻟﺨﺴﻮف واﻟﻜﺴﻮف‬ 13 ramazan të vitit 1311 Hixhri HazretImam Muhammed Bakiri, që është Hazret Imam Muhammed Bakiri, (21 mars 1894) u eklipsua hëna që është Imam Husainit thotë: Imam nipi i Hazret nipi i Hazret dhe eklipsi diellor ndodhi të Husenit thotë: ka dy shenja të cilat premten më 28 ramazan 1311ve, “Për Mehdiun tonë “Për janë shfaqur kurrë më parë, shenja Hixhri (6 prill 1894).a, nuk Mehdiun tonë ka dy që kur të cilat nuk janë shfaqurnë muajin e Mesihu i Premtuar dhe Imam janë krijuar qiejt dhe toka: (1) kurrë më parë, që kur janë krijuar qiejt dhe Mehdiu, paqja qoftë mbi të thotë: toka: (1) në muajin e ramaza- “Gjatë këtyre 13 shekujve, shumë nit, në natën e parë (gjatë netëve njerëz kanë deklaruar se janë Mehdi, të eklipsit hënor) do të eklipsohet por për askënd nuk janë shfaqur këto hëna (2) në të njëjtin ramazan, shenja qiellore... Unë betohem për Atë dielli do të eklipsohet në ditën e Zot, në dorën e të Cilit është jeta ime, mesit (të ditëve të eklipsit diellor). se Ai i ka shfaqur këto shenja në qiell Që kur ka krijuar Allahu qiejt vetëm për vërtetësinë time.” dhe tokën, nuk janë shfaqur këto (Tuhfa Gularvia, f. 33, Rruhani Khezain, dy shenja për askënd”. vëll. 17, f. 142-143) (Sunan Darqutni, kitabul eidain, Bab salatil husufi uel kusuf) V ë rt e t ë s i a 13 urrejtje për askënd
 16. 16. “Vetëm në epokën time, në muajin të jetë shpejtësia e tij në tokë? e Ramazanit, ndodhën eklipset e Ai iu përgjigj: - Me shpejtësi të diellit dhe të hënës; në epokën time, resë, kur e merr era. Ndërkohë, në përputhje me thëniet autentike Allahu do ta dërgojë Isain birin të Profetit Muhammed s.a.v.s., të e Merjemes, që do të zbresë Kuranit të Shenjtë dhe të Librave më në lindje të Damaskut, në një të hershëm, ra murtaja në të gjithë minare të bardhë, ai do të jetë vendin, dhe vetëm në epokën time i mbështjellë me dy çarçafë të filluan të ekzistonin mënyra të reja verdhë, krahët e tij të vendosur transportimi të quajtura hekurudha mbi krahët e engjëjve... Mesihu dhe vetëm në epokën time, sipas i Premtuar do të niset në kërkim profecive të mia, ndodhën tërmete të të Dexhallit dhe do ta gjejë te tmerrshme. A nuk është e vërtetë se Bab-lud (porta e Lud-it) dhe nëse njeriu i frikësohet Zotit dhe e do ta vrasë atë. ... Ndërkohë, do Atë, ai nuk duhet të guxojë të më Allahu do t’i drejtohet Isait mohojë mua?! Shihni! Unë betohem a.s., përmes shpalljes dhe i për Zotin e Plotfuqishëm dhe ju them thotë: Unë kam një popull, sot se janë shfaqur, po shfaqen dhe do të askush nuk ka fuqi të luftojë shfaqen mijëra shenja për të vendosur me të. Ndaj, udhëhiqi robërit vërtetësinë time. Nëse ky do të ishte e Mi drejt malit Tur. Atëherë, një plan i njeriut, ai kurrë nuk do të Zoti do të ngrejë Jexhuxhët kishte patur kaq shumë mbështetje e Mexhuxhët, të cilët do të dhe ndihmë.” shpejtojnë prej çdo lartësie...” (Haqiqatul Wahi) (Muslim Kitabul Fiten, Bab dhukrid Dexhall) Mesihu i Islamit, Imam Muslimi e shënoi këtë fitorja e tij, Dexhalli, hadith në librin e tij për shkak të Jaxhuxhi e Maxhuxhi autencitetit të tij. Hadithi është i gjatë, ndaj ne kemi zgjedhur Nevas bin Sem’an rrëfen se i vetëm disa pjesë të tij, të cilat, Dërguari i Allahut s.a.v.s. duke folur në të vërtetë, janë paralajmërime rreth Dexhallit tha: që Hazret Profeti Muhammed “...e pashë Dexhallin, i cili s.a.v.s. mori përmes revelatave, m’u shfaq si një i ri me flokë shpalljeve apo vizioneve prej kaçurrele, shtatmadh dhe Zotit, ku Ai i ka dhënë shenjat i ngjante Abdul Uzza bin kryesore të Dexhallit, Jexhuxhëve Ketanit (një jobesimtar). Ai e Mexhuxhëve. Këto shenja që e gjen nga ju, le të recitojë duhet të zbërthehen sipas dijes së ajetet e para të sures El-Kehf tabirit. ...” Es-habët e pyetën: - Sa do Numri IV14 Dashuri për të gjithë
 17. 17. Një paralajmërim kryesor në të zbresë dot në tokë, por vetëmkëtë hadith është vendardhja e deri në majë të një minareje, ngaMesihut të Premtuar a.s., e cila e cila pritësve u duhen shkallëtgjendet në lindje të Damaskut. që ta zbresin atë në tokë! NëHazret Mirza Ghulam Ahmedi, fatkt, vetë koha tregoi kuptimin eqë deklaroi se ai është Mesihu i vërtetë të kësaj profecie. MinarjaPremtuar ka lindur dhe jetuar është simboli i lajmërimit ose idhe është varrosur në një qytezë përcjelljes së mesazhit. Sot, falëtë quajtur Kadian, i cili gjendet mjeteve të reja të komunikimit,në Panxhab, në veri të Indisë, mesazhi i Islamit të vërtetë dhevend ky është pikërisht në lindje drita e saj e bardhë mund tëtë Damaskut. përhapen në të gjitha anët e botës.Me minaren e bardhë nuk duhet Dy çarçafë të verdhë kanë kup-të kuptojmë ndonjë minare timin metaforik. Njeriu habitetfizike, sepse në kohën e Hazret duke menduar se çfarë nevojëProfetit Muhammed s.a.v.s. s’ka kishte për të treguar edhe ngjyrënqenë aspak ndonjë traditë për e çarçafëve të tij? Nuk është endërtimin e minareve, dhe as mundur që në një profeci kaqnë Damask nuk gjendej atëherë të rëndësishme të përshkruhenndonjë minare e tillë. Minarja gjërat kaq sipërfaqësore që nuke xhamisë El-umavi që është kanë asnjë kuptim. Me të vërtetë,në lindje të qytetit Damask, u të gjitha këto duhen shpjeguar nëndërtua në shekullin tetë pas bazë të shpjegimit të ëndrrave.hixhrit (mërgimit) të Profetit Sipas tabirit të ëndrrave, ngjyraMuhammed s.a.v.s. Vallë, a nuk e verdhë simbolizon sëmundjen.duket absurde zbritja e një Kështu që, dy çarçafë të verdhënjeriu prej qiellit, që nuk mund kanë kuptimin që Mesihu i Prem- tuar a.s. fizikisht do të jetë i sëmurë nga dy sëmundje, të cilat i jepnin më shumë vlerë punës madhore që do të bënte ai në mbështetjen e fesë Islame. Ashtu siç rritet vlera e Hazret Pro- fetit Muhammed s.a.v.s. nga fakti se ai pavarë- sisht ka qenë i pash- kolluar, por nëpërmjet Kuranit Famëlartë dhe urtësisë së tij, i dha botës thesare të pafundme dijesh. Hazret MirzaV ë rt e t ë s i a 15 urrejtje për askënd
 18. 18. Ghulam Ahmedi, sipas profecisë Dexhalli dhe Jaxhuxhi vuante nga diabeti dhe migrena, por megjithëkëtë, ai shkroi rreth e Maxhuxhi: 85 libra me argumente të ndri- Dexhalli dhe Jaxhuxhi e tura për fenë Islame. Maxhuxhi janë dy emra të Fjalët “krahët e tij të vendosura ndryshëm, por përfaqësojnë një mbi krahët e engjëjve” gjithashtu popull, që e mohon Zotin qoftë nuk duhet t’i marrim fizikisht, kategorikisht qoftë nga veprimet pasi engjëjt nuk i përkasin botës e tij. Dexhalli tregon gjendjen fizike dhe se asnjë i dërguar i Zotit fetare të atij populli, ndërsa nuk vjen në këtë mënyrë. Krahët Jaxhuxhi e Maxhuxhi fuqinë e tij do të jenë të vendosura mbi materiale nëpërmjet të cilit ai do krahët e engjëjve do të thotë, të mbizotërojë botën. Ashtu siç Mesihu i Premtuar a.s. do të keni lexuar më parë, që në kohën e gjejë mbështetjen dhe ndihmën Imam Mehdiut dhe të Mesihut të e njerëzve të mirë, siç ishin es- Premtuar, feja krishtere do të jetë habët e Profetit Muhammed s.a.v.s. e mbizotëruar me dogmat e saj të gabuara dhe ky popull nuk do të Kjo profeci mund të kuptohet ishte tjetërkush përveç vendeve edhe nga një aspekt tjetër. Një perëndimore ku mbizotërohet njeri që zbret i gjallë nga qielli feja e krishterë. me engjëjt fizikë, kush do ta Dexhalli fjalë për fjalë, do kundërshtojë atë?! Ndërsa në të thotë “mashtrues i madh, Kuranin Famëlartë, Allahu xh.sh. rrënacak, ai që fshen të vërtetën”. thotë: Në surenë Merjem të Kuranit “Ah, sa mjerim për njerëzit! Kurdo që thuhet se gënjeshtra më e madhe u vjen ndonjë i dërguar, ata nuk bëjnë është pikërisht shpifja e atij tjetër vetëm se tallen me të” populli, i cili thotë se Zoti ka një (Jasin 36:30) djalë. Në këtë kuptim, emërtimi Hazret Mesihu i Premtuar a.s. Dexhall tregon aspektin fetar të thotë: vendeve perëndimore. Ndërsa “Pra kjo është një shenjë prej Zotit Jaxhuxhi dhe Maxhuxhi janë fjalë ً të prejardhura nga rrënja ‫اَجََاَجَیَجا‬ se çdo profet është përqeshur dhe َ përbuzur. Por njeriun, që duke u “axh-xha” dhe “axhixhan” d.m.th. shoqëruar me engjëjt, zbret nga qielli, flaka dhe afshi i zjarrit, djegie e në mesin e të gjithë njerëzve, kush do ta fuqishme.a Ky emërtim tregon përqeshë atë? Edhe me këtë argument, se ato vende do të përdornin një njeri i mençur mund të arrijë të shumë zjarrin apo enërgjinë. kuptojë se zbritja fizike e Mesihut të Sot, të gjitha makineritë dhe Premtuar nga qielli është një besim i aparaturat funksionojnë prej gabuar.” ndonjë enërgjie, e cila mund të (Rruhani Khezain, vëll. 20: Tadhkiratush quhej një lloj zjarri. Shumica e Shahadatain faqe. 67) këtyre makinerive është shpikur Numri IV16 Dashuri për të gjithë
 19. 19. nga vendet perëndimore. Një Tiparet kryesore tëkuptim tjetër i këtij emërtimi Dexhallit siç i përshkruanështë se ky popull do të ishte Profeti Muhammed s.a.v.s.i zgjuar por njëkohësisht edhe • Do të jetë qorr nga syri i djath-arrogant, sepse sipas Kuranit të (d.m.th. i verbër shpirtër-Famëlartë, arroganca është vetia isht).e zjarrit. Në një vend thuhet se • Syrin e majtë do ta ketë shumëshejtani u tregua arrogant sepse të mprehtë (materialisht larg-është krijuar nga zjarri. pamës).Në hadithe, shpesh është • Në ballë do të ketë shkruar k-përmendur që në ditët e vona, f-r (d.m.th. i pafe. Kjo tregonDexhalli do ta mbizotërojë botën, se ato vende edhe pse ndjekinndërsa Kurani, në suren El-Enbija fenë e krishterë, në veprimet edhe shumë hadithe të tjera thonë tyre nuk i përkasin aspak njëtë njëjtën gjë edhe për Jexhuxhët populli fetar).e Maxhuxhët, me fjalët “ata • Me aftësi të jashtëzakonshmedo të shpejtojnë prej çdo lartësie”.b fizike (shumë i zhvilluar nëKjo tregon qartazi se bëhet fjalë teknologji).për të njëjtit njerëz, sepse dy • Do të bëjë gjakderdhje tëpopuj të ndryshëm nuk mund mëdha (shkakton luftëra).të mbizotërojnë njëri-tjetrin • Do të lëvizë si re shiu (do tënjëkohësisht. Le të shohim tani ketë mjete të shpejta të trans-më në detaje se Hazret Profet portit që do ta zëvendësojnëMuhammedi s.a.v.s. çfarë ka devenë. Këtë profeci e tregonthënë rreth këtij populli. edhe hadithi i Muslimit qëShenjat e Dexhallit që dha i Dër- keni lexuar më parë në këtë ar-guari i Allahut s.a.v.s., po t’i shohim tikull).me vëmendje, zemra nuk do të • Do ta urdhërojë qiellin tëpushojë së lavdëruari ndaj Pro- lëshojë shi dhe tokën të nxjerrëfetit Muhammed s.a.v.s., sepse aty të korra.shohim se me çfarë simbolesh të • Do të nxjerrë thesare edhe ngapërsosura e me çfarë fjalësh të qar- shkretëtira.ta ka paralajmëruar për shoqërinë • Sasi e madhe ushqimi dhe ujie sotme dhe fuqitë materialiste, do ta shoqërojnë atë.të cilat mbizotërohen nga vendet • Do të paraqesë një xhenet, iqë ndjekin dogmat e gabuara të cili në të vërtetë do të jetë xhe-fesë së krishterë. Mesihu i Prem- henem.tuar do t’i luftonte përmes argu- • Xhenetin e vërtetë do ta quajëmenteve të pathyeshme të Kura- xhehenem. nit. Veç kësaj, nga lutja dhe fuqia • Ai do ta pushtojë gjithë botën.e tij shpirtërore, ai do të shpë- • Për ta mposhtur Dexhallin,tonte njerëzit nga ndikimet e asaj lexoni ajetet e para dhe tëshoqërie materialiste. fundit të suresë El-Kehef.V ë rt e t ë s i a 17 urrejtje për askënd
 20. 20. " Malet e ushqimit dhe ujit do ta ٰ (‫)ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺘﻦ ﺑﺎب ﰲ اﻻﻳﺎت اﻟّ� ﺗﻜﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎﻋﺔ‬ shoqërojnë atë. (Ajetet e para dhe të fundit të derisa të shikoni dhjetë shenja”. " Do të paraqesë një xhenet, i cili në Hudhejfa bin Asid Ghefari r.z. tregon: “Një suresë El-Kehef flasin vetëm Ai ierdhi Profeti Muhammed s.a.v.s. tek herë përmendi: “Tymi, Dexhalli, të vërtetë do të jetë xhehenem. për dogmat e gabuara të Dab-bah (insekti), lindjaAi pyeti: ne ndërkohë ne po kuvendonim”. e diellit " Xhenetin e vërtetë do ta quajë krishtërimit dhe për shoqërinë xhehenem. nga çfarë po bisedoni?”zbritja e Isait “Për Perëndimi, Ata thanë: “Po materialiste që vjen botën. " Ai do ta pushtojë gjithë si pasojë e paqja epër Orën (kiametin)”. Aimbi të, bisedojmë Allahut qoftë tha: tyre). ta mposhtur Dexhalin, lexoni " Për Jaxhuxhi e do të vijë derisa të shikoni “Kiameti nuk Maxhuxhi, tri tërmete ajetet e para dhe të fundit të suresë (hasf): një Ainë Lindje, një në dhjetë shenja”. i përmendi: “Tymi, Gomari iAjetet e para dhe tëi El-Kehef. ( çuditshëm Perëndim dhe(insekti), lindja e diellit Dexhali, Dab-bah një në gadishullin fundit Dexhalit të suresë El-Kehef flasin arab dhe në zbritja edo tëpaqja e nga Perëndimi, fund Isait shfaqet një vetëm për dogmat e gabuara të zjarr nga JemeniJaxhuxhi t’i përcjellë Allahut qoftë mbi të, që do e Dexhalli do të dhe për shoqërinë krishtërimit vijë me gomarin njerëzit deri në vendin në Lindje, të Maxhuxhi, tri tërmete (hasf): një ku do e tij materialiste që vjen që pasojëfakt të çuditshëm si në e grumbullohen ata.” gadishullin një në Perëndim dhe një në arab (Muslimi, Kitabul shfaqet një zjarr lati dhe në fund do të Fiten, bab fil ajatil janë mjetet transportit të kohës tyre). nga Jemeni që do t’i përcjellë njerëzit deri takunu kebles-sa’ah) moderne. të vijë me e këtij e tij të Dexhali do Shenjat gomarin gomari, në vendin ku do të grumbullohen ata.” SHPJEGIM: mund t’iqë lexoni nëjanë mjetet çuditshëm në fakt artikullin “Zbulimi ikohëspadkushmës dhe transportit të së moderne. Shenjat e Sipas Imam Hakimit, ky hadith SHPJEGIM: Kurani Famëlartë” në faqet 42- këtij gomari, mund t’i lexoni në artikullin është sahih.c Në një hadith tjetër 44, të këtij numri të “Vërtetësisë”) “Zbulimi i së padkushmës dhe Kurani këto Imam Hakimit, ky hadith është pak Sipas shenja janë renditur sahih. 3 Në një hadith Sidoqoftë, më ndryshe. tjetër këto shenja këtu Famëlartë” në faqet ???) janë renditur pak më ndryshe. Sidoqoftë, Dhjetë shenjat para do të shpjegojmë ashtu siç kanë këtu do të shpjegojmë ashtu siç kanë " Dhjetë shenjat para ardhjes së Orës: ndodhur ato radhazi. ardhjes së Orës: ndodhur ato radhazi. I. Ardhja e Hazret Isait a.s.: ْ ْ ‫ﻋﻦ ﺣﺬﻳْﻔﺔ اﺑْﻦ اَﺳﻴﺪ اﻟﻐﻔﺎری رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗَﺎل اِﻃﻠَﻊ‬ ِ ِّ ِ َ ِ ِ ِ ِ َ َ َ ُ ْ është Ardhja e Hazret Isait nga hadithi I." e qartë vetë a.s.: është e َ َّ َ ُ َ َ ْ se shenja ardhjes së shenja ardhjes të qartë vetë nga hadithi se Mesihut ْ ْ ‫اﻟﻨﻲﺒ ﻋﻠﻴﻨﺎ و ﻧﺤﻦ ﻧﺘﺬاﻛﺮ ﻓﻘﺎل ﻣﺎﺗﺬاﻛﺮون ﻗﺎﻟ‬ ‫َ ُﻮا‬ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ّ ِ َّ Premtuar a.s. ështëa.s.në qendër së Mesihut të Premtuar është në ْ ْ ٰ ْ ْ ْ qendër dhe shenjat e tjera sillen rreth saj. dhe shenjat e tjera sillen rreth ‫ﻧَﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻗَﺎل اِﻧَّﻬﺎ ﻟَﻦ ﺗَﻘﻮم ﺣ� ﺗَﺮون ﻗَﺒﻠﻬﺎ ﻋﺸﺮ‬ َ َ ََ َ َ ّ َ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ Nëse Nëse plotësohen shenjattjera, do saj. plotësohen shenjat e e tjera, ْ ‫ٰاﻳﺎت ﻓَﺬﻛﺮ اﺪﻟﺧﺎن واﺪﻟﺟﺎل واﺪﻟاﺑَّﺔ و ﻃﻠُﻮع اﻟﺸﻤﺲ‬ ِ َّ َ ْ ُ َ َّ të nënkuptohet se edhe shenja e َ َ َّ َّ َ َ ُّ َ َ َ َ do të nënkuptohet se edhe shenja ardhjes së Mesihut të Premtuar është ْ‫ﻣﻦ ﻣﻐﺮﺑﻬﺎ و ﻧﺰول ﻋ� ْﺴﻲ ﺑْﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﺻ� اﷲ ﻋﻠﻴ‬ ْ ْ ْ ْ e ardhjes së Mesihuttë cilin, është të Premtuar ‫ﻪ‬ َّ ِ َ ُ ُ َ ِ ِ َ ِ َ َ َ َ ِ plotësuar, deklarimi për َ َ është plotësuar, deklarimi për të ْ ْ ْ ْ ْ ْ bërë nga Hazret Mirza Ghulam ‫وﺳﻠﻢ و ﻳﺎﺟﻮج و ﻣﺎﺟﻮج و ﺛَﻼﺛ َﺔ ﺧﺴﻮف ﺧﺴﻒ‬ ّ cilin, është bërë nga Hazret Mirza َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ Ahmadi, themeluesi i Xhematit ْ ْ ْ ْ ْ Ghulam Ahmedi,Shumë myslimanë i themeluesi ‫ﺑﺎﻟﻤﺸﺮق و ﺧﺴﻒ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب و ﺧﺴﻒ ﺑﺠﺰﻳْﺮۃ اﻟﻌﺮب‬ ْ ْ Mysliman Ahmadia. ِ َ َ ِ َ ِ َ ِ َ َ ِ ِ َ ِ َ َ ِ ِ َ ِ Xhematit janë duke pritur tëAhmedia. gabimisht Mysliman vijë i ْ ْ ْ ٰ �ِ‫و ٰاﺧﺮ ذﻟِﻚ ﻧَﺎر ﺗَﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ ﺗَﻄﺮد اﻟﻨﺎس ا‬ ٰ ِ َ َ َ ِ ُ ُ ِ Shumë Isaimyslimanë mijë vjet më njëjti që ka kaluar dy gabimisht َ َّ ُ ُ َ ُ َ ْ janë duke pritur të vijë nga njëjti përpara. Asnjë profet nuk vjen i ْ‫ﻣﺤﺸﺮﻫﻢ‬ ِ ِ َ َ Isa qielli ka kaluardytë emijë vjettëmë që dhe ardhja e dy një profeti përpara. Asnjë profet nuk vjen Hudhejfa bin Asid Ghefari r.z. nga qielli dhe ardhja e dytë e një tregon: “Një herë erdhi Profeti profeti të mëparshëm do të thotë Muhammed s.a.v.s. tek ne ndërkohë ardhja e një njeriu që do të kryejë ne po kuvendonim”. Ai pyeti: “Për të njëjtën punë që ka bërë i vjetri. çfarë po bisedoni?” Ata thanë: “Po Pra, ngjashmëria e plotë është bisedojmë për Orën (kiametin)”. ajo që u jep dy gjërave apo dy Ai tha: “Kiameti nuk do të vijë njerëzve një emër. Numri IV18 Dashuri për të gjithë
 21. 21. II & III. Dexhalli dhe e Profetit Muhammeds.a.v.s., mys-Jaxhuxhi e Maxhuxhi: Janë limanët kishin kuptuar krizën esqaruar në shpjegimin e hadithit urisë që kishte rënë në gadishul-pak më lartë. lin arab (Buhariu, Kitabut Tefsir, IV. Lindja e diellit nga Sureja Ed-Duhan). Edhe në BibëlPerëndimi: në kohën e Mesihut është përmendur që, në ditët etë Premtuar, një kuptim i kësaj vona do të ketë krizë urie. Veçprofecie do të thoshte se dielli i kësaj, edhe nga kuptimi i drejtpër-dijës së vërtetë, pra dielli i Islamit, drejtë, kjo profeci është plotësuardo të ngrihej nga Perëndimi. Kjo në shumë mënyra: qoftë si tyminë njërën anë tregon se në kohën i tmerrshëm që del nga bombae tij, Islami do të përhapet në atomike apo tymi stërshqetësuesvendet perëndimore, ndërsa i kohës sonë që del nga industritënë anën tjetër paralajmëron dhe makinat, që gjithnjë e mëhumbjen fetare të vendeve të shumë bëhet kërcënues për mje-krishtera. Hazret Mirza Ghulam disin tonë duke shkaktuar ngro-Ahmedi, Mesihu i Premtuar a.s. hje globale.thotë: VI. Dab-bah: fjalë për “Lindja e diellit nga Perëndimi, siç fjalë, në arabisht, do të thotëZoti më ka treguar në një ëndërr, do insekt ose kafshë. Në Kuranintë thotë që vendet perëndimore do të Famëlartë përmendet që kur tëpërfitojnë nga dielli i së vërtetës dhe përmbushet fjala e Zotit kundëredhe ato do ta pranojnë fenë islame.” mohuesve, domethënë kur ata (Përmbledhur nga Izala auham, nuk e besojnë fjalën e Zotit edhe Rruhani Khazain, vëll. 3, f. 376-377) pse sqarohen me argumente të Në një vend tjetër, ai tha: qarta, atëherë Zoti do të nxjerrë “Nëpërmjet meje Allahu e ringriti një krijesë e cila do t’i pickojëdiellin e Islamit nga Perëndimi, i cili ata duke lënë një shenjë të qartëpo perëndonte.” se ata kanë qenë mohues të së (Hytbeja Ilhamiah, Rruhani Khazain, vërtetës (En-Neml 27:83). Në një vëll. 16, f. 253) hadith që transmetohet nga Dikush do të mund ta Neuas bin Sam’an përmendetmohonte këtë deklarim njëqind si paralajmërim që në kohën evjet përpara nga sot, kur Xhemati Mesihut të Premtuar kur ai dheMysliman Ahmedia sapo kishte pasuesit e tij do të përndiqennisur misionin e tij në Perëndim. nga kundërshtarët, atëherë njëPor, sot çdo ditë e më shumë insekt do t’i kapë në qafat e tyre,shfaqet vërtetësia e kësaj profecie nga i cili shumica prej tyre do tënga fakti se me çfarë shpejtësie vdesin.d Dijetari i madh Tur BetshiAhmediati po përhapet në vendet (vdiq në vitin 630 pas hixhretit)e Evropës. komentoi që insekti do të thotë V. Tymi: me tymin, në kohën insekti i murtajës.e Edhe nëV ë rt e t ë s i a 19 urrejtje për askënd
 22. 22. librat e shitëve përmendet që në ku deri në vitin 1906, shkaktoi kohën e Imam Mehdiut do ketë një kërdi të paparë në historinë edhe vdekje të kuqe (domethënë e rajonit. Kjo llahtari nuk do të luftëra) dhe vdekje të bardhë që qetësohej tërësisht edhe për trid- u komentua të ketë vdekje nga hjetë vite të ardhshme derisa të murtaja.f shkaktonte 12.5 milionë njerëz Sipas paralajmërimit të Pro- në gjithë Indinë.h Në provincën fetit Muhammeds.a.v.s., në vitin e Panxhabit qindra njerëz varro- 1894 ndodhën shenjat qiellore të seshin çdo javë. Por, e çuditsh- eklipsit diellor dhe hënor në datat mja ishte se asnjë ahmedian nuk e caktuara gjatë muajit të ramaza- kishte pësuar vdekje nga ajo, e nit, shenjë kjo që do të ndodhte cila ishte bërë një kasaphanë për për vërtetësinë e Imam Mehdiut kundërshtarët e Mesihut të Prem- vetëm një herë në gjithë historinë tuar a.s. Për këtë, Zoti e kishte e njerëzimit. Mirza Ghulam Ah- njoftuar parakohe me fjalët “Unë medi, Imam Mehdiu dhe Mesihu do të mbroj çdokënd që je- i Premtuar u njoftua prej Zotit që ton në shtëpinë (xhematin) nëse njerëzit nuk do të përfitojnë tënde”.i Madje, si shenjë e vër- nga kjo shenjë hyjnore, atëherë tetësisë së tij, ai i kishte urdhëru- ata duhet të presin një ndëshkim ar anëtarët e Xhematit të mos të llahtarshëm. Në vitin 1898, ai imunizoheshin nëse qeveria nuk i pa në një ëndërr që disa engjëj, në detyronte. Është fakti se pikërisht vende të ndryshme të provincës gjatë periudhës së murtajës, Xhe- Panxhab, po mbillnin pemë të mati u shtua shumë në numër. zeza. Ai gjithashtu njoftohet që Sipas gazetës “El-Hakam”, deri ato pemë janë të murtajës, e cila në vitin 1902, ahmedianët ishin së shpejti do të përhapej në rajon. shtuar deri njëqind mijë anëtarë. Në një vizion (keshf) ai pa një in- Deri në vitin 1904, kjo shifër sekt, për të cilin, ai u informua se shkoi në dyqind mijë duke arri- ishte insekti i murtajës që u quajt tur pastaj në katërqind mijë deri “Dab-batul ard” insekti i tokës sepse në vitin 1906, kur në provincën murtaja vjen nga insektet tokë- e Panxhabit murtaja ishte dobë- sore. Kjo ishte edhe si metaforë suar. Një gjë tjetër interesante ka që, kur myslimanët dhe dijetarët qenë se murtaja nuk pushoi deri e tyre do të anojnë më shumë nga sa Hazret Mirza Ghulam Ahmedi toka, atëherë ata do t’i përngjajnë a.s. dha paralajmërimin që ajo do këtij insekti tokësor.g të përfundonte. Kështu që, sipas paralajmërim- VII, VIII e IX. Tri hesfë it u shfaq “insekti tokësor” dhe (tërmete): hadithi thotë se do në vitin 1896 murtaja filloi nga ndodhin tri hesfë: një në Lindje, Mumbai dhe me egërsi të plotë një në Perëndim dhe një në erdhi gjer në provincën Panxhab Gadishullin arab. Në arabisht, Numri IV20 Dashuri për të gjithë
 23. 23. fjala hesf do të thotë fundosje në këtë botë. Shumë vendee diçkaje në tokë, domethënë do të pësojnë një shkatërrimtë shkaktohet tërmet. Edhe në total, duke lënë pas një pamjeKuranin Famëlartë, kjo fjalë është sikur të mos kishte jetuar njeripërdorur mjaft herë me këtë në ato vende. Bashkë me këto,kuptim.j do të vijnë edhe katastrofa të Kështu që, me tri hesfë, mund tjera dhe tokën e qiellin dotë konsiderohen edhe tërmetet të zërë një llahtari e tillë qënë Lindje, në Perëndim dhe në dija njerëzore nuk do të ketëGadishullin arab që është në njohur më parë fenomene tëqendër të Tokës. Hazret Mirza tilla. Atëherë njerëzit do tëGhulam Ahmedi u njoftua prej frikësohen dhe thonë: çfarë poZotit me këtë shpallje: “Në ndodhë?! Shumë prej tyre do tëbotë erdhi një alarmues, por shpëtojnë dhe shumë prej tyrebota nuk e pranoi atë. Por, do të asgjësohen. Ato ditë janëZoti do ta pranojë dhe do ta pranë, në të vërtetë po shohshfaqë vërtetësinë e tij me se janë te dera, kur bota do tësulme shumë të ashpra”.k dëshmojë një pamje kiameti.Madje, veçanërisht për tërmetet Do të ndodhin jo vetëmfragmenti i tij i mëposhtëm tërmete, por edhe katastrofatërheq fuqishëm njeriun që e të tjera të frikshme, disa prejdo të vërtetën që të mendojë tyre nga qielli dhe disa ngaedhe një herë, para se ta mohojë toka. E gjithë kjo do të ndodhëvërtetësinë e këtij robi të Zotit, i sepse njeriu ka hequr dorë ngacili thotë: adhurimi i Zotit të Vërtetë dhe “Mbajeni në mend se zemrat e njerëzve, synimet dheZoti më njoftoi në mënyrë ëndërrta, janë përqendruar tëtë përgjithshme për tërmete. gjitha te bota. Nëse unë nuk doPrandaj, kuptojeni mirë se të kisha ardhur, këto fatkeqësiashtu siç ishte parashikuar mund të ishin vonuar disi, pornga unë, Amerika dhe Evropa me ardhjen time janë shfaqurpësuan tërmete. Edhe Azia nuk gjithashtu planet e tërbuarado të shpëtojë nga ato. Madje sekrete, që ishin në heshtjedisa tërmete do të shfaqin nga një periudhë e gjatë, siç kapamje të Kiametit dhe do të thënë Zoti në Kuran:rrjedhin lumenj me gjak nga “Ne kurrë nuk dënojmë ndonjëvdekja. As edhe kafshë edhe popull derisa të mos dërgojmëzogj nuk mund t’i shpëtojnë ndonjë Profet tek ai.” (El-Isra 17:16)dot kësaj vdekjeje. Toka do të Ata që do të pendohen dopësojë një shkatërrim të atillë, të jenë të sigurt dhe ata që isaqë njeriu nuk do ta ketë frikësohen Zotit përpara sesadëshmuar që kur ka lindur ai ndonjë fatkeqësi t’i përf-V ë rt e t ë s i a 21 urrejtje për askënd

×