Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
บทบาทของ“สื่อใหม่”
โดย พิมพ์นรี ถิระธรรมสรณ์
สื่อใหม่
การเข้ามาของสื่อใหม่ New Media อย่าง Facebook Twitter
Youtube เป็นต้น เป็นเฟืองจักรหนึ่งที่สาคัญในการขับเคลื่อนโล...
ประเภทสื่อใหม่
1) เว็บไซต์ (Web site)
2) อินเทอร์เน็ต (Internet)
3) อีเมล (E-mail)
4) เทคโนโลยีสาหรับอุปกรณ์พกพาหรือแพลตฟอ...
สาเหตุทาให้ “สื่อใหม่”เติบโต
1. ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ นิยมออกนอกบ้านทากิจกรรม ทาให้มีเวลาดูทีวีน้อยลง เป็น trend ที่
เกิดข...
ตัวอย่างปรากฏการณ์ช็อกวงการ
ซีรีย์“ฮอร์โมน”
กระหึ่มโลกโซเชี่ยล
กระแสปากต่อปาก แชร์ต่อแชร์
รายได้ ซีรีส์“ฮอร์โมน”
1. รายได้โฆษณาในช่องจีเอ็มเอ็ม วัน โดยมีช่วงเวลาโฆษณา 10 นาที
ในซีรีส์นี้จะคิดค่าโฆษณาอัตราเฉลี่ย 3...
© An “Idea” article by The Young nudeJEH www.nudejeh.com www.facebook.com/nudeJEH
ปรากฏการณ์ซีรีส์“ฮอร์โมน”กระหึ่มโลกโซเชี...
ซีรีส์“ฮอร์โมน” ใน facebook Thai
ซีรีส์“ฮอร์โมน” ใน facebook Vietnam
ซีรีส์”ฮอร์โมน” ดังไกลถึงต่างแดน
นายยงยุทธ ทองกองทุน ผู้อานวยการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท จี
เอ็มเอ็ม ไท ฮับ จากัด หรือ จีทีเอ...
ซีรีส์”ฮอร์โมน” ซับอังกฤษ
ซีรีส์”ฮอร์โมน” ซับอินโดนีเซีย
ซีรีส์”ฮอร์โมน” ซับเวียดนาม
ซีรีส์”ฮอร์โมน” ฉีกโมเดลทีวีแบบเดิม
“เพราะผู้บริโภคเลือกเนื้อหาที่ตรงกับตัวเอง”
ยุคที่การโฆษณาต้องเลือกใช้สื่อใหม่
ทมวรรณ สถาพร กรรมการผู้จัดการ มายด์แชร์ กล่าวว่า
“การเข้ามาของสื่อใหม่และเทคโนโลยีทางการตลาดใหม่ๆเช่น
วีถีชีวิตบนสมารท์โฟน...
ที่มา :: สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ข้อมูลการใช้สื่อโฆษณาในปี 2013
Via :: http://www.positioningmag.com Wed, 2014-04-23 17:00
สื่ออินเตอร์เน็ต
แม้จะมีสัดส่วนท...
5 อันดับแบรนด์ดังในโซเชียลมีเดีย
เก็บข้อมูลจากเดือนมกราคม 2556 - เดือนธันวาคม 2556 โดยทีมงาน Zocial inc.
โฆษณาพันธุ์ใหม่
“คนทาโฆษณาวันนี้ต้องพลิกตารากันใหม่ เมื่อก่อนเราเรียนรู้เรื่อง
การสร้างหนังให้มีพลัง เพื่อให้คนมารักมาชอบแ...
ทาโฆษณาให้เกิด Talk about และ Share
ไอเดียยังเป็นสิ่งสาคัญที่สุดในการคิดงานโฆษณา แต่ต้องปรับวิธีคิด
ใหม่รองรับกับแพลตฟอร์ม...
ตัวอย่างสื่อใหม่แบบผสมผสาน
บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท
บัตรเดบิต ชิพอัจฉริยะใบแรกที่รวมความสะดวกสบายของบัตร บี
เฟิสต์ สมาร์...
ปัญหาในการฟรีโฆษณาในโซเชียลมีเดีย
ปัญหาที่ตามมาคือการโฆษณาไม่มีการกลั่นกรอง
เพราะนาเสนอได้โดยง่าย และยังมีการทาธุรกรรมผ่าน...
ตัวอย่าง โฆษณาในโซเชียลมีเดีย
บทบาทของสื่อมวลชน (1)
องค์กรสื่อที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบกากับการทางานให้เป็นไป
ตามหลักจรรยาบรรณของสื่อ เช่น สภาการหนังสือ...
ฉะนั้น ผู้ประกอบวิชาอาชีพสื่อจะต้องเข้าใจสถานะความเป็น
สื่อมวลชนใน การใช้สื่อใหม่ (New Media)
ตัวอย่างเช่น การใช้เฟซบุ๊ก ห...
ทวิตข่าวจากนักข่าว Voice TV
2:56 AM - 23 May 2014
ต้องย้าว่า...เราต้องบ่มเพาะคนที่จะใช้ในอนาคตให้มีวิจารณญาณ
มีจริยธรรมในการใช้สื่อเพื่อทางสร้างสรรค์ และผู้มีอานาจทางสังคมท...
5 แนวคิดรู้เท่าทันสื่อ-รู้ทันตัวเอง
^^
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บทบาทของสื่อใหม่

4,681 views

Published on

โดย พิมพ์นรี ถิระธรรมสณ์

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

บทบาทของสื่อใหม่

 1. 1. บทบาทของ“สื่อใหม่” โดย พิมพ์นรี ถิระธรรมสรณ์
 2. 2. สื่อใหม่ การเข้ามาของสื่อใหม่ New Media อย่าง Facebook Twitter Youtube เป็นต้น เป็นเฟืองจักรหนึ่งที่สาคัญในการขับเคลื่อนโลกให้เข้าสู่ยุค โลกาภิวัตน์ เพราะสื่อใหม่ได้สร้างรูปแบบของการติดต่อสื่อสาร (Communication) ทั้งของบุคคลและสื่อที่ถูกแปลง (transform) โดยการใช้ เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดระบบการสะท้อนกลับ (interactive) หรือการดาเนินการ (TransAct ) คือการแต่งงานระหว่างเทคโนโลยี การ ติดต่อสื่อสารและการออกแบบ
 3. 3. ประเภทสื่อใหม่ 1) เว็บไซต์ (Web site) 2) อินเทอร์เน็ต (Internet) 3) อีเมล (E-mail) 4) เทคโนโลยีสาหรับอุปกรณ์พกพาหรือแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ (Mobile Platform) 5) วิดีโอเกม และโลกเสมือนจริง 6) ซีดีรอมมัลติมีเดีย 7) ซอฟต์แวร์ 8) บล็อกและวิกิ 9) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 10) ตู้ให้บริการสารสนเทศ 11) โทรทัศน์โต้ตอบ 12) อุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ พีดีเอ พอดแคสต์ 13) นวนิยายแบบข้อความหลายมิติ (Hypertext fiction)
 4. 4. สาเหตุทาให้ “สื่อใหม่”เติบโต 1. ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ นิยมออกนอกบ้านทากิจกรรม ทาให้มีเวลาดูทีวีน้อยลง เป็น trend ที่ เกิดขึ้นทั่วโลก 2. สื่อหลักอย่าง ทีวี มีราคาแพง บางสินค้าและบางแคมเปญสามารถใช้สื่อ New Media ทดแทนได้ หากเป็นแคมเปญง่ายๆ ที่รู้จักกันดี 3. ต้นทุนของ New Media ต่ากว่า ดังนั้นในภาวะเศรษฐกิจซบเซา คนจะหันไปใช้ New Media ที่มี ต้นทุนต่ามาผสมผสานกับสื่อเก่าที่มีราคาแพง 4. บางมีเดีย ช่วยเสริมให้บุคลิกแบรนด์ดูทันสมัยมากขึ้น เช่น สินค้าที่นิยมโฆษณาบนรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อสร้างบุคลิกของแบรนด์ ให้ดูทันสมัย 5. ใช้ร่วมกับสื่อดั้งเดิม โทรทัศน์ วิทยุ หรือสิ่งพิมพ์ ในการทาตลาดแบบ IMC (Integrated Marketing Communication) ที่ต้องผสมผสานกลยุทธ์การตลาดครบวงจร 6. ใช้ในการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ให้กับสินค้า แต่ต้องเลือกใช้สื่อ และทาเลที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 7. เทคโนโลยีของ New Media มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในโลกออนไลน์สามารถใช้ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือการตลาดในการเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมาย
 5. 5. ตัวอย่างปรากฏการณ์ช็อกวงการ ซีรีย์“ฮอร์โมน” กระหึ่มโลกโซเชี่ยล กระแสปากต่อปาก แชร์ต่อแชร์
 6. 6. รายได้ ซีรีส์“ฮอร์โมน” 1. รายได้โฆษณาในช่องจีเอ็มเอ็ม วัน โดยมีช่วงเวลาโฆษณา 10 นาที ในซีรีส์นี้จะคิดค่าโฆษณาอัตราเฉลี่ย 3,000 - 4,000 บาทต่อนาที ทาให้มี รายได้โฆษณาเฉลี่ยต่อตอน 40,000 บาท 2. รายได้จากสปอนเซอร์หรือการไทร์อินสินค้าลงในเรื่อง โดยมีมอเตอร์ไซค์ "ฮอนด้า" ยี่ห้อเดียว แต่สร้างรายได้หลายแสนบาท 3. รายได้จากโฆษณาบนเว็บไซต์ยูทูป คิดนาทีละ 70,000 บาท แต่ละตอน โฆษณาได้ 4-5 เบรค เบรคละ 30 วินาที รวมแล้ว"ต่อตอน“ มีรายได้จากโฆษณา 200,000 บาท ที่มา: http://news.voicetv.co.th/business/79989.html
 7. 7. © An “Idea” article by The Young nudeJEH www.nudejeh.com www.facebook.com/nudeJEH ปรากฏการณ์ซีรีส์“ฮอร์โมน”กระหึ่มโลกโซเชี่ยล 24 ก.ค. 2013 ... ยอดบน “ยูทิวบ์” เฉลี่ย 4 ล้านวิวต่อตอน และดูสดพร้อมกันเกือบ 2 แสนคน
 8. 8. ซีรีส์“ฮอร์โมน” ใน facebook Thai
 9. 9. ซีรีส์“ฮอร์โมน” ใน facebook Vietnam
 10. 10. ซีรีส์”ฮอร์โมน” ดังไกลถึงต่างแดน นายยงยุทธ ทองกองทุน ผู้อานวยการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท จี เอ็มเอ็ม ไท ฮับ จากัด หรือ จีทีเอช ผู้ผลิตละครซีรีส์เรื่อง "ฮอร์โมนส์ วัย ว้าวุ่น" บอกว่า ขณะนี้มีหลายประเทศ ทั้งฮ่องกง ไต้หวัน อินโดนีเซีย เวียดนาม และจีน ติดต่อขอซื้อซีรีส์ "ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น" ไปฉาย ขณะเดียวกันยังมีสานักพิมพ์ในประเทศเวียดนาม และอินโดนีเซีย ติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์เรื่องเพื่อนาไปทาเป็นนิยายอีกด้วย ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ตก ลงรายละเอียด โดยในเบื้องต้นจีทีเอช กาลังทาซับไตเติลเป็น ภาษาอังกฤษ เพื่อให้แต่ละประเทศนาไปแปลต่อเอง เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ อย่างถูกต้อง
 11. 11. ซีรีส์”ฮอร์โมน” ซับอังกฤษ
 12. 12. ซีรีส์”ฮอร์โมน” ซับอินโดนีเซีย
 13. 13. ซีรีส์”ฮอร์โมน” ซับเวียดนาม
 14. 14. ซีรีส์”ฮอร์โมน” ฉีกโมเดลทีวีแบบเดิม
 15. 15. “เพราะผู้บริโภคเลือกเนื้อหาที่ตรงกับตัวเอง” ยุคที่การโฆษณาต้องเลือกใช้สื่อใหม่
 16. 16. ทมวรรณ สถาพร กรรมการผู้จัดการ มายด์แชร์ กล่าวว่า “การเข้ามาของสื่อใหม่และเทคโนโลยีทางการตลาดใหม่ๆเช่น วีถีชีวิตบนสมารท์โฟนและการเปลี่ยนถ่ายสู่ยุคดิจิตอลทีวีจะนาไปสู่ยุคของ การ ตลาดแบบมัลติสกรีน (Multi-Screen) การมาของทีวีดิจิตอลก็จะพลิก วงการสื่อโฆษณาเหมือนกัน เพราะช่องทางมีหลากหลายขึ้น จะกระทบ พฤติกรรมผู้บริโภคเต็มๆ เพราะผู้บริโภคเลือกเนื้อหาที่ตรงกับตัวเองมากขึ้น แบรนด์จึงต้องทาคอนเท้นส์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดมากขึ้นเช่นกัน”
 17. 17. ที่มา :: สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 18. 18. ข้อมูลการใช้สื่อโฆษณาในปี 2013 Via :: http://www.positioningmag.com Wed, 2014-04-23 17:00 สื่ออินเตอร์เน็ต แม้จะมีสัดส่วนที่ น้อยอยู่ แต่มี อัตราการเติบโต ที่สูงขึ้นมาก มีอัตราการ เติบโตสูงถึง 34% คาด! สิ้นปี 2014 แพลตฟอร์มที่มีบทบาทเด่นชัดในปีนี้คือ มือถือสมารท์โฟน และทีวี (ฟรีทีวี เคเบิ้ล แซตเทิ้ลไลท์และดิจิตอลทีวี)
 19. 19. 5 อันดับแบรนด์ดังในโซเชียลมีเดีย เก็บข้อมูลจากเดือนมกราคม 2556 - เดือนธันวาคม 2556 โดยทีมงาน Zocial inc.
 20. 20. โฆษณาพันธุ์ใหม่ “คนทาโฆษณาวันนี้ต้องพลิกตารากันใหม่ เมื่อก่อนเราเรียนรู้เรื่อง การสร้างหนังให้มีพลัง เพื่อให้คนมารักมาชอบแบรนด์ และซื้อสินค้า ต่อมาก็มี เรื่องของการทาอีเวนต์และพีอาร์ ตามมาด้วยรีเทลมาร์เก็ตติ้ง ชอปเปอร์มาร์ เก็ตติ้ง แต่ศาสตร์ใหม่ในวันนี้ คือ เรื่องของโซเชียล ออนไลน์ เป็นเรื่องของ การทาแบรนด์เดด เอนเตอร์เทนเมนต์ การสร้างคอนเทนต์ครีเอชั่น เพราะเวลานี้คนไม่ได้เชื่อโฆษณาทีวีอีกต่อไปแล้ว เขาเชื่อเพื่อนในโซ เชียลเน็ตเวิร์ก” อ่อนอุษา ลาเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาฯ สะท้อนความเห็น
 21. 21. ทาโฆษณาให้เกิด Talk about และ Share ไอเดียยังเป็นสิ่งสาคัญที่สุดในการคิดงานโฆษณา แต่ต้องปรับวิธีคิด ใหม่รองรับกับแพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่หลากหลาย และต้องปรับไปสู่การสร้าง “คอนเทนต์” เพื่อให้ผู้บริโภคไปเมนต์ หรือแชร์ต่อ
 22. 22. ตัวอย่างสื่อใหม่แบบผสมผสาน บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท บัตรเดบิต ชิพอัจฉริยะใบแรกที่รวมความสะดวกสบายของบัตร บี เฟิสต์ สมาร์ท และบัตรแรบบิทไว้ในบัตรเดียว สามารถช็อปปิ้ง กดเงินสด + เดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสและบีอาร์ที
 23. 23. ปัญหาในการฟรีโฆษณาในโซเชียลมีเดีย ปัญหาที่ตามมาคือการโฆษณาไม่มีการกลั่นกรอง เพราะนาเสนอได้โดยง่าย และยังมีการทาธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต การละเมิดลิขสิทธิ์และการกระทาผิดกฎหมายทางด้านสื่อ โดยใช้ ช่องว่างที่ไม่มีกฎหมายใดๆ ออกมารองรับการเกิดสื่อใหม่ และ พ.ร.บ. ฉบับเดิมๆ ก็ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง
 24. 24. ตัวอย่าง โฆษณาในโซเชียลมีเดีย
 25. 25. บทบาทของสื่อมวลชน (1) องค์กรสื่อที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบกากับการทางานให้เป็นไป ตามหลักจรรยาบรรณของสื่อ เช่น สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ก็ เริ่มคิดถึงการกากับดูแลสื่อใหม่ (New Media) เฉพาะใน ส่วนที่ เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อในฐานะที่เป็นสมาชิก และ ต้อง ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ แต่ในขณะที่ยังไม่มีการ ตรา ข้อบังคับ หรือหลักปฏิบัติเรื่องจริยธรรมสื่อใหม่ที่ชัดเจน
 26. 26. ฉะนั้น ผู้ประกอบวิชาอาชีพสื่อจะต้องเข้าใจสถานะความเป็น สื่อมวลชนใน การใช้สื่อใหม่ (New Media) ตัวอย่างเช่น การใช้เฟซบุ๊ก หรือ ทวิตเตอร์ ที่อาจได้รับความ เชื่อถือมากกว่าสื่อบุคคลโดยทั่วไปแม้จะส่งผ่านข้อความที่เป็นส่วนตัว ได้ แต่ในพื้นที่ข่าวหรือความคิดเห็นยังต้องเคารพหลักการ “พูดความจริง” เพื่อมิให้พื้นที่สาธารณะ ในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นเพียงพื้นที่ในการกระจายข่าวร้าย หรือเป็น เครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้น บทบาทของสื่อมวลชน (2)
 27. 27. ทวิตข่าวจากนักข่าว Voice TV 2:56 AM - 23 May 2014
 28. 28. ต้องย้าว่า...เราต้องบ่มเพาะคนที่จะใช้ในอนาคตให้มีวิจารณญาณ มีจริยธรรมในการใช้สื่อเพื่อทางสร้างสรรค์ และผู้มีอานาจทางสังคมที่ต้อง ดูแลตามสื่อใหม่ๆให้ทัน ปัจจุบันเรา วิ่งตามสื่อและคอยแก้ปัญหามากกว่าการหาทางป้องกัน ปัญหา ในฐานะนักนิเทศศาสตร์ เรามีหน้าที่สร้างเครือข่ายการเชื่อมต่อ ทุกศาสตร์ ประสานทุกศิลป์ในการสร้างพลังทางสังคมเพื่อให้สังคมและสื่อ ใหม่เติบโตอย่างเข้มแข็ง media literlacy บทบาทของสื่อมวลชน (3)
 29. 29. 5 แนวคิดรู้เท่าทันสื่อ-รู้ทันตัวเอง
 30. 30. ^^

×