Nfhk2011 stefan ackerby_parallel23

561 views

Published on

Folkhälsa och hälsoekonomi. Stefan Ackerby, Sveriges kommuner och landsting.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nfhk2011 stefan ackerby_parallel23

 1. 1. Folkhälsa och hälsoekonomi Nordisk folkhälsokonferens 2011 Stefan Ackerby
 2. 2. Grenar av hälsoekonomin Health economics Värdet av liv och hälsa i ekonomiska termer Health care economics Resurser och resurs- användning i vården Public health economics Värdet av förebyggande insatser och kostnaden att inte förebygga
 3. 3. Samspel mellan kostnader och hälsa Med Hälsa insats Utan insats Tid Kostnad
 4. 4. HälsoekonomiHälsa Värdering av hälsovinst Sam- band BeräknaKostnad kostnaderna
 5. 5. Värdering av hälsovinsten Används tillEffekt på en hälsoindikator Val mellan olika åtgärder med samma syfteUteblivna vårdkostnader på lång Långsiktiga budgetbeslutsiktAllmän hälsovinst Prioritering mellan områden, värdering av nya terapierSamhällsekonomiskt värde Prioritering(sysselsättning, produktion)
 6. 6. Värdering av åtgärder som inte förbättrar hälsan Hälsa TidKostnad
 7. 7. Värdering av hälsovinsten Används tillEffekt på en hälsoindikator Val mellan olika åtgärder med samma syfteUteblivna vårdkostnader på lång Långsiktiga budgetbeslutsiktAllmän hälsovinst Prioritering mellan områden,Qualy värdering av nya terapierSamhällsekonomiskt värde Prioritering(sysselsättning, produktion)Välfärdseffekt (utifrån mål) Fördelning av resurser mellan grupper
 8. 8. Folkhälsoekonomins problem - Lång tid mellan åtgärd och effekt Hälsa Tid Kostnad
 9. 9. Folkhälsoekonomins problem - flera sannolikheter måstebeaktas Inter Intermediär Medicinska vention Livsstil riskfaktorer riskfaktorer Sjukdom Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet fetma Blodtryck Stroke Vård på recept
 10. 10. Problem med statistiska liv“Most societies are inclined to favour identifiablepersons and to allocate resources for critical careeven though evidence exists that preventive care ismore effective and efficient in saving statisticallives” (Yvonne Denier)“The life you save may be your own”(Thomas Schelling 1966)
 11. 11. Folkhälsoekonomins problem: kortare liv HälsaKostnad
 12. 12. Folkhälsoekonomins problem: allt är folkhälsa Miljö, Personl kultur faktorer Levnadsvanor Vård- Fetma, alkohol, Hälsa behov rökning Socio- ekonomiska faktorer
 13. 13. Varför är det svårt att få rum med folkhälsa ibudgeten?- Kortsiktighet Kommunen/landstinget Medborgarna in the long run we are all dead JM Keynes- Krav på budgetbalans?
 14. 14. Är folkhälsa en investering?- Definitionen: en kapitalinsats som förväntas leda till framtida avkastning. Kapitalinsatsen sker ofta som en utgift i pengar, men kan även vara en insats av andra former av resurser. Avkastningen kan antingen komma i form av ökade intäkter eller i form av minskade kostnader.”- Men i bokföringen krävs att det finns en tillgång som kan avyttras- Slutsats: folkhälsoutgifter är en investering men kan inte bokföras som en sådan => måste vägas mot löpande kostnader

×