Nfhk2011 pål harald kippenes_parallel16

400 views

Published on

Public Health Statistics: why and how? Facts - analysis - plan - action: A better foundation for improving Public Health. Pål Harald Kippenes, Directorate of Health, Norway.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
400
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nfhk2011 pål harald kippenes_parallel16

 1. 1. Public Health StatisticsWHY AND HOW? Facts - analysis - plan - action. A better foundation for improving Public Health Pål Harald Kippenes, M.D./senior advisor Directorate of Health, Norway
 2. 2. The background• Good health – still challenges• Expensive hospital care• The Norwegian Health Reform (2010): Health promotion and early prevention (”turning left”)• Local knowledge to taylor planning• Health in all policies• Acting upstream
 3. 3. The Law• The Municipal Health Care Care Act 1982• New Public Health Act 2011: • overview on health status & influensing factors • responsibility for Public Health has been moved from Health Service sector to the Municipality itself • responsibilities at county and state level
 4. 4. Overview of the population’s health andinfluencing factors …a) information from national health authorities and countiesb) knowledge from municipal health and care servicesc) knowledge of factors and development trends in the environment and local community
 5. 5. Ministry of Health Directorate of Institute for Public Health HealthCounties Municipalities Municipalities Municipalities Municipalities
 6. 6. The Law cont.• Key data from national sources: The Norwegian Institute of Public Health• Available within December 1st 2011
 7. 7. The health report from national data• One separate written report for each municipality• Based on the ideas in the Health profile of the Associations of Public Health Observatories in England• Text and figures• Interpreted statistics• Focus on the main local health challenges
 8. 8. Main challenge:The prevalence of diabetes is higher compared to thecountry average.
 9. 9. Main challenge:Significant more than national average die from heartdisease.
 10. 10. Hjerte-/karsykdommer. Kreft.Figuren viser utvikling i dødelighet av hjerte- Figuren viser utviklingen av nye krefttilfeller ikarsykdommer i din kommune, fylket og din kommune, fylket og landet.landet. Kreft er sammen med hjerte- ogSykdom i hjerte-/karsystemet er ansvarlig for Landet karsykdommer vår største folkesykdom. Årlig Landetnær 40 % av alle dødsfall blant personer Fylket er det ca 26 000 nye krefttilfeller og vel FylketHjerte-/karsykdommer.under 75 år. Hjerte-/karsykdom kanreduseres ved tidligere diagnostisering og Kommunen 10000 dødsfall av kreft i Norge. Forekomsten har økt de siste tiårene, dels Kommunenmer effektiv behandling, samt omlegging til fordi befolkningen er blitt eldre, og dels fordiFiguren viser utvikling i dødelighet av hjerte-en sunnere livsstil, som mindre tobakk, merfysisk aktivitet og et bedre kosthold. risikoen for å få kreft har økt. Tidlig diagnostisering og behandling, samt faktorerkarsykdommer i din kommune, fylket ogFlere fakta: www.lenke.noForslag til tiltak: www.lenke.no som røyking, kosthold, arbeidsmiljø har betydning for forekomsten av kreft.landet. Forslag til tiltak: www.lenke.noMobbing Sosial ulikhet i helse.Sykdom i hjerte-/karsystemet er ansvarlig forKartet viser geografiske forskjeller i sosialKartet viser geografiske forskjeller i forekomstav mobbing blant ungdomsskoleelever i ulikhet, målt ved utdanningsforskjeller i Landetkommunene i ditt fylke. dødelighet, for kommunene i ditt fylke.nær er40vesentlig risikofaktor fordødsfall blant personerMobbing en % av alle De siste 20 årene har alle grupper i landet Fylket Kommunenunder 75 år. Hjerte-/karsykdom kanpsykiske problemer. Psykiske plager oglidelser kan føre til redusert funksjonsevne fått bedre helse. Bedringen har vært minst for grupper med kort utdanning og lavreduseres ved tidligere diagnostisering og inntekt. og eldre, og for somatisk både barn,både hjemme og på skole/arbeid, og tap avlivskvalitet. Også kroppslige helseplager er voksne Helseforskjellene gjelder og psykiskmer vanlig hos barn og unge som mobbes helse. Mange dødsfall kunne vært spart ommer effektiv behandling, samt omlegging til alle hadde hatt like lav dødelighet somenn hos andre. Flere programmer motmobbing og atferdsproblemer viser god gruppen med høyere universitetsutdanning.effekt. sunnere livsstil, som mindre tobakk, mer Faktorer som livsstil, boforhold, utdannings-en systemet og arbeidsmiljø har betydning.fysisk aktivitet og et bedre kosthold.Forslag til tiltak: www.lenke.no Forslag til tiltak: www.lenke.noForventet levealder. Skader og ulykker.Flere fakta: www.lenke.noFiguren viser utvikling i forventet levelader i Figuren viser utvikling i dødelighet av skaderdin kommune, fylket og landet. og ulykker i din kommune, fylket og landet.Forslag til tiltak: www.lenke.noForventet levealder er antall år en person kan Landet Dødeligheten av skader og ulykker har gått Landetvente å leve under gjeldende dødelighets- Fylket jevnt ned siden 1950-tallet. Likevel utgjør Fylket Kommunen Kommunenforhold og gir et speilbilde av total- skader og ulykker fortsatt et betydeligdødeligheten i befolkningen. Økningen i helseproblem, spesielt blant barn og eldre.levealder de siste 100 årene skyldes først og Reduksjon av fallulykker og trafikkulykker erfremst nedgangen i spedbarnsdødelighet. viktige utfordringer i skadeforebygging. DetBedring i levekårene med bedre hygiene, er et potensial for forebygging ved bruk avboforhold og ernæring, nye vaksiner og målrettede tiltak.behandlingstilbud har også hatt betydning. Forslag til tiltak: www.lenke.noForslag til tiltak: www.lenke.noNB: Fiktive tall i figurer og kart.
 11. 11. Figures and statistics Significant more than national average die from heart disease
 12. 12. Examples of indicator groups• Heart disease• Children’s and adolescents`well-being and environment• Working sector and Health• Individual lifestyle• Social inequality• Accidents and injuries
 13. 13. Data sources• Norwegian Patient Registry• Cancer Registry• Cause of Death Registry• Medical Birth Registry• National Immunisation Registry• Norwegian Prescription Registry• Statistics Norway• The Norwegian Surveillance System for Communicable Diseases• Climate and Pollution Agency• Norwegian Institute for Air Research• The Norwegian Labour and Welfare Administration• Arbeids og velferdsetaten• Norwegian Directorate for Education and Training
 14. 14. Web-based StatBank• Key statistics on health and health related factors in each municipally• Can create tables, figures and maps• Links to relevant fact sheets, articles and reports• A basis for the local health report
 15. 15. The municipal challengeLocal knowledge Analyse, causality?County information Local context Main challengesNational data Strategies, goals, plans, measures

×