Nfhk2011 linnea hedkvist_parallel6

496 views

Published on

Långsiktig samverkan för hållbara resultat – en idé för folkhälsoarbetet i Örebro län Sverige. Linnea Hedkvist

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
496
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nfhk2011 linnea hedkvist_parallel6

 1. 1. Långsiktig samverkan för hållbara resultat – en idé för folkhälsoarbetet i Örebro län Sverige - 10:e Nordiska folkhälsokonferensen Turku – Åbo, Finland 24-26 augusti 2011
 2. 2. Samverkansavtal är grunden från planer till avtalLångsiktig samverkan för hållbara resultat - en idé för folkhälsoarbetet i Örebro län
 3. 3. Från planer till avtal2003 – 2007• Kommunerna och landstinget• Örebro läns idrottsförbund och landstinget• Intern överenskommelse med primärvården2008 – 2011• Kommunerna och landstinget• Örebro läns idrottsförbund och landstingetFrån 2009• Örebro läns bildningsförbund2012 - 2015• Nytt avtal på gång…
 4. 4. Avtal om samverkan i lokalt folkhälsoarbeteViktiga utgångspunkter – samverkan - angripa den ojämlika fördelningen av hälsa - verka för en god hälsa hos barn och ungdomar - stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet
 5. 5. Befolkningsundersökningar i Örebro län Befolkningen Liv & hälsa Liv & hälsa Liv & hälsa L&h/HLV 20-64 år 18-79 år 18-84 år 18-84 år 16-84 år 1993 2000 2004 2008 20121990 2000 2010 Drogvanor Årskurs 9 1996, 1999, 2002 Liv & hälsa ung Åk 7, åk 9 & gymnasiet år 2 2005, 2007, 2009, 2011
 6. 6. Liv & hälsa ung
 7. 7. Regional utvecklingsstrategi RUS Vision The Heart of Sweden Genomsyrande perspektiv Ekologiskt hållbart Mångfald o integration Barn och unga En jämställd region En god folkhälsa Utvecklingsområden Kunskap o kompetens Innovationer o entreprenörskap Lustfyllda möten o upplevelser Den öppna regionen
 8. 8. ANDT och brottsförebyggande arbete, trafiksäkerhet
 9. 9. Folkhälsoarbetet behöver den ideella sektorn Paraplyorganisationer för länets idrottsföreningar och folkbildningsverksamhet skriver avtal med Örebro läns landsting om samverkan för lokalt folkhälsoarbeteLångsiktig samverkan för hållbara resultat - en idé för folkhälsoarbetet i Örebro län
 10. 10. • Tio studieförbund• Fem folkhögskolor• SISU idrottsutbildarna• Amatörteater• Länsbiblioteket• Örebro läns föreläsningsförbund Omkring 650 000 personer deltar årligen i studiegrupper, föreläsningar och kulturarrangemang, t.ex. teater och musikverksamhet
 11. 11. • 560 idrottsföreningar• 90 000 medlemmar• 200 är elitidrottare• 18 000 ideella ledare• Hälften av alla flickor och två tredjedelar av alla pojkar deltar• Man kan välja mellan 63 olika idrotter
 12. 12. Ideella sektorns betydelse för folkhälsan• Gemenskap• Bättre hälsa• Sociala kittet i samhället• Demokratisk fostranDen sociala ekonomin i Örebro län omfattar 1 518 företag med 14 818 anställdaKälla: Svenskarnas engagemang är större än någonsin.Svedberg, von Essen, Jegermalm, 2010
 13. 13. Idrottsrörelsen främjar mer än fysisk aktivitet • Bättre hälsa • Ser positivt på framtiden • Mindre stress • Gemenskap och tillit • Mindre mobbning • Bättre levnadsvanor MEN det finns socioekonomiska skillnader i deltagande! Källa: Liv & Hälsa. ÖLL, 2008 o 2009
 14. 14. Folkbildningen åtar sig att• Integrera hälsan och dess fördelning i folkbildningens ordinarie arbete• Vara resurs i lokala folkhälsoarbetet med särskild inriktning på livsrelaterad ohälsa• Vara en aktör för bättre och jämlikare hälsa• Sprida kunskap om faktorer som bidrar till jämlikare hälsa och vad var och en kan göra för att påverka sin egen hälsa• Utveckla metoder med natur- och kulturinslag samt utveckla mötesplatser för delaktighet och inflytande för att nå dem med störst risk för ohälsa• Utarbeta modell för hälsofrämjande folkhögskola
 15. 15. Idrottsrörelsen åtar sig att• Främja fysisk aktivitet och goda matvanor i befolkningen.• Prioritera barns behov av rörelse, lek och idrott.• Samverka med hälso- och sjukvården kring fysisk aktivitet på recept.• Erbjuda stöd till beteendeförändring till överviktiga.• Stödja idrottsföreningarnas hälsofrämjande arbete.• Lyfta fram och stödja idrottsföreningarna som resurs i folkhälsoarbetet.• Verka för hälsofrämjande föreningsutveckling med barnkonventionen som utgångspunkt.
 16. 16. Naturen som kraftkällaLäkande landskap - att följa sin inrevägLivskvalité - det viktiga valet
 17. 17. IdrottslyftetEnjoying LifeObesitasgrupperEtt vinnande konceptCafeteriapolicyFysisk aktivitet på recept
 18. 18. Barnkonventionen- en viktig ingrediens i utvecklingsarbetet för och med barn och unga -Långsiktig samverkan för hållbara resultaten - en idé för folkhälsoarbetet i Örebro län
 19. 19. Folkhälsoperspektiv – Barnrättsperspektiv ?! Barn har behov av… Barn har rätt till…
 20. 20. Barnkonventionen FN:s konvention om barnets rättigheterSätter normer för barns:• Hälsa och utbildning• Sociala trygghet• Rimlig levnadsstandard• Lek och fritidSlår fast barnens rätt till:• Språk, identitet och kultur
 21. 21. Delaktighet och inflytande i samhället BK: Artikel 12 – respekt för barnets åsikter
 22. 22. Delaktighet och inflytande i samhället • Ungdomsdialog • Barn i Samhällsplanering • Feriearbete • Liv och hälsa ung • Nöjt-barn-index
 23. 23. Ekonomisk och social trygghetBK: Artikel 26, 27, 18 § 3 Rymden – barn med krångel i familjen Barnfattigdom Familjestöd - föräldrastöd
 24. 24. Trygga och goda uppväxtvillkor BK: Artikel 2-3, 6, 12 samt 5, 9, 18-24, 26 27, 31-34• Barnbokslut/checklista• Hälsofrämjande förskole- o skolutveckling• Värdegrundsarbete• Hälsofrämjande idrottsförening
 25. 25. Synergieffektuppstår närfolkhälsa ochbarnrätt möts
 26. 26. Nyfikenhet och kunskap ger utveckling och resultat • Epidemiologiska underlag ger kunskap om befolkningens hälsa och levnadsvanor • Uppföljning och utvärdering • Kunskaps- och metodstöd i folkhälsoarbetet Långsiktig samverkan för hållbara resultaten - en idé för folkhälsoarbetet i Örebro län
 27. 27. Välfärdsbokslut Örebro län
 28. 28. Lokala välfärdsbokslut • Del av kommunernas årsredovisningar • Folkhälsoperspektivet i det lokala planerings- och utvecklingsarbetet •Underlag för uppföljning och prioriteringar
 29. 29. Gemensamt utvecklingsarbete Forskning och utbildning Mat- och rörelse- glädjepärmen Bästa familje- och föräldrastödDemokratinätverk Hälsosam stadsdel Hälsokonsekvensbeskrivningar Samhällsplanering och hälsa
 30. 30. Dialogfora – mötesplats för förtroendevalda • I varje länsdel • Från kommuner, landsting och civila samhället • Prioritering, samsyn och samverkan • Gemensam handlingsplan
 31. 31. Slutsats – Ett hållbart resultat• Samverkan är grunden• Avtalen är viktiga• Folkhälsofrågorna - del i den politiska styrningen• Djup kunskap och bred kompetens är en förutsättning• Långsiktigt perspektiv i allt vi gör• Vi utmanar och utvecklar varandra !
 32. 32. Långsiktig samverkan för hållbara resultat – en idé för folkhälsoarbetet i Örebro län, Sverige -Samverkansavtal är grundenLisbet Omberg, utredningssekreterare Örebro läns landstinglisbet.omberg@orebroll.se +46(0)196027487Folkhälsoarbetet behöver den idéella sektornMargareta Johansson, folkhälsochef Örebro läns Idrottsförbund.margareta.johansson@olif.se +46(0)19175575Barnkonventionen – en viktig ingrediens i utvecklingsarbetet för och med barn och ungaCecilia Ljung, folkhälsostrateg Degerfors och Karlskoga kommunercecilia.ljung@karlskoga.se +46(0)58662243Nyfikenhet och kunskap ger utveckling och resultatLinnea Hedkvist, folkhälsostrateg Nora, Lindesberg, Hällefors, Ljusnarsbergskommuner linnea.hedkvist@nora.se +46(0)58781106ModeratorEva Järliden, folkhälsostrateg Örebro kommun eva.jarliden@orebro.se+46(0)19214223

×