Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Libellus 002. Amazonija

2,102 views

Published on

 • Be the first to comment

Libellus 002. Amazonija

 1. 1. _( 9 , 7, 5 I I ‘i %m»n. r.- - {2;: ‘_. -.. —-. ‘t 5 M. .9 , !i: ivi: iZ0iiiJii r ' ’ 3' 'x ll / ’ ' ‘. V , . I . ‘_ ‘! ‘."; ' l I V‘ I ; /I‘ I Ii‘ xi: ' , ' 1 ‘~: " l 4 7“ fl. " . ’ ‘ “ " C .1. “A -s. q£. sr. ;“___». I ; ' = ' E 3 J, I 1,‘ * / ~| . ,1 , ‘ , . rg ‘ A » 5 ’ . /- '. .V ’ , ~’. 1 / . . : _ / I _ _ ‘ . . ,1 . - . / I I .3‘ ' / J . l . . __ :15 - -. '. . ~-- , V _‘ I . 1.": . ) » —. —:_? ‘/ti — > V .9‘ I ‘ . .-I, ’ . / ' )4 /
 2. 2. tfilsjgé : ‘j s ‘ “" ‘Y. A -V ‘l‘{ 1 1 Q’, ‘i. C
 3. 3. EPIECEIAZ ‘ lizslov izvomilzu fl" A-sazzcnia I L". ttima canqacciro I Pm izdanje srpanj I ko! avnz I975. ' . I Scenarij Guica Melitta Citei Franco Donatelli 3;
 4. 4. M. -.~. -.u$, 1952 suvx: sew AMAZONIJE JE Tex ~&Sro Vl$E oo mzrvos GRAD! -. zeoe nzosmwu. mo mcvos oauu auvusrmae I osxuowm m<5ov. -.CK. 'H . -.xnv~osn MNO6.' S. 'ANov. -.-c: DlgNE pnovooe ; .' SANJIYOM : Sc5x| v.-. -- r~. -J5. KOJE °/ Rota I vLA2N; . KLIMA B5220 Ptzerv. -.RA L. ’ ML. 'T/1'»/ U 9OA. 'RENOST SA suoamom
 5. 5. ._. _ 5' ' ' -. - cw '. ;_ V N‘ / ,flzlau'-- . u 7‘ , ‘: l I . -1 R‘ ’ . -o 3, _ - -—'<*- _ . _:. -. .. . .-v . * H : ?£isI¢éuéz: .', gs1ut; ?.= ‘: ‘ K: . _? = yr 4 1
 6. 6. DOLAZAK PONEKO6 BROOA uz LUKE BELEM uvwex PREDSTAVLJA TOLIKO uzeuouxv DOGADAJ DA 55 u pnnsmwrsru oxupaaa. GOMILA TRGOVACA, SPEKULANATA nu JEDNOSTAVNO ZNATIZELJNIKL. P _, ‘ D’ Q; . . 1". T V . ‘Z . . . ,‘Q. -' -33.“. . I ‘ . . IZMEOU KOJIH NIJE TESKO iZDVOJ. ‘Tl LICA STRANACA, KOJI SU U OVAJ KRAJ DOSLI U VRIJEME ! ZNENADNO’.5 NAPRETKA I BOGATSTVA, A SAD 55 NE MOGU ODLUCITI NA ODLAZAK. uvwex SE NADAJUCI povnmcu ZLATNJH VREMENA. GRAD Jos tuv. -. ? O.N‘EKl zN: .t< BLAGOSTANJA node GA JE KAO 9‘. .'MN! VAL zAPL. JusNu: .o POCETKOM ovweseros 5ToLJEC: ., mo GA :5 . '9eo-. uN: . su. -mom FRET‘/ ORILA L‘ NEKU vnsru 3u2NoA. xas:2.'Cxo6 PARIZA.
 7. 7. OSIM SMRDLJIVJH BAR. ‘-KA u RI-JECNOJ . .u-: .- . . .u sneorsru GRADA. MEDU TROSNIM oI2v5NIM KUCAMA, UZDIZU SE VELI-£': AN$T'/ ENE GRAPEVINE, mo svaeoocmsrvo om: OBILJA, KADA su snooow IZ CJJELOG SVIJETA DOLAZILI PO eumu. .. . ..KOJlJ SU STRPLJ! ‘/I‘ "SERINGUEIROS" SAKUPLJAL} U SUM! KAKO B! J5 PREPRODAL’ LUKAVIM TRGOVCIMA ZA KOMAD KRUHA. - - — 9/ 3'? _z'—_ . 'o_: j f/ II
 8. 8. Grzwevuwe nose 3: se MOGLE NATJECATI s omw. u NAJPOZNATIJIM EUROPSKIM GRADOVIMA, SAD su SVEDENE NA 8ESKOR! SNE SVJEDOKE eusmve PROSLOSTI, mo POZNATO KAZALJSTE _ nose JE UGOST! E._9_V5 _ . -. oa. -.. .. . ..| L! no HOTEL "AMAZONAS". KOJI .72 SA svoawn UKRASENIM ZIDOWMA sumo 6UBE¢I DREVNO O5°€”5TV- I, — a . .,. ... -- I, I TO JE, DAKLE, MANAUS STAR! BEZVREMENSKI GRAD. GDJE SATI, DAN}, MJESECI PROTJE&U U POTPUNOM NEDOSTATKU ZBIVANJA.
 9. 9. MALO OALJE co Naeso-mo UL-l pposmze se susn. eI<vAroI2:aALNA sum, 0 owau OBALA veuxe resaexe. PO CIJELOJ se 259:3: sum I>I2:. vA p. :uI<ovA MREZA VODENIH TOKOVA. .. . A.! .! VRLO JE MALO ONIH KOJ! SE USUDUJU KRENUT! NJIMA: :. _ IZA VRATA ZELENOG P»'. i<l. »‘. , ZAPFZAVO. PCCINJE NEISTRAZENO KRALJEVSTVC. .. _ ‘, ,c“‘ . ‘ A . .—. ... §wn'. .*. '_~. ». 4.. .
 10. 10. 1 IL! TAJA. N’ST'/ ENIM PLEMENWIA . 'NDIOSA KOJIMA SE 30$ NIrI<o NIJE PRI’8L. 'ZlO. .. o WI .2. . r. .. _. :. ..'l. _ .2 2-2: 45=. =?: .a '- < * ,1- "a’IiI'III»'. IIIIIII ll xoaz. es2;. N£ svoau SLCBOOU PRIMITWNIM AL! IJC. 'NKOV. 'T. ’.V. ORUZJIMA; TU .75, PRIDE svm, CURARO. orpov K03.‘ NE opI2ASn-. : czau FORMULU. CINI se, POSJEDUJU SAMO DoMoI2o<: I. . Q . I. I ‘ "It? I _ ; lav. ‘ ll
 11. 11. TED Mosussv 51:25 u MANAUS JEDNOG. -. wzucee DANA, PREVRUCEG 2:. 611.0 KAKAV POSAO . ; —-—-"— . :.v . = . ..: can Pszewzuces DA 3: $5 UOPCE MOSLO RI-SPl2AVLJAT. '.' DOSTA. SENHOR! PRISILJEN * SAM VAS ZAMOLITI DA VISE NE NA‘/ ALJUJETE! PUXA VIDA. ’ POSLUSAJTE ME DOBRO! 810 Bx'H PRESRETAN STAVJT! VASE DRAGOCJENE DOLARE U SVOJ DZEP, ALI, NAZALOST, U POSLJEDNJE VRIJEME MOJI ME PRETPOSTAVLJENI DRZE NA OKU I PRISILJEN So’-M POSTUPATI PO PRAVILIMA! 2A0 Ml JE, Au, mo 570 SAM VAM vac nzemxo, NE MOSU u POTPUNOST: uoovoum VASIM ZAHTJEVIMA. VJERLIJTE Ml: we MOGU VAM osreunm onu2A- NU mumau KOJL1 CEKAJTE JA Mosu PLATITI BILO roan lZ~ NOS I AKO
 12. 12. .4 mm SLUCAJLJ, NE ps2eosr. -.- Je M. ‘ NISTA onueo NEGO DA 55 can/ mm ISTOJ AGENCIJI roan as oaszmuzmau. PUT MOSA cc. -.. r "sAr-Am roumsr AGENCY"- UH. .. aoaw 55 DA 5E VAS om PREVARITII am. .. Jeom NAPOLA mo AMERIKANAC no.3.- JE sras. -.o OVAMO PRIJE PAR soow. -. u MALOM znucopzovu : roan ODLAZI u Sumu J, EoN. -.xo a. =.zsm2No no JA svoJoJ xucu UGLAVNOM, NAJPl2JKLAD- NIJA osoea DA VAM BUDE vootc JE MISTER NO. uncouxo SI. USPIJETE PRONACII L. ‘ SVAKOM sLu<‘. AJu, PRVO Cu NAVRATITI U rumsncxu AGENCIJU xmco em 9057:. - wo 92.9 pm-. ~aA. .. MISTER NO? cuono IME. .. TKO .75 ON?
 13. 13. EHM . . EHM. H750 QECJTE _ SLU- SAM mu RECI 305. SW “S, NESTO . . . ..zo~A u KOJOJ JF: POSLJEDNJI PUT VIDEN, JAKO JE OPASNA. .. nwo Zwe PLEMENA 302020 . - AVM/ uzl. . A n LJUDJ sas . ' ~. ~su Cuu ZA PRISTOJNOST. .. SHVACATE? 1'0 JE: PRIROONC-. HVALA, KA- SENHOR MOQASBW PETANE? SQETNO, ONDA‘ M. -. . JA am. .. DA UGLAVNOM. .. uno em vm 25'}: DA 55 we ZAVARAVATE u vez: suoswe vases OCA. '.. u POTPUNOSTI, no-. P2rA. ~'e. . SEST MJESECI BEZ . 'm<vm WJESTI JE MNOGO, ALI J05 NISAM IZSUBIO NADU DA cu GA PRONACI‘ znvoei
 14. 14. SENHOR MARTIN . . lM»‘-MO KLIJENTA. .. PERIKA . . PROKLETSTVO. ’ GDJE JE PERIKA’ KLIJENTA? YURJSTA. Zeus Rats? DA. .. ! REKLO DAN OD ONJH S DEBELOM EVO JE. .. CIZME. SAD :05 meaAM 8.’ SE DA JE JE- ' MUNJE I 6520- MOVI. .. NEMOJ MU DOPUSTITI DA IZADE :2 us2eDA, PEDRO! JA cu am SPREMAN 2A TRENUTAK!
 15. 15. DOBRODOSL. ‘ U NASU AGENCIJU. SOSPODINF: "SA- FARI TOURIST AGENCY" STOJI VAM NA RASPOLAGANJU. ’ z. '.N, 'MA 1: ~. 'As Loy NA Leopgppp JOHN B MARTIN, NAJPOZNATIJI BJJELJ LO‘. /AC M x, e._'_: M,: ,_r. ,'A_: ’ N4 M0 goal, pm 3“ : NAJSSKUSNIJE voonc u CIJELCJ AMAZDMJ: zw-ormguv 7;; 54M; CEK-‘A VASE ZAPOVIJEDFF L. ’ 312.. STVARNO. 3‘ "pfg‘? ,‘, ‘l"é ’; “,°”"*'5‘ , .§, ”;; '3T; ,‘9,_, [55‘EM; ,5Q'; ‘ R5;; g_ ‘ m;2AraucD . RIJECNI Duo. -~. r.. py- " ~ ' . ' . RAIBA. .. 2:35 vece DD svn-' KOJE ‘W S“V’?5E“°' A 515 xx. -.D vIDJEiL. .' CEKAJU DA 55 move NA vASu umcu. sospoowe
 16. 16. NISAM DosAo ovAMo ZATUCI KAXVU Zzvormau ‘ ‘Ll IZVLACJT! GLUPE 2386 NA SUHO. .wS. 'ER MARTINE. .. ZELIM zAP1.ovm Dz maexu unucux EHM. . VI SIGLIQNO smaszre, sospoowe MDZDA 515 HTJEU Rec’: Nero ORUGO we. .. ZASTO RADIJE N_E POSETE ovxM KA— NALCM? ’ PQONAC! CETE PREKRASNO CVIJECE. Cuoeswe ORHIDEJE. PYICE 5. Tzsuéu 303:. z . HM. .. TO NIJE MJESTC 2:. rumsre TAMO su. . TAMD Zws sL: .vos. :IE¢2. . JA TRAZIM SVOSA ocA . orAc JE WDEN, PRIJE PET MJESECI, ~_A RI- JECI uszucu Hoéere Ll $H'. ’AT! Tl DA NISAM DDSAD FOTOSRAFIRATI Pt2zRoDu zA MOJ ALBUM s USPOMENAMA’ ~e. eospoome. REKAVSI unuco MISLIO SAM UPRAVO NA MOJ
 17. 17. ALI vl STE ONDA SSN ONOG 74,. -o 35“ 35575 EKSPEDICIJU’ Pm. .. TAJ JE TIP ONOG MORASBYJA roan u v: os26A~: z:r2Au PEKAO DA 25;: sAMo MALO PRO- JE 8:0 O‘/ DJE PR-‘DE exspepuc. -sur $ETATI no oxouc: , A ZATIM as, SE57 MJESECI’ OC. 'GLEON0. POMOCU ~en<o: .u<o DOLARA, uvaemo VODICA DA pnomraem PLAN r>'. :'rAr Do '/ RAGA! VAS N. -.5 JE orAc uzALuDNo as NAPOMINJAT. ‘ DA ~£ Sxupo STAJAO' IAJEDND S NJIM 12- MOZETE RAcu~AT: NA "SAFARI roumsr GUB. 'LI SMO NAS ~A3aoL.7I CAMAC . Aseucv" xAxo ensue zAPLo'. ':u I TR) POUZOIANA COVJEKA. ’ TOM PROKLETOM RZJEKOM NARAVNO, GOSPODINE‘ AlL‘lIl; l
 18. 18. ‘ > m. . ~u. . NI PO xoau craexu. K VRAGU? 70 was snuu, vet opnez, MISTER ' eospoome. .. mzo sw oospoo 55 1°‘-'5 5784“: MORASBY. nu, AKO wse voure, zm. Kouxo man as ~ov. -.c G°5"°°”*E a5o~osrA-mo zonav ruzuw poms AN. . ..Rl-DIJE NEGO 0.: POSTANE POPUT ove : DI. BUDE OBJESENA u M: .Locu' Nexos PLEMENIJ N: .2:. L.osf. .'. w.. -.4 SAMO Jeonu GL. -.vu r vouo em DA osr. -.~r: NA ISTOM MJE-STU 1 ISTE veucwe. .. ; snamo. MISTER Mosusav. MORATE ‘ DALA wexom NEPRIJATELJU . -.vM. -.p. '.. MORAM PROM-éI NEKOGA MAWJE SAvJESNO- 99:35 mesa as Poovksnum Tl. JAN- pmzw. -.1: o. -. 3:. oo MENE x. -.xo 81 VAM pomos. -.o srvewou. posrupxu u xoaezv. J5 uzsrmu OSTVARITI VAS PLAN. :5 ov. -.xo 5MhNJENA. DOJMLJIVA. .. M. '$TER NOA, NA PRI-
 19. 19. ~e NE .305. . All SAM vac we 2:. NJEGA’ GROMOVI‘ POZNAJEYE TOG! - UVRNUTOG AMERa'KANC»’.5‘ um TO .36 MOZDA JEDINI Covaex roar CE wan POSL1. 5 vA. w.. . TOLIKO JE Luv 0:. 8: CA): MOGAO I pemvarm w. Su PONUDU’ , x.nl1. 'nm1mm ‘ omv. " MOZETE u M: ONDA 95¢: 3035 5.-. - MOGU PRONACI? un. .. A no an TO MOGAO ZNATI? 74 sn<: m:c: . . ~.'&. w. CAK m PRAVU xucu. -I 'IIé! }::1.. a: UGLAVNOM, PROSAJTE u 2:2.-.6- NOJ LUCI. . 2;. -, . -.xo as u eszaou, vecesus care 3.-. szsuszno _ * '1'-« PRIJATELJU. ..
 20. 20. cuvuc? rum cu Sl auzrex. .. oowosno. OVA BIFTEKA I BACVU PIVA. HEJ. .. PEDRO. .. OANAS JEOEMO. .. STVARNO JEDE- -‘ '« necne, pnuaarewu, was EVO. POGLEDAJTE: :05 L! ovoae swczsano AMERI- Sm GROW, msuo ZAVRSILI s PopmwcI- nmc zoaee sw zovu M; ,, ,,, u' MA stare won as OSTALA MISTER NO? NE5E5,m_. mucon NJESOVE pos- I LJEDNJE posaere. ..
 21. 21. UGLAVNOM, aez SUMNJE CETE: “M-~ ”E'“‘TE PROBAJTE U BAR! -KAMA U 6.1 pnoméx u NEKOM oeusom BA- ‘j‘_: §:‘_‘3’§ 5:5‘ RIJECNOJ LUCJ. CA§HACA TAMO RU JER MISTER ~o NIJE rzp xoav v I * NE 5703: sxoeo ~. v ra, A MISTER 55 oopusrm 0.: vscen move ~o au Moe. -.o BIT! mm. -.x egz PIJANKE . S NOVCEM ovm DANA. .. HM. .. ZA VAS, PRIJIJELJU. .. SENHOR. .. ALI ~. '/ AM PREPORLP CUJEM. .. . ..AI<O VEC 2EL. ’TE snesn o~u xueu oo AMEQIKANCA NEMOJTE GA voom ovwo N. -. pI<fe. .. vecems ZELIM RADITI MIRNO' ‘~j-. - . . OD HO - L . NA SAMO r>; .I2 I<or2AI<: . TELA. ULICE SE CINE NAPUSTENE _ . . I | _. I ' ____. .J! » r SVLADAVSI POCETNI osJe¢AJ NELA- sooe. ~II. :.oI¢ se upucuae PREMA LUCI. ..
 22. 22. A. pszacex ZNATIZELJNIM I NE ens PRIJATELJSKIM I>o9L&owI. :. . . sv. =. OCK MU SE PRED ocs. -.44 NE POJAV: r: H:. 3o. ~.I. L:. TIPOSNIH 9Love<: m KOLIBA. Neeesu ow. CETVRT NE . 'ZGL. EDA BAS sIsuI2~c I NE SVIDA M. ‘ 55 Ice. » DA rvasnv. -.-.4 OALJE. .. NAZALOST. NEMAM oszueos IZBORA. .. mus- R0. revs!
 23. 23. HM. .. I<AI<vI JADNI I_oxAII I KOLIKO PRLJAVSTINE . . V NE am 9:0 Iz JEDNE OD rm CASA NIT! DA Ml DAJU nsucu NEKA vAs PAI<Ao pnosun! Ru2N& MAJMUNCINE. .. SINOVI rxsucu TvoIzovA. . OPROSTITE. sospoome, .. .A u TOM sI. ucAJu. AL! PI2e. vIA VASEM 8! se MOZETE LI Ml REC! I~. 'A6LAsr: u REKLO DA NALAZI L! SE UNUTRA IZVJESNI MISTER NO? STE AMERIKANAC. .. ! ' 3 _ 4 * as DO pane I! - NEI<o; Ixo 55- ; 2“
 24. 24. .. .auDu¢I DA :2‘ s. ~.a. -9;‘ I 3. . - 7- . , ‘ . , | . | |. I _ . “:2: ‘V _ _ I: I' I ‘” 1 - . ~ 1 ‘I Su 6:. IzaAcIu VAN); JA SAM MISTER N,5i‘}f°, f<’, ‘;Ao Nov "9’*7"7E‘-*7”-' ,2. h am SRETNIJI! zovsm se 7&0 Mon»-sav ‘ . ..u ovoM se mmurxu aeoum I TRAZIM vAs I<AI<o am IIAM POSAO KOJI ME ZANIMA NALAZJ IzA PREDLOZI0 JEDAN ZANIM- ONIH vI2ArA I NECU SE SMIRITI sve LJW I>osAo . , OOK SA we DOVRSIM. ‘ NE! ¢EI<A: ms. .. SAD I<AD SAM vAs PRONASAO NE ZELIM I2IsI<II2ATI DA vAs ope? IzauaIMI VIDIMO SE KASNIJE, ! '€$? ““'»_, j PRIJATELJU. .. SAD MORAM ‘ ” PDRAVNATI RACUNE S PDLA TUCETA PIJANACA! UH. .. DA SAM NA VASEM MJESTU, DOBRO am RAZ- MISUO mas uI_AsI<A uNu'rI2A, MISTER MO-
 25. 25. ewposrr! Am 7253;. I2ADII'I RUKA- MA, IDEM 5 VAMA. JER . 'PAK SAM povoI_.3No aIo svEu<§II. IS~I pszv. -.I< u veuarz 51-5 vgug, » KATEGORIJI, NA vALeu DA 5,-. MI oD'. I.I: ‘ITe. . IMAS DOBRO PAMCENJE. STA-
 26. 26. .AI. I Moae JE 3&2 SUMNJE 30;. .' J05 SE SJECAM "DARCA :32 u K S! M! UDIJELIO PR PAR MINUTA. . NA | NJEGA. .. DAJ- MO MULE U
 27. 27. DODITE . HOP . OOP. .. HOP. . , I . ‘ I ‘,7 3 ' I HA! HA! HA! I<Ao STD VIDITE, NEUKI PROTIVNICI IZ MA~AusA NE so POPUT Sv£uCII. ISrAI2AcA EA. PRVACE.
 28. 28. g . .A A 1. AI dl . .. . I .
 29. 29. I nu. 9. . mum H0 06 mL A mm ML R P POKUSMJMO U6!-SI? ! VAT RU. BRIO’ aaezr I Tl. ARLINDO, II. I CES osIM eAI2A : z6u8I- T! I sLAvu! o. Mm AMDW. ow OE WN an um ‘I/ CC ZALUO, LJUDI. JE PREKASNO‘
 30. 30. JEDAN zA DRUGWI svI suDIoNIcI DOGADAJA uI>LA5ENI Is*rI2éAvAJI. I NA OTVORENO . A ; -I. . * 1‘ “ ‘, “; §' '-I_- ‘ ‘ ' . § _. < ‘ ~11‘ 1 I ‘ I 4 I . _ . . AM . . . ALI. CIM su STUPILI NA cvnsro TLO, zAuSTAv'_JA IH J2DNA TJE-SKOBNA MIsAo_, , Do VRAGA. ’ SAD Ce SE vATI2A PI2oSII2ITI I NA DRUGE KUCE' C5 SE c ELA Carver P9 u DIvo sI<u LOMACU‘ (J V I __. ,_——‘_ HEJ, GLEDAJTE. .. -_ xoa: Ll MU as VRA6 JOS J5 Nerxo u - __ __ PAC NA PAMET? ONOM PAKLU! -. - ‘ '. -‘ 1 6 A
 31. 31. su: -oaora usmo as A SAD N , ;,3E¢, ,-A ma :2 DEMON 9225356: uzao KOJA smuafopv-_A¢, Op ssusxo CIJELU 5” °‘?3‘*'—A BA”--~ _ - » -. osnxuu novecm TAJ TIP :2 v. -emu xucxm sm, ALI MU ow-.3 PUT TREBA smwur: x. ~.: >u. v VRAGA NE SKACE7.’ pnvnce. .. HEJ. PR1/ACE. ’ some STE? GLUPOSTI. .. SAD CEMO SE osvJE2m. ..
 32. 32. NISTE Ll SLUCAJNO BIL! . - - __ ‘ VRIJEME ZA HALO §$g°5“; {5r? p‘i "r'; ';"‘$"; %““”‘ § V ' ' um PLWANJA! M , ~ “ _ . Svsuczusru? xos vans. -. __ zeure RECI? H. -.306, PRVACE. .. MORIJE SE aoszm SA smuaom. AKO SE NE ZELITE NACI u ATLANTSKOM ocemu zA ovmesemc DANA. .. HA. ‘ HA. ’ Don SE sve snoawm RULJA OKUPLJA NA cam mxo 8! KOMENTIIZALA ono 570 SE oo- soon. <>, DVOJICA . -.Me2u<m. -.cA nzuze :2 was MALO DALJE.
 33. 33. -. I W~’~° '<*5N’J5 zmre 510 cu ww RECI. ’ ' ' - . _ ' svuoauo Ml se auto 515 é+f? $f‘g:0M$‘; gg'i _ UH usu u om. ) an I 5.10 SAM _ _ , , _ SPREMAN RAZGOVARATI 0 59:35:35. ~o~s~» % ~ ‘~ J fi‘: R;: Aé*‘ mm NE SAD, MISTER MALOPRIJE .75 1260910 seam HRABRI CUVAR No. .. OVDJE SAM LOKAL u mscnoa LUCI 1 swo 2&0.-. .. ¢A$: cA, SLUZBENO! JE Cuoom IZBJESNUTA J05 GENERALEF’ ~ - VECA TRAGEOIJA!
 34. 34. LOKALN: o: .oS PO oezcaau mas zeuo N. ‘$TA REC! o DO6ADAJ. '— MA, ALI MOJE SESTO CULO Ml KAZE DA an 1': mt: -8.-.0 NESTO mm POSLUSAJ ME DOBRO, MISTER NO. sve Do OANAS SAM amen roLe- msuo mzpu swam KOJE. . TJA. ‘ SPALJENA KUCA. HA? ZAPAU, IZA TOGA Sl3URNO STOJI NEKO DUETE KOJE SE IGRA _ “O “S V mpnnaeo ONDA. zeure, IMAM JED- 5105*” 75-‘ NU meau K. -.xo Su 55 STVARI MO2DA oDxss2ALe- SA 2.'G: c:. MA: NE uzRuJ: .vAJre SE, meso- mce. MOJ SE $UN; .ROD- NJ. -.x SAMO mo
 35. 35. HM . I TO JE mo poovoom RAZGOVOR. SUDECI PREMA swwu VASE ooaecez | $TlNA .36 0). ON NE ZNA NISTA o JNCIDENTIJ o KOJEM PR: CATE I To VAM MOGU JAMCITI. JE2 JE mzoveo czaew VECER RAZGO- v. -.RA. :'uc: SA MNOM. ’ TO 36 WHISKY. .. TO. '.. 'KO SMO GA PROGUTALI DA NAM SAD IZLAZS K902 FORE. ’ Do vs2AGA I V! : . 'Z'/ JESTAJ. ZAPALJEN: BAR. . ovo JE PREWSE. ’
 36. 36. Zn/ Jeu. ‘ PRiJATE- coggom 549 55 Mo- o, -.__, oaagsnggvgo 5AM . . MOJ OTAC HENRY MORASBY, PRED- ZEMO yg, -gym N, -_55M w. M pgzgos Moses oo- SJEDNIK "IRON PENNSYLVANIA COMP. '.. 'Y", pugoyopu, LAs| :,-. u Mgruus, pmae STIGAO JE OVAMO Z806 PREGOVORA OKO Ngxouxo Mggsgcg, KUPNJE NEKIH STIARIH BRODOVA PREDVl- m¢N, gE 5551“ DENIM zA szezmsre. NAxo~ Sro NAM as POSLAO Paw IZVJESTAJ O ‘naexu PRE- GOVORA, NAJEDNDM " : ».v, k NAM SE PRESYAO I OD TOG SE DANA GUBE mA6ow M06 o: :A 1 TR: voD1¢A no.7: Su szu S NJIM: BARRETA, CARVALHA TROJICU I x SlMOESA. SAM 008- . .A 0D LOKALNM SMO VLASTJ uspaeu -- SAZNATI JEDINO DA SE o~ -~ ~. vzse NE NALAZI u GRADU. szexu su NAM DA as oT: sAo NA n<RATAx IZLET u DZUNGLU. ..
 37. 37. ZATIM SAM oDLu¢Io ISTRAGU OBAVJTI OSOBNO I TAKO SAM SE NASAD ovoae. PRILICNO as DALEKO posAo NA IZLET, HA? DA. .. I sTvAI2No NE zNAM K06 as VRAGA TI2A2Io TAKO DAI. eI<o. UH. A1'MosI= eIzA ovm NEOBICNIII MJESTA SE MOZE POIGRATI SA S'. vAI<IM, PRVACE: To Care I SAMI SHVATITI Axo OSTANETE NEKC VRIJEME. orI<AD SAM s1'IeAo, USPIO SAM I>IzIaA- vm sAMo JEDNU INr-oI2MAcI: Iu, smau NEKOLIKO MJESECI, PREMA xoaoa JE JEDAN MISIONAR NAISAO NA CAMAC I<oaI as NoSIo Moe ocA Pl2EMA_6ORNJEM roxu RIJEKE uszucu! MOJ JE oTAc I>I2II. IcNo MIRAN Covasx. nos uDoaNosTI svoae MODERNE xuce. KLASICAN POS- I. ovNI Covaex POTPUNO oeuzer POSLOM I NIJE TIP KOJI Bl SE PRETVORIO u ISTRAZWACA! ALI’ PRIJEDIMO NA STVAR: STO JA IMAM S ovoM CETE SAz~ NATI. ..
 38. 38. u CIJELOM MANAusu NE POSTOJI oSoaA KOJA BI ‘ HA! HA! DOBRO zNAM DA OVDJE SVI LJUDI MESLE DA MI ME PRIHVATILA povesrz rI2A<; ovIMA CAMCA M06 ocA I, KOLIKO SE CINI, vs Sre JEDIN: LU9.. . oDNosNo, NIsu sve DASKE NA sszoau. Imo SAM REC! JEDINI Covaex I<oJI. ALI ro ME uopce NE 8R: NE. zAI>I2Avo, ZADAVLJA ME. ’ MOZETE zAvI2SIrI TU RIJEC, MORASBV. SI. oeoDNo RECITE JEDINI LUDAK. ’ DAKLE. MISTER NO, TRAZIM DA Ml BUDETE VODIC vgc 5AM upoznxr 5 opA5No51'; MA MJESEC DANA, I AKO U TOM VREMENLJ NE Pl2ONAOE- [935 N55 ¢gKAgu I 5pQEMAN 5AM MO NISTA $TO Bl NAM POMOGLO U RASVJETLJAVANJU I/ AM p"_p,1':1'I NA op(; ov; ,p; ,Ju¢| N: ,¢m_ NESTANKA M06 ocA, SMATRAT cu SI_uCA. :I svI2SI5— ggcmg IZNO5 . 3,4. ¢u pump 95; NIM I VRATIT CU SE NATRAG. ’ pg, TREp~EM! HM. .. Poogucae oxo mo unucu .75 pm- LICNO oI>ASNo. .. STO KAZETE NA PET fISI'. I¢A ALI, STvAI2— ooseo, _ QECIMO o5AM rgsurjg, oI~Ip; ._ DOLARA KAKO BESTE SE I POSEBNU NASRADU AKO P| ?ONA- POBRINULI ZA $1/E. ’ DEMO MOG OCA ZIVOGA. PRVACE. PO- I_Axo.
 39. 39. UVELIKE smaesrrs NCO Mrsu~ SHVACAM DA 55 TU RAID! 0 re 0:. care ME wpeesrownzxar vm. o pmvu. ¢~w Mosu¢Nos'nMA, RAZBACUJUCI $5 TISUCAMA mnocrro ZA rm roan MJESECIMA coL. AR: . no DA su 031- NIJE vtoto CIJELU Novcmzcu CAN mwm. on 05521‘ DOLARA. .. . ..u. : route 600 v. -.M cuono IZSLEDALO. ouwm oo KOJE3 Moau suorm ~o-av: we zmxc: .-wvoso u ovoru GRADU: no c|3;. ReTu 9.-. sre s1'o'nNaAx METARA sm 31.. -.nA~, MOGU upec. -en mau u maecr, omvoe 1 uco JE c: JeNA wmsxnu A AKO Ml se spawn. NE MANJi<! « 51'. -.5ALA pszevnsom. MOGU 52 aeomxo NA- rzmsou roam MOGU RAZAPETI PIT. ’ I BOCOM CACHACE KOJA STOJI svoau LEIALJKU. .. ‘ svae. -. NEKOLIKO ca. -m! " ZELJM vw SAMO REC! DA £‘§3,”‘, EAR‘2‘g’}Tf - msmaem NA sve. ALI stwo , V, opgma _ z. -:ro $70 8: MI BAS TREBALO ' N; ?'5E'; <-*‘f°f° MALO enema. .. Avuu'. 'A 39 .
 40. 40. ZASAD NECEMO pmc. -.n o aznosm. -., ALI, M, s‘? r"~E~3;7f4O". ‘f“g§E_ KM) 52 VRATIMO, urvvzorr cezuo cwen-u m. :, TAN SAM Sm SAM TEMELJU NEVOLJA xnoz roar: SMO PROSLI “S Upozmo‘ x re$xo¢. '. xoae SMO PREBRODILJ. STO uzere? oosov. -.RA Ll VAM? 4 NARJNNO DA Ml OD- GOVARA. ‘ . '.u. .. TRENUT. ‘-K, SAD SAM . opszosme, PRIJATE- SE SJETIO. NE M GU VAM LJU. .. ZAO Ml JE 2806 SE PRIDRU ITI! SVEGA. .. no DA NXSAM NISTA REKAO. .. 5T0.. . STO SE TO MOJ "VOLADOR": ZABORAVIO SROMOW. .. ALI TO NIJE MOGLO PROMIJENIT: SAM DA Sl. M GA DAO KAO P9031-EM. .. DAT CU VAM UNt'vP9l' u YRENUTKU’ z. -.Lo3 2:. xmrasxc DUG I JED NOVAC DA oncume svoa s; .D NEMAM NOVCA D. -. "VOLADOR". SLUSAM. o KOJEM 51- orxumu % . _ se nzwosu mxoz? . .»_-——Q_.
 41. 41. RAZMISLIMO MALO. .. AKO SE DOBRO saeém. ' HA, “A, “A, NE PLASWE 5E_ , ,,, ,A¢E. __ TREBAI-0 3' 3|" 0K0 MHJ-JUN-~ MILIJUN CRUZEIROSA, us DOLARA! MILIJUN CRUZEIROSA PRETVOREN U CVRSTU VALUTU EVO "'4.. . PRIZNAJEM DA ME VELIKO-SA AMERICKOS NARODA IZNOSI MALO .75 U JEDNOM TRENUTKU MANJE OD TRISTO OOLARA! OBLIO HLADAN ZNOJ! TRISTO DOLARA? HA. ’ oD: .I¢No. .. SAD PODITE NA SPAVANJE: xszece. -«D DDMAII uaurszo I ‘(REBATE I am u Foam. Um NOC I HVA- EHM. .. EHM--. ZABORAVIO SAM NESTO. ..
 42. 42. HA! HA! HA! .105 Don SAM BIO BEBA. STEKAO SAM ~Av. -I<u DA SE USPAVLJUJEM BOCICOM! TRISTO DOLARA KOJE STE M! DAL! POKRILI SU I NAMlRN. ’CE. . SVE U REDU, MISTER . .oS: M Sta 5:: MI oMor5u¢II_I DA I= ovI2ATIM I<AI<vo "VOLADOR" IcoaI VIDITE DOLJE. STO. .. OTKRICE. ’ nos ALI ro JE STE w2AsA MIS- LIL! DA .75?
 43. 43. TJA. .. ZAPRAVO. KAD STE SPoME- HA! HA! OVA Nuu "VOLADOR", MISLIO SAM DA 35 poapu 55 HAD! 0 VASEM ZRAKOPLOVU. MOJ NAM PIPER NE MOZE I>osLu2ITI u ovoa PRILJCI, MORASBY: u TOM KRAJU NE POSTOJI NITI JEDNA PISTA NA KOJU M025 SLETJET! I NAJMANJ! ZRAKOPLOV! A ovo PLOVILO rAI<o NAZI-/ Aau SAMD zAro STD JE TOUKO LAGANO I zAHvA-'_JuaucI S~AzI MOTORA JI: -DvA DOTICE PovI2SI~u VODE, Sro VAM DAJE osJI': ¢AJ no DA LETITE. | Z'-'OLlTE. ' EVO VASEG PRIVATNO6 . . I srAI2A WINCHESTERKA ARSENALA: FACAO, VELIKA MACETA . pxrgu ZA ZA REZANJE RASJNJA. .. _ _; . - DA UBIJETE KOJU PECENJE. AKO JE USP! - JETE POGODITL
 44. 44. HEJ. .. NEMOJTE M5 . NEMOJTE v: $5 NISTA PI25vIS5 PDDCJENJIVATI. .. ‘ I25cI. .. SHvA'rIo SAM: BI'Ll STE ZNAM JA S PUSKOM I. .. Sv5uCII. ISNI pI2vAI< u sADANJu eI. I~5~III eoI. ueovA! - J5sr5 Ll SPREMNI? OKAY, Mm-E, -_. Now A N55‘ °W~°E'5ET ‘ M 25Mo XRENUTI. ’ ¢5'rIm KONJA S5 0 PROPINJU. ’ DNDA. .. KRECEMO! YIPPEEE. ’
 45. 45. VRAG NOS! ' TOGA LUDO6 . MISTER NO. ‘ --; UVIJEK o~! . . I rIJ5I<oM roe Pu1'ovA~JA MoI2ASev IMA PI2II. .-I<u Iz pave RUKE UPOZNATI SE SA éIvoroM u DZUNGLI. peo- voD5C: ~o¢I u L52AI. JcI, oII: ;2u25.' D5S5cIMA :2AzLz¢I- rm : NEZAMISLWIH ZVUKOVA, zeos roam ~5I>I25sTANo ISI: Ac5 :2 L. E2ALJKE I KOJ! GA SPRJECAVAJU DA SE NASPAVA.
 46. 46. .. .DoI< HI_ADNoI<I2vNI MISTER No N5 PRoPusrA PREUZETI ULOGU u¢IT5LJA. DOLJE GLAVU. MORASBY. .. FIJUUUU. .. DOBRO LA, TO J5 eILA oaIcNA JE PRO5LO_ RE- I , = ' spgng I“ : ‘G4'RAo 5. ' jl: ':3'v . JE ‘I/ RAG? Au I<AI: o. I< vI2Asu. USPIJEVATE 2IvJ5'rI NA TAJ NACIN? OCI I usI uvIJ5I< SII2oM OTVORENE, 2:vcI uvIJ5I< NAPETI. .. TO JE LLIDO. ’ ONA 8'LJ1s£A SE zov5 TJRIRICA! JEDAN DD NJENIH BROJNIH LISTCVA OSTRIJI J5 OD aI2;I'v5 I DA STE J5 SAMO DO- TAKNlJ1.. ' ~ IzI25zA: .A 5| _r'AM use I I2uI<5 u KOMAOICE!
 47. 47. 2AP:2.: vo. LJUDSKO 8555 N5 M025 uv. -J5I< am NA OPREZU I SVAKO MALD IMA POTREBU ODMORITI S5 I<AJ<o aI. . UPOM. . uI>oMoc‘. sro S5 OOGADA’ BUDITE MIRNI. MORASBY. to NIJ5 Nzsr. -.. .. SAD cu. ..
 48. 48. NA VASU NESPE¢U- WU‘ *- = ' ' ' MALI su ALI vm. o BORBENI 1 PAC N‘ "°~7‘-‘G 575 535' "* Namov as uemz PRILICNO BOLAN LI 3'0 ~'-‘E GN'-75Z°° _ ' u MOZE PRODRIJETI mzoz ooaecu. .. Cm/5”’-‘* '“‘“""’“ . . ¢ ‘ , _ ‘L u OVIM m KRAJEWMA NAZIVAJU « “ ‘ % FORMIGA OEBRASA nu vuneuu SAD VJERUJEM DA HM. .. opnosms msre TREBALI Inc: UH. .. some 0;. sro NAVALJUJEM, AL! -'2 V005-’ MALO PRICEKAM. .. vo- CINJENICA JE DA u onco- . ; -- 1.10 am am srsumw DA um um I Lauoozoem SU SE SW ON! PROKLETI 5 VECIM ZuBlMA_. _ MALI LJUDOZDERI . ..POPL'T o~oe KAJMANA Sro snze IZA VAS. NA PRIMJER!
 49. 49. mace, PRVACE. NEMOJTE 55 oaes— mansmrz TC :5 sve swan NAWKE. woaer dens. PUFF. ., J»: . JA NE. .. : )A. . MOZOA. .. PUFF. . MDAM SE pa {MATE
 50. 50. ."VOl. ADOR" KONACNO §T12E DO TOKA RIJEKE URUCU. .. . .: _J-u. :: 411:- auoe. -we, pnv. -.¢e. I memo u posaarus ro :5 xouso. u KOJOJ 2w: JEDAN JEFTIN TRGOvAC. . moxos zw-. ~ . w.uEs_ RAD! 55 o PRILICNO ovoLnr. ‘NoM I NEUGODNOM npu, ALI oo NJEGA MOZEMO IZMAMITI NESTO mass I waesn o P2oL; .sKu CAMCA VASEG OCA.
 51. 51. IIUI. l|N| flfi FUJI-VI HEJ, JESI LI POSTAO SLUH’ To SAM JA, MISTER :40! OH. .. evo GA, :<o~A¢~o. - NEMOJ _. -15;‘ " ! ! f. A, If . A CINJENICA .75 DA. .. Ml net: DA SI SPAVAO s UPALJENOM V , ~ -. , . g. DA vAs NISAM Cuo, LAMPOM! PREVISE 5: Sam’ DA an A - ' ' . 1 10 JE sve Tex mco POTROSIO TR! PRSTA - -A ‘A A PETROLEJA. HM. .. OVO JE GOSPODIN MORASBY, PRIJATELJ zoo: ' . . .1 zAn<o VAM MOSU PoMo¢: ? PUTUJE SA MNOM. , ’ «. IMAM BRASNO DD MAN: o_: <E. .. A. ’ * ; . TEK UPECANU PIRARUCU 1 MALDDA TAPIRA KOJEG SAM UBIO JUCER. I : .I I'. =‘r“‘I'? "f' 1__: “ ,
 52. 52. 570 1: JE, MAUES? NE NAMJERM/ AS . PUSTI NAS ucz : . Au. .. STVA. R- VALJOA POSLOVE ZAKLJUCIVATI VANI. -= :.; ; * orvorzn JEDNU eocu , :~ H NO as KAS- ~A ~osAMA, I. rz~AD SVEGA, aez . = ' svoar: IZVANREDNE DA NAM PONUD: $ PICE. .. 3;. -- = CACHACE! I-IAJDE, NEMOJ DA TE MORAMO MOLITJ : Pon<Az. 'vAn Tr Boau NASH-I DOLARA. .. AMERICKIH DOLARA. ON. 'H DOBRH-4' wD: , vnoz. .. cm: SE DA SI UPRAVO mo. STAR: -. .-see. ..
 53. 53. JE Ll MOZDA 5 TOBOM B10 NETKO KOMU NISAM SIMPATICAN I :03: JE uHvA'no MAGLU KAD JE Cuo KAKO DOLAZIM? on<AD om-.3 xoaz -: . mas SAM TREBA DVIJE CASE, MAUES? A ZASTO NE em? svx z~AJu DA SI 7: ISKREN covaex. UVJERAVAM TE. MISTER NE UZBUDUJ SE NO. JA. .. axo SAM SAM. .. rouxo. MAuEs. .. -{ vaeauaeu n, vas- . ..‘m> K031 NEMA Sro SKRIVATI. ..
 54. 54. KRVI JUDINN ALI ZAR T: we 8: memo am u ¢AM<: u S ampere. -u. cAtzvA; uoM : s'rAmM AMes2u<A~cEM? . .L' JEONOM SAM SE TRENUTKU . ‘ mg coyggg RAZBOLIO PA SAM BIO PRlSl- . LJEN VRATITI SE NJZ ' NOS! RUCNI SAT MISTER ~o' TAJ cower. ..
 55. 55. rev: JUDlNA- NEGO n<Axo~ s>s2ss>oz~A-D em HM . MOZES 3* -- M05“ JESTE LJ GA MEDU TiSUCU. ' OSOBNO SAM u MI PO| CAZA- S‘-“E OBJASN-‘Th MU GA POKLONIO 1 NA POLEDINI T: TAJ SAT. 5059099“? “~- IMA unezme wzc: JALe H M. ! nsmzv MORASBY. ’ MDRAS NAM OBJASNIT. ’ GOMILU STO STE Mu ucmu. a.= ‘ ALI STD To GOVORITE, STVARI, GADE. ALI NAM PRVO JESTE LI 5:. Dan»? m2.'- SENHOR? JA NISAM REC! D AMERIKANCU! CAJ. PROKLETNICE. .. lJBOJ. 'CA. -’ PRICAJ. ’ To cs SE TEK POKAZATI, SIMOES! NE-- NE M0155 M’ T0 zAsAD sseunmo z~AMo DA SI -. opov U¢'N”"o M'5T*’=9 "0, Ti ME : TO CE am DOVOLJNO DA TE OSUDE ‘’°Z'‘‘‘~755—- 3‘ MSW NA PAR GODINA pmsywoe RAD! -! ‘-05- - MSW “'5” UClN. ’O. .
 56. 56. STD JE SAT ZA JEONOGA 5759? CM‘. $fMOE$' DA. .. DA. SVE CU TI RECL. BQGATQQ A, ,(f_-QKANCA? gAp SAD NAS ZANIMAJU SVE STO ZEUS. .. u won 220 NEGRA, L. 'ST DRUGS STV-ARI. ‘ ‘.2 DZUNGLI. . " §‘, v/A C“""‘-/ '_< ‘.2: . ..ALI To NECE5 NIKOMU ISPRICATI, pn'_. J.-. v: snweo:
 57. 57. / “‘I . .- #4 MW. . I . . J _l . A . . ; 4 . . ... . . . g . OI! ’ I
 58. 58. PROKLETSTVO? NOCAS SMO UPALT’ U PRAVO ZMIJSKO GNIJEZDO. ’ PRVACE. .. HEJ. PRVACE! GLAVA? xoJA GLA A? Cw; M! KAKO GLAVA’ V SE DA JE NITI NEMAM. .. xAD DA .35 KOSNICA NA NJENOM MJESTU. .. NE 2AuTe SE. .. NAKON SVEGA CE VAM % OSTATI SAMO VELIKA KVRGA. .. .7’ vA$ N. -.pApA('f PROSAO MNOGO
 59. 59. DA ALI NE VJEQUJEM DA SU MNO6.‘ SPREMNI ZAPLAKATI ZA NJIM. PM B30 C15 NEPOPRAVLJW. ‘ NITKOW 1. 1 «I 4 '! '~ 1 ' A A . ..A 14:! PAKLA MU. ’ VJEROVAO SAM DA SAM 6A us- pAvAo NA Duze VRIJEME, A ZAPRAVO. .. HM. . JESTE Ll ME Mo2DA ZAMIJENILI S MACKOM? u ovoa SE TA- MI NE an MoeAo VIDJETI NI PREKOOCEANSKI
 60. 60. ’"‘°-~ ‘"0 0"” 9"” '‘'''*U’'‘'' ’ U pommoa nsxm ozurqsze, DVOJICA PLIVATI, IZAZVAT Ce TIH ALI Do‘. /o: .J: .N A . . PLJUSAK D‘ OTKRDEMO NJEGOV _ N Cu. .£ us: KAKO 8: Cum m-. x;. v Susma. .. POLOZAJ! _Z ? OBJECl N. -.szM CAMCEM! TO MU NECU oopusmz, xev:
 61. 61. MISTER N0! MISTER N0! T . , : .. MLADI MORASBY UZALUDNG, KROZ nwu, POKUSAVA . ..A ZATIM. NI- TREf~'UTAK. TISINA PRIJJTI amcu. o CIJEM wrawzureru svaeoocz SE OPET NADVW M9 P0V?5'N°M S. ‘-MO uzms: ovoauce aomcr. : PLJUSKANJE vooa. mzznun 63' s L,
 62. 62. . u. .. ...1;. m.l it s. .u. P.. lnIn . __ — _ Rum . W . , _. fl.. —— . , -, .' . t’'. .;'"--‘ u u; 1
 63. 63. new JUDJNA! 2:42 NEMATE NISTA some on UMJETNOG ozsman KAKO BISTE OZWJELI JADNOGA wuan xoan JE peosumc POLA nxasxe? ! S70 STE 55 LJKIPILI? ‘ mare Ml 3/mam cneatzeru! . ' ONOA. ’ xwo OE . _ 3 onsao se mzronuzm SVOM Z»'-'-/ RSIO ONAJ , , . ' , I xompmaonu u PAKLU! A an I 4' " I saw. MU MALO POMOGAO 1.! rod NAMJERI!
 64. 64. PRIMIO 55 2A MENE: mo pmvvca, OZBILJNO PRIJETECI DA ME povuce _ ZA SOBOM, PA SAM MORAO UPO- ' TRIJEBITI SVU SNAGU DA GA _ ‘ . SE OSLOBODIM . 'ZN; ‘.D S'u/ E - PROKLETSTVOL. ZAO M! JE GA STC? Sm STE $2’: 2505 . -vaerce uv. -.- uu u ovzucvu NEVOLJU. :. rzmo SVEGA . . U8iO SAM u SAMGCBRAN! : To NIJE exo paw PUT 0.-. SAM PRESILJEN L; c.wm . -vesro numu swoss JE POTONUO 1 srsusmo JE osuo ZAPLETEN MEDU ALGA- MA nose POKRIVAJU ono maexe ZARONIO SAM NEKOLJKO pun u NAD. ’ DA Cu 3:. uexeom, ALI u ovoa rm: NISTA NISAM MOGAO ucwmv . ..lZNAD svesx. MI 35 no $70 $15 Biu passuaswu HM. .. NE SMIJETE SE I<R: v.'T. ' ZBOG ONOG STO SE DOGODJLO. PfH. . PRIJE NEKOLIKO GODJNA. ZA TAKVE SU Ml STVARI DA‘p’»'. L.' ORDENJE’
 65. 65. DA. . 0 WA RATA. DA POKAZAO sAM ss rouxo BUDEMO pnecuzmau . _ , V, _ SPOSOBNIM ueuam JAPANCE u -» . ‘ e * . przvom nA1u DA MDJA vx. ADA was raAzM: sLaALA NIT! nzenumc mas NEGO ME POSLALA DA SREDIM : wercouxo n<o2eaAcA u DRUGOM. ‘ ZAPRAVO, KAKVA as RAZLIKA? ZRAKOPLOV KOJIM SAM um2AvLJAo BIO as vu- SE-MANJE nsn, A u8:JAn JE TREBALO uvwex LJU- DE. .. BE-H. ru NEMA NJIHOW. 55 USA NE RAzuKuJu 5 vzsmr: 2NA$ SAMD DA 7: JE u we Mor2As se CAI: NI PITATI mo su ZAPOVJEDENO uasam, PA N: K06 VRAGA 251.5! POLETIS I RATATA—TATA. Z sv: . su . w2Tvu
 66. 66. ' JEc~o5f, w;-o, z; ,g NE? ZAf[M ‘ . .| TAKO SE S‘/ E NASTA’lLJl«. U OCEKWANJU SE : _:Q; _f: S U 5,-JUN p, -_ 55 Ngpgggs KQAJA, IAKO U 558! OSJECo‘s$ STRI-SNU “go N5 5, R¢zM: $LJ; o o o~oM SUMNJU DA 9:2.-. v: svRSaTA: < ~: :<ADA Sro sa DOGODILO. : Mo2DA NE-CE 00¢-'-' . DOBIJES vac: c: ~.. A . _ _ A — UGLAVNOM, MOJA JE MALENKOST 3 oDLuc: LA NE am NA r2AS9oLA6ANJu 2:. mac: RAT. w2A': ':o SAM ooonu I c:2Da~Ja, z KRENUO NA sue. me once Sauce. ‘ SITU}-CIJA SE SAD P§OM! JENILA t‘; r __V ‘ ‘ IAKO fopovy Mm I V. ‘ SE MOZETE . V.. ‘RNO VRATITI U y gogg, ~,q 3;, 752;, ” mag Mc5u¢_ NASU zaM: .Ju. JER, Swaar JE 3.; 1: 3,. ,95M NE 0 NASEM oD; uc: o x:2a~ur: PUTEM _ . . ; pgugy-N:
 67. 67. LJSLAVNOM. ovo maa ~: 3‘ ' m5___ ODNOSNOW MJESTO NI VFZIJEME ZA ‘ . ; § 3 5;‘ N; .,o: M/, |(, __ got-U ovA: :va RAZGOVORE. .. SAD . ; s2a¢: ... PRILICNO IMAMO VAZNIJIH STVARI ‘= ‘ -'-‘ J5 Cupno , ___ ZA uc: N.'T. ' . '.. . , ~ A . A AH. .. TO? TJA, DOBIO SAM GA OD NEPRKJATE‘ MAL; 70 J5 ppgpur-A pmcA ‘ LJA. U JEONOJ "VRUCOJ" SITUACEJI. . TAD SAM 549 JE N534,-‘M VOL‘-Fe pQ; ¢A-n. __ 3:0 U x: ~:. u~ovAcaN u tzaoova "Laracm u5,_Av, ,.oM_ 1-, “; M, 55 N, ‘D, M,« T: 'G90: 'A". .. ON .35 330 JAPANSKX CASNK, sygplo pA SAM GA opujclo ZA- '<AF’E'”*N 54-"<0-~ DRZATI, v: D.7avs: DA Su Sv: ... . ..sovo:2:: _: DA SAM SNJAVATOR. .. DA M: ~: :<AD NISTA NE ODSOVARA. . DA SAM NEORUSTVEN 72?. .. u RATU su Ma ¢: .S. ~.': c: NAVODILI : ;Ao LOS 9R: MJa:2 0 : ’:. uM voJ~: c:MA. .. : nos r: Sucu SLICNIH ST‘/ ARI
 68. 68. S DRUGE sn2ANa, :MaNA SD AKO vAM SE SMITH cm: :>:2av: Sa ovoaa MALO vAzNA : Axo vAM Na uoa: cAJaNo. MOZETE r>noaA1: SA oD9ovA2A M: STa:2 No. SLOBODNC SALINGER. r-oreszasr. MAc: <aT1', :<: N— : zAaan: ra NEKO PREMA vASaM LEY . . BILO KOJIM D:2ue: M.. . u: <uSu : JA cu Sa SLo2:r: ! ZABOGA. NEMOJTE SE LJuT: T.‘. ' ‘. . A: _:, Do VRAGA, MISTER No Ja vzsa NEGO VOJSKA : NJJE BIL). POSVE Do: /oLJNo' _j. u Kmvu. :MATa UISTJNU Ta2A: < : <A:2A: <.'aR. -' EHM. .. aw. .. , Pusrwo TO NA ~ 13"" STRAND : :2AzMo: '~ 9- / ‘ Y" :2.-Mo :2AD: Ja NASu . . )'. ;.. .—. ~ _ T:2aNurNu S: ruAc: — / _ -§‘_ -9' JU. MORl5:S8Y. ' ' . " . . A.
 69. 69. NAZALOST STANJE 811$ I N131‘: VJERUJETE . VJERuJE- OHRABRUJUCEE, JER NAS JE SIMO- .1 75 L: 0;: JE on, -.3 Lopoy ESOVA SMRT SPRIJECILA DA PRlBA- ua: o Mos ocg. xA: <o __ ~"' WMO PRECXZNIJE OBAVIJESTI! 5: 3;, op[_3AcgAo7 A . ZAPRAVO, TR. ‘ SU VODICA TREBALA ; V R A , N no, A . ..AL: NIJE ISKLJUCENO N: DA .15 - 3"‘, .“§$5,? ;’§3,, §’Ef, L'f°o£[, °;$o .4‘ -A s: Moas u: <:2Ao SAT : DRUSE v:2:- JEDNE SrvA:2:, A zA1:M OD- : MAo u DZEPOWMA. .. i ‘ MAGUO SAM! 1 '3 , -. u TOM s: .:. :cAJu. VAS JE one 5 BARRETOM : CAR‘/ ALHOM NASTAv: o uz :2:Ja: <u, A NAMA Na P:2aoSrAJa N: S'rA NEGO DA u¢: N:Mo : $To KAKO 8:SMo ISPITALI Tu POSLJEDNJU _ MOGUCNOST:
 70. 70. NE 2e: .:M se SAD POKUSAJMO MALO oosmvm. KRECEMO zsuooom POTR1-GE, SUTRA u zoxzug ALI VAM sveaeowo ZAHVALJUJEM 2:. sve Sro cmrre! . ::, %.Z, ::~~e‘: ::~; ¢~:2;ss*: ;. % KOJI CE NAM DAT! r>:2eczz- . - NIJE INFORMACUE. ’ .105 JE JEDNA Lez: .;a- Kt. ovoae NA ZEMLJl- RA- norms as zzmeou ova I; owe nuns! . .! TREBALE Bl Ml BAREM DVJJE TABLETE ZA SPAVANJE! NECE M! BIT! LAKO USNUTI. NO- CA5 SAM Pmucwo ZNCAN . '.. . r>r2.wo_. . I JA Cu uzen NESTO 7o, ¢e M! 90- M06.‘ uswuv; . 5| CID . .l 4
 71. 71. CIJEL-' smeared: DAN, aux. -. "VOLADOROVA" MOTORA amen u>sov. umu T. 'SINU OKOLINE DvoJ: c:. pozosmo PREGLEDAVAJLJ OBALE RIJEKE xoa. -. SE sve vzss suzavn, BEZ USPJEHA u PRONALASKU zmxovr. LJUDSKE PRISUTNOSTJ. .. SAW PONEKA zwor. -NJA um. -.s5No aJE*v pszeo - "-'—-3 NAp°'<0N- U “SW r>oJ. -from P: .OVl; _A. . L "O5Uv‘5P°°NE~- a V .1 _. g " ' . v. ZAUSTAVITE . MORASBY! ZA- . 52, f. " -_ ‘ I via‘ I ’ , _ . (. , fl’
 72. 72. TAMO. .. NA oNos MALOJ raw JUDINA! 1'0 JE umuvo ¢. w.'. c :03: JE UNAJMIO was we as 9:2-oa: aeNo. . sueunmo su $5 2506 . . . . ros. -. zausmnu NA ovo: p'. z.2.-. .. '5“D'J%5°N°o%”'5;jf %§g‘J“EV5'ff‘ JOS osr. -.cu vmze . - NE- xouxo xouzeszvu
 73. 73. HMM. osmo as I LONAC zn. LJUOI I2 ovoe LOGORA _ I<Avu. .. REKLO eI se DA su ~Isu NIKAMO orIsI. I, onsu u PRILICNOJ 2uI2aI! MoI2AsavI . . .. ~P-. ;‘ ""' ID‘: ‘ I . ‘., _r. ,._. . . J‘ B»'. REM OVA DVD- JICA N. ’$U'
 74. 74. ZAO . ~.II JE S70 vns TO MORAM 2.-. IvIo'. IrI. .-. '_I MORATE PREGLEDATI OSTATKE own JAD- N: I<A sumo eIsI'e orncmu JE Ll JEDAN on NJIH MOZDA one! on. .. NE. ’ ovo as STRASNO! NE BRINITE. .. SPREMAN SAM NA SVE. M15’
 75. 75. POTRESEN I NAPET, MLADI AM&I2:I<ANAc osTA— JE PAI2 n2eNurAI<A NAQNUT NAD LE$EVlML raesxoam TRENUCI POLAKC PROLAZE u POTPUNOJ r: SIN: .. . .DOK, NAPOKON. NEMA SUMNJE . . NIJEDAN OD OVIH NESPETNJKA NIJE BIO MOJ OTAC. ‘ HMM I JA SAM ro M: sL: o. os-- TACI NJIHOVE ODJECE su IZRADENI _ ‘ co . 'IP: cNIH TKANINA LI X035 55 ‘ T0 5U BAPPETO I CCIJEVAJU CVDASNJ. ’ STA. ’'OVN. ’Cl. ' . _ Cid? ‘/ALHO. . VODICI IZ "SAFARI TOURIST AGENCY" OCBGLE-ONO JE 0;. so AvMAr2A uoczu TIME um. -Ru sve NASE LOSORSKU vArI2u PA su [H um. -ATILI NA NADE, 2.-.2 NE? ’ PREPAO. see u oI<o; .:NI NEMA I>I2AzN: H - ¢AHuI2A IL! oI2usIH zNAI<ovA BCRBEI
 76. 76. NA2AI. os'r. mco as MoI2Asav. . CINI LI vAM SE I. osIéNo DA JE BAS I/ As OTAC, covoex NEISKUSAN I NA- VIKNUT NA BLAGODATI C| V|i. .'2AC. ’JE usmo IZBJECI zAsJeDu I PRE2lVJE- Tl sve $LI. v.sI<e oI>AsNosT: .=- ALI DA sMo ems. -.o. I>s2oNAsL: NJEGOVO TIJELO. .. TUZNA as r>oMIsAo DA cs zAL-v: aeI< OSTAT! NEPOKOPAN u NEKOM KUTKU ovoeA ZELENOS ‘_ABIRtNTA. ' g-‘~45: . UH. . NARAVNO DA NIJE LOGICNO! _ ’ ALI oTI<uD as she- LA ovA CUDNA.
 77. 77. TA JE srI2eI. IcA ornov. MORASBV. omov ‘ NATOPLJENA U CURARO. ’ BSPALJEN IZ PUHALJKE JEDNO9 XNDIOSA! CUPARO-" ' I .4 KLETSTVO. ’ ( zA. wJeNILI . su NI-.5 2A
 78. 78. ,/ .2.. . mm 0/ V. J
 79. 79. I>I2IReDIMo IM st2DA¢AN oocen, MLADICU! . .Q£¢ :17 PUCAJTE, MORASBY, PUCAJTE?
 80. 80. .‘. .. UCI'NI". ' DMA . A D C N V A R A N ZAPUCAT nos vI2AeA CEKATE 5 TOM pL. SI<oM"
 81. 81. NEKA vAs VRAG NOSI . . S70 STE. .. MOZDA - o O‘ C‘ C M. EL on M. » mm op A R
 82. 82. OCAJNICKA OBRANA Dvoazce LJUOJ NE vmaeo: MNo6o I>I2oTIv NAVALE BROJNIJIH NAPADACA KOJI IH usnzo sAvLADAvAJu. . Vi"-. ‘("-. - J, pea ' / I‘¢. t . ~' Alhl‘. A, ’ ‘. z‘ "L 7“' 9‘ , -- " _; t 'DX’‘, ' A . d'p ’_. _—— —4<—— 2Ao MI JE, MISTER NO. .. PIH. .. A GLAVNO DA TO as ISTINA. .. JA NE JA . . NISAM me u STANJLI STE se HVALJLI svoaw PROMASUJEM I<Ao PUCAM NA I>oMocI VAM. . LIMIJECEM u nuxo— PATKE PRILIKOM LovA. .. - VANJU oxzuzaew
 83. 83. .. .ALI OVAJ PUT . OVAJ SAM SE PUT OSJECAO N. -'KAD NISAM PUCAO NA CovJ£I<A, M. 'STER No. I VJERUJTE MI, To NIJE : .AI<o UCINITII KAO PARALIZIRAN. .. UZALUDNO .75 DA SE SAD OPTERECUJETE. .. U am, CAK NITI vASA INTeI2veNcIJA NE Bl NISTA PROMIJENILAJ RATN. 'Cl AYMARA 8| NAS IoNAI<o SAVLADALII I « z 4-‘ ' Y C‘ A ‘I . I’) . ‘ I 1 'g I. . .A TAMO MOZEMO SAMO QELJETI' . . UB. 'JU eez PRE— VISE MUCENJA!
 84. 84. Hop 56 NASTAVLJA JOS oxo SAT VREMENA, A zATIM SIIMA NAeI. o usTuPA MJESTO v&I. II: oo CISTINI NA KOJOJ SE uzDI2e NEKOLIKO I’ _‘ non. -u : . ..Iz KOJIH soMILA DJECE PocINJe Tsz¢ATI PREMA PRIDOSLICAMA. .. IM 2eNe. zAuz&T£- UOBICAJENIM AI<TIvNoSTIM. A. PoI<LANJAJu TEK LETIMICNE POGLEOE. .-~
 85. 85. RATNI'C' POC. 'NJu UZBUDENO RASPRAVLJATI DOK SF zAPoaLJENIc. ' INATIZELJND OOSAPTA‘/ AJU KOG vI2AeA PI2ICAau. =‘ JESTE I. .- STD SIIvAT: LI. -° . ..A ZATIM BIVAJU BRUTAL UQURANI U JECNU KOLJBL. POLAKSE MALO, I<I2v: JUDENA! K VRAGU. TIHO. ’ PUSTITE ME A SADA? DA PO3'LEDAM'
 86. 86. KOKUNATE IKOKOE. ’ KATIMA KATIMA. ’ SUDECI PREMA NJIHOVIM URLICIMA, I2EI<Lo Bl SE DA su ONI TIPovI PPILICNO UZBUDENI! RAHAKA-WA JEDAN oo NJIII, sIeuI2No NEKI SLAVESINA, CIJELO VRIJEME PONAVLJA JEDINU RJJEC NJIHOVA JEZIKA KOJU ZNAM: KATIMA, STD ZNACI SMI2T! MISLJM DA STE U PRAVUF
 87. 87. KORELE EA RAHAKA-WA YAOKO TA! -YETEBA. ‘ . ..: SAD ts $1. VJEROJATNO, Pmusmx ZADOVOLJSTVO DA NAM ooenu Kozu! oC: GL£oNo SE rm LJLIDIMA was SWDJELO KAKO SAM sneoxo NEKE on NJIH. .. svm MI VRAGOVA! REKAO am or. as NAS KRVNIK veé IZABRAN, MISTER NO. ’ ~> -90 A-'. QJILYKA
 88. 88. sorovo as, . , MORASBY. .. pm- ‘ ' PREMSMO SE ZA ' POSLJEDNJE *3 , zweowuczo PU- TOVANJE. ZA. .. ZAO aw JE, MISTER NO. .. ' JA. .. JA SAM VI-S UVUKAO U OVU SETUACIJU
 89. 89. ZABOGA! Au. .. STO ovo ZNACI? ZNACI DA S! SLOBODAN, SINKOI . . . .Wr. . . ‘ 5 Kg. 1, V
 90. 90. ALI TO JE F»'. N7laST| C- ’ oz . ~.'evJEx2om~o: "DIVLJACI" JE RIJEC KOJU TREBA IZGOVARATI S MNOGO OPREZA. DJECACE MOJ. .. NE MOGU vaenovm svoowz o¢x. wx. . n, zorzav 1 Cmw, .-. IZNAD sveez. Srovm on STRANE 0'/ n-.1 DlV- 5;’ UGLAVNOM, 0 TOMLI CEMO RASPRAVLJAT!
 91. 91. posroa: somu. STVARI ~«'~= ?»'«vNo DA Cu 7: O8JAS- roar: .-.4: MORAS osaaswm. .. NITI sve $70 TE ZANIMA. KAKO To DA 15 msu TEDE. .. BAREM VREMENA ua: u no I rvoae NE MANJKA u ovw supumme-* ‘ am. -.J£vuv. .-.1 ZAR Ml NE Zeus Pszvo pneosmvm svos PRIJATELJA uucos NA oamucu? AH. .. DA. . ovo as MISTER NARAVNO. .. NO. TATA. .. menu- KANAC KOJI 2!‘/ I U MANAUSU. ’ ZAH‘/ ).LJUJEM v:21.o .75 ' VAM ZA SVE. STO My J5 510 SPOSOBAN 7:9.. . . 1: : JED1N. '. osoe. -. xoa. -. ' 575 ”¢‘”"*" ' 5-"‘° 55 U901‘ ‘ as PR. 'STALA Pmokuzm Ml SE U POTRAZI Z1. TOBOM. xzvuxao ME .15 I2 HRPE NE-
 92. 92. uopce SE NE ¢uDIMI NA2A1.os1', OVI su JADNI LJUDI NA svoaoa K02: NAUCILI KAKO SE TREBAJU BRANITI 0D A $70 SE vAS& IRONICNE PRIMJEOBE - ; =' nce, PUHALJKE I I. uI<ovI VASIH PRlJA- - A TELJA DANAS NISU eII. I NISTA MANJE OPASNI oD MOG PISTOLJA! GODMMA 5“ 7,; ,.,5,, ¢. 2,, ZNAMH To 35 . ..I Am SAM IKADA UPOTRIJEBIO euMoM. TRGOVCI DRVETOM I I" 51'yApNo gzuzm, 090235 PSOTIV N3“*- T3545 I. ovcI NA I<I2z~A DESETKOVALI pmcA, _, I z~; .M “L0 35°‘ J 0 %’f&’}"°°5 '» . svA PLEMENA u O‘/ OM 35 N,1pAM5.'_, , WV 3“ - NECU IMATI NIKAKVIH ; j‘ <§I~JeN: cA JE DA SAM, orI<AD POTESKOCA “K0 B! “ V45 I‘ ‘ A ZIWM 5 NJIMA, sIIvATIo soMILu 0P‘W°’<° 9959 N~3'M*- J : - srvA2I KOJE su ME NAucII. e DA "'*-----? ‘?’J“75'-3”‘ - . If IH POSTUJEM. .. zAI>I2Avo. BIJELIH LJIJDI!
 93. 93. IZVANREDNE SU osose. .. rA- ‘ no ISKRENE. .. TAKO NAIVNE': .., TO su LJUDI sposoam zA NAJPLEMENITIJE A osJ&¢AJe . ii I ' DOVOLJNO as ' POBLEDAYI oxo sees, PI2oMArI2AJu¢I scene $vAIcoD~Ev~o-3 ZIVOTA. I<Aa<o BISTE SHVATILI DA so om I<oJI IZGLEDAJU KAO soMILA oDI2I>A~AcA zA1>2Avo SRETNIJI LJUDI DD ONIH I<0JI zwe u rAI<ozvA~o- ME CIVIUZIRANOM J05 NISAM SHVATIO zA$To su ONOG DANA POSTEDJEU BAS M03 Zwor, TAMO NA RIJECI, ALI JEDNO as SIGURNO. ..
 94. 94. ALI . ALI JA. . VJERUJEM DA NISAM DOBRO $HVATlO' roéuo, DJECACE MOJ! zASTo am TO ucmzo SAD I<AD SAM m2o~ASAo pur pI2EMA spoxoau? ' . ..A 570 SE rvszrre née. .. MOGA M, -.-. osA POSLOVNOS cAI2STvA, TJA. NJEGA SE oDRI¢eM eez IMAI. o ZALJENJAI. .. . . '. . ' I ~. - . -_ » ‘ “I H2: -. ».4—_-. - ' -«I-. ' ‘ I . .., ‘ I. - I , ‘x“ I . IL I . , , '1“ I . 4 251.15 REC: DA. .. DA SE oDeIJAS VRATITI SA MNOM NAKON sro SMO TE PI2oNASLI. =' u NEW YORKLI NISAM IMAD ~II<oeA OSIM TEBE. A TI SI SAD vet oDI2AsrAo COVJEK I VISE NEMAS POTREBU 2A SAVJETIMA _. A _ Smzoe su~DAI. A.. . E - '-. ‘ “I ' ,1 } __ _~'-: .-. , . .¢IIs
 95. 95. ovA KOLIBA IMA CUDNU FUNKCIJU. .. MOZEMO RECI DA Sm: DD uI2oI<A . ..I<o2A eueuASsD, Dwovsxe VODENE 5 SELA. .. MORA DQZATI PODALJE UZ GE. ow . rh. A em MP RA. KR AS RD E. Z Wm WU J P. L ovoae UNUTRA. .. u NJOJ SU OBJESENI SIMBOLJ srvAI2I KOJE NAVISE PLASE srA~ovNII< KOJE vI2A¢ POMOC SVOJIH CAROBNIII Mo¢I. . ovo SU ZUBI STRASNCS ONCE. JASUARA .
 96. 96. .. .A OVAJ SAM SIMBOL OBJESIO JA. .. . . . . I ‘V -— I, "' I . INZEN-DER MOP? -‘SON. .. ODVJETNIK I’ . ..I NEKA ME Dosm DUHOVI ZAUWJEK BRENNAN. .. DOKTOR h'ANNlCUT. . " 0:225 pop4Lg5 op Ngmg CIJELI UPRAVNI oDaoI2 "IRON *~, PENNSYLVANIA COMPANY". .. . ..ovo oe.7As~JAvA ; rvoae STANJE DUHA some OD BILO I<AI<voe I2Azeo- '" I2A, TATA. .. " — . .-.212
 97. 97. ' . .ETO zASro re uopce N&’. '.‘U . 'A60VA- : RAT! DA I>I2oMI: eNIS MISTER No I JA ceMo cuvA1'I TAJNU. DOK Ce SVI I. JuDI u NEW I ‘* voI2I<u STAROG Iv. oI2ASevJA 3 10 M; SMATRATI NESTALIM. JA 55 svgo, -., Cu. u SE8! am zADo— smxog VOLJAN km S: 2Iv . - I ! SRETAN! . ... ‘ AKO JEDNOGA DANA I __u I(oI_I3AMA APAMTI ‘ ’ TEBI BUDE DOSTA TAKOZVANOGA AYMAQA CE UVIJE): cIvII. Iz: I2ANos 2:vo'rA, DOD: 5,1», Mgesn. ZA : _ ‘:5’ 70- TAT‘-’
 98. 98. .. .I DvA TJEDNA I<AsNIJe. NA PRISTANISTU u MANAuSu. . - 9*‘-~ 35‘-'° 3'“ PR0’ ' ' ’ 7 HMM TO ZNAM I>I2I¢AaMo ”“¢’ 3'35“ “°~""“ 3'“ —’»= »-~‘--= =--‘ '. ' oNDA o vA2NIaIM STVARIMA. .. o M°6A° ‘Z9437’ 5V°~7“ -I Novcu I<oJI vAM DUGUJEM: AKO Z‘ , _. ‘-'“--~ SE SJECATE, I2eI<I. I sre DA ¢eMo » -- 1'» - PUSTWE 7°-~ cI: IeNu UTVRDITI PO oeAv- RAZGOVORE! NE VOLIM TAKVE LJENOM po5[_u_I .1 . 3- ucINIMo OVAKO: PREPUSTIT ALI STO IIo¢eTe? ! sve u SVEMIJ. I CEMO N455,“ DOMAQNU DA JA SAM Se DOBRO zAsAvIo I Ne VIDIM 2ASTo ezsre WSE RASIPALI NovAc ZA JEDAN oBI¢AN IZLET. ’ Mllialll. {$01, - La
 99. 99. HEJ. FERNANDO. xouxo ' JESTE L. ‘ cum ALI. .. NEMOJTE rs2A2:s ZA ovu numu MOJA as cuaem. se SALITI. .. TO WHISKYJAF sro DOLARA! JE PREMA- sro noun PLUS A SAD TRCITE nu ée NE BOJTE SE. .. OVA CIGARA, ONDN ONAJ snob KRENUT! BIC SAM REKOPDER BEZ VAS! NA 570 METARA NA SvEu¢: LI$Tu. ' HA! HA! HA! NISAM NI SUMNJAO! snerm PUT. PRVACE. ’ ~ ‘> _fl Aflkmfl . _,)
 100. 100. Mister Ho ; & . o pustolovnom Amerikancu, ” V veleranu dmgog svjetsl»: r.. ,-«A , srecfinom pedesetih godina naslanio u brazilskome gradu Hanausu. ostavivii iza sebe sva ograniéenja i pravfla suvremenog iivota §lo mu ih je nudio poslfieralni New York. Hadimak ‘Mister No’ slekaoje zbog svoga bunlovniékoq karaklera jo§ tfiekom rata, _[’¢f ‘,9:-_'5.. { . . L ’ I la] ée qa nadimak pratiti kroz cfieli ‘ ,3 - iivot. Radeéi kao turistiéki vodié, f svojim piperom prevozi Iurisle , . : ‘ §'-; ?U%] (fifiem Juine Amerike naslojeéi (f ; -5535:“ T_5~‘f, ‘ izbieél nevofie, no one se f % slalno lijepe uz na§ega » junaka, lihe poput sjena, uvfiek spremne qumuli ya u neku novu, napetu 3 . I puslotovinu u kojo] éemo / mi uiivati. gs j: _-i': f.‘. :‘r4"aYI3g": n ! j|: i9‘: ; u's£‘—

×