Prípadová štúdia implementácie SAP BPC v spoločnosti JAVYS

1,659 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,659
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
82
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prípadová štúdia implementácie SAP BPC v spoločnosti JAVYS

 1. 1. Prípadová štúdia implementácie SAP BPC v spoločnosti JAVYS NESS Slovensko, a.s.© 2011 Ness Technologies – Proprietary and Confidential
 2. 2. Spoločnosť JAVYS Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., je akciovou spoločnosťou v 100 % vlastníctve štátu, ktorý vykonáva práva akcionára prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR. Čím sa spoločnosť JAVYS zaoberá? ► Prevádzkovanie, udržiavanie a vyraďovanie jadrových zariadení. ► Nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom. ► Poskytovanie jadrových služieb v oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi. Divízie spoločnosti ► Divízia riadenia ► Divízia nakladania s RAO a VJP ► Divízia vyraďovania V1 a PMU ► Divízia ekonomiky a obchodu ► Divízia vyraďovania JE A1 ► Divízia bezpečnosti 2 www.ness.com
 3. 3. Pomáhame naplniť stratégie spoločnosti STRATÉGIOU V OBLASTI EKONOMIKY A OBCHODU je: vytvoriť ekonomicky prosperujúcu, stabilnú a finančne zdravú spoločnosť. Vhodnou cenovou politikou a aktívnym marketingom zabezpečiť primeranú tvorbu tržieb z predaja jadrových i nejadrových služieb a komerčne využiteľného majetku z vyraďovania JE v záujme podpory rozvoja spoločnosti JAVYS, a.s. a uspokojovania požiadaviek akcionára. Efektivita a zjednodušenie procesu plánovania, kalkulácií a vyhodnocovania. 3 www.ness.com
 4. 4. JAVYS v číslach viac ako 790 kubických metrov kvapalných rádioaktívnych odpadov viac ako 570 ton pevných rádioaktívnych odpadov viac ako 300 kontajnerov spracovaného a následne upraveného odpadu viac ako 190 ton spracovaného kovového materiálu uvoľneného do životného prostredia uskutočnených 556 prepráv RAO v certifikovaných transportných obaloch na prípravné činnosti ukončovania prevádzky a vyraďovania JE V1 bolo v r. 2010 s európskou bankou podpísaných 15 grantových dohôd v celkovej sume 207,5 mil. € cca 1030 zamestnancov 4 www.ness.com
 5. 5. Problémy čo potrebovali riešiť Vyhodnocovanie činností v oblasti jadrových služieb a podpora plánovania a vyhodnocovania investícií Vyhodnocovanie prenájmov a spracovanie pre BIDSF projekty Zvýšenie efektivity práce riadiacich pracovníkov pri získavaní štandardizovaných informácií Zvýšenie efektivity práce pri analýze nejasností Rozšírenie možnosti analýz pri riešení problémov pre riadiacich pracovníkov, odborných pracovníkov a analytikov Zvýšiť transparentnosť pri riadení spoločnosti a vzájomného porozumenia riadiacich pracovníkov a okolia Jednoznačnosť zdrojových dát a spoľahlivosť dát Integrácia celého riešenia do podnikového portálu. 6 www.ness.com
 6. 6. Ako sme to vyriešili Východiská ► implementácia riešenia SAP BPC ► vytvorenie dátového skladu v prostredí SAP BW ► vytvorenie univerza pre reporting Vyhodnocovanie činností v oblasti jadrových služieb Vyhodnocovanie prenájmov Sledovanie a vyhodnocovanie nákladov na medzinárodné projekty (BIDSF) • Unikátna skúsenosť • End2End riešenia metodológie riadenie • Podpora BI programov • Overená technológia • Technologická • Riešenie pre každé • Medzinárodné nezávislosť odvetvie skúsenosti • Certifikácie výsledok riešenie 7 www.ness.com
 7. 7. Ako sme to vyriešili Vlastnosti plánovacej aplikácie ► rozlíšenie pôvodu dát , manuálne zadávania, importy, rozvrhovanie režijných nákladov ► sledovanie nákladov nielen cez nákladové strediská, ale aj cez kalkulačné objekty ► sledovanie nákladov/výnosov cez hierarchie účtov ► sledovanie nákladov/výnosov cez zákazky – žiadostí pre NJF a BIDSF ► účasť pre ďalších 60 pracovníkov za jednotlivé strediská, ktorí nemali k dispozícii licencie pre aktívnu prácu priamo v plánovacej aplikácii ► využitím funkcionality automatickej distribúcie a následného automatického zberu plánovacích formulárov ► verzionovanie plánov Podpora vyhodnocovania investícií ► podporené využitím existujúcej (nepoužívanej) funkcionality SAP PS ► naplnenie zákaziek NJF a BIDSF k investičným projektom ► naplnenie dát pre potreby simulácie odpisov z novo-zaradeného majetku 8 www.ness.com
 8. 8. Čo sme dodali Implementácia modelu pokrývajúci biznis logiku pre plánovania, kalkulácie v prostredí SAP BPC ► vyhodnocovacie aktivity nákladov/výnosov pre jadrové služby, ► prenájmy majetku, ► medzinárodné projekty Alokačný model režijných nákladov pre potreby výpočtu kalkulácií na KO v prostredí SAP BPC Vyhodnocovanie investícií a oblasť sledovania pre BIDSF projekty Inštalácia prostredia SAP BPC, Business Objects Dodávka školení pre reporting a prácu v BPC Kompletná dokumentácia a projektové riadenie Post implementačná podpora. 9 www.ness.com
 9. 9. Vstupné formuláre 10 www.ness.com
 10. 10. Vstupné formuláre 11 www.ness.com
 11. 11. Výber zobrazenie podľa hierarchie úrovne dát -Dáta pre bežné výkazy -Dáta s vybranými účtami pre NJF zdroje dát -Dáta pre bežné výkazy -Dáta s vybranými účtami pre NJF 12 www.ness.com
 12. 12. Distribúcia formulárov 13 www.ness.com
 13. 13. Rozdeľovník pre distribúciu 14 www.ness.com
 14. 14. Proces distribucie Proces tvorby vstupných formulárov pre garantov 15 www.ness.com
 15. 15. Alokácie režijných nákladov Nahradenie komplikovaného spôsobu alokovania do jedného modelu 16 www.ness.com
 16. 16. Výstupné reporty v BPC 17 www.ness.com
 17. 17. Administrácia modelu 18 www.ness.com
 18. 18. Administrácia dimenzie 19 www.ness.com
 19. 19. SAP Busines Objects Universum nad SAP BW 20 www.ness.com
 20. 20. Dashboard SWF File 21 www.ness.com
 21. 21. Architektúra riešenia z pohľadu IT 22 www.ness.com
 22. 22. Technické prostredie SAP ERP 6.0 (ECC 6.0, Oracle 10.2.0.4, OS HP-UX 11.31) SAP Businnes Warehouse + SAP EHP 1 pre SAP NetWeaver 7.0 SAP Bussiness Objects Edge Standard (SAP BO XI 3.1 support Pack 3 + FixPack 3.6) SAP Integration Kit SP03+FixPack 3.6 SAP BPC 7.5 + SP07 for Netweaver XCELSIUS Engage & Enterprise 2008 SP4 LiveOffice FP3.4 Crystal Reports 2008 V1 SP03 + FixPack 3.5 23 www.ness.com
 23. 23. Prínosy riešenia Zjednodušenie práce pri príprave výstupov - zvýšenie efektívnosti práce pracovníkov poskytujúcich podklady pre podporu rozhodovania riadiacich pracovníkov Pokročilé nástroje pre manažérske pohľady a vizuálne zobrazenie dát, Vysoká dostupnosť informácií, Užívateľsky prívetivé prostredie pre ad-hoc dotazy a analýzy, Zrýchlenie a sprehľadnenie prístupu k informáciám o stave spoločnosti, Jednoduchá distribúcia vytvorených podkladov pre odborníkov a členov vedenia spoločnosti, Implementácia princípu jedinej pravdy v spoločnosti 24 www.ness.com
 24. 24. Problémy na projekte Dopĺňanie požiadaviek na riešenie zo strany zadávateľa ► zmeny požiadaviek oproti schváleným verziám Nejasná predstava o budúcom riešení zo strany budúceho užívateľa Podpora pri riešení špecifík vo fáze vývoja ► konfiguračné problémy Oneskorené vytvorenie vývojového prostredia u zákazníka Nedostatok času na testovanie riešenia u zákazníka ► (dôvod: zaneprázdnenosť) 25 www.ness.com
 25. 25. Projektový plán a projektový tím Dĺžka trvania projektu rok ► 142,5 MD (1140 ČH) Projektový tím ► Projektový manažér ► 2x konzultant BPC ► 1x BOBJ dizajnér a BW ► 1x BW a ETL tvorca ► 0,3x systémový špecialista pre inštaláciu a konfiguráciu Projektový plán pre implementáciu 26 www.ness.com
 26. 26. Q&A Igor Balažovič Group Manager BI Enterprise Business Division Direct: +421 2 58261 05 Mobile:+421 911 665 245 igor.balazovic@ness.com NESS Slovensko, a.s. Galvaniho Business Center III Galvaniho 15/C 821 04 Bratislava Slovak Republic Tel.: +421 2 58261 000 Fax: +421 2 58261 777 www.ness.com 28 www.ness.com

×