Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Mobilizace zdravotnicví
Mobilizace zdravotnicví
Loading in …3
×
1 of 23

Zkušenosti z implementace systému pro plánování a optimalizaci KVET

0

Share

Download to read offline

Prezentace shrnuje naše dosavadní zkušenosti s implementací softwarových nástrojů pro optimalizaci energetické výroby. Cílem je minimalizace nákladů spojených se snahou vyhovět požadavkům zákazníků na dodávky tepla a elektrické energie a přitom dosáhnout optimální rovnováhy mezi vlastním vyrobeným výkonem a externími dodávkami.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Zkušenosti z implementace systému pro plánování a optimalizaci KVET

 1. 1. Zkušenosti z implementace systému pro plánování a optimalizaci KVET Teplárenské dny, Ostrava Bohumil Jirgl Project Manager 21. dubna 2011 © 2011 Ness Technologies – Proprietary and Confidential NASDAQ: NSTC; TASE: NSTC
 2. 2. Co uvidíte a uslyšíte Představení NESS Současné trendy Co přináší BoFiT Zkušenosti z projektu Výsledky 2 www.ness.com
 3. 3. Ness pro váš business… • Oblast utilit patří mezi naši nejsilnější odvětvovou orientaci • Našimi zákazníky jsou největší výrobci a distributoři elektřiny, plynu, tepla a vody v České republice i v zahraničí, například na Slovensku, v Bulharsku a Rumunsku • Pro segment utilit máme ve střední Evropě více než 150 profesionálních konzultantů Řešení pro segment utilit ► systémy pro obchodování s energiemi a řízení rizik (ETRM) ► automatické komunikační systémy na OTE, ČEPS, burzy ► systémy pro optimalizaci energetické výroby, ► systémy pro automatické řízení dodávek energií (Smart metering-AMM) a další... Newss Sledujte nás online na www.ness.com/cz 3 www.ness.com
 4. 4. Tržní dynamika – jediná jistota je změna! Tržní příležitosti Potřeby zákazníků ► Podpůrné služby (PpS) ► Rostoucí komplexnost i v malých podnicích ► Optimalizace trhu s více komoditami ► Obtížnější dlouhodobé plánování ► Investiční rozhodnutí ► Solidní platforma pro rozhodování ► Krátkodobé obchodní příležitosti a každodenní operace ► Transparentní a průkazná rozhodnutí Více příležitostí pro aktivní hráče na energetickém trhu! Ekonomicky efektivní využití výrobních zdrojů a obchodních příležitostí je klíčem k úspěchu! 4 www.ness.com
 5. 5. Jak reagovat Orientace na dodávky tepla Orientace na tržní příležitosti Dodávky tepla Tepelná síť Akumulace tepla pro oddělení teplo tepla a elektřiny teplo Řízení Další využití tepla KVET Ceny elektřiny elektřina náklady na odchylku Obchod s elektřinou Omezit špičky Dodávky elektřiny za pevných Dodávky do vlastní distribuční podmínek Zabránit nákladům na sítě odchylku Orientace na dodávky tepla optimalizuje náklady Řízení orientované na tržní příležitosti maximalizuje tržby dodávka tepla je klíčový ukazatel Dodávka tepla je okrajové omezení 5 www.ness.com
 6. 6. Cíle optimalizace Umožnit přijímat lepší rozhodnutí v komplexních procesech Minimalizovat náklady Maximalizovat zisk Výhodnější nákupy paliva Odhadovat budoucí trendy vývoje cen Pružněji reagovat na požadavky zákazníků Limitovat riziko chybných rozhodnutí Převést intuitivní řízení výroby na “optimální” řízení 6 www.ness.com
 7. 7. Unikátní řešení pro plánování a optimalizaci KVET
 8. 8. Co je BoFIT Komplexní systém pro optimální plánování zdrojů pro výrobu tepla a elektřiny Pracuje na principu matematické optimalizace metodou lineárního programování (simplexova metoda) Používá se výhradně linearizovaný model Okrajové podmínky jsou definovány aktuální situací na trhu, mezními technickými parametry výrobních zařízení a okolními podmínkami Možnost použití 2 optimalizačních jader (CPLEX nebo Gurobi) www.ness.com
 9. 9. Časové horizonty Střednědobé Dlouhodobé Další Předchozí aktuální rok Vnitrodenní až 45 l den den až 3 roky ŘÍZENÍ PORTFOLIA A RIZIK: Přeplánování Plánování Příprava v případě výroby provozu poruchy SCÉNÁŘE: Plánování emisí Obchodování Řízení odchylky Zrušení Vyrovnávání CO2 s PpS Přeplánování odchylek Náhrada Plánování oprav výrobních Obchodování na burze jednotek Nová výstavba Obchodování s PpS Plánování potřeby paliva 9 www.ness.com
 10. 10. Co je třeba pro optimalizaci Informace o aktuální situaci na trhu (ceny elektřiny, paliv apod.) Dostupnost výrobních zařízení Predikce teploty Predikce vývoje cen Parametry hlavních výrobních zařízení Matematický model výrobny 10 www.ness.com
 11. 11. Předpokládané přínosy při využití BoFiT Podpůrný nástroj pro optimální plánování Optimální využívání výrobních zdrojů Zlepšení ekonomiky výroby ► detailní přehled, za kolik se výrábí elektřina a teplo Unifikace procesů při řízení výroby Detailní a trvalá dokumentace hlavních výrobních zařízení Jednoznačný postup při výrobě elektřiny a tepla ► na základě požadavků na dodávky Veškeré znalosti o výrobě jsou přeneseny z mozků tepelných techniků do modelu 11 www.ness.com
 12. 12. Zkušenosti z pilotního projektu
 13. 13. Cíle pilotního projektu v ČR Ověření Vytvoření správnosti Denní modelu modelu testování na základě dat za rok 2009 13 www.ness.com
 14. 14. Základní struktura optimalizačního modelu 14 www.ness.com
 15. 15. Vytvoření modelu 15 www.ness.com
 16. 16. Nastavení parametrů 16 www.ness.com
 17. 17. Výpočty s historickými daty Scénář 1 ► Přepočet skutečné výroby a obchodování v roce 2009 ► Validace modelu Cíl - stanovení srovnávací základny pro další scénáře 17 www.ness.com
 18. 18. Výpočty s historickými daty – scénář 2 Optimalizace spotřeby paliva a využití výrobních zařízení ► Stejný objem obchodů jako ve scénáři 1 Rozvodná síť Teplá voda Pára Hydraulické ztráty Dlouhodobé kontrakty diagram • Dlouhodobé Provozy TOL Dlouhodobé ŠVOL kontrakty PpS • Krátkodobé • Spot Kontrakty na palivo hnědé uhlí černé uhlí lehký topný olej Spotový trh Denní Vnitrodenní biomasa ► Stejná dostupnost Plánování výroby výrobních zařízení Daně ekologická daň bonus KVET bonus za biomasu Denní trh PpS CO2 Povolenky CO2 Teplá voda Údržba Pára 18 www.ness.com
 19. 19. Scénář 2 - příklad 19 www.ness.com
 20. 20. Výpočty s historickými daty – scénář 3 Optimalizace spotřeby paliva a využití výrobních zařízení Optimalizace obchodních aktivit Rozvodná síť ► stejný objem dlouhodobých Teplá voda Pára Hydraulické ztráty Dlouhodobé kontrakty diagram kontraktů jako ve scénáři 1 Provozy Dlouhodobé (silovka a PpS) TOL ŠVOL kontrakty PpS ► omezení prodejních doporučení Kontrakty na palivo lignit v PpS na 1-3% černé uhlí lehký topný olej biomasa Spotový trh Denní Vnitrodenní z požadovaného objemu Plánování výroby Daně ► silovka maximum 3 MW ropná daň bonus KVT bonus za biomasu Denní trh PpS ► minimální množství pro CO2 obchodování s PpS Povolenky CO2 Teplá voda ► dostupnost výrobních zařízení Údržba Pára 20 www.ness.com
 21. 21. Denní testování příprava příprava spuštění dat dat workflow včerejšek zítřek uložení optimalizace uložení import výsledků denní export výpočet výsledků export dat do přípravy výsledků včerejšek do výsledků databáze provozu databáze analýza výsledků 21 www.ness.com
 22. 22. Výsledky 22 www.ness.com
 23. 23. Děkuji za pozornost Bohumil Jirgl Project Manager NESS Czech s.r.o. e-mail: bohumil.jirgl@ness.com mobil: +420 725 535 455 © 2011 Ness Technologies – Proprietary and Confidential NASDAQ: NSTC; TASE: NSTC

×