Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Posters presented at the NESMA fall conference

625 views

Published on

Ten working groups have presented their work on the NESMA fall conference "Metrics to Improve Organisational Performance"

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Posters presented at the NESMA fall conference

  1. 1. 21-11-2013 Werkgroep FPAi Martin Jacobs Vincent Barth Wessel te Bos Frans Schoot Uiterkamp Hans Smit Onderzoeksvraag “Verbeter de toegankelijkheid en de toepasbaarheid van FPAi met als basis de huidige versie 2.0 van het handboek. Geef aan welke stappen in het toepassen te onderkennen zijn en welke procedures daarbij kunnen worden gevolgd. Besteed hierbij ook aandacht aan requirements op verschillende niveaus. Zorg dat het resultaat van de werkgroep (ook) op een interactieve manier gebruikt kan worden. Het resultaat moet kunnen worden begrepen door de betrokken stakeholders.” Scope Omvang: • Scope • Doc. / info • Bandbreedte • Onzekerheid Workshop
  2. 2. 21-11-2013 SIG SOA Martin Jacobs Hans Bernink Ton de Groot Bert Rebel Hans Smit Theo Thijssen Maarten Barth Onderzoeksvraag “Het samenstellen van een document op basis waarvan de vertaalslag van SOA documentatie en de daarin gebruikte terminologie naar FPA (conform NESMA versie 2.2) gemaakt kan worden. In eerste instantie wordt een telrichtlijn opgesteld voor een globale functiepuntentelling. ” Hoe gebruikt u deze principes?
  3. 3. 21-11-2013 Werkgroep Telbare Documenten Martin Jacobs Herman Buitenhuis Theo Prins Onderzoeksvraag “Geef aan welke informatie gevonden moet kunnen worden in documentatie waarvan de functionele omvang bepaald moet worden met de Nesma-technieken FPA of FPAi.” Requirement Req. ID MoS naam Requirement omschrijving Req. type Nieuw? CoW 1.3.2.2 Reden in/uithuizing Indien de klant bij een verhuizing besluit zijn huidige contracten niet mee te nemen naar een nieuwe locatie moet gevraagd worden wat de reden van de uithuizing is. Hierbij moet gekozen kunnen worden uit een lijst mogelijkheden. Functioneel Nee M 1.3.2.3 Meerdere in/uithuizingen tegelijk Het moet mogelijk zijn om meerdere in- of uithuizingen tegelijkertijd (op een scherm) in te voeren (b.v. woning coöperatie) Functioneel Ja M Opmerkingen

×