Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoe verkoop ik metrieken aan mijn baas

626 views

Published on

Presentatie van InfoSupport op de voorjaarsbijeenkomst 2004

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hoe verkoop ik metrieken aan mijn baas

 1. 1. NESMA voorjaarsconferentie Donderdag 22 april 2004RichardS@infosupport.comRichardS@infosupport.com
 2. 2. 2 Agenda• Info Support• Doelstelling en roadmap PDC• Koppeling functiepunten en bedrijfsprocessen• Besturingsmodel(len) – Software measurement process• Implementatie scenario – Metrieken voor product kwaliteit en omvang
 3. 3. 3 Info Support - organisatie -Handel en Finance Finance Overheid OverheidHandel enIndustrie IndustrieProfessional Development Center Managed IT Services Managed IT Services Kenniscentrum Kenniscentrum ((opleidingen en R&D) opleidingen en R&D)
 4. 4. 4 Info Support - marktfocus -Gold Certified Partner for learning services Gold Certified Partner for E-Commerce E- Advanced Business Partner IBM Regional Director
 5. 5. 5 Doelstelling en roadmap - PDC - legitimatie - Operational Excellence vanuit ICT perspectief - Buy or make - Strategic sourcing - Integration - Re-use “van binnen “van buiten naar buiten” naar binnen” - Shared service centre - Total Cost of Ownership product leadership (TCO)kerncompetenties operational excellence customer intimacy - Softwarefactory - …
 6. 6. 6 Doelstelling en roadmap - PDC - operational excellence; eerst een effectieve AO - - procesbeheersing gerealiseerd BeheerstICT Efficiënt - goed en goedkoop - output voldoet aan klanteisen Effectief - de cijfers zijn op zijn minst te vertrouwen Betrouwbaar - inzicht in de werking en opzet van processen Beschreven - we beseffen het belang van het denken in Bewust afdelingsoverschrijdende processen Onbewust Administratieve Organisatie
 7. 7. 7 Doelstelling en roadmap - PDC - doelstelling ~ propositie naar klanten -• Klant helpen/ondersteunen bij het behalen van Operational Excellence in ICT – Betrouwbaar en lage kosten • Kosten = uurtarief * productiviteit * omvang • Krachtig besturingsmodel – Uitspraken over productiviteit en kwaliteit per eenheid business functionaliteit • Primair: Functiepunten • Secundair: Cosmic Full Function Points en Use Case Points – Scope is technisch-/applicatiebeheer
 8. 8. 8 Doelstelling en roadmap - PDC - wat is een ontwikkelstraat -• Ontwikkelstraat/ontwikkelfabriek - definitie – De Info Support ontwikkelstraat is een omgeving die de complete levenscyclus van een product (applicatie) ondersteunt, in het bijzonder ontwikkeling, onderhoud en hergebruik, en daarbij gebruik maakt van een productieproces en productiemiddelen die beproefd, gestandaardiseerd en gestructureerd zijn. Deze fabrieksmatige aanpak staat garant voor een hoge productiviteit en adequate kwaliteit, hetgeen leidt tot een gunstige time-to-market, en lage ontwikkel-, applicatiebeheer- en technisch beheerkosten • Productiviteit – In literatuur # regels code per dag tussen de 860-2870 860- (afhankelijk van taal, architectuur en model gedreven/ondersteunend) gedreven/ondersteunend) – PDC kiest voor # uur per functiepunten of # uur per CFFP • Kwaliteit – # fouten per 1000 regels tussen de 0,01-0,25 0,01- (gegenereerd en handgeschreven) – PDC kiest voor # fouten per functiepunt/CFFP
 9. 9. 9Doelstelling en roadmap - PDC - operational excellence ~ betrouwbaarheid -
 10. 10. 10 Doelstelling en roadmap - PDC - operational excellence – kosten technisch-/applicatiebeheer - ` ` 20-30% 70-80% Productlevenscyclus Eigenaar/gebruiker Specificatie Gebruik Idee Ontwerp OnderhoudHaalbaarheidsstudie Ontwikkeling Aanpassen Opdracht Test Vernietiging Overdracht Functioneel Projectlevenscyclus beheer 〤 Technisch Applicatie Systeem beheer beheerontwikkeling “Rekencentrum” Onderhouds- organisatie
 11. 11. 11 Koppeling FP en bedrijfsprocessen – kosten technisch-/applicatiebeheer - Beheerst Efficiënt Effectief ren Betrouwbaar fkeu Beschreven ng Bewust rdeli raag Onbewust ed/a stenAdministratieve Organisatie beoo k trole aanv e go maa en la ling es ctcon tisch s rul ctop atige oppe eren sten ets ontra ontra sines toma ndm R-to oren gistr rugk fferte k om 2. BK 7. Ha 10. C 11. C 1. Re 5. Bu 6. Au 8. Te 4. Sc 3. I n 9. O channels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 back-office BKR score-kaart Back-office
 12. 12. 12Koppeling FP en bedrijfsprocessen – kosten technisch-/applicatiebeheer - Applicatie Op basis van functiepunten beheer Proces: Registreren aanvraag 1. #FunctiePunten * productiviteit * uurtarief 187 * 10 uur per FP * 60 Euro 2. 0,3 fout per functiepunt na systeemtest (gedurende de totale lifecycle) Technisch Op basis van runtime functiepunten beheer Proces: Registreren aanvraag #FunctiePunten * gebruik * kosten/FP transactie under 187 * 30 * 0,20 Euro construction
 13. 13. 13 Agenda• Info Support• Doelstelling en roadmap PDC• Koppeling functiepunten en bedrijfsprocessen• Besturingsmodel(len) – Software measurement process• Implementatie scenario – Metrieken voor product kwaliteit en omvang
 14. 14. 14 Besturingsmodel PDC - gebaseerd op SQM en ISO 12207 - Software Life Cycle Processes Omgeving Team Proces ProductMedewerker Softwarefabriek Organisatie
 15. 15. 15 Besturingsmodel PDC- gebaseerd op Software Life Cycle processes ~ ISO 12207 - Software product quality (ISO 9126) Software process assesment (ISO 15504 - CMMI) Software measurement process (ISO 15939) NESMA/FPA (ISO 24570) CFFP (ISO 19761) Rational Compuware IBM Microsoft RUP DSDM XP SDM
 16. 16. 16 Besturingsmodel PDC - gebaseerd op Software Quality Model - samen- samen- stelling stelling leider- leider- ontwikkel- ontwikkel- schapstijl schapstijl stadia stadia gedrag OCM OCM gedrag maturity maturity middelen middelen V&Vfeedback feedback motivatie V&V ACM ACM motivatie team team Omgeving Organisatie - klant kennis - beleid - gebruiker adequaat adequaat methoden methoden kennis commitment en kunde en kunde commitment - cultuur en structuur - wetgever beheer beheer technieken technieken - ‘kwaliteits’ belevenis - branche medewerker medewerker - leverancier proces proces behoeften behoeften infra- infra- en eisen en eisen structuur structuur specificaties kwaliteits- kwaliteits- design specificaties generatoren generatoren design boom boom patterns patterns belang- belang- eigen- eigen- ontwikkelen her- ontwikkelen her- hebbenden hebbenden schappen schappen onderhoud gebruik onderhoud gebruik product product softwarefabriek softwarefabriek
 17. 17. 17 Besturingsmodel PDC- drie dimensies SQM, ISO 12207 en (defacto) standaarden - ts p ec as Life Cycle Process es ic ho C
 18. 18. 18 Besturingsmodel PDC - model voor PDC - SQM Harde kant Zachte kant ISO12207 ISO 9126 CMMI ISO 15939 Cultuur (b.v. TPP Nelson en Burns) Management Proces Technisch Proces Metrieken (b.v. Prince2) (b.v. RUP Disciplines) (b.v. PSM) SPEM Proces Role Rol Activiteit Artefact Reference ReferentieDigital CoachProject portal Stap Product
 19. 19. 19Besturingsmodel PDC - digitale coach -
 20. 20. 20Besturingsmodel PDC - project portal - .
 21. 21. 21 Besturingsmodel PDC - Nelson en Burns ~ corporate change: de weg naar topprestaties - Dimensie Reactief Actief Pro actief Topprestati es leverend Tijd Verleden Heden Toekomst Stroom Doel Verward Output Resultaten Topprestatie Planning Rechtvaardiging Activiteiten Strategie Ontplooiing Veranderingsmethode Bestraffend Aanpassend Gepland Geprogrammeerd top prestatie Management Schuldvraag Coördinatie Coö Aaneensluiting Navigatie pro-actief Structuur Verdeeld Hiërarchisch Hië Matrix Netwerken Oriëntatie Orië Egocentrisch Team Organisatie Cultuur actief Motivatie Pijn vermijden Beloningen Bijdrage Verwezenlijking Ontwikkelingsfase Overleven Samenhang Overeenstemming Transformatie Communictiemethode Opgedrongen Feed back Feed forward Feed throughreactief Leiderschapsstijl Dwingend Sturend Richting gevend Stimulerend
 22. 22. 22 Software Measurement process - Practical Software Measurement ~ PSM - ISO• Zeven categorieën van informatie 15939 – Planning en voortgang – Resources en kosten – Productomvang en stabiliteit – Productkwaliteit – Performance van ontwikkelproces – Effectiviteit van de ingezette technologie – Klant tevredenheid
 23. 23. 23 Agenda• Info Support• Doelstelling en roadmap PDC• Koppeling functiepunten en bedrijfsprocessen• Besturingsmodel(len) – Software measurement process• Implementatie scenario – Metrieken voor product kwaliteit en omvang
 24. 24. 24 Implementatie scenario - productomvang en software product quality - ISO 9126 Effect of software Software product products influences influences internal external quality in quality quality use depends on depends on9126-3 internal metrics 9126-2 external metrics 9126-4 quality in use metrics
 25. 25. 25 Implementatie scenario - productomvang en software product quality -ISO 9126 - kwaliteitsboom – Checklist voor eigenschappen – Structuur • Eigenschappen Kwaliteits- Vergelijken behoeften – beschikbaarheid • indicatoren (metrics) kwaliteitseisen – MTBF en MTTR kwaliteitseisen eigenschappen eigenschappen • Meetvoorschriften bepalen Realiseren maatregelen • Meetwaarde maatregelen – Nadelen • geen horizontale verbanden, meestal drie niveau’s, meetbaarheid etc.
 26. 26. 26 Implementatie scenario - productomvang en software product quality - PVA ontw erp en realisatie Review report Problem report Change reportrequirements requirements architectuur architectuur ontwerp ontwerp realisatie realisatie test test uitrol uitrol Release report Use case rapport use case inrichten rapport Use case beschrijving OTAP logische omgeving Requirements funct en non-func use cases applicatie Logische architectuur architectuur per increment Technische architectuurrequirements functioneel ontwerp Deployment architectuur constructie Constructieplan technische test applicatie technisch Prototype/constructieprogrammatuur architectuur bouw ontwerp Constructieresultaten Functioneel ontw erp unit integratie deployment Functioneel beheerhandleiding test test architectuur Gebruikers handleiding acceptatie Procedures vanuit IS test Technisch ontw erp Programmatuur uitrol Installatiehandleiding Technisch beheerhandleiding Systeemtestplan Systeemtestscripts (incl. data) Systeemtestsoftw are Systeemtestresultaten
 27. 27. 27 Implementatie scenario - productomvang en software product quality -ISO 9126-2 (extern) NESMA Activity recording Analysability Readiness of diagnostic function Changeability Change recordability ISO 9126-3 Change impact Stability (intern) Modification impact localization Completenss of built-in test function Testability Autonomy of testability Test progress observability Compliance Maintainability compliance
 28. 28. 28Implementatie scenario- productomvang en software product quality -
 29. 29. 29Implementatie scenario- productomvang en software product quality -
 30. 30. 30 Implementatie scenario - productomvang en software product quality - Spoor 1: INFORMATIE BEHOEFTEN (METRIEKEN) onderhoudbaarheid functionaliteit omvang Planning en voortgangConcept 5 Concept 4 Concept 4- Functiepunten - Fouten uit inspectie - Change cycle efficiency- Lines of code - Diagnostic function - Change succes ratio- Productieuren per support - Modification impact localization eenheid product - Failure analysis - Availability of built-in test function- Fouten uit test efficiency - Test restartability Lines of code en - Failure analysis - Activity recording functiepunten capability - Readiness of diagnostic function - Modification complexity - Modification impact localization - Re-test efficiency - Completeness of built-in test function - Maintainability compliance - Test progress observability Spoor 2: HUMAN RESOURCES medewerker team medewerker team medewerker team Spoor 3: PROCES & PRODUCTproces softwarefabriek product proces softwarefabriek product proces softwarefabriek product Release 1 Release 2 Release 3
 31. 31. 31Implementatie scenario- productomvang en software product quality -
 32. 32. 32 NaslagwerkISBN Titel Uitgever----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0201546108 A discipline for software engineering (PSP) SEI020147719 Introduction to the team software process (TSP) SEI0201715163 Practical Software Measurements Addison WesleySEI 2002 TR-028 TR- Capability Maturity Model Integration SEI908014911 Organisatie van servicegericht systeembeheer Mediaan/ABS >> Runtime functiepuntenISO/IEC 12207 Software Lifecycle Processes www.iso.orgISO/IEC 15939 Software engineering - software measurement process www.iso.org www.iso.org >> zie ook www.psmsc.comISO/IEC 9126-1 9126- Software engineering product quality www.iso.org www.iso.orgISO/IEC 9126-2 9126- Software engineering product quality - external metrics www.iso.orgISO/IEC 9126-3 9126- Software engineering product quality - internal metrics www.iso.orgISO/IEC 9126-4 9126- Software engineering product quality - quality in use www.iso.org www.iso.org Nadere informatie: Richard Sweer e-mail richards@infosupport.com tel. 06–532 17193 06–
 33. 33. 33

×