Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Networking amb recoder

226 views

Published on

El Conseller de Territori i Sostenibilitat de Catalunya, Lluís Recoder, va assistir a una sessió de Neetworking organitzada per la NEEC on va parlar de "La importància d'emprendre a Catalunya"

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Networking amb recoder

  1. 1. Catalunya païs demprenedors.NEEC la seva plataforma de visibilitat18:00h             Presentació de lacte18:10 a 18:45h Conferència de Felix Velasco: ¿com fer negocis a Internet?18:45 a 19:00h Precs i preguntes19:00 a 19:10h Presentació del Director General dEsadeCrepolis Santiago Benedé.19:10 a 19:45h Il·lustríssim Alcalde de St. Cugat Sr. Recoder: La importacia demprendre a Catalunya19:45 a 20:00h Precs i preguntes20:00 a 20:10h Tancament de lacte a càrrec del President de la NEEC Sr. Oriol Brutau20:15 a 20:45h Tast de vins a càrrec de les bodegues Roqueta

×