Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sistemul educational finlandez

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Sistemul educational finlandez

  1. 3. <ul><li>Educa ţia de bază este educaţia obligatorie, realizată pe 9 ani de studiu. </li></ul><ul><li>Educaţia în clasele 1 – 6 este asigurată de </li></ul><ul><li>învăţător </li></ul><ul><li>Educaţia în clasele 7 – 9 este asigurata de profesori ce predau diverse specialităţi. </li></ul><ul><li>Numărul de ore pe săptămână sunt de : </li></ul><ul><li>19 (7 ani) </li></ul><ul><li>23 (10 ani) </li></ul><ul><li>30 (clasele 7-9) </li></ul>
  2. 6. <ul><li>Admiterea se face prin sistemul naţional comun, bazată pe notele obţinute anterior. </li></ul><ul><li>Programa educaţiei liceale este concepută pentru 3 ani, dar poate fi parcursă îi 2 sau 4 ani. </li></ul><ul><li>Elevul obţine 120 de credite, din evaluarea fiecărui curs. </li></ul><ul><li>Predarea este organizată pe o structură fără clase de vârstă. </li></ul><ul><li>Elevii primesc consiliere. </li></ul><ul><li>Finalitatea o reprezintă examenul de bacalaureat ce cuprinde 4 teste obligatorii. </li></ul><ul><li>Elevii pot include alte doua discipline opţionale, primind certificat separat. </li></ul>
  3. 7. <ul><li>Limba şi literatura maternă </li></ul><ul><li>Limba a doua naţională </li></ul><ul><li>Studii de matematică şi ştiinţe naturale </li></ul><ul><li>Studii umaniste şi ştiinţe sociale </li></ul><ul><li>Religie sau etică </li></ul><ul><li>Educaţie fizica şi pentru sănătate </li></ul><ul><li>Arte </li></ul><ul><li>Cursuri practice (decise de şcoli) </li></ul>
  4. 8. <ul><li>Admiterea se face prin sistemul naţional comun, bazată pe notele obţinute anterior, experinţă în muncă şi posibil teste de intrare şi de aptitudini. </li></ul><ul><li>Programa educaţiei liceale profesionale este concepută pentru 3 ani. </li></ul><ul><li>Elevul obţine 120 de credite. </li></ul><ul><li>Elevii îşi stabilesc propriile planuri de studiu pe baza cărora pot decide progresul studiilor lor. </li></ul><ul><li>Calificările profesionale pot fi obţinute prin educaţie instituţionalizată sau ca pregătire de calfă. </li></ul>
  5. 9. <ul><li>Limba şi literatura maternă </li></ul><ul><li>Limba a doua naţională </li></ul><ul><li>Studii de matematică </li></ul><ul><li>Fizică </li></ul><ul><li>Chimie </li></ul><ul><li>Studii sociale </li></ul><ul><li>Câmpul muncii </li></ul><ul><li>Educaţie fizica şi pentru sănătate </li></ul><ul><li>Arte şi cultură </li></ul>

×