Ulike marknader

1,302 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,302
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
52
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ulike marknader

 1. 1. Ulike marknader Foto: Scanpix
 2. 2. Marknader i dagEin marknad er«ein stad der potensielle kundarmøter seljarar og det oppstårbytehandel».Ein marknad treng ikkje vere ein fysiskstad. Nokre døme på ikkje-fysiskemarknader er• aksjemarknaden• bilmarknaden Gå saman to og to og lag ei• bustadmarknaden liste over alle marknadene• treningsmarknaden de kan komme på. Legg lista• daglegvaremarknaden inn på bloggen din. Foto: Scanpix
 3. 3. Kvifor definerer vi marknader?Vi må stille oss spørsmål som:• Kva for ein marknad er vi i? Strategi• Kven er konkurrentane våre?• Kven er kundane våre? 4 P-arTa for degundertøymarknaden,musikkmarknaden ellerbilmarknaden. Kven kan verekundar og konkurrentar her? Foto: Scanpix
 4. 4. MarknadsdelEin marknadsdel er den delen av einmarknad vi sjølv eller ein konkurrent får.Marknadsdelar kan målast i• talet på kundar• verdi i kroner• talet på selde einingarMarknadsdelar blir ofte uttrykt i prosent. Marknader kjem og går. Kjenner du nokre nye marknader? Og veit du korleis det gjekk med lanseringa av gul ketsjup? Foto: Scanpix
 5. 5. SegmentSegment tyder «ein del».Ei bedrift kan velje om ho vil konkurrere• i éin del av marknaden (eitt segment)• i fleire delar av marknaden (fleire segment)• i heile marknadenI eit segment prøver vi å samle kundar mednokre fellestrekk som gjer at dei har felles behov. Ta for deg undertøymarknaden. Del han opp i segment og beskriv brukarane i dei ulike segmenta. Foto: Scanpix
 6. 6. Inndeling av marknaderForbrukarmarknaden• privatpersonarDei profesjonelle marknadene• bedriftsmarknaden• mellomhandlarmarknaden• statleg og kommunal marknadEit døme: marknaden for pultar og skrivebordFinn ut korleis kriteria er for kjøparane i dei ulike marknadenesom er nemnde ovanfor. Foto: Scanpix
 7. 7. ForbrukarmarknadenForbrukarmarknaden i Noreg består av alle menneskasom bur her, og vi deler forbrukarane i grupper ut fråkriterium som - alder - inntekt - interesse - livsstil - kultur/subkulturKjenneteikn på forbrukarmarknaden:• Vi kjøper til oss sjølve og familien vår.• Vi kjøper til relativt låg verdi.• Vi kjøper relativt ofte. Prøv å finne eit produkt som du kjøper i dag fordi du har blitt kjend med og van med det i oppveksten din. (Kor viktig er det til dømes at toalettpapiret er mjukt?) Foto: Scanpix
 8. 8. BedriftsmarknadenBedriftsmarknaden består av bedrifter som kjøper innvarer som innsatsfaktor i eigen produksjon. Til dømestreng bakaren mjøl for å bake bollar og brød.Kjenneteikn ved bedriftsmarknaden:• Etterspørselen er avleidd.• Verdien på kjøpa er relativt høg.• Volumet på kjøpa er relativt stort.• Hyppigheita på atterkjøp er relativt høg.• Med jamne mellomrom blir innkjøpa revurderte. Viss du ser på skulen din som ei bedrift, kva kjøper ho for å kunne produsere «varene» sine? Foto: Scanpix
 9. 9. MellomhandlarmarknadenMellomhandlarar kjøper inn varer for vidaresal – utanå vidareforedle varene. Dei kan ha lager, men måikkje ha det.• importørar• agentar• franchiseorganisasjonar• detaljistar• grossistar• kommisjonærar Gå til næraste butikksenter og undersøk korleis ein utvald mellomhandlar opptrer som marknadsførar. Fortel. Foto: Scanpix
 10. 10. Statleg og kommunal marknadStat og kommune er forvaltarar som legg til rette forinfrastruktur.Kjenneteikn på kjøpsåtferd:• Innkjøpa er store og har høg verdi.• Anbodskonkurransar blir brukt.• Brukstida er lang.• Vara har lang produksjonstid. Ta for deg eit statleg prosjekt du har lese eller høyrt om den siste tida. Kva slags innkjøp er nødvendig i dette prosjektet, trur du? Lag ei «handleliste». Foto: Scanpix
 11. 11. Internasjonale marknaderNokre bedrifter treng heile verda sommarknad for å få nok etterspørsel ettervarene sine. Andre bedrifter veksinternasjonalt fordi dei har produkt somforbrukarar i heile verda har behov for.Sjå på nettsidene til Gillette her:http://www.gillette.com/nb/NO/home.aspx Sjå reklamen for Gillette Fusion Proglide. Kor mange språkversjonar av denne reklamen kan du finne? Foto: Scanpix
 12. 12. Val av internasjonal marknadVi deler inn internasjonale marknader etter likskapar ikultur og økonomisk utviklingsnivå:VestenEU-landa og andre land i Europa som ikkje er med i EU,USA, Canada, Australia og New ZealandAust-EuropaRussland, austeuropeiske land utanom EU, tidlegarerepublikkar i SovjetunionenDet fjerne austenKina, Japan, Korea, India og andre land i same regionUtviklingslandAfrika, land i Midtausten og i Sør- og Mellom-Amerika Har du nokre tankar om kva som må til for å lykkast dersom du skal selje mobiltelefonar i Frankrike? Sjå til dømes på Orange.fr, ein aktør som allereie er i denne marknaden. Foto: Scanpix
 13. 13. Val av internasjonal marknad Foto: Scanpix

×