Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Situasjonsanalysen           Foto: Scanpix
Situasjonsanalyse og SWOT-analyseSituasjonsanalysen er en systematiskgjennomgang av• interne arbeidsbetingelser og• ekster...
Situasjonsanalysen ogmarkedsplanenVi gjør en situasjonsanalyse for å• forstå arbeidsbetingelsene internt og eksternt for b...
Interne arbeidsbetingelserDe interne arbeidsbetingelsene er forholdbedriften kan påvirke, slik som• personalet og ledelsen...
Eksterne arbeidsbetingelserDe eksterne arbeidsbetingelsene er forholdbedriften ikke kan påvirke, slik som•markedet og økon...
SWOT-analyseStrengths, Weaknesses, Opportunities, ThreatsSWOT er en analyse av nå-situasjonen dervi systematiserer forhold...
SWOT-analyse i praksis• Identifiser styrker, svakheter, muligheter og trusler.• Avgjør hvilke forhold som er viktigst å ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Situasjonsanalysen

9,278 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Situasjonsanalysen

 1. 1. Situasjonsanalysen Foto: Scanpix
 2. 2. Situasjonsanalyse og SWOT-analyseSituasjonsanalysen er en systematiskgjennomgang av• interne arbeidsbetingelser og• eksterne arbeidsbetingelsersom vil kunne påvirke bedriften.En SWOT-analyse er en gjennom-gang av• styrker• svakheter Situasjonsanalyser må• muligheter gjennomføres jevnlig, og• trusler hver gang det legges planer isom eksisterer for bedriften. bedriften. Foto: Scanpix
 3. 3. Situasjonsanalysen ogmarkedsplanenVi gjør en situasjonsanalyse for å• forstå arbeidsbetingelsene internt og eksternt for bedriften• fastsette realistiske mål for virksomheten• legge gode og slagkraftige planer for bedriften, i vår sammenheng: lage en MARKEDSPLANMarkedsplanen beskriver• markedsmål• målgruppevalg• bruk av konkurransemidler (de fire p-ene) Foto: Scanpix
 4. 4. Interne arbeidsbetingelserDe interne arbeidsbetingelsene er forholdbedriften kan påvirke, slik som• personalet og ledelsen (humankapitalen)• økonomien i bedriften• markedsføringsverktøyene bedriften har til rådighet (konkurransemidlene, også kalt de fire p-ene) De fire p-ene: produkt, pris, plass, påvirkning Foto: Scanpix
 5. 5. Eksterne arbeidsbetingelserDe eksterne arbeidsbetingelsene er forholdbedriften ikke kan påvirke, slik som•markedet og økonomiske arbeids- betingelser•politiske og juridiske arbeidsbetingelser•kundene•konkurrentene•leverandører og distributører Bedriften må ta hensyn til eksterne forhold når den planlegger. Foto: Scanpix
 6. 6. SWOT-analyseStrengths, Weaknesses, Opportunities, ThreatsSWOT er en analyse av nå-situasjonen dervi systematiserer forholdene i og utenforbedriften:Interne forhold (Strengths, Weaknesses)Disse kan bedriften påvirke og forandre. Styrker ogsvakheter i bedriften handler om personalet ogledelsen, økonomien og konkurransemidlene. Detteer de samme forholdene som dem vi tar for oss i enintern analyse.Eksterne forhold (Opportunities, Threats)Disse kan ikke påvirkes og forandres, man måderfor ta hensyn til dem og planlegge rundt dem. Foto: Scanpix
 7. 7. SWOT-analyse i praksis• Identifiser styrker, svakheter, muligheter og trusler.• Avgjør hvilke forhold som er viktigst å arbeide med ut fra konkurransesituasjonen.• Lag en plan for hvordan tiltakene skal gjennomføres.Prøv å koble bedriftens Unngå situasjoner der bedriftens svakheter blir et hinder forstyrker med muligheter: suksess. Gjør noe med svakheteneS + O = sant hvis det er mulig. Foto: Scanpix

×