Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Markedskommunikasjon

6,055 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Markedskommunikasjon

  1. 1. Markedskommunikasjon Foto: Scanpix
  2. 2. MassekommunikasjonMassekommunikasjon• en metode å nå «massene» på• det å sende ut et budskap tilmange potensielle kunder på engangMassekommunikasjon deles inn i• reklame• PR Hva var den siste typen• salgsfremmende tiltak massekommunikasjon du så• direkte markedsføring før du kom på skolen i dag? Foto: Scanpix
  3. 3. ReklameReklame er all form for ikke-personlig betalt kommunikasjon der avsenderener kjent. Reklame finner vi i• trykte medier (aviser, ukeblader og fagblader)• radio, TV og kino• elektroniske medier (sosiale medier og Internett samt DVD og CD-rom)• boards, lysreklame, utstillingsmateriell og salgsfremmende tiltakHva er dinfavorittreklamefilm for tiden?Har du sett denne:http://www.youtube.com/watch?v=vvDOTlCOZ58 ? Foto: Scanpix
  4. 4. Public Relations (PR)PR er ikke-personlig, ubetalt kommunikasjoni form av omtale i aviser eller andre medier.På norsk kaller vi det:informasjon og samfunnskontaktPR oppfattes som nøytral informasjon fratredjepart. TROVERDIGHET Foto: Scanpix
  5. 5. Salgsfremmende tiltakSalgsfremmende tiltak er aktiviteter ellertiltak som er ment å utløse salg, som:• sjokkselgere (kurver fylt med produktet)• varedemonstrasjoner• vindusutstillinger• konkurranser• rabatter og prisavslag Noen butikker har TV- skjermer som demonstrerer produkter de selger Foto: Scanpix
  6. 6. Direkte markedsføring (DM)Direkte markedsføring består av tre typer markedsføringsom har til hensikt å nå kunden personlig:• Direct Mail• katalogmarkedsføring• interaktiv markedsføringAnalyser IKEA-katalogen og Clas Ohlson-katalogen pånett. Er det likhetstrekk mellom dem? I så fall hvilke? Foto: Scanpix
  7. 7. Personlig salgPersonlig salg er direkte oglevende kommunikasjon mellomto eller flere mennesker, og erderfor et veldig sterkt medium:• mulighet til å demonstrere• mulighet til å forklare• mulighet til å lese kunden• mulighet til å svare på innvendingerSett inn video? Hvilken Salg er helt nødvendig for de fleste virksomheter! Foto: Scanpix

×