Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Markedsinformasjonssystem (MIS)               Foto: Scanpix
Markedsinformasjonssystemet• Markedsinformasjonssystemet (forkortet til MIS) er et verktøy for å bearbeide informasjon i...
Den eksterne delen av MIS•  Informasjon om leverandører og distributører•  Informasjon om kunder og målgrupper, og om de...
Den interne delen av MIS•  Kompetansen til ansatte og ledelse•  Interne rapporter og lister•  Markedsovervåkning•  Mar...
Markedsføringsledelse•  Informasjonsinnhenting•  Analyse•  Beslutninger•  Gjennomføring               Ma...
Markedsundersøkelser• En systematisk prosess der man samler inn data, analyserer dem og rapporterer funn som kan gi svar...
Primære og sekundære datakilderPrimærdataData som samles inn for å gi svar på en helt konkretog aktuell problemstillingPri...
ObservasjonsmetodenMetode der vi observerer kundenes atferd på ett eller flere områder, foreksempel•  hva de kjøper•  hv...
EksperimentmetodenEt eksperiment er en arrangert situasjon derundersøkeren tester en årsakssammenhengmellom to forhold (fo...
Intervjumetoden1. Personlig intervjua.  Intervju av én person etter et   strukturert spørreskjemaa.  Dybdeintervju av ...
Kvantitative og kvalitative metoderKvantitative metoder:Funnene kan presenteres i form av tall.Kvalitative metoder:Funnene...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Markedsinformasjonssystem (MIS)

8,117 views

Published on

Published in: Education
 • If you are looking for customer-oriented academic and research paper writing service try ⇒⇒⇒ WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ liked them A LOTTT Really nice solutions for the last-day papers
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I have done a couple of papers through ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ they have always been great! They are always in touch with you to let you know the status of paper and always meet the deadline!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • You can try to use this service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ I have used it several times in college and was absolutely satisfied with the result.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Markedsinformasjonssystem (MIS)

 1. 1. Markedsinformasjonssystem (MIS) Foto: Scanpix
 2. 2. Markedsinformasjonssystemet• Markedsinformasjonssystemet (forkortet til MIS) er et verktøy for å bearbeide informasjon i en bedrift.• MIS består av menneskelige ressurser, utstyr og metoder.• Systemet skal hjelpe bedriften å samle, vurdere og distribuere Enkelt sagt er MIS et system for å nøyaktig den informasjonen samle informasjon om bedriftens som beslutningstakerne har arbeidsbetingelser, slik at vi kan lage gode og treffsikre markeds- bruk for. strategier. Foto: Scanpix
 3. 3. Den eksterne delen av MIS• Informasjon om leverandører og distributører• Informasjon om kunder og målgrupper, og om deres preferanser• Informasjon om konkurrenter og hvordan de opererer• Informasjon om det offentlige (stat og kommune) og om samfunnetKan du tenke deg hva slagsinformasjon fra det offentligeman kan ha nytte av i et MIS? Foto: Scanpix
 4. 4. Den interne delen av MIS• Kompetansen til ansatte og ledelse• Interne rapporter og lister• Markedsovervåkning• Markedsundersøkelser Hva slags kunnskap som de ansatte sitter inne med, kan være nyttig for markedsføringsledelsen? Foto: Scanpix
 5. 5. Markedsføringsledelse• Informasjonsinnhenting• Analyse• Beslutninger• Gjennomføring Markedsplanen støttes av enStrategisk plan = 5–10 år aktivitetsplan som beskriverMarkedsplan =1–2 år markedsaktivitetene som skal gjennomføres. Foto: Scanpix
 6. 6. Markedsundersøkelser• En systematisk prosess der man samler inn data, analyserer dem og rapporterer funn som kan gi svar på et spesifikt markedsføringsproblem• Gir bedriften et bedre grunnlag for å fastsette mål, legge strategier og utarbeide kampanjer• Brukes også for å måle effekten av gjennomførte markedskampanjer Når ble du sist «offer» for en markeds- undersøkelse? Foto: Scanpix
 7. 7. Primære og sekundære datakilderPrimærdataData som samles inn for å gi svar på en helt konkretog aktuell problemstillingPrimærundersøkelser = feltundersøkelserSekundærdataData som allerede finnesSekundærundersøkelser = skrivebordsundersøkelser Ofte brukes en kombinasjon av primær- og sekundærdata. Foto: Scanpix
 8. 8. ObservasjonsmetodenMetode der vi observerer kundenes atferd på ett eller flere områder, foreksempel• hva de kjøper• hvor mye de kjøper• hvor ofte de kjøper• hvilken anledning de kjøper tilOfte ønsker vi å se hvordan kundene reagerer på endringer, for eksempelendringer i pris, smak eller farge på et produkt.Observasjonsmetoden er enfeltmetode; vi innhenterprimærdata. Foto: Scanpix
 9. 9. EksperimentmetodenEt eksperiment er en arrangert situasjon derundersøkeren tester en årsakssammenhengmellom to forhold (for eksempel hvordanemballasjen påvirker kundens oppfatning avproduktet).Eksperimentmetoden er en feltundersøkel-se; vi innhenter primærdata. Blindtesting er en type eksperiment. Foto: Scanpix
 10. 10. Intervjumetoden1. Personlig intervjua. Intervju av én person etter et strukturert spørreskjemaa. Dybdeintervju av én person, der man tar opp flere temaerb. Fokusgruppeintervju av flere personer i gruppe; gjennomgang av flere temaer2. Telefonintervju 3. Skriftlig intervjuEt intervju som er strukturert etter et Et spørreskjema som sendes i posten, somferdig oppsatt spørreskjema og som e-post eller over sosiale mediergjennomføres over telefon Foto: Scanpix
 11. 11. Kvantitative og kvalitative metoderKvantitative metoder:Funnene kan presenteres i form av tall.Kvalitative metoder:Funnene lar seg ikke presentere i form avtall, de må tolkes og forklares med ord. Er observasjonsmetoden kvalitativ eller kvantitativ? Foto: Scanpix

×