Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Тренінг "Судова експертиза ТМ" Сопова К.

373 views

Published on

Практичний досвід

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Тренінг "Судова експертиза ТМ" Сопова К.

  1. 1. Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України Тренінг «Судова експертиза торговельних марок (практичний досвід) Катерина Сопова
  2. 2. У спорах про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним  Чи є знак А схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком Б?  Чи є знак А схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком Б, визнаним добре відомим в Україні?  Чи є знак А таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, а саме власника знака Б?
  3. 3. Спори про порушення прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг  Чи є позначення А, нанесене на товар (упакування), схожим із знаком Б за свідоцтвом України №Х, настільки, що їх можна сплутати?  Чи може використання позначення А, нанесене на товар (упакування) призвести до введення в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, а саме власника знака Б?
  4. 4. Чи є різниця? Схожість Введення в оману Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: - провести пошук тотожних або схожих позначень; - визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; - визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку (п. 4.3.2.4 Правил) До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача (п. 4.3.1.9 Правил). Для того, щоб визначити, чи є заявлене позначення (…) здатним ввести в оману, доцільно проаналізувати смислове значення кожного елемента, що входить до складу заявленого позначення (п. 10.7.4 Методичних рекомендацій Укрпатент). Чи є зв’язок між позначенням або його елементами (географічною назвою або зображенням відомого місця, архітектурними об'єктами або зображенням людини у національному костюмі певної країни) та місцезнаходженням виробника товарів чи надавачом послуг.
  5. 5. Можуть бути тотожними або схожими проте не вводити в оману  Кл. 30: Торти; сирні торти; солодощі; шоколад; трюфелі; морозиво; борошняні солодощі; соуси
  6. 6. Рекомендації ВОІВ  (i) Ложность  9.67. Товарным знакам, которые могут ввести в заблуждение потребителей относительно характера, качества или любых иных свойств товаров или их географического происхождения, право на регистрацию не предоставляется в интересах общества.  9.68. В данном случае проводится тест на ложность смыслового значения самого товарного знака, когда тот ассоциируется с товарами, для которых предлагается. Этот тест следует четко отличать от теста на опасность смешения у потребителей при использовании тождественных или сходных товарных знаков на идентичные или однородные товары.  9.165. Товарные знаки могут быть сходными друг с другом в большей или меньшей степени. В данном случае тестом, конечно, является определение того, являются ли они сходными до степени смешения. Товарный знак является сходным до степени смешения с предшествующим знаком, если он используется для однородных товаров и так похож на предшествующий знак, что есть вероятность введения потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров. Если потребитель может смешать товары, дистинктивная функция товарного знака не работает и потребитель может не купить тот товар, который он хочет. Это плохо для потребителя, однако также плохо для владельца товарного знака, который теряет объем продаж.
  7. 7. Судова практика в інших країнах Confusion and deception У цьому розділі розглядається елемент сплутування. Слід нагадати, що сплутування є обов'язковою вимогою при порушенні прав на товарний знак. Отже, порушенням вважається використання на ринку позначення, де:  позначення тотожне (ідентичне) з товарним знаком і використовується по відношенню до товарів або послуг, аналогічних тим, для яких товарний знак зареєстрований, або  позначення схоже на товарний знак і використовується по відношенню до товарів або послуг, ідентичних або подібних до тих, для яких зареєстрований товарний знак і існує ймовірність сплутування з боку громадськості, яка включає в себе ймовірність асоціацій з товарним знаком Деякі законодавчі акти щодо товарних знаків говорять про ймовірність сплутування або обману. Ті, що відповідно до TRIPS, містять норми лише про сплутування не збільшують або зменшують рівень захисту. Хоча терміни мають різні словникові значення (обман значить змусити когось вірити у те, що є неправдивим, а змішування означає викликати сплутування, сумнів або невпевненість), вони, як правило, використовуються як синоніми і взаємозамінні в цьому контексті
  8. 8. ВИСНОВКИ  Внесення змін до законодавства  Питання, що ставлять на вирішення судового експерта  Дослідження схожості позначень  Дослідження позначень, що вводять в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги Сопова Катерина 067-770-62-77 sopova.kateryna@gmail.com

×