Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Тренінг "Судова експертиза ТМ" Мінченко Н.

411 views

Published on

Практичний досвід

Published in: Law
 • Be the first to comment

Тренінг "Судова експертиза ТМ" Мінченко Н.

 1. 1. i_nat@ukr.net
 2. 2. ОБ’ЄКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТИЗИ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ЗНАК ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
 3. 3. Особливості оцінки збігів та розбіжностей ознак, що виявлено при порівняльному дослідженні Надаючи висновок, судовий експерт повинен передбачити «типове сприйняття» знаку споживачем (по суті, належним чином сформулювати певну модель його інформаційної поведінки) та врахувати «об’єктивну» схожість елементів ( у тому числі й для обгрунтування свого рішення). Передбачаючи реакцію споживача, він будує певну цілісну модель знака, визначену переважно психологічними чинниками його сприйняття. Коли мова йде про аргументи, що обгрунтовують те чи інше рішення, експерт проводить декомпозицію знака, вказуючи на схожість або тотожність елементів, та здійснюючи інші аналітичні дії.
 4. 4. Особливості оцінки збігів та розбіжностей ознак, що виявлено при порівняльному дослідженні До загальних рекомендацій щодо оцінки збігів та розбіжностей ознак, що виявлені при порівняльному дослідженні позначень можна віднести наступні:  Позначення зіставляються за загальним зоровим сприйняттям  Увага зосереджується не на елементах, що відрізняються, а на схожих елементах, які викликають певні асоціації між позначеннями  При порівнянні словесних елементів не можна керуватися тим, що слова вимовляються по складах з чіткістю  Незначні відмінності в позначеннях можуть не братися до уваги, якщо вони не впливають на формування загального зорового враження (при цьому вони повинні бути обґрунтовані)  Необхідно враховувати розрізняльну здатність позначень, які досліджуються
 5. 5. Визначення до якого виду позначень належить кожен з наданих об'єктів дослідження
 6. 6. Особливості оцінки збігів та розбіжностей ознак, що виявлено при порівняльному дослідженні словесних позначень
 7. 7. Смислова схожість визначається на підставі наступних ознак:  подібність закладених у позначеннях понять, ідей;  збіг одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення;  протилежність закладених у позначеннях понять, ідей. Порівняльне дослідження словесних знаків Знак за м/н реєстрацією № 481346 (30класМКТП) CARTE NOIRE Знак за свідоцтвом України № 41922 (30класМКТП)
 8. 8. Питання: Чи є знак за м/н реєстрацією № 898395 та позначення за заявкою № 200907356 схожими настільки, що їх можна сплутати? Порівняльне дослідження словесного знаку та словесного позначення Знак за м/н реєстрацією № 898395 (5 класМКТП– фармацевтичніпрепарати) Кардиомагнил Заявка на знак № m 200907356 (5 класМКТП– фармацевтичніпрепарати) Магніокарділ Дослідження фонетичної схожості Згідно методичних рекомендацій «Використовуючи основи фонетики, можна виділити наступні ознаки для визначення ступеня звукової схожості позначень: • наявність близьких і співпадаючих звуків в порівнюваних позначеннях; • близькість звуків, що становлять позначення; • розташування близьких звуків і звукосполучень по відношенню однин до одного; • наявність співпадаючих складів і їх розташування; • кількість складів у позначеннях; • місце співпадаючих звукосполучень у складі позначення; • близькість складу голосних; • близькість складу приголосних; • характер співпадаючих частин позначень; • наголос».
 9. 9. Дослідження графічної (візуальної)схожості В методичних рекомендаціях щодо визначення ступеню графічної схожості позначень зазначено наступне: «Візуальна (графічна) схожість визначається на підставі, зокрема, наступних ознак:  загальне зорове враження;  вид шрифту;  графічне відтворення (написання) з урахуванням характеру букв (наприклад, друкарські або письмові, заголовні або рядкові);  розташування букв по відношенню одна до одної (наприклад, послідовне, накладення однієї букви на іншу повністю або частково тощо);  алфавіт, буквами якого написано слово;  колір або поєднання кольорів». Порівняльне дослідження словесного знаку та словесного позначення Знак за м/н реєстрацією № 898395 (5 класМКТП– фармацевтичніпрепарати) Кардиомагнил Заявка на знак № m 200907356 (5 класМКТП– фармацевтичніпрепарати) Магніокарділ
 10. 10. Візуальне сприйняття знаків передбачає три стадії - виявлення, розрізнення і розпізнавання.  Виявлення або ознайомлення - стадія зорового сприйняття, на якій споживач виділяє знак з існуючого інформаційного кола, але ще не в змозі робити висновки щодо його ознак.  Розрізнення означає привертання уваги споживача до тих або інших ознак знака, наприклад, форми, кольору, шрифту тощо. На цьому етапі споживач може сприймати об’єкти, що розташовані поруч та виділяти окремі елементи.  Розпізнавання - найбільш важлива стадія, зоровий процес, коли споживач самостійно виділяє суттєві ознаки знака і може вирізнити або назвати товар, маркований необхідним йому знаком, без порівняння його з іншим. Як відомо, при визначенні схожості позначень найбільш важливим є перше враження, одержане при їх порівнянні. Саме воно є найбільш близьким до сприйняття товарних знаків споживачами, які, як правило, порівнюють товарний знак зі зразком, що зберігається в пам’яті. Особливості оцінки збігів та розбіжностей ознак, що виявлено при порівняльному дослідженні зображувальних, комбінованих та об'ємних позначень
 11. 11. Особливості оцінки збігів та розбіжностей ознак, що виявлено при порівняльному дослідженні зображувальних, комбінованих та об'ємних позначень
 12. 12. Асоціативні символи, які входять до складу комбінованого знаку, поряд із словесним позначенням, що пов’язує їх між собою у пам’яті споживача. Після формування стійкого образу зображувальний та словесний елементи можуть використовуватись окремо, однаково вказуючи на відповідного виробника. Прикладом можуть бути знаки німецького концерну «Даймлер АГ», кожен з яких має самостійну цінність та легко розпізнається споживачем. Комбінований знак Словесний знак Зображувальний знак Особливості оцінки збігів та розбіжностей ознак, що виявлено при порівняльному дослідженні зображувальних, комбінованих та об'ємних позначень
 13. 13. Питання: 1. Чи є знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 798984 реалістичним зображенням товару, а саме кондитерського виробу – цукерки? 2. Чи мало позначення, зареєстроване як знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 798984, розрізняльну здатність на дату подання міжнародної заявки – 20.02.2003 р.? 3. Якщо ні, то чи набуло це позначення розрізняльну здатність внаслідок використання? 4. Чи є зовнішній вигляд кондитерських виробів ЗАТ «Ландрін» - вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдальним горіхом «Landrin», наданих на дослідження, тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 798984? Досліджуваний об’єкт: Міжнародна реєстрація № 798984 від 20.02.2003 року. Відомості про власника: Компанія SOREMARTEC S.A. Перелік товарів по класах МКТП: 30 клас: Печиво (тістечка) і кондитерські вироби, шоколадні вироби, морозиво.
 14. 14. Особливості визначення схожості комбінованих позначень

×