Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України
А. А. Максюти до учасників міжнародної...
2

Розпочинається на цій основі й розроблення стратегії співпраці України з ЮНІДО
на 2014-2018 роки, спрямованої на переда...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Вітальне слово ВІТАЛЬНЕ СЛОВО першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України А. А. Максюти

313 views

Published on

Вітальне слово до учасників міжнародної конференції:
«Зелена ресурсоефективна економіка: нові виклики та можливості для економічного зростання в Україні»
(м. Київ, Володимирська 55,малий конференц-зал Президії НАНУ)
21 листопада 2013 року

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Вітальне слово ВІТАЛЬНЕ СЛОВО першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України А. А. Максюти

  1. 1. ВІТАЛЬНЕ СЛОВО першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України А. А. Максюти до учасників міжнародної конференції: «Зелена ресурсоефективна економіка: нові виклики та можливості для економічного зростання в Україні» (м. Київ, Володимирська 55,малий конференц-зал Президії НАНУ) 21 листопада 2013 року Шановна пані посол, Шановні гості та учасники конференції! Конференція зі сталого розвитку «Ріо+20», що відбулася у червні минулого року в Ріо-де-Жанейро, надала поштовх процесам розроблення національних стратегій та політики розвитку «зеленої» економіки, спрямованих на посилення інтеграції трьох складових сталого розвитку – економічної, екологічної та соціальної. Досвід окремих країн свідчить, що розвиток «зеленої» економіки та «зеленої» промисловості сприяє структурній трансформації економіки у бік сталого розвитку шляхом стимулювання ефективного використання ресурсів, раціонального управління відходами, впровадження екологічно-безпечних технологій, підтримки інноваційного підприємництва та робочих місць. Разом з тим багато питань розроблення політики та інструментів її реалізації залишається не розкритими. Тому ми присвятили сьогоднішню конференцію обговоренню викликів та можливостей для економічного зростання в Україні в умовах переходу до «зеленої» економіки. Активно допомагають нам в опануванні міжнародного досвіду впровадження економічних інструментів та практики розбудови засад зеленої економіки Європейський Союз, ЮНІДО, ЮНЕП, Організація економічного співробітництва та розвитку, Організація з безпеки та співробітництва в Європі, Українсько-німецький форум та інші міжнародні організації. Завдяки їх підтримці Мінекономрозвитку стало популяризатором ідей «зеленої» економіки і центром професійного обговорення наукових і прикладних аспектів її формування. Дозвольте подякувати присутнім тут представникам згаданих організацій. З метою концентрації коштів міжнародної допомоги на ефективному вирішенні в Україні згаданих проблем за ініціативою Міністерства розроблено і затверджено постановою Кабінету Міністрів України у вересні поточного року нову Стратегію співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної допомоги на 2013-2017 роки. Вона містить чіткі завдання щодо підтримки зусиль у напрямі розвитку зеленої економіки та зеленого зростання, структурних перетворень у бік зеленої промисловості, впровадження екологічно чистих технологій, енерго- та ресурсозбереження.
  2. 2. 2 Розпочинається на цій основі й розроблення стратегії співпраці України з ЮНІДО на 2014-2018 роки, спрямованої на передачу досвіду ЮНІДО у сфері сталого промислового розвитку, ресурсної продуктивності, технологічного форсайту. У травні цього року в Україні відбувся установчий семінар із запуску Програми «Екологізація економік країн Східного партнерства Європейського Союзу» або скорочено «EaP GREEN», яка реалізується Організацією економічного співробітництва та розвитку разом з партнерськими організаціями системи ООН. Відбулася низка семінарів та круглих столів за тематикою її окремих компонентів. Ми також обговорюємо питання поступової трансформації Цілей розвитку тисячоліття у Цілі сталого розвитку з урахуванням завдань Порядку денного на період після 2015 року відповідно до рекомендацій Генеральної асамблеї ООН. У цьому контексті ми підтримуємо пропозицію Програми розвитку ООН щодо посилення координації дій у напрямі практичної інтеграції трьох складових сталого розвитку в Україні шляхом створення Платформи зеленої економіки. Сьогодні нам необхідно поєднати зусилля всіх українських фахівців (управлінців, науковців, організацій громадянського суспільства) із зусиллями міжнародних організацій у напряму знаходження раціональної моделі економічного розвитку та зростання, яка б задіяла творчий потенціал науковців, досвід та азарт бізнесу, а з іншого боку дозволила б отримати більше доданої вартості за менших обсягів ресурсів. На конференції передбачається обговорити три серйозних питання:  проект Концепції державної політики розвитку «зеленої» економіки до 2020 року;  проект Концепції сприяння ресурсоефективному та більш чистому виробництву в Україні;  систему індикаторів для моніторингу прогресу у напрямі зеленої економіки. Попереду значна робота. Ми маємо зрозуміти, які структурні реформи і економічні інструменти необхідно впроваджувати в Україні, де знайти ті додаткові ресурси, що допоможуть підвищити ефективність нашої економіки за меншого негативного впливу на життя наших людей та довкілля. То ж бажаю учасникам конференції плідної роботи та конструктивних рекомендацій. Дякую за увагу.

×