Перелік науково-дослідних робіт НДЕІ за 2012 рік

965 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
965
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Перелік науково-дослідних робіт НДЕІ за 2012 рік

 1. 1. Перелік Науково-дослідних робіт за 2012 рік НДЕІ НДР 01(1)-2012 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО АНАЛІЗУ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Звіт про НДР: 528 с., 7 рис., 140 табл., 24 джерела. Об’єкт дослідження – економіка України, представлена показниками таблиць «витрати-випуск». Мета роботи – розроблення методичних засад перерахунку показників звітних таблиць «витрати-випуск» за 2001-2010 рр. в порівняні ціни 2007 року та подальшому аналізі структурних зрушень в економіці України за 2001-2010 рр. в порівняних цінах 2007 року. Методи дослідження: аналітичний, логіко-інформаційний, індексного аналізу, факторного аналізу, порівняльний, статистичного аналізу, економіко-математичного моделювання. Сучасним апаратом дослідження впливу міжгалузевої структури на економіку є таблиці «витрати-випуск», які поки що використовуються у фактично діючих цінах кожного року. Для переходу до аналізу міжгалузевих структурних зрушень в порівняних цінах потрібні перерахунки звітних таблиць «витрати-випуск» у базові ціни одного року. Тоді структурний аналіз буде проводитись без впливу цінових змін та відображатиме реальні зміни міжгалузевих пропорцій. Розроблені методичні рекомендації щодо перерахунку показників звітних таблиць «витрати-випуск» в порівняні ціни базового року (інформаційна база цінових індексів та алгоритми перерахунків); Сформовано модель (у пакетному середовищі Excel) проведення перерахунків таблиць «витрати-випуск» в порівняні ціни базового року; Проведено експериментальні перерахунки таблиць «витрати-випуск» за 2001-2010 рр. в порівняні ціни 2007 року (таблична форма); Здійснено аналіз структурних зрушень в економіці України за 2001-2010 рр. згідно порівняних цін 2007 року (аналітична записка). Результати дослідження будуть використані департаментом макроекономічного прогнозування Мінекономрозвитку України при аналізі структурних зрушень на основі таблиць «витрати-випуск» з виділенням впливу цінових змін, формуванні інформаційної бази коефіцієнтів міжгалузевих зв’язків в порівняних цінах базового року для використання в прогнозних розрахунках на короткостроковий і середньостроковий період. МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА, ПОКАЗНИКИ ТАБЛИЦЬ «ВИТРАТИ-ВИПУСК», ПОРІВНЯНІ ЦІНИ БАЗОВОГО РОКУ, ФАКТИЧНІ ЦІНИ, ЦІНОВІ ІНДЕКСИ, СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ, МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, АНАЛІЗ, ПРОГРАМИ, МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС.
 2. 2. НДР 2(1)-2012 АНАЛІЗ ВНУТРІШНІХ РИНКІВ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ СПОЖИВЧИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТОВАРІВ І РОЗРОБЛЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО РОЗВИТКУ ЦИХ РИНКІВ Звіт про НДР: 270 с., 10 табл., 5 додатків, 52 джерела. Об’єкт дослідження – внутрішні ринки високотехнологічних споживчих та інвестиційних товарів України. Мета роботи – розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо розвитку вітчизняного виробництва споживчих та інвестиційних товарів і збільшення їх частки у сукупній пропозиції на внутрішньому ринку. Методи дослідження: діалектичний, індукції, дедукції, ретроспективного, порівняльного аналізу, екстраполяції, синтезу, групування. Удосконалено існуючий методичний апарат аналізу вітчизняних ринків високотехнологічних інвестиційних і споживчих товарів, з виокремленням відомостей про динаміку та стан вітчизняного високотехнологічного виробництва. Сформовано базу даних щодо обсягів виробництва, експорту й імпорту високотехнологічних товарів за 2007-2011 роки на основі даних Держстату України, а також зведених даних вантажних митних декларацій. Проведено ґрунтовний аналіз стану та перспектив розвитку внутрішніх ринків високотехнологічних споживчих та інвестиційних товарів в Україні. На основі критеріїв обсягу сальдо зовнішньої торгівлі, ємності та динаміки внутрішніх ринків високотехнологічної продукції обґрунтовано товарні позиції, виробництво яких доцільно розвивати в Україні. Розроблено наукові пропозиції з визначенням напрямів та інструментів розширення цих ринків у середньостроковій перспективі, застосування яких дозволить активізувати розвиток високотехнологічних виробництв в Україні. Результати дослідження будуть використані департаментом розвитку реального сектору економіки та департаментом промислової політики Мінекономрозвитку України при підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів, проектів нормативно-правових актів, розробленні пропозицій до стратегічних і програмних документів, зокрема – Концепції та Програми розвитку промисловості України, та плану заходів з реалізації Державної програми розвитку внутрішнього виробництва тощо. ВНУТРІШНІЙ РИНОК, ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНА ПРОДУКЦІЯ, ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ, СПОЖИВЧІ ТОВАРИ, ІНВЕСТИЦІЙНІ ТОВАРИ.
 3. 3. НДР 03(1)-2012 АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СПОЖИВЧОГО РИНКУ ТОВАРІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ І РОЗРОБЛЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ЇХ ВНУТРІШНЬОГО ВИРОБНИЦТВА З УРАХУВАННЯМ РІВНІВ КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ НАСЕЛЕННЯ Звіт про НДР: 677 с., 52 табл., 62 джерела. Об’єкт дослідження – внутрішній споживчий ринок товарів легкої промисловості. Мета роботи – розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо розвитку внутрішніх споживчих ринків товарів легкої промисловості і розроблення пропозицій щодо збільшення їх вітчизняного виробництва. Методи дослідження: системного, економічного, порівняльного і статистичного аналізу, кореляційно-регресійний аналіз, метод експертних оцінок. Розроблено науково обґрунтовані методичні підходи та інструментарій щодо дослідження внутрішнього споживчого ринку товарів легкої промисловості. Проведено комплексний аналіз рівня розвитку внутрішніх ринків товарів легкої промисловості, в рамках якого досліджено обсяги, товарну структуру внутрішніх ринків товарів легкої промисловості, вивчено експортно-імпортні операції по товарних групах легкої промисловості, проаналізовано механізми регулювання цих ринків (попит, пропозиція, ціна). Визначено ємність внутрішніх ринків товарів легкої промисловості та частки імпортної продукції в структурі внутрішньої пропозиції. Виявлено наявні диспропорції на ринках. Розроблено проект Плану заходів щодо розвитку української легкої промисловості. Визначено напрями та інструменти державної промислової політики в частині розвитку окремих сегментів споживчого ринку товарів легкої промисловості. Результати дослідження будуть використані департаментом промислової політики, управління розвитку галузей промисловості Мінекономрозвитку України при підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів, проектів нормативно-правових актів, розробленні пропозицій до стратегічних і програмних документів у галузі промислової політики та розробленні відповідних заходів, спрямованих на забезпечення розвитку української легкої промисловості в рамках виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, а також “Державної програми розвитку внутрішнього виробництва”. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ, СПОЖИВЧІ ТОВАРИ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ВИРОБНИЦТВО, ЕКСПОРТ-ІМПОРТ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.
 4. 4. НДР 04(1)-2012 ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ Звіт про НДР: 179 с., 15 рис., 12 табл., 52 джерела. Об’єкт дослідження – державна підтримка галузей економіки. Мета роботи – вироблення системного підходу щодо визначення ефективності здійснення прямої та непрямої підтримки окремих галузей економіки. Методи дослідження: індукція та дедукція; логічний аналіз і синтез; порівняння, асоціацій і аналогій, спостереження; деталізація; угрупування. Визначено критерії оцінки ефективності державної підтримки окремих галузей економіки за рахунок бюджетних коштів (бюджетне фінансування та кредитування) та податкових преференцій. Розроблено методичні рекомендації щодо оцінки економічної ефективності державної підтримки окремих галузей економіки. Підготовлено аналітичні матеріали з результатами апробації Методичних рекомендацій щодо оцінки економічної ефективності використання державної підтримки окремих галузей економіки з визначенням критеріїв оцінки економічної ефективності використання державної підтримки, методів (прямих та непрямих) такої підтримки. Розроблено структуру документу презентації результатів такої апробації. Проведена апробація та доопрацювання Методичних рекомендацій щодо оцінки економічної ефективності використання державної підтримки окремих галузей економіки. Результати дослідження будуть використані для проведення аналізу результативності надання бюджетної підтримки окремим галузям економіки, за підсумками якого Мінекономрозвитку України зможе розробляти пропозиції щодо усунення негативного або сприяння позитивному впливу на розвиток відповідної галузі економіки, а також готувати пропозиції щодо удосконалення управління державним бюджетом в цілому. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА, ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК.
 5. 5. НДР 06(1)-12 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ОБСЯГІВ НЕПРОДУКТИВНОГО ВІДПЛИВУ (ВИВЕЗЕННЯ) ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ АКТУАЛІЗАЦІЇ КРИТЕРІЇВ ТА ФОРМ НЕПРОДУКТИВНОГО ВІДПЛИВУ, А ТАКОЖ ДОПОВНЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКОЮ РОЛІ ОФШОРНИХ ЗОН В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ Звіт про НДР: 656 с., 12 рис., 58 табл., 9 додатків, 267 джерел. Об’єкт дослідження – рух фінансових ресурсів. Мета роботи – удосконалення науково-методичних засад оцінювання обсягів непродуктивного відпливу (вивезення) фінансових ресурсів за межі України. Методи дослідження: індексний, статистичний, стратегічний, структурний, системний, порівняльний, економічний аналізи. Розроблено наукові положення з удосконалення методики комплексної оцінки обсягів непродуктивного відпливу (вивезення) фінансових ресурсів за межі України та оцінки ролі офшорних зон у цьому процесі. Розроблено проект удосконалених методичних рекомендацій щодо комплексної оцінки обсягів повного і непродуктивного відпливу (вивезення) фінансових ресурсів. Сформовано відповідні бази даних та діючу модель розрахунку обсягів повного і непродуктивного відпливу фінансових ресурсів за межі України. Здійснено комплексний аналіз процесів відпливу капіталу за межі України, за період з 2000 по 2011 рік. У середовищі Excel сформовано стандартні форми для заповнення та побудовано автоматизовану модель для обчислення загального та непродуктивного обсягу відпливу фінансових ресурсів за межі України. Результати дослідження будуть використані у поточній роботі департаменту макроекономічного прогнозування Мінекономрозвитку України при підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів, проектів нормативно-правових актів, розробленні пропозицій до стратегічних і програмних документів у галузі економічної політики в частині сталого економічного розвитку, модернізації інфраструктури та базових секторів в рамках виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» (пріоритети «Сталий економічний розвиток; Поліпшення бізнес-клімату й залучення інвестицій») та відповідно до Указу Президента України від 17.03.2007 № 216 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16.02.2007 «Про заходи щодо запобігання непродуктивному відпливу капіталів за межі України» (імплементація рішення Ради національної безпеки і оборони України про заходи щодо запобігання непродуктивному відпливу капіталів за межі України). МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ, ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ, ВІДПЛИВ (ВИВЕЗЕННЯ) ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ, ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА.
 6. 6. НДР 07(2)-2012 РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ ЗА СЕКТОРАМИ ЕКОНОМІКИ, ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРИНЦИПУ «ЗНИЗУ ВВЕРХ» (ПЕРШИЙ ЕТАП) Звіт про НДР: 228 с., 29 табл., 30 джерел. Об’єкт дослідження – показники системи національних рахунків (СНР) сектору загального державного управління та домашніх господарств. Мета роботи – розроблення модельного апарату прогнозування інтегрованої таблиці показників СНР за секторами економіки на короткострокову перспективу. Методи дослідження: економіко-математичні, економіко-статистичні, методи діалектичної та формальної логіки, експертних оцінок тощо. Підготовлено концепцію інтегрованої моделі короткострокового прогнозування за секторами економіки в блочній структурі відповідно до зв’язків у секторах. Розроблено окремий модельний блок для «Сектору загальнодержавного управління» та «Сектору домашніх господарств». Сформовано базу даних для короткострокової моделі прогнозування в т.ч. для зазначених блок-секторів економіки. Проведено експериментальний розрахунок показників рахунків інституційних секторів економіки на 2013 рік на базі створених окремих моделей-блоків. Результати дослідження будуть використані департаментом макроекономічного прогнозування Мінекономрозвитку України при підготовці інформаційно-аналітичних та прогнозних матеріалів, здійсненні моніторингу прогнозних розрахунків та при необхідності їх коригування, розробленні пропозицій щодо формування стратегічних і програмних документів на короткостроковий та середньостроковий період. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ, ІНТЕГРОВАНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ, МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, СЕКТОР ЗАГАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, СЕКТОР ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ, КОРОТКОСТРОКОВИЙ ПЕРІОД.
 7. 7. НДР 08(2)-2012 РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ Звіт про НДР: 477 с., 40 рис., 62 табл., 5 додатків, 160 джерел. Об’єкт дослідження – складові людського потенціалу та їх формування, в першу чергу, соціальний захист. Мета роботи – систематизація складових людського потенціалу на різних рівнях та визначення напрямів підвищення ефективності інвестицій в ЛП, відпрацювання нормативно-інформаційного забезпечення розвитку ЛП, проведення аналізу міжнародного досвіду оцінювання, розвитку та інвестування в ЛП за його окремими складовими, підготовка пропозицій щодо системи показників, загальних підходів до оцінювання ефективності інвестицій та моделі оцінювання інвестицій в ЛП для використання у процесі вироблення економічної політики, спрямованої на підвищення ролі людського фактору для забезпечення сталості економічного зростання. Методи дослідження: аналітичний, логічно-інформаційний, порівняльний, статистичного аналізу, узагальнення (формальної логіки, порівняльного аналізу, групування інформації), кореляційно-регресійного аналізу, багатофакторного прогнозування (експоненціальне, поліномінальне), соціологічного опитування та експертних оцінок. Підготовлено аналітичні матеріали щодо міжнародного досвіду, що стосується відповідних методичних підходів, стану нормативного та інформаційного забезпечення, системи показників, загальних підходів до оцінювання ефективності інвестицій. Розроблено електронну модель оцінювання ефективності інвестицій в людський потенціал в Україні та здійснено прогнозні розрахунки на основі сформованої бази даних. Результати дослідження будуть використані Мінекономрозвитку України та іншими центральними органами виконавчої влади України при підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів та розробленні пропозицій до стратегічних і програмних документів у галузі соціальної, гуманітарної та економічної політики (в частині розвитку людського потенціалу та його складових) в рамках виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Указу Президента України від 1 лютого 2012 року № 45/2012 «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки» а також «Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямах розвитку на 2013 і 2014 роки». ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ, СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА, ОЦІНЮВАННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, МОДЕЛІ, СЕРЕДНІЙ КЛАС, ІНВЕСТУВАННЯ, ПРОГНОЗ.
 8. 8. НДР 09(2)-2012 АПРОБАЦІЯ БАЛАНСІВ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА РОБОЧИХ МІСЦЬ НА СЕРЕДНЬО- ТА ДОВГОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ ВІДПОВІДНО ДО ВИЗНАЧЕНИХ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ Звіт про НДР: 327 с., 4 рис., 5 табл., 3 додатка, 25 джерел. Об’єкт дослідження – трудові ресурси та їх формування, предмет дослідження – збалансованість трудових ресурсів та робочих місць. Мета роботи – апробація моделі прогнозування показників балансів робочої сили, що дозволить підвищити рівень обґрунтованості управлінських рішень щодо оцінювання стану трудових ресурсів, посилення збалансованості потреби та пропозиції трудових ресурсів, робочих місць і підвищення ефективності використання робочої сили, встановлення залежності із стратегічними пріоритетами розвитку країни та можливостями зайнятості за видами економічної діяльності. Методи дослідження: аналітичний, логічно-інформаційний, порівняльний, статистичного аналізу, узагальнення (формальної логіки, порівняльного аналізу, групування інформації), кореляційно-регресійного аналізу, багатофакторного прогнозування, когортний та експертних оцінок. Підготовлено методичні рекомендації щодо розроблення балансів робочої сили та робочих місць, професійної зайнятості населення та потреб підприємств у робочій силі у професійному розрізі на середньо- та довгострокову перспективу. Результати дослідження будуть використані департаментом економіки соціальної та гуманітарної сфери Мінекономрозвитку України при підготовці пропозицій щодо реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» в рамках пріоритетів «Сталий економічний розвиток; Підвищення стандартів життя», при розробці: окремих розділів державних програм економічного та соціального розвитку на відповідні роки; розробці державних заходів щодо поліпшення регулювання сфери зайнятості, підготовці кадрів тощо. БАЛАНС, ТРУДОВІ РЕСУРСИ, РОБОЧІ МІСЦЯ, АНАЛІЗ, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІІЇ, МЕТОДИКА, ПРОГНОЗ.
 9. 9. НДР 11(3)-2012 РОЗРОБЛЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ У ПРАКТИКУ РОБОТИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ, ОРІЄНТОВАНОГО НА РЕЗУЛЬТАТ (ДРУГИЙ ЕТАП) Звіт про НДР: 160 с., 3 рис., 6 табл., 9 додатків, 125 джерел. Об’єкт дослідження – стратегічне планування та бюджетування, орієнтоване на результат. Мета роботи – наукове обґрунтування розбудови єдиної цілісної системи документів державного стратегічного планування, інтеграції до неї планів діяльності центральних органів виконавчої влади та розроблення науково-методичних рекомендацій щодо впровадження у практику їх роботи стратегічного планування, орієнтованого на результат та узгодженого з принципами середньострокового бюджетного планування. Методи дослідження: аналітичний, логічно-інформаційний, порівняльний, статистичний аналіз, узагальнення (формальної логіки, порівняльного аналізу, групування інформації), методи оцінки ефективності, результативності. Удосконалено методичні рекомендації щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим, розроблено Порядок розроблення та виконання планів діяльності міністерств, розроблено Методичні рекомендації щодо проведення щорічної оцінки проектів планів діяльності ГРБК на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди на етапі формування проекту Державного бюджету України на наступний період. Розроблено рекомендації щодо проведення щорічної оцінки результативності виконання планів діяльності міністерств – головних розпорядників бюджетних коштів з використанням системи показників результативності. Результати дослідження будуть використані департаментом реформування публічної адміністрації Мінекономрозвитку України під час розроблення нормативно-правових актів, методичних, інструктивних матеріалів щодо розбудови системи середньострокового планування діяльності міністерств як головних розпорядників бюджетних коштів на плановий та два наступні бюджетні періоди. ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ (ЦОВВ), ДЕРЖАВНЕ СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ, ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЦОВВ, ПЛАНИ ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ.
 10. 10. НДР 12(3)-2012 РОЗРОБЛЕННЯ НАУКОВИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ГОСПОДАРСЬКИХ СТРУКТУР І ТОВАРИСТВ, У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ЯКИХ Є ДЕРЖАВНА ЧАСТКА Звіт про НДР: 181 с., 10 рис., 28 табл., 1 додаток, 30 джерел. Об’єкт дослідження – процеси управління суб’єктами господарювання державного сектору економіки, а його предмет – методичні та організаційно-економічні питання щодо вдосконалення управління, запровадження стратегічного планування підприємств державного сектору з урахуванням положень нової моделі управління об’єктами державної власності в Україні. Мета роботи – розроблення наукових рекомендації щодо формування стратегій розвитку державних підприємств, господарських структур і товариств, у статутному капіталі яких є державна частка, з позицій підвищення ефективності їх функціонування та з урахуванням положень нової моделі управління об’єктами державної власності в Україні. Методи дослідження: діалектичні методи та логічного узагальнення – для забезпечення послідовності проведення наукового дослідження щодо опанування теорії і практики стратегічного планування, реформування суб’єктів господарювання державного сектору економіки. Розроблено науково-аналітичні та методичні рекомендації щодо формування стратегій розвитку державних підприємств та підприємств, господарських структур і товариств, у статутному капіталі яких є державна частка. Результати дослідження будуть використані департаментом відносин власності Мінекономрозвитку України при підготовці наукових рекомендацій щодо вдосконалення управління об’єктами державної власності, запровадження стратегічного планування підприємств державного сектору з урахуванням положень нової моделі управління об’єктами державної власності в Україні. ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР, СТРАТЕГІЯ, СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ, РЕФОРМУВАННЯ, СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД.
 11. 11. НДР 13(3)-2012 ПРОГНОЗНА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РЕЖИМУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЧОРНОГОРІЄЮ, В’ЄТНАМОМ, СЕРБІЄЮ ТА ЛІВАНОМ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Звіт про НДР: 125 с., 27 рис., 18 табл., 48 джерел. Об'єкт дослідження – зовнішньоторговельні відносини України як фактор впливу на вітчизняну економіку та окремі її галузі, а також систему державних фінансів. Мета роботи – визначення перспектив розвитку зовнішньоторговельного співробітництва на вигідних для України умовах з Чорногорією, В'єтнамом, Сербією та Ліваном, у тому числі, доцільності запровадження режиму вільної торгівлі з зазначеними країнами на основі аналізу ймовірних наслідків такого кроку для економіки України у цілому та окремих видів економічної діяльності зокрема, з урахуванням вимог чинного законодавства України, зокрема, проведення фінансово-економічних розрахунків згідно із Методикою, затвердженою наказом Мінфіну від 21.03.2008 № 428. Здійснено розрахунки та аналіз індикаторів, що характеризують двосторонні торгівельні відносини між Україною та визначеними країнами-партнерами. Проведено фінансово-економічні розрахунки до Угоди про вільну торгівлю між Україною та Чорногорією згідно з методикою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 21.03.2008 №428, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.04.2008 за №297/14988. Описані результати кількісної оцінки наслідків запровадження режиму вільної торгівлі з В’єтнамом, Сербією та Ліваном. Представлено науково обґрунтовані висновки щодо доцільності запровадження режиму вільної торгівлі з В’єтнамом, Сербією та Ліваном. Результати дослідження будуть використані департаментом співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту Мінекономрозвитку України при аналізі перспектив розвитку міжнародного економічного співробітництва, підготовці угод про вільну торгівлю та під час проведення переговорів з розвитку торговельних відносин України з В'єтнамом, Сербією та Ліваном, а також під час здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності укладеної УВТ з Чорногорією. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ, УМОВИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ, ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ, ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ, ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ, ВПЛИВ НА ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ.
 12. 12. НДР 14(3)-2012 АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ ЗМІНИ ТОРГОВЕЛЬНОГО РЕЖИМУ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ТА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄС Звіт про НДР: 87 с., 12 рис., 3 табл., 26 джерел. Об'єкт дослідження – зовнішньоторговельні відносини України як фактор впливу на вітчизняну економіку та окремі її галузі, а також систему державних фінансів. Мета роботи – характеристика очікуваних у перспективі змін в умовах зовнішньої торгівлі з Європейським Союзом у зв'язку зі створенням поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, а також отримання кількісних оцінок впливу на економіку та державний бюджет України змін у торгівельних відносинах України з Європейським Союзом відповідно до вимог чинного законодавства у зв'язку із початком дії міждержавних угод в сфері зовнішньої торгівлі. Охарактеризовано очікувані у перспективі зміни в умовах зовнішньої торгівлі з Європейським Союзом у зв’язку зі створенням поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі. Представлено кількісні оцінки впливу на економіку та державний бюджет України змін у торгівельних відносинах України з Європейським Союзом (згідно з методикою, що затверджена наказом Міністерства фінансів України від 21.03.2008 №428) у зв’язку із початком дії міждержавних угод в сфері зовнішньої торгівлі. Результати дослідження будуть використані департаментом співробітництва з Європейським Союзом Мінекономрозвитку України під час супроводження проекту Закону України щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, для представлення Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України та при проведенні заходів з інформування громадськості про проект Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи створення зони вільної торгівлі. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ, УМОВИ ЗОВНІШНЬОЇ, ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ, ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ, ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ, ВПЛИВ НА ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ.
 13. 13. НДР 15(4)-2012 РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИКИ СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ ТА ЩОРІЧНЕ НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ Звіт про НДР: 231 с., 6 рис., 37 табл., 4 додатки, 20 джерел. Об’єкт дослідження – система забезпечення країни паливно-енергетичними ресурсами. Мета роботи – розроблення методики складання прогнозного енергетичного балансу України та науково-методичного супроводження складання прогнозного енергетичного балансу. Методи дослідження: нормативний, розрахунковий, звітно-статистичний, математичного моделювання, динамічних рядів та прогнозування, економічного аналізу, метод порівняння і групування тощо. Проаналізовано стан виробництва та використання паливно-енергетичних ресурсів економікою України, опрацьовано показники та розроблено методику розрахунку складових прогнозного енергетичного балансу. Визначено напрями удосконалення нормативної бази, статистичної звітності для інформаційного забезпечення складання енергетичного балансу. Розроблені рекомендації науково-методичного супроводження складання прогнозного енергетичного балансу на 2013 рік. Результати дослідження будуть використані департаментом розвитку реального сектору економіки Мінекономрозвитку України при підготовці нормативних документів та урядових рішень з питань розроблення та оптимізації прогнозного енергетичного балансу України, імпортозаміщення паливно-енергетичних ресурсів, підвищення ефективності використання ПЕР, це сприятиме виконанню завдань Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», у тому числі за пріоритетом «Модернізація інфраструктури та базових секторів». ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС, ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГІЇ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ, КІНЦЕВЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ, ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ.
 14. 14. НДР 16(4)-2012 ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ТОВАРНОГО БІРЖОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ Звіт про НДР: 97 с., 1 рис., 1 табл., 51 джерело. Об’єкт дослідження – суспільні відносини у сфері виробництва та обігу товарів через організовану систему (біржу) та їх державне регулювання. Мета роботи – вироблення науково-обґрунтованих рекомендацій щодо розвитку товарного біржового ринку в Україні, формування державної політики його реформування та регулювання. Методи дослідження: загальнонаукові та специфічні методи пізнання дійсності: методи індукції і дедукції; логічного аналізу і синтезу; порівняння, асоціацій і аналогій; евристичного аналізу і спостереження; деталізації; угрупування; монографічний та абстрактно-логічний методи. Проаналізовано світовий досвід регулювання та функціонування інфраструктури товарних ринків (зокрема формування попиту та пропозиції на експортно-імпортні товари). Проведено діагностику функціонування інфраструктури товарного біржового ринку, з урахуванням переліку його учасників, їх ролі та регуляторних вимог до їх діяльності. Підготовлено аналітичні матеріали, що включають концептуальні засади впровадження в національному законодавстві умов регулювання товарного біржового ринку, визначення основних критеріїв функціонування товарної біржі, порівняльний аналіз основних показників, які застосовують до осіб, що здійснюють купівлю-продаж деривативів або товарів. Результати дослідження будуть використані департаментом фінансової політики Мінекономрозвитку України при розробленні рекомендацій до нормативно-правових актів щодо удосконалення роботи вітчизняного товарного біржового ринку. БІРЖОВИЙ РИНОК, ТОВАРНІ БІРЖІ, Ф’ЮЧЕРСИ, ДЕРИВАТИВИ, ОПЦІОНИ.
 15. 15. НДР 17(4)-2012 РОЗРОБЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ І ПРАВОВИХ ЗАСАД УТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦЕНТРІВ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ Звіт про НДР: 160 с., 8 табл., 5 додатків, 38 джерел. Об’єкт дослідження – адміністративні послуги, які надаються фізичним та юридичним особам, центри надання адміністративних послуг, а також дозвільні центри. Мета роботи – розроблення організаційних і правових засад утворення та функціонування центрів надання адміністративних послуг і підвищення на цій основі якості надання адміністративних послуг центральними та місцевим органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Методи дослідження: системний та факторний аналіз, логічне узагальнення, стратегічне планування. Досліджена можливість створення центрів надання адміністративних послуг на базі дозвільних центрів. Розроблено проекти нормативних документів щодо функціонування центрів надання адміністративних послуг та план заходів щодо їх утворення. Результати дослідження будуть використані департаментом реформування публічної адміністрації Мінекономрозвитку України при підготовці проектів нормативно-правових актів щодо організаційних і правових засад утворення та функціонування центрів надання адміністративних послуг, реалізації пріоритетного напряму економічної реформи щодо поліпшення бізнес-клімату в країні. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ, РЕФОРМУВАННЯ, СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ, АНАЛІЗ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЯКІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ.
 16. 16. НДР 18(5)-12 НАУКОВЕ РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ Звіт про НДР: 357 с., 7 рис., 46 табл., 23 джерела. Об’єкт дослідження – стан виконання заходів Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року та результати його моніторингу. Мета роботи – розроблення системи показників узагальнення моніторингу та оцінки виконання заходів Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року. Методи дослідження: аналітичний, логіко-інформаційний, порівняльний, статистичний аналіз, узагальнення (формальної логіки, порівняльного аналізу, групування інформації), методи оцінки ефективності, результативності. Підготовлено аналітичну записку щодо результатів реалізації заходів Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року. Охарактеризовані основні підходи та методи проведення моніторингу та оцінки виконання заходів стратегії. Визначено систему показників моніторингу та оцінки виконання заходів стратегії. Підготовлено методичні рекомендації щодо проведення моніторингу та оцінки виконання заходів стратегії. Проведено апробацію розрахунків за розробленою методикою. Результати дослідження будуть використані департаментом регіональної політики Мінекономрозвитку України при розробці пропозицій щодо подолання територіальних диспропорцій і попередження кризових явищ у регіонах. ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, РЕГІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ, ЦІЛІ І ПОКАЗНИКИ МОНІТОРИНГУ, РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА.
 17. 17. НДР 19(5)-2012 ПРОЕКТ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ТА МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ Звіт про НДР: 316 с., 107 табл., 7 джерел. Об’єкт дослідження – процес моніторингу та методичні положення ефективності управління об’єктами державної власності в Україні. Мета роботи – проведення аналізу стану та ефективності виконання суб'єктами управління функцій щодо управління об'єктами державної власності, шляхів підвищення ефективності управління та запровадження системи контролю за ефективністю використання державного майна органами управління, а також розроблення методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності управління в державному секторі. Методи дослідження: діалектичні методи та логічного узагальнення – для забезпечення послідовності проведення наукового дослідження, теорії і практики управління об`єктами держвласності; розробки відповідних рекомендацій; статистичного аналізу – для обробки та інтерпретації вихідних даних щодо функціонування державного сектору національної економіки. Здійснена оцінка ефективності управління об’єктами держвласності за підсумками І півр. 2012 р., визначено загальні тенденції щодо функціонування підприємств державного сектору, що обстежуються, в тому числі на прикладі найбільш впливових суб’єктів господарювання, що знаходяться в підпорядкуванні Мінагрополітики, Мінпромполітики, Мінінфраструктури, Міненерговугілля та Міноборони; розроблено проект методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності управління в державному секторі. Результати дослідження будуть використані департаментом відносин власності Мінекономрозвитку України при вдосконаленні методичного забезпечення щодо ефективності управління об’єктами державної власності органами виконавчої влади, підготовці аналітично-інформаційних матеріалів щодо ефективності управління за І півріччя 2012 р. ЕФЕКТИВНІСТЬ, УПРАВЛІННЯ, ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ, ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ.
 18. 18. НДР 20(5)-2012 НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ЦЕНТРАЛЬНИМИ ТА МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ Звіт про НДР: 230 с., 1 рис., 6 табл., 1 додаток, 7 джерел. Об’єкт дослідження – система моніторингу та аналізу надання адміністративних послуг центральними та місцевими органами виконавчої влади. Мета роботи – удосконалення функціонування системи надання адміністративних послуг на основі наукового та інформаційно-методичного супроводження моніторингу надання адміністративних послуг центральними та місцевими органами виконавчої влади. Методи дослідження: системний та факторний аналіз, логічне узагальнення, стратегічне планування. Підготовлено наукові рекомендації щодо вдосконалення системи моніторингу надання адміністративних послуг центральними та місцевими органами виконавчої влади, в тому числі щодо організації обміну інформацією в процесі надання адміністративних послуг. Проведено аналіз адміністративних послуг, які надаються центральними і місцевими органами виконавчої влади на предмет їх відповідності законодавству. Підготовлено рекомендації щодо актуалізації Реєстру адміністративних послуг. Охарактеризовано стан організації надання адміністративних послуг обласними та районними державними адміністраціями. Сформовано уніфіковані переліки адміністративних послуг, які можуть надаватись обласними та районними державними адміністраціями. Результати дослідження будуть використані департаментом реформування публічної адміністрації Мінекономрозвитку України при підготовці проектів нормативно-правових актів щодо удосконалення системи надання адміністративних послуг, аналізі стану надання адміністративних послуг центральними та місцевими органами виконавчої влади, підготовці законопроекту «Про перелік адміністративних послуг». АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ, РЕФОРМУВАННЯ, СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ, АНАЛІЗ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЯКІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ.
 19. 19. НДР 21(1)-2012 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН У ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ ВИРОБНИЦТВА ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ НА МІЖРЕГІОНАЛЬНОМУ ТА ВНУТРІШНЬО-РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ Звіт про НДР: 457 с., 52 рис., 1 табл., 1 додаток, 209 джерел. Об'єкт дослідження – процес змін у територіальній структурі виробництва товарів та послуг на міжрегіональному та внутрішньорегіональному рівнях за період 2001-2010 років. Мета роботи - проведення аналізу територіальних змін у виробництві товарів та послуг, які відбулися за досліджуваний період, виявлення характеру динаміки диспропорцій у виробництві товарів та послуг через міжрегіональні та внутрішньорегіональні порівняння. Методи дослідження: логічного узагальнення – для забезпечення послідовності проведення наукового дослідження, теорії і практики регіонального розвитку, розробки відповідних рекомендацій, статистичного аналізу – для обробки та інтерпретації вихідних даних щодо вартісних показників випуску товарів та послуг на міжрегіональному та внутрішньорегіональному рівнях. Здійснена оцінка територіальних змін та динаміки диспропорцій у виробництві товарів та послуг у 2010 р. порівняно з 2001 р. Вперше проведений порівняльний аналіз економічного розвитку територій на внутрішньорегіональному рівні (адміністративних районів, селищ міського типу, міст районного, обласного значення та обласних центрів). Обґрунтовані наукові рекомендації з удосконалення державної політики регіонального розвитку. Результати дослідження будуть використані департаментом регіональної політики Мінекономрозвитку України при розробці Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року. РЕГІОНАЛЬНИЙ, ВНУТРІШНЬОРЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК, ДИСПРОПОРЦІЇ, ВИРОБНИЦТВО ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ.
 20. 20. НДР 22(2)-2012 ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ РОЗРОБЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ «ЗЕЛЕНОГО» ЗРОСТАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ Звіт про НДР: 350 с., 5 рис., 43 табл., 2 додатки, 247 джерел. Об’єкт дослідження – модель сталого розвитку та «зеленого» зростання. Мета роботи – узагальнення світового досвіду розроблення національних стратегічних документів у сфері «зеленого» зростання та сталого розвитку. Методи дослідження – загальнонаукові та спеціальні методи, а саме: ретроспективний аналіз, діалектичний метод, метод системного підходу, індукції, дедукції, порівняльного аналізу, методи синтезу та групування. Підготовлено науково-аналітичні матеріали, в яких узагальнено зарубіжний досвід розроблення національних стратегічних документів у сфері сталого розвитку та «зеленого» зростання; систематизовано існуючу термінологію, визначено зміст концепції «зеленого» зростання, досліджено її зв’язок з концепцією сталого розвитку, узагальнено економічні інструменти, які забезпечують практичне впровадження засад «зеленої» економіки; проаналізовано досвід Європейського Союзу, окремих країн Європи та Азії щодо розроблення довгострокових стратегій, орієнтованих на забезпечення сталого розвитку. Розглянуто 68 чинних національних стратегічних документів європейських країн, які визначають перспективи сталого розвитку. Досліджено досвід Республіки Корея у переході на низьковуглецеву траєкторію «зеленого» зростання, що забезпечується відповідною стратегією та п’ятирічними планами; сформовано загальне розуміння моделі розроблення, прийняття та імплементації рішень щодо засад сталого розвитку та «зеленого» зростання на національному та міжнародному рівні. Вивчено ряд вітчизняних та міжнародних документів, підписаних Україною в рамках прийнятого нею стратегічного курсу на «зелену» економіку, структуровано зобов’язання та визначено подальші дії у цьому напрямку. Зроблено висновок про необхідність системного проведення в Україні наукових розробок та підготовки плану дій з формування засад державної політики, спрямованої на розвиток «зеленої» економіки. Результати дослідження будуть використані департаментом розвитку реального сектору економіки Мінекономрозвитку України при підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів, проектів нормативно-правових актів, розробленні пропозицій до стратегічних і програмних документів у галузі економічної політики України в частині формування «зеленої» економіки та забезпечення «зеленого» і сталого зростання, що відповідає стратегічним інтересам України. «ЗЕЛЕНА» ЕКОНОМІКА, «ЗЕЛЕНЕ» ЗРОСТАННЯ, СТАЛИЙ РОЗВИТОК.
 21. 21. НДР 23(2)-2012 АНАЛІЗ СТАНУ І ПЕРСПЕКТИВ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МИТНИМ СОЮЗОМ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ, РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ З ПІДГОТОВКОЮ РІЗНИХ СЦЕНАРІЇВ СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ВІДПОВІДНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЦЕНТРАЛЬНИМ ОРГАНАМ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ Звіт про НДР: 115 с., 22 рис., 16 табл., 3 додатки, 26 джерел. Об’єкт дослідження – інтеграційні процеси на просторі СНД та торговельно-економічне співробітництво України з країнами Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації. Мета роботи – забезпечення наукової та інформаційно-аналітичної підтримки торговельно-економічного співробітництва України з країнами Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації та підготовка відповідних рекомендацій центральним органам виконавчої влади. Методи дослідження: системний та факторний аналіз, математичне моделювання, логічне узагальнення, стратегічне планування. Проаналізовано стан торговельно-економічного співробітництва України з країнами Митного союзу: Республікою Білорусь, Республікою Казахстан та Російською Федерацією. Розроблено сценарії та наукові рекомендації щодо розвитку торговельно-економічного співробітництва України з країнами Митного союзу. Результати дослідження будуть використані департаментом торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД та Російською Федерацією Мінекономрозвитку України при підготовці нормативно-правових актів та аналітичних доповідей щодо розвитку торговельно-економічного співробітництва України з країнами Митного союзу. ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО, МИТНИЙ СОЮЗ, ЕКСПОРТ, ІМПОРТ, СЦЕНАРЇЇ, РЕКОМЕНДАЦІЇ.
 22. 22. НДР 24(5)-2012 РОЗРОБЛЕННЯ НАУКОВИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ СИСТЕМНОГО МОНІТОРИНГУ УМОВ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ Звіт про НДР: 195 с., 5 рис., 29 табл., 29 джерел. Об‘єкт дослідження – національна система малого та середнього підприємництва України. Мета роботи – проведення аналізу світового та європейського досвіду і практики щодо: - розробки науково-методичних рекомендацій щодо запровадження на постійній основі системного моніторингу реакції керівників малих та середніх підприємств на зміни умов ведення бізнесу в регіонах України; - дослідження та систематизація світового європейського досвіду і практики щодо проведення економіко-статистичних спостережень в сфері малого і середнього підприємництва та аналізу методології здійснення моніторингу їх реакції на зміни умов ведення бізнесу. Розроблено методику організації і проведення поточного моніторингу реакції керівників і власників малих і середніх підприємств на умови ведення бізнесу в Україні; методику формування вибірки для проведення поточних моніторингових обстежень реакції керівників і власників малих та середніх підприємств на умови ведення бізнесу в Україні; анкету опитування керівників і власників малих та середніх підприємств щодо їх відношення до умов ведення бізнесу в Україні; «дорожню карту» процесу формування інституціонального забезпечення системних моніторингових обстежень і порядку проведення анкетного опитування керівників і власників малих і середніх підприємств. Підготовлено науково-аналітичні матеріали щодо запровадження на постійній основі системного моніторингу реакції керівників малих та середніх підприємств на зміни умов ведення бізнесу в регіонах України (інструменти, механізми, періодичність, джерела і орієнтовні обсяги фінансування). Результати дослідження будуть використані департаментом державної регуляторної політики та розвитку підприємництва Мінекономрозвитку України при підготовці нормативних і програмних документів, а також проектів урядових рішень з питань моніторингу та аналізу підприємницького середовища з метою створення сприятливих умов ведення бізнесу в Україні та забезпечення максимального використання підприємницького потенціалу в розвитку економіки регіонів. МАЛЕ І СЕРЕДНЄ ПІДПРИЄМСТВО, УМОВИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ, МОНІТОРИНГ, АНКЕТА ОПИТУВАННЯ, ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ СИСТЕМИ.
 23. 23. НДР 25(5)-12 ОЦІНКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН, ЩО ВІДБУЛИСЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ, У ТОМУ ЧИСЛІ У ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ, ЗА РОКИ ЇЇ ЧЛЕНСТВА У СВІТОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ Звіт про НДР: 142 с., 50 рис., 17 табл., 32 джерела. Об'єкт дослідження – структурні зміни, які відбуваються в економіці країни, в тому числі у зовнішній торгівлі, після вступу України в СОТ і мають бути оцінені. Мета роботи – виявлення та оцінка структурних змін, що відбулися в економіці України, у тому числі внаслідок лібералізації умов зовнішньої торгівлі у зв'язку х членством України у СОТ. Методи дослідження: діалектичний, системного підходу, ретроспективного і порівняльного аналізу, синтезу, а також прикладні методи аналізу даних, в тому числі кореляційний та коваріаційний. Оцінено зміни макроекономічних показників, що характеризують структурні зміни в економіці України, в т.ч. у зовнішній торгівлі, які відбулися за роки членства України в СОТ. Проведено аналіз отриманих результатів з деталізацією за окремими видами економічної діяльності (машинобудування, сільське господарство, хімічна та металургійна промисловість), а також змін, що відбулись у сфері фінансових послуг. Результати дослідження будуть використані у практичній роботі управління співробітництва з СОТ департаменту співробітництва з СОТ та з питань торговельного захисту Мінекономрозвитку України при підготовці відповідних матеріалів та пропозицій щодо формування державної політики у зовнішньоекономічній сфері, а також для інформування Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів Україні. СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ, ТОРГОВЕЛЬНА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ, СТРУКТУРНІ ЗМІНИ, ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ.

×