Successfully reported this slideshow.

«Розроблення довгострокової стратегії регіонального розвитку (комплексна тема)» (2-13)

336 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

«Розроблення довгострокової стратегії регіонального розвитку (комплексна тема)» (2-13)

  1. 1. РЕФЕРАТ Звіт про НДР: 757 с., 55 рис., 59 табл., 33 додатки, 154 джерела. Об’єкт дослідження – довгострокова стратегія регіонального розвитку України. Мета НДР – розроблення науково обґрунтованого проекту державної стратегії регіонального розвитку на довгостроковий період з урахуванням стандартів аналогічних документів Європейського Союзу. Методами порівняльного дослідження і є статистичного методи аналізу, системного, метод економічного, експертних оцінок, кореляційно-регресійний аналіз. У процесі виконання НДР: - розроблено науково обґрунтований концептуальний підхід для формування регіональної політики України з урахуванням сучасних викликів та визначення стратегічного бачення, мети і цілей регіонального розвитку; - сформовано науково обґрунтовану систему оцінювання рівня досягнення поставлених стратегічних завдань на період до 2020 року за цільовим, оптимістичним та песимістичним сценаріями; - розроблено механізми, етапи, інструменти фінансового забезпечення та визначено очікувані результати реалізації Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року; - підготовлено оглядово-інформаційні матеріали щодо впровадження механізмів та інструментів реалізації регіональної політики та здійснення контролю за результатами наслідків їх застосування (на прикладі країн ЄС, Російської Федерації та Республіки Молдова). Результати НДР призначені для використання під час розробки проекту Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року з метою удосконалення системи управління регіональним розвитком. РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ. СИСТЕМИ
  2. 2. Умови одержання звіту: вул. Антоновича, 180. УкрІНТЕІ. за замовленням. 01171, м. Київ-171,

×