Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Розроблення моделі прогнозування показників національних рахунків за секторами економіки з використанням принципу “знизу вверх” (ч.2)

253 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

"Розроблення моделі прогнозування показників національних рахунків за секторами економіки з використанням принципу “знизу вверх” (ч.2)

  1. 1. РЕФЕРАТ Звіт про НДР: 285 с., 26 рис., 38 табл., 25 джерел. Об’єкт дослідження – система національних рахунків за інституційними секторами економіки. Мета дослідження – створення інтегрованої моделі прогнозування показників СНР за секторами економіки на короткострокову перспективу на основі розробленого модельного апарату. Методи дослідження – економіко-математичні, економіко-статистичні, методи діалектичної та формальної логіки, експертних оцінок тощо. У процесі виконання НДР: - встановлені факторні зв’язки та залежності щодо формування прогнозних показників інституційних секторів економіки; - сформована база даних та розроблені окремі модельні блоки прогнозування показників СНР секторів національної економіки; - розроблена інтегрована модель прогнозування показників СНР за секторами економіки на короткострокову перспективу; - здійснено експериментальний прогнозний розрахунок показників СНР за секторами економіки на 2014-2015 роки. Результати НДР будуть використані департаментом макроекономічного прогнозування при розробці щорічних короткострокових прогнозів соціально-економічного розвитку України з урахуванням прогнозування показників СНР в розрізі секторів економіки. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ (СНР), ІНТЕГРОВАНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ, ІНСТИТУЦІЙНІ СЕКТОРИ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЕКОНОМІКИ, ПОКАЗНИКИ, КОРОТКОСТРОКОВИЙ ПЕРІОД. Умови одержання звіту: за замовленням. 01171, Київ-171, вул. Антоновича, 180, УкрІНТЕІ.

×