РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 273 с., 3 рис., 53 табл., 33 джерела.
Об’єктом НДР є економіка України в комплексі структурних зруше...
остаточна електронна версія моделі та база даних у пакетному середовищі
Excel);
-

розроблено

рекомендації

по

вдосконал...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

«Розв’язання оптимізаційних завдань на базі макроекономічної динамічної лінійної моделі на основі таблиць “витрати-випуск”

286 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

«Розв’язання оптимізаційних завдань на базі макроекономічної динамічної лінійної моделі на основі таблиць “витрати-випуск”

  1. 1. РЕФЕРАТ Звіт про НДР: 273 с., 3 рис., 53 табл., 33 джерела. Об’єктом НДР є економіка України в комплексі структурних зрушень і ресурсного забезпечення, представлена даними таблиць «витрати-випуск». Метою дослідження є адаптація та апробація макроекономічної динамічної лінійної моделі та моделі перерахунку таблиць «витрати-випуск» у порівняні ціни базового року для розв’язання оптимізаційних задач розподілу матеріальних, паливно-енергетичних, інвестиційних, трудових ресурсів, з метою досягнення максимізації росту економіки у середньостроковому періоді відповідно до сценарних розрахунків. У процесі виконання НДР: - розроблено алгоритми реалізації динамічної моделі на основі методу «витрати-випуск» для оптимізації темпів зростання економіки в залежності від варіантів використання матеріальних, паливно-енергетичних, інвестиційних і трудових ресурсів; - розраховано варіанти прогнозу обсягів випуску та валової доданої вартості як в цілому по економіці, так і за 38 ВЕД у порівняних цінах базового року, з урахуванням сценарних змін розподілу матеріальних, паливно-енергетичних інвестиційних та трудових ресурсів у середньостроковому періоду у тому числі з відокремленням цінових і структурних пропорцій в економіці відповідно до сценарних розрахунків (короткий опис результатів варіантних розрахунків та табличний матеріал); - сформовано інформаційну базу для прогнозних розрахунків; - розроблено інтегровану модель (макроекономічну динамічну лінійну модель та модель перерахунку таблиць «витрати-випуск» у порівняні ціни базового року), побудовану для розв’язання оптимальних задач розподілу матеріальних, паливно-енергетичних, інвестиційних, трудових ресурсів з метою досягнення максимізації росту економіки в цілому у середньостроковому періоді відповідно до сценарних розрахунків (додається
  2. 2. остаточна електронна версія моделі та база даних у пакетному середовищі Excel); - розроблено рекомендації по вдосконаленню міжгалузевого розподілу матеріальних, паливно-енергетичних, інвестиційних та трудових ресурсів. Результати НДР будуть впроваджені при підготовці методичних рекомендацій з прогнозування ВВП та проведенні прогнозних розрахунків на середньостроковий період з урахуванням сценарних умов щодо використання матеріальних, інвестиційних і трудових ресурсів. МЕТОД БАЛАНС, ТАБЛИЦЬ КРИТЕРІЇ «ВИТРАТИ-ВИПУСК», ОЦІНКИ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ЕФЕКТИВНОСТІ, СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ, СЕКТОРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ, СТРУКТУРНІ ДИСПРОПОРЦІЇ, КОЛО УНІФІКОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ, СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ ЕКОНОМІКИ, МАКРОСТРУКТУРНІ МІЖГАЛУЗЕВІ МОДЕЛІ, АЛГОРИТМ, КОЕФІЦІЄНТ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ. Умови одержання звіту: вул. Антоновича, 180. УкрІНТЕІ. за замовленням. 01171, м. Київ-171,

×