Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
YFI
Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för vuxna
invandrare
Studieväg 2-elever i Stockholms Stad som
påbörjade sina studier första halvåret 2008:
År 2012
ca 45 % har jobb
ca 10 % stu...
Start första halvåret 2008 År 2012
Kursnivå 2B
Sfi-betyg D Saknar Sfi-betyg D
18% 82%
Genomsnitt ca 3 år för en
elev på st...
Faktorer som kan fördröja och försvåra
Nationella proven i Sfi
Innehåll och betygskriterier stämmer inte med elevernas
för...
SVA grund eller motsvarande kunskaper
Inte det bästa urvalskriteriet för att bedöma en sökandes individuella
individuella ...
SVA
Grund
Gymnasial
yrkesutbildning
Sfi B Sfi C Sfi D Arbete
Lång väg att gå
För att få gå en
yrkesutbildning
…
måste du
h...
en ökenvandring …….?
SFI
Vad är egentligen slutmålet?
Var är de konkreta, överblickbara delmålen?
Var är den röda tråden?
?
Vad behöver den här elevkategorin?
• tydliga, begripliga, uppnåeliga mål
• innehåll och arbetssätt som är kopplade till el...
Sammanhållen, yrkesförberedande utbildning
Branschspår
Introduktions-
utbildning
Kartläggnin
g
Validering
Specialiserin
g
...
Kockutbildning
Praktik
Sammanhållen, yrkesförberedande utbildning
Branschspår
Introduktions-
utbildning
Specialisering
mot...
Vad vill vi uppnå långsiktigt med projektet?
• Skapa en modell för ett helt integrerat samarbete mellan
andraspråkslärare ...
År 2017 År 2018
Intro. 20 v. Intro. 20 v.
50 v. 1 200 p.5 v. 5 v.
50 v 1 200 p.5 v. 5 v.
50 v. 1 000 p.5 v. 5 v.
50 v. 1 0...
Sociokulturell syn på lärande – yrkesidentiteten och de
gemensamma målen bidrar till att bygga upp den
sociala kontext där...
”Likaså förekommer krav på att eleven har avslutat utbildningen
på grundläggande nivå innan utbildning på gymnasial nivå k...
Propen och YFI har en hel del gemensamt!
Propen vill peka på att sfi och annan utbildning ska kunna ske
parallellt (något ...
Här kommer några bra exempel på sfi-studerande som
lyckats genomföra gymnasiala yrkesutbildningar i de
yrkesutbildningar s...
Gabriella jobbar som kallskänka på ett café på Strandvägen. Hon var inte klar med SFI C när
hon läste vidare och tog hela ...
Mohammad har fast
anställning på
Schenker. Fick jobbet
efter 18 månader i
Sverige. Gick Sfx-
utbildningen Svenska
för last...
Bild: Åkeritidningen
Paketbilsförargänget.
Nästan hälften jobbar efter
utbildningen
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Yrkesutbildning samtidigt med sfi-studier: Ett utvecklingsprojekt

2,406 views

Published on

Åhörarkopior från Björn Hjukströms presentation på Sympsoium 21015:

http://www.andrasprak.su.se/konferenser-och-symposier/symposium-2015/program/yrkesutbildning-samtidigt-med-sfi-studier-ett-utvecklingsprojekt-1.231400

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Yrkesutbildning samtidigt med sfi-studier: Ett utvecklingsprojekt

 1. 1. YFI Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för vuxna invandrare
 2. 2. Studieväg 2-elever i Stockholms Stad som påbörjade sina studier första halvåret 2008: År 2012 ca 45 % har jobb ca 10 % studerar ca 40 % arbetar inte/ studerar inte SWECO-rapporten (Uppföljning av sfi-studerande 2011 – 2012) Arbetslöshet i Stockholms län i procent Män Kvinnor Inrikes födda: 6,2 5,3 Utrikes födda: 12,4 14,7 (Länsstyrelsen i Stockholms län, Läget i länet, sept. 2014) 50 % av sfi-studerande i Stockholms Stad som började 2009 hade avbrutit sina studier före utgången av 2011. (Skolverket)
 3. 3. Start första halvåret 2008 År 2012 Kursnivå 2B Sfi-betyg D Saknar Sfi-betyg D 18% 82% Genomsnitt ca 3 år för en elev på studieväg 2 B att få Sfi D-betyg.
 4. 4. Faktorer som kan fördröja och försvåra Nationella proven i Sfi Innehåll och betygskriterier stämmer inte med elevernas förutsättningar och mål Konsekvensen: Innehåll och arbetssätt i utbildningarna utgår inte från individens behov och långsiktiga mål utan baseras på vad som krävs för godkänt i de nationella proven. Betygsfixering! Innebär: svårbegripliga, abstrakta mål - skapar uppgivenhet
 5. 5. SVA grund eller motsvarande kunskaper Inte det bästa urvalskriteriet för att bedöma en sökandes individuella individuella förutsättningar att klara en yrkesutbildning inom Komvux Komvux Ingen eller bristfällig samverkan mellan olika aktörer Ingen samlad planering för individen: individuell studieplan för sfi, jobbplan för jobbtorgsaspiranter, etableringsplan, olika utbildningsinsatser etc. som inte hänger ihop Bristfällig samverkan med branschorganisationer och enskilda företag Deltagare i sfi får sällan kontakt med arbetslivet, och om de får det, t.ex. praktik, är planeringen och kopplingen till språkutbildningen ofta diffus.
 6. 6. SVA Grund Gymnasial yrkesutbildning Sfi B Sfi C Sfi D Arbete Lång väg att gå För att få gå en yrkesutbildning … måste du ha klarat SVA Grund … För att få gå SVA grund måste du … ha betyg från Sfi D- kurs … Ca 3 år i genomsnitt 0,5 - 1 år 1 år eller mer
 7. 7. en ökenvandring …….? SFI Vad är egentligen slutmålet? Var är de konkreta, överblickbara delmålen? Var är den röda tråden? ?
 8. 8. Vad behöver den här elevkategorin? • tydliga, begripliga, uppnåeliga mål • innehåll och arbetssätt som är kopplade till elevens förutsättningar, behov och behov och mål – motiverande! • kontextanknuten språkutbildning för snabbare kunskapsutveckling • bred språklig kompetens som är funktionell på arbetet och i livet i övrigt • utdelning på den investering eleven satsar i form av tid och hårt arbete • tidig kontakt med arbetslivet – lättare göra ett välgrundat val av yrke, början början på ett nätverk • eleven får en allmänt erkänd, formell yrkeskompetens - riktiga betyg som som arbetsgivare vill se • en planering för individens väg mot slutmålet • snabbare väg mot slutmålet – jobb och egen försörjning
 9. 9. Sammanhållen, yrkesförberedande utbildning Branschspår Introduktions- utbildning Kartläggnin g Validering Specialiserin g mot valt yrke Yrkesutbildning Praktik- och APL samordning Matchning mot jobb Studie och yrkes- vägledning Studieplanering Kock Bygg och anläggning Undersköterska
 10. 10. Kockutbildning Praktik Sammanhållen, yrkesförberedande utbildning Branschspår Introduktions- utbildning Specialisering mot valt yrke Yrkesutbildning Praktik Praktik- och APL samordning Matchning mot jobb Studie och yrkes- vägledning Studieplanerin g APL APL APL Kartläggnin g Validering Bransch- kontakter Prova på- praktik Praktik Prova på yrkesut- bildning på gymnasiet
 11. 11. Vad vill vi uppnå långsiktigt med projektet? • Skapa en modell för ett helt integrerat samarbete mellan andraspråkslärare och yrkeslärare - ett fullständigt ämnesövergripande ämnesövergripande arbetssätt • Omsätta målen i de gymnasiala kursplanerna till mål för språkutbildningen - språkbehovsanalys • Visa hur en organisation som är specialiserad på integrerad språk- och och yrkesutbildning ska se ut – en modell för framtiden.
 12. 12. År 2017 År 2018 Intro. 20 v. Intro. 20 v. 50 v. 1 200 p.5 v. 5 v. 50 v 1 200 p.5 v. 5 v. 50 v. 1 000 p.5 v. 5 v. 50 v. 1 000 p.5 v. 5 v. 60 v. 1 200 p. Kök och restaurang Bygg och anläggning Undersköterska År 2016 20 v. 150 p. 2 mån 1 nov. 2015 Fortbildning andraspråkslärare 31 maj 1 nov. 2015 Fortbildning yrkeslärare 31 maj 1 jan. Fortbildning skolledare 31 december YFI Verksamhetsfasen
 13. 13. Sociokulturell syn på lärande – yrkesidentiteten och de gemensamma målen bidrar till att bygga upp den sociala kontext där lärandet kan ske. Från början synliggörs en yrkesidentitet för eleven Byggs upp successivt. En positiv förväntan på den studerande. Vi tror att du har förmågan att bli det du vill. Vi arbetar tillsammans för att du ska nå dit du vill. Vi ställer höga krav på dig! Men det är för att vi tror på dig.
 14. 14. ”Likaså förekommer krav på att eleven har avslutat utbildningen på grundläggande nivå innan utbildning på gymnasial nivå kan Detta synsätt riskerar att förlänga den sammanlagda studietiden för elever med förutsättningar att kunna kombinera studier på olika nivåer samtidigt. ” ”Genom bättre målanpassning av sfi, där siktet redan tidigt är inställt mot elevens framtida sysselsättning, finns förutsättningar till effektivare studier. Detta genom att studier i svenska språket i ett så tidigt skede som möjligt kan kombineras med utbildning eller andra insatser med relevans för individens framtida sysselsättning. Ytterligare en vinst med målanpassning av utbildningen är att ett tydligt slutmål kan öka motivationen för studierna och därmed förutsättningarna för att eleven fullföljer sina studier. ” Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85
 15. 15. Propen och YFI har en hel del gemensamt! Propen vill peka på att sfi och annan utbildning ska kunna ske parallellt (något som dock även nu gällande författningar gör YFI handlar om integrering av utbildningarna och inte parallellitet.
 16. 16. Här kommer några bra exempel på sfi-studerande som lyckats genomföra gymnasiala yrkesutbildningar i de yrkesutbildningar som vi har prövat. YFI kommer att ta vara på erfarenheterna från dessa utbildningar och påbörja en yrkesinriktad språkutbildning från ett ännu tidigare stadium än vi hittills har gjort. Språkutbildning och yrkesutbildning kommer att integreras hela vägen från förberedande introduktionsutbildning till avslutad yrkesutbildning.
 17. 17. Gabriella jobbar som kallskänka på ett café på Strandvägen. Hon var inte klar med SFI C när hon läste vidare och tog hela kockutbildningen. (I förgrunden hennes klasskompis Frida på fortsättningsutbildningen)
 18. 18. Mohammad har fast anställning på Schenker. Fick jobbet efter 18 månader i Sverige. Gick Sfx- utbildningen Svenska för lastbilsförare. Han var inte klar med sfi-D när han avslutade utbildningen.
 19. 19. Bild: Åkeritidningen Paketbilsförargänget. Nästan hälften jobbar efter utbildningen

×