Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Konsten att föra ett
samtal framåt –
Om interaktion och
muntlig färdighet i sfi
Maria Rydell
Institutionen för svenska och...
Idag
● Om talat språk
● Progression för muntlig färdighet inom sfi
● Bedömning av muntlig interaktion
● Konsten att föra s...
Hur arbetar ni med
bedömning och
utveckling av
muntlig färdighet?
UtViöka maningar ocVilka
Vilka utmaningar
och möjlighete...
Talat språk
Hörförståelse
Interaktion
Produktion
Talat språk produceras och processas i realtid.
Interaktion: samspel och ...
…får betydelse för bedömning
● Det talade språket innefattar mer variation och är mindre
normerat än skrift, det finns int...
PROGRESSION OCH
BEDÖMNING AV
MUNTLIG FÄRDIGHET
SFI
Progression sfi (interaktion + produktion)
SKOLFS 2012:13
● Kurs B: Eleven kan med stöd kommunicera
-i vanliga situationer...
Progression kan också handla om…
● Ökad självständighet: behov av riktat och
anpassat tal, stöttning till att ge stöttning...
Bedömning i NP 2009-2012
(Skolverket 2013)
/Maria Rydell, Institutionen för svenska och
flerspråkighet
60
65
70
75
80
85
H...
Andel godkända testtagare fördelade på
delprov/färdighet (Skolverket 2013)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0-3 år 4-6 år ...
BEDÖMNING AV MUNTLIG
INTERAKTION
Holistisk och analytisk bedömning
● Svårare med analytisk bedömning vid
bedömning av muntlig färdighet?
● Halo-effekt, all...
Tidigare forskning har visat att…
● Par/gruppuppgifter genererar fler
språkhandlingar (Taylor 2001) och mer komplext
tal (...
Interaktionella mönster
(Galaczi 2008)
● Samarbetsinriktade: båda deltagarna initierar
ämnen, engagerar sig i varandras id...
Kvalitativa skillnader över färdighetsnivåer
● Förmåga att visa lyssnarstöd, bygga vidare på det andra
sagt, samkonstruera...
Föra samtal framåt
Mål, muntlig interaktion, kurs D: Den studerande ”kan,
med viss anpassning till syfte och samtalspartne...
Föra samtal framåt
Exempel från Samtal på gång (Skolverket 2012)
/Maria Rydell, Institutionen för svenska och
flerspråkigh...
M: så jag vet inte eh vad är viktigast
men men att ha att ha bra tid
K: ((nickar))
M: och ha bra lön
K: ((nickar))
M: och ...
M: så du tror att om du har bra lön
K: ja
M: andra saker spelar ingen roll
K: nej nej eh jag tror att lönen är viktigast
o...
Resurser för att föra samtal framåt
● Ställa frågor för att föra in nya ämnen:
okej och hur om tiderna? arbetstiderna?
● B...
Min pågående studie
● 27 parsamtal (NP kurs D) och efterintervjuer
med deltagarna (53 st)
● 7 olika skolor, 3 städer
● 22 ...
Preliminära resultat: intervjuer
● Testtagarna föredrar parsamtalet framför den
individuella uppgiften eftersom de känner ...
MR: och vad var bäst för dig att diskutera med en annan
elev eller att sitta själv med lärarna och prata?
O: nej med annan...
A: ja och du måste hjälpa om du kan och hjälpa dej
och det är en lag? ett team en lagarbete
det är svårt att kombinera två...
● Svårigheter att beskriva den muntliga
färdigheten, t.ex. hur de tränat inför provet
(→ låg språklig medvetenhet kring ta...
mr: har du tränat inför det muntliga provet?
p: nej nej
m: och hur hade ni tränat hade ni tränat nånting i klassen?
p: i k...
O: eh det var lite konstigt därför det inte fanns
information hur du kan förbereda dej
så jag läste alla saker som vi hade...
Preliminära resultat, forts.
● Interaktionell analys:
- En komplex interaktionell situation
- Testtagarna ger varandra myc...
Ställa frågor – en viktig resurs och strategi
● …MEN kan ha olika funktion i samtalen! T.ex.:
● - föra samtalet framåt och...
Resurser för att föra samtal framåt
● Visa att man lyssnar, återkoppla, bygga vidare på det som sägs
● Ställa frågor, komm...
Pratbubbla och avslutande reflektion
● Diskutera 5 min
tillsammans med de du
sitter bredvid.
● Avslutande diskussion
och r...
Referenser
● Boyd, Sally & Bredänge, Gunlög. 2013. Attityder till brytning – exemplet utländska
lärare i svenska skolor. I...
Referenser, forts.
● SKOLFS 2012:13. Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS
2009:2) om kursplan för svenskundervisni...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Konsten att föra ett samtal framåt: Om interaktion och muntlig färdighet i sfi

3,026 views

Published on

Åhörarkopior av Maria Rydells presentation på Symposium 2015:

http://www.andrasprak.su.se/konferenser-och-symposier/symposium-2015/program/konsten-att-f%C3%B6ra-ett-samtal-fram%C3%A5t-om-interaktion-och-muntlig-f%C3%A4rdighet-i-sfi-1.231452

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Konsten att föra ett samtal framåt: Om interaktion och muntlig färdighet i sfi

 1. 1. Konsten att föra ett samtal framåt – Om interaktion och muntlig färdighet i sfi Maria Rydell Institutionen för svenska och flerspråkighet
 2. 2. Idag ● Om talat språk ● Progression för muntlig färdighet inom sfi ● Bedömning av muntlig interaktion ● Konsten att föra samtal framåt ● Avslutande reflektion
 3. 3. Hur arbetar ni med bedömning och utveckling av muntlig färdighet? UtViöka maningar ocVilka Vilka utmaningar och möjligheter ser ni med bedömning av muntlig färdighet? Diskutera ca fem minuter tillsammans med de bredvid dig!
 4. 4. Talat språk Hörförståelse Interaktion Produktion Talat språk produceras och processas i realtid. Interaktion: samspel och växling mellan att vara den som talar och den som lyssnar → kognitivt krävande! /Maria Rydell, Institutionen för svenska och flerspråkighet
 5. 5. …får betydelse för bedömning ● Det talade språket innefattar mer variation och är mindre normerat än skrift, det finns inte lika tydliga standardiserade regler för hur man talar som för hur man skriver. ● Synen på korrekthet ser till viss del annorlunda ut (t.ex. mer situationsberoende-mindre precist, reducerad preteritum (ja jobba igår), omorganiseringar av information och grammatik – ser ut som ”fel”). ● Bedömning av muntlig färdighet bör ske mot bakgrund av det talade språket /Maria Rydell, Institutionen för svenska och flerspråkighet
 6. 6. PROGRESSION OCH BEDÖMNING AV MUNTLIG FÄRDIGHET SFI
 7. 7. Progression sfi (interaktion + produktion) SKOLFS 2012:13 ● Kurs B: Eleven kan med stöd kommunicera -i vanliga situationer i vardagslivet. - med ett enkelt språk och med hjälp av gester i vanliga situationer i vardagslivet. ● Kurs C: Eleven kan med viss anpassning till syfte och samtalspartner, kommunicera med ett enkelt språk i vanliga situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv. ● Kurs D: Eleven kan, med viss anpassning till syfte och samtalspartner, kommunicera i både informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.
 8. 8. Progression kan också handla om… ● Ökad självständighet: behov av riktat och anpassat tal, stöttning till att ge stöttning och ta interaktionellt ansvar ● Ökad längd och sammanhang ● Ökade språkliga resurser: mer komplexitet, variation, precision och säkerhet ● VAD och HUR VÄL
 9. 9. Bedömning i NP 2009-2012 (Skolverket 2013) /Maria Rydell, Institutionen för svenska och flerspråkighet 60 65 70 75 80 85 Hörförståelse Läsförståelse Skriftlig färdighet Muntlig färdighet Andel godkända testtagare uppdelat på delprov, NP kurs D 2009-2012 Andel godkända testtagare
 10. 10. Andel godkända testtagare fördelade på delprov/färdighet (Skolverket 2013) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0-3 år 4-6 år 7-9 år 10-12 år 13+ år Procent Tidigare utbildning Andel godkända testtagare, NP kurs D 2009-2012 Höra Läsa Skriva Tala
 11. 11. BEDÖMNING AV MUNTLIG INTERAKTION
 12. 12. Holistisk och analytisk bedömning ● Svårare med analytisk bedömning vid bedömning av muntlig färdighet? ● Halo-effekt, alla aspekter tenderas att bedömas lika (Yorozuya & Oller 1980) ● Bedömning av uttal ”färgar av sig” på andra färdigheter (Boyd & Bredänge 2013)
 13. 13. Tidigare forskning har visat att… ● Par/gruppuppgifter genererar fler språkhandlingar (Taylor 2001) och mer komplext tal (Brooks 2009) vilket belönas i bedömning ● Potentiella problem vid bedömning av samtal: ● -beroende av samtalsdeltagare? ● -svårigheter att sätta individuella betyg i ett samtal (som är samkonstruerat)? ● -svårt att kontrollera olika faktorer
 14. 14. Interaktionella mönster (Galaczi 2008) ● Samarbetsinriktade: båda deltagarna initierar ämnen, engagerar sig i varandras idéer och utvecklar samtalsämnet tillsammans ● Parallella: prata var för sig men turas om ● Asymmetriska: en tar över på ett eller annat sätt ● I betygssättningen belönades de samarbetsinriktade samtalen ● Bättre interaktionell förmåga? ● Konsekvenser för undervisningen?
 15. 15. Kvalitativa skillnader över färdighetsnivåer ● Förmåga att visa lyssnarstöd, bygga vidare på det andra sagt, samkonstruera samtal en kvalitativ skillnad (Galazci 2014) ● Ordförrådet (antal och olika typ av ord) viktig markör för att skilja olika färdighetsnivåer åt + flyt. Grammatik också viktigt, men inte ett lika tydligt samband. (Iwashita et. al. 2008)
 16. 16. Föra samtal framåt Mål, muntlig interaktion, kurs D: Den studerande ”kan, med viss anpassning till syfte och samtalspartner, kommunicera i både informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv.” (SKOLFS 2012:13). Kunskapskrav för E: Eleven deltar i samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att uttrycka och bemöta åsikter med enkla argument samt framföra och efterfråga tankar och information på ett sätt som till viss del för samtalet framåt. Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt strategier som löser problem i interaktionen.
 17. 17. Föra samtal framåt Exempel från Samtal på gång (Skolverket 2012) /Maria Rydell, Institutionen för svenska och flerspråkighet
 18. 18. M: så jag vet inte eh vad är viktigast men men att ha att ha bra tid K: ((nickar)) M: och ha bra lön K: ((nickar)) M: och ha bra kamraten där är viktig K: mm M: tror jag K: ja men jag tror att lönen är kanske viktigaste när du ah om du har inte råd att leva äta M: mm K: andra saker spelar ingen roll ((skrattar)) M: okej [((skrattar)) K: [*tror jag*
 19. 19. M: så du tror att om du har bra lön K: ja M: andra saker spelar ingen roll K: nej nej eh jag tror att lönen är viktigast och andra saker spelar eh roll också M: okej och hur om tiderna? arbetstiderna? K: eh jag tycker inte om exakt arbetstiderna jag jag vill bestämma själv min arbetstiderna mina M: i ditt yrke K: ja som psykolog konsult och du? M: eh min yrke eh och vanlig du arbetar i skift↑ skifte↑ K: mm M. så kanske du arbetar tolv tolv timmar skifte K: ah M: och jag tycker om det K: tycker om det? M: ja
 20. 20. Resurser för att föra samtal framåt ● Ställa frågor för att föra in nya ämnen: okej och hur om tiderna? arbetstiderna? ● Bygga vidare på det som sagts genom att visa på nya perspektiv: M: jag vet inte vad är viktigast och ha bra lön och bra tid K: ja men jag tror att lönen är kanske viktigaste när du ah om du har inte råd att leva äta ● Visa att man lyssnar genom att återkoppla/omformulera och ställa frågor (tycker du?/ så du tror att om du har bra lön andra saker spelar ingen roll)
 21. 21. Min pågående studie ● 27 parsamtal (NP kurs D) och efterintervjuer med deltagarna (53 st) ● 7 olika skolor, 3 städer ● 22 olika första språk ● Tidigare skolbakgrund bland deltagarna varierade från 1 år till högre akademisk utbildning
 22. 22. Preliminära resultat: intervjuer ● Testtagarna föredrar parsamtalet framför den individuella uppgiften eftersom de känner att de får stöd av varandra S: nej om man diskutera andra personen det är bra för språk […] kanske blir bättre om du pratar annan personer […] därför på att om man pratar annan person det är bra kommer många order MR: ja man får ord från den andra S: ja och ge andra ord
 23. 23. MR: och vad var bäst för dig att diskutera med en annan elev eller att sitta själv med lärarna och prata? O: nej med annan elev tänker jag MR: varför då? O: jag tror att vi pratar på samma nivå så vi förstår varandra kanske även om svenska inte är perfekt kanske och du vet att du inte är ensam det finns en annan person som finns i samma situation Viktig social aspekt 2014-03-24 /Maria Rydell, Institutionen för svenska och flerspråkighet
 24. 24. A: ja och du måste hjälpa om du kan och hjälpa dej och det är en lag? ett team en lagarbete det är svårt att kombinera två personer men det är okej det är lite svårt men det är okej därför att du är inte ensam du är med en andra person och du måste följa honom eller henne /Maria Rydell, Institutionen för svenska och flerspråkighet
 25. 25. ● Svårigheter att beskriva den muntliga färdigheten, t.ex. hur de tränat inför provet (→ låg språklig medvetenhet kring talat språk) mr: hade du tränat inför provet? s: innan? mr: ja s: nej jag har inte gjort nånting alls mr: men i klassen har ni diskuterat s: jo jo i klassen och allt skolan dagis och allt som vanligt
 26. 26. mr: har du tränat inför det muntliga provet? p: nej nej m: och hur hade ni tränat hade ni tränat nånting i klassen? p: i klassen ja vi pratar mycket i gruppen med varandra eh om olika tema teman tema på klassen vi tränade varje dag jag kan säga men hemma jag tränar inte 2014-03-24 /Maria Rydell, Institutionen för svenska och flerspråkighet
 27. 27. O: eh det var lite konstigt därför det inte fanns information hur du kan förbereda dej så jag läste alla saker som vi hade berättat i kursen jag tänkte på andra prov till exempel mitt IELTS så vilken typ av frågor kan de kanske fråga så och jag tänkte på ord som kanske är viktig viktiga att använda i (xxx) MR: som vad då? kan du ge något exempel? O: för att jämföra det är viktigt viktigare det är viktigare än det är lika som enligt min uppfattning etcetera M: har ni tränat mycket i klassen också det muntliga? det muntliga provet? O: nej
 28. 28. Preliminära resultat, forts. ● Interaktionell analys: - En komplex interaktionell situation - Testtagarna ger varandra mycket stöd - Konsensusdrivna samtal - Svårigheter för vissa studerande att förhålla sig till fiktiva situationer - Samarbetsinriktade samtal belönas, konfrontativa samtalsstilar mer problematiska: olika uppfattningar av vad det innebär att diskutera?
 29. 29. Ställa frågor – en viktig resurs och strategi ● …MEN kan ha olika funktion i samtalen! T.ex.: ● - föra samtalet framåt och ge turen till någon annan (men få mindre interaktionellt utrymme själv alt. Svara på sina egna frågor om samtalspartnern inte tar turen) ● - föra in nya topiker, se nya perspektiv, bredda och fördjupa samtalet ● -gå vidare/undvika ansiktshotande situationer, t.ex. när det uppstår situationer där en person inte förstår ● ”Nödstrategi” efter lång paus– ”du kan fråga mej nåt”
 30. 30. Resurser för att föra samtal framåt ● Visa att man lyssnar, återkoppla, bygga vidare på det som sägs ● Ställa frågor, komma med fler infallsvinklar, se ur ett annan perspektiv ● ”Låt-gå”-strategier och ställa nya frågor ● I undervisning: - Öva mer att visa att man lyssnar och bygga vidare på det som sagts tidigare? - Hur kan man öka språklig medvetenhet kring talat språk?
 31. 31. Pratbubbla och avslutande reflektion ● Diskutera 5 min tillsammans med de du sitter bredvid. ● Avslutande diskussion och reflektion i helgrupp. Vilka möjligheter och utmaningar ser ni med bedömning av muntlig färdighet? Finns det aspekter som är utmärkande för sfi?
 32. 32. Referenser ● Boyd, Sally & Bredänge, Gunlög. 2013. Attityder till brytning – exemplet utländska lärare i svenska skolor. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.). Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S. 437- 458. ● Brooks, Lindsay. 2009. Interacting in pairs in a test of oral proficiency: Co-constructing a better performance. I: Language testing 26 (3). S. 341-366. ● Galaczi, Evelina. 2008. Peer-peer interaction in a Speaking Test: The Case of the First Certificate in English Examination. I: Language Assessment Quarterly 5(2):89-119. ● Galaczi, Evelina. 2014. Interactional Competence across Proficiency Levels: How do Learners Manage Interaction in Paired Speaking Tests? Applied Linguistics 33 (5):553- 574. ● Iwashita, N. et. al. 2008. Assessed Levels of Second Language Speaking Proficiency: How Distinct? I: Applied Linguistics 29(1):24-49.
 33. 33. Referenser, forts. ● SKOLFS 2012:13. Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2009:2) om kursplan för svenskundervisning för invandrare. ● Skolverket 2012. Samtal på gång. En vägledning för bedömning av muntlig produktion och interaktion. ● Skolverket 2013. Rapport och uppföljning av nationella slutprov. http://www.skolverket.se/publikationer?id=3241 ● Taylor, Lynda, 2001. The paired speaking test format: recent studies. I: Research Notes issue 6. P.15-17. University of Cambridge. ESOL Examinations. ● Yorozuya, Ryuichi & John W. Oller, Jr. 1980. Oral Proficiency Scales: Construct Validity ● and the Halo Effect. I: Language Learning. Vol. 30, No. 1. S. 135-153.

×