Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

Share

Download to read offline

Bedömning av nyanlända elevers språkutveckling

Download to read offline

Sofia Engman och Monica Söderström Lareu seminarium på Symposium 2015:
http://www.andrasprak.su.se/konferenser-och-symposier/symposium-2015/program/bed%C3%B6mning-av-nyanl%C3%A4nda-elevers-spr%C3%A5kutveckling-1.231298

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Bedömning av nyanlända elevers språkutveckling

 1. 1. Presentation av BEDA Modell för bedömning av andraspråksutveckling Symposium 2015
 2. 2. Uppdraget/en Modell för att följa nyanlända elevers språkutveckling, att användas i grundskolan och gymnasiet oavsett elevens tidigare bakgrund Innehåll - en teoretisk modell för andraspråksutveckling i en skolkontext, nivåbeskrivningar med exempel En praktisk del med uppgifter och bedömningsanvisningar
 3. 3. Syftet Ge stöd för läraren i bedömning och planering av undervisning Ge möjlighet för eleven att kunna följa sin språkutveckling över tid Ge information till vårdnadshavare om elevers språkutveckling
 4. 4. Materialet är tänkt att innehålla Andraspråksutveckling i en skolkontext (teoretisk inramning) Utvecklingssteg med avstämningspunkter med elevexempel för LÄSA, SKRIVA, TALAT SPRÅK (stadievisa) Elever utan tidigare skolbakgrund Exempeluppgifter Anvisning för bedömning och underlag för återkoppling
 5. 5. Vem är användaren?  Materialet vänder sig till lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolan och på gymnasiet (introduktionsprogram).  Det är främst tänkt för lärare som ansvarar för undervisning och bedömning av den nyanlända elevens utveckling i svenska men ska också med fördel kunna användas av alla lärare som möter nyanlända och andra elever med svenska som andraspråk.
 6. 6. Vilka är eleverna?  Nyanlända - och andra elever med annat modersmål än svenska  Elever i grundskola och gymnasieskola (introduktionsprogram)  Utan tidigare skolbakgrund (särskilda punkter)
 7. 7.  Materialet ger underlag för att följa elevernas språkutveckling och slutsatser om var eleven befinner sig vid en viss tidpunkt.  Materialet är tänkt att tillämpas oberoende av hur kommunerna valt att organisera undervisningen ger alltså inte underlag för beslut om hur undervisningen bör eller kan organiseras.  Materialet ger inte underlag för beslut om elevens möjligheter att delta i undervisning. Materialets användning
 8. 8. Utgångspunkter Teoretisk ram, andraspråksforskning Andra modeller Kursplaner, bedömningsstöd Skolor, lärare, elevmaterial, läromedel Referensgrupper 4 stadier 6 lärare per grupp
 9. 9. ÄMNE/ AKTIVITET vardagligt tekniskt specialiserat konkret abstrakt enskilt och specifikt allmänt och generellt RELATION/ROLL informell formell personlig opersonlig jämlik ojämlik makt KOMMUNIKATIONSSÄTT ackompanjerar handling står på egna ben dialogiskt monologiskt visuell kontakt ingen visuell kontakt återkoppling ingen återkoppling företrädelsevis talat företrädelsevis skriftligt Registervariation
 10. 10. Vardagsspråk och skolspråk / Vardagsspråket tar ett till två år att utveckla på andraspråket Skolspråket tar fem till tio år att utveckla på andraspråket
 11. 11. Beskrivningar i steg per stadie SKRIVA Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 LÄSA Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 TALAT SPRÅK Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5
 12. 12. 1-3 1 2 3 4 5 4-6 1 2 3 4 5 7-9 1 2 3 4 5 Introdukti ons- program 1 2 3 4 5 BEDA Språkutvecklingssteg per stadie
 13. 13. Talat språkRegistervariation /genrevariation Skriftliga färdigheterLäsförståelse Ordförråd Pragmatik Utkast elevprofil
 14. 14. Bedömning hur och när? Undervisningsnära bedömning Löpande mot avstämningspunkterna Porfolio Prototypuppgifter
 15. 15. Tack för oss! Intresserad av att delta i utprövningar och/eller bidra med texter? Kontakta Sofia Engman! monica.soderstrom.lareu@andrasprak.su.se sofia.engman@isd.su.se
 • SaraLedinic

  Feb. 8, 2021

Sofia Engman och Monica Söderström Lareu seminarium på Symposium 2015: http://www.andrasprak.su.se/konferenser-och-symposier/symposium-2015/program/bed%C3%B6mning-av-nyanl%C3%A4nda-elevers-spr%C3%A5kutveckling-1.231298

Views

Total views

2,621

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,022

Actions

Downloads

10

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×