Gm

328 views

Published on

Published in: Education, Sports, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gm

 1. 1. ‫גחלים‬‫מרגליות‬ ‫במעמקי‬‫האדמה‬‫במעמקי‬‫הים‬ ‫המנהיג‬ ‫להוראות‬ ‫לציית‬ ‫יש‬ ‫לחפור‬ ‫היכן‬ ‫שיודע‬
 2. 2. ‫אבל‬
 3. 3. ‫חיות‬ ‫משלו‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬– ‫להסתפק‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫המנהיג‬ ‫של‬ ‫בחיותו‬
 4. 4. ‫גחלים‬‫מרגליות‬ ‫במעמקי‬‫האדמה‬‫במעמקי‬‫הים‬ ‫המנהיג‬ ‫להוראות‬ ‫לציית‬ ‫יש‬ ‫לחפור‬ ‫היכן‬ ‫שיודע‬ ‫חסידות‬
 5. 5. ‫גחלים‬-‫מרגליות‬ ‫ברואים‬ ‫אדמה‬-‫ים‬
 6. 6. ‫באדמה‬ ‫ברואים‬ " "‫הכל‬‫העפר‬ ‫מן‬ ‫היה‬
 7. 7. "‫הארץ‬ ‫מן‬ ‫לחם‬"
 8. 8. ‫למקור‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫לא‬ ‫חיותם‬ ‫מחוברים‬ ‫להיות‬ ‫חייבים‬ ‫לא‬
 9. 9. ‫שבים‬ ‫ברואים‬
 10. 10. ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫חיותם‬ ‫למקור‬ ‫מחוברים‬ ‫להיות‬ ‫חייבים‬
 11. 11. ‫אדמה‬ "‫עלמא‬‫דאתגליא‬"
 12. 12. ‫ים‬= "‫עלמא‬‫דאתכסיא‬"
 13. 13. ‫אדמה‬‫ים‬ ‫בגילוי‬ ‫המציאות‬ ‫לא‬ ‫החיות‬ ‫מקור‬ ‫הכרחי‬ ‫בהעלם‬ ‫המציאות‬ ‫החיות‬ ‫מקור‬ ‫הכרחי‬
 14. 14. ‫גחלים‬‫מרגליות‬ ‫במעמקי‬‫האדמה‬‫במעמקי‬‫הים‬ ‫חסידות‬ ‫עלמא‬‫דאתגליא‬‫עלמא‬‫דאתכסיא‬ "‫גליא‬"‫ש‬‫באדם‬"‫סתים‬"‫ש‬‫באדם‬
 15. 15. ‫מתגלה‬ ‫החסידות‬ ‫תורת‬ ‫בדורנו‬ ‫אכשור‬ ‫וכי‬‫דרא‬?
 16. 16. "‫זכו‬ ‫חיים‬ ‫טועמיה‬" ‫השבת‬ ‫ממאכלי‬ ‫טעימה‬
 17. 17. ‫אכשור‬ ‫וכי‬‫דרא‬? 1.‫בגלות‬ ‫התמודדות‬– ‫גדול‬ ‫חושך‬ ‫כנגד‬ ‫גדול‬ ‫אור‬ 2.‫לגאולה‬ ‫הכנה‬– ‫טעימה‬"‫מעין‬"
 18. 18. ‫גחלים‬ ‫ולאור‬ ‫לחימום‬ ‫מרגליות‬ ‫וקישוט‬ ‫ליופי‬ ‫במעמקי‬‫האדמה‬‫במעמקי‬‫הים‬ ‫חסידות‬ ‫עלמא‬‫דאתגליא‬‫עלמא‬‫דאתכסיא‬ "‫גליא‬"‫ש‬‫באדם‬"‫סתים‬"‫ש‬‫באדם‬ ‫בגלות‬ ‫התמודדות‬‫טעימה‬"‫מעין‬"
 19. 19. ‫מחדשת‬ ‫מה‬ ‫החסידות‬?
 20. 20. ‫המנהיג‬ ‫להוראות‬ ‫לציית‬ ‫יש‬ ‫אבל‬
 21. 21. ‫צדיק‬–‫ב‬‫אמונתו‬‫ֵה‬‫י‬ ַ‫ְח‬‫י‬ ‫צדיק‬–‫ב‬‫אמונתו‬‫יחיה‬ ‫חיות‬ ‫משלו‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬– ‫להסתפק‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫המנהיג‬ ‫של‬ ‫בחיותו‬
 22. 22. ‫מורנו‬ ‫אדוננו‬ ‫יחי‬‫ורבינו‬‫ועד‬ ‫לעולם‬ ‫המשיח‬ ‫מלך‬

×