Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Richard van Alphen - The museum system & persistent identifiers

120 views

Published on

Richard van Alphen (Nationaal Museum van Wereldculturen) - The museum system & persistent identifiers. Kennismiddag 'Duurzame toegang met persistent identifiers en Linked Open Data'. 28 juni 2018

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Richard van Alphen - The museum system & persistent identifiers

 1. 1. The Museum System & Persistent Identifiers Casus van het Nationaal Museum van Wereldculturen en het Wereldmuseum Richard van Alphen, 2018
 2. 2. Nationaal Museum van Wereldculturen • 1 april 2014: fusie tussen 3 volkenkundige musea
 3. 3. Nationaal Museum van Wereldculturen + het Wereldmuseum • 1 april 2014: fusie tussen 3 volkenkundige musea • 1 mei 2017: personele unie met het Wereldmuseum, voorlopig 4 jaar
 4. 4. Collectiebeheer en -ontsluiting • 4 collecties samengevoegd in 1 TMS-database • 940.000 objectrecords, waarvan 630.000 rijkscollectie en 72.000 gemeentelijke collectie (de rest is virtueel en documentair)
 5. 5. Collectiebeheer en -ontsluiting • 4 collectiesites vervangen door 1 nieuwe
 6. 6. Collectiebeheer en -ontsluiting • Veel verwijzingen naar de oude collectiesites • Betrof met name TM-collectie (Wikimedia Commons alleen al 50.000) dus die site hebben we behouden • Verder was linkrot onvermijdelijk • De nieuwe site moet PID’s krijgen om herhaling hiervan te voorkomen
 7. 7. Hoe moet die duurzame URL gegenereerd worden? • Overleg met CIT (TMS) en het Nationaal Archief • Oplossing voor alle TMS-gebruikers
 8. 8. PID-wijzer van NCCD • Handle bleek voor ons museum het best geschikte systeem • SurfSara levert de Hosting Service en de prefix voor de duurzame URL
 9. 9. Handle levert de doorverwijsservice o.b.v. een database • In die database zijn de duurzame URL’s (met PID) gerelateerd aan de veranderlijke URL’s • Nieuwe museumnaam, nieuwe URL in Handle, gematcht met duurzame URL
 10. 10. Collection Connection (by CIT) • Schakel tussen TMS en de collectiesite • Maakt een XML-index van de database met alle publieke metadata en verwijzing naar de image server • In die index bevindt zich de onder meer de ObjectID, de belangrijkste sleutel binnen de database
 11. 11. Duurzame URL met prefix en suffix • Handle gaf NMVW de prefix 20.500.11840 • Suffix: ObjectID uit de CC-index • Verder geen kenmerken of metadata in de URL • https://hdl.handle.net/20.500.11840/[ObjectID]
 12. 12. Hoe communiceert TMS nu met Handle? Nieuwe objecten hebben een nieuwe URL nodig • Geen directe communicatie • 2.000.000 URL’s aangemaakt in Handle
 13. 13. Recapitulerend TMS-database Collection Connection Website Handle-database met 2 x 2.000.000 URL’s redirect
 14. 14. Exports naar derden • Wikipedia • Modemuze • Europeana • DIMCON • Etc.
 15. 15. richard.vanalphen@wereldculturen.nl servicedesk@go2cit.nl

×