Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marcel Ras - Duurzaam toegankelijke erfgoedcollecties

213 views

Published on

Marcel Ras (Netwerk Digitaal Erfgoed) - Duurzaam toegankelijke erfgoedcollecties. Kennismiddag 'Duurzame toegang met persistent identifiers en Linked Open Data', 28 juni 2018.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Marcel Ras - Duurzaam toegankelijke erfgoedcollecties

  1. 1. DUURZAAM TOEGANKELIJKE ERFGOEDCOLLECTIES
  2. 2. BEELD EN GELUID KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK NATIONAAL ARCHIEF KNAW / HUMANITIES CLUSTER RIJKSDIENST CULTUREEL ERFGOED EEN NETWERK VAN MENSEN EN INFORMATIE
  3. 3. Erfgoed: digitaal meer publiek bereiken en de beleving en participatie verhogen DOEL Nationale Strategie Digitaal Erfgoed ROUTE Generieke voorzieningen, vergroten van de toegang, kennisdeling, samenwerking en afstemming tussen en binnen sectoren. WERKWIJZE IEDEREN KAN MEEDOEN WAT WILLEN WE BEREIKEN?
  4. 4. Generieke voorzieningen voor duurzame toegang Generieke voorzieningen voor het verbinden van collecties en kennis Diensten die het gebruik en bereik vergroten
  5. 5. Inventariseren •Scoremodel •Plotten op DERA-Eisen •Gebruik van tools Ontwerpen •Wegwijzer beleid •Generieke voorzieningen •Vraag en aanbod Implementeren •Standaarden •Landkaart digitale archieven •Slimme tools •SLA’s •PID implementatie Leren •Leren Preserveren •Gebruik PIDs •workshops •kennisregisters Innoveren •Register webarchieven •Wegwijzer certificering Deskundige organisatie Beleid Infrastructuur Kennis en Software Monitoring Waar sta ik? Waar wil ik heen? Wat heb ik nodig? Hoe kom ik daar? Doe ik het goed? WAT BETEKENT DAT VOOR DUURZAME TOEGANKELIJKHEID?
  6. 6. BELEID ALS KAPSTOK
  7. 7. VINDBAAR EN TOEGANKELIJK? Mijn collecties vindbaar, Toegankelijk, Deelbaar en (her)bruikbaar. FAIR -- DERA Beleid en Infrastructuur: Collectieregistratie Identifiers strategie Persistent Identifiers URI’s, termenlijsten Zijn mijn collecties duurzaam vindbaar, toegankelijk, deelbaar en (her)bruikbaar? Wat heb ik in huis? Collecties, infrastructuur, kennis, middelen Waar sta ik? Waar wil ik heen? Wat heb ik nodig? Hoe kom ik daar? Doe ik het goed?
  8. 8. Dit wil ik ook 1. Dit kan ik ook en ik weet wat ik ervoor nodig heb 2. Ik wie wie ik kan bellen voor hulp en ondersteuning 3. Naar huis ….

×