Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eric van Balkum - Muziekschatten

100 views

Published on

Eric van Balkum (Stichting Omroep Muziek) - Muziekschatten. Kennismiddag 'Duurzame toegang met persistent identifiers en Linked Open Data', 28 juni 2018.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eric van Balkum - Muziekschatten

 1. 1. Omroepbladmuziekcollectie (Stichting Omroep Muziek) Hilversum neerslag van 80 jaar muziek op radio en televisie bij de publieke omroep vijf kilometer bladmuziek in de kelders van het Muziekcentrum van de Omroep (het voormalige VARA-gebouw aan de Heuvellaan 33)
 2. 2. Klassieke muziek ~ 135.000 items partituren en uitvoeringsmateriaal + ~85.000 deeltitels Populaire muziek ~ 16.000 items songbooks - songsheets + ~190.000 deeltitels Repertoire radio/tv- ensembles ~ 225.000 items partituren en uitvoeringsmateriaal Omroepbladmuziekcollectie (Stichting Omroep Muziek) Hilversum De collectie <1940: afzonderlijke muziekcollecties (AVRO, VARA, NCRV) 1940-1945: samenvoeging collecties >1945-2013: muziekbibliotheek van de omroep >2013: archief (onbeheerd)
 3. 3. Klassieke muziek core business hoogwaardige catalogisering (gebruik van diverse standaarden en ontwikkeling beschrijvingsregels) Populaire muziek basis voor arrangementen goed gecatalogiseerd Repertoire radio/tv-ensembles hielden op te bestaan in 70-er jaren (handschriften) nauwelijks gecatalogiseerd alleen repertoire Metropole Orkest Omroepbladmuziekcollectie (Stichting Omroep Muziek) Hilversum De catalogus <1980: kaartcatalogus >1980: geautomatiseerde catalogus >2011: onlinecatalogus
 4. 4. 2011 digitalisering en online beschikbaarstelling van 5.000 titels bladmuziek i.h.k.v. ‘Digitaliseren met beleid’ i.s.m. Stichting DEN Muziekschatten gedigitaliseerde bladmuziek Virtuele Studio opnamen van uitvoeringen door gebruikers OmroepmuziekWiki omroepmusici & - ensembles Blog inhoudelijke artikelen MUZIEKSCHATTEN.NL
 5. 5. 2018-2019 Nieuwe core business projectsubsidie (OCW) voor het digitaliseren en online beschikbaar stellen (voor download) van een substantieel gedeelte van het repertoire van de voormalige omroepensembles (daarna continuïteit) Muziekschatten catalogus voor de volledige collectie + gedigitaliseerde bladmuziek ~ 35.000 items OmroepmuziekWiki (binnenkort weer online als LOD) omroepmusici & -ensembles Blog inhoudelijke artikelen
 6. 6. 2018-2019 projectsubsidie voor het conserveren, digitaliseren en online beschikbaar stellen (voor download) van bladmuziek (~ 1.000 items) uit de oorlogsjaren. (Metamorfoze)
 7. 7. nieuwe catalogus op basis van linked open data • Zoveel mogelijk standaardisatie • Zoveel mogelijk context toevoegen aan de muziekschatten • Duurzame toegankelijkheid digitale informatie • Stimulering van hergebruik van data
 8. 8. Collectiebeheersysteem: Cuadra STAR (sinds 1997) Op maat gemaakt bibliotheeksysteem relationele database met hulptabellen Vrij eenvoudig te beheren en ontwikkelen geen standaard PID generering (wel recordnummers) Mijn taak als metadatabeheerder • Systeem aanpassen aan workflow project • Contact met samenwerkende partijen (v.w.b. metadata, bv. mapping) • Metadataexports (.xml, .csv, .xlsx, marc)
 9. 9. Partner: Metamatter
 10. 10. Partner: Metamatter
 11. 11. Partner: Metamatter Standaard LOD-metadata: Schema.org (ontologie) + eigen SOM-ontologie (voorlopig)
 12. 12. Partners: Office Extensions & Picturae Standaard beeldbestanden: JPEG2
 13. 13. METS-bestand METS is een datamodel in XML voor alle beschrijvende, administratieve en structurele metagegevens van archiefbescheiden en collectie- items. Inclusief MODS MODS is een metadataschema dat in eerste instantie is gebaseerd om MARC21 records om te zetten naar een metadatastandaard. MODS bestaat uit een subset van MARC21. De tags zijn niet numeriek, maar gebruiken taal. Partner: Marian Hellema
 14. 14. Partner: Driebit
 15. 15. Betrokken partijen • Stichting Omroep Muziek (eigenaar collectie / opdrachtgever) • Gemeente Hilversum (medewerkers / ondersteuning) • Stuurgroep (projectbegeleiding, beleid & supervisie) • Ingressus (data-invoer) • Metamatter (LOD-publicatie) • Marian Hellema (METS/MODS-standaardisering, procesbeschrijving) • Picturae (digitalisering bladmuziek) • Driebit (ontwerp website) • Netwerk Digitaal Erfgoed/DEN (advisering / standaarden) • DP Conservation (conservering WOII-collectie) • Metamorfoze (begeleiding + duurzame opslag bestanden WOII-collectie) • Office Extensions (host digitale bestanden)
 16. 16. Hindernissen • Zeer korte voorbereidingstijd voor project, weinig tijd voor verdieping in de materie • Nog geen betere ontologie dan Schema.org gevonden wel behoefte aan • Niet nagedacht over persistent identifiers oplossing: oude links naar 5000 muziekschatten in database opgenomen (daardoor geen Linkrot) • Zeer arme metadata voor nieuw ingevoerde gegevens (weinig ingangen voor koppeling)
 17. 17. (nabije) Toekomst • LOD-koppelingen maken met Instituut voor Beeld en Geluid • LOD-koppelingen maken met Muziekweb • Streven naar een nationale catalogus voor bladmuziek • Dataverrijking en –standaardisering via online bronnen (Dbpedia, VIAF, ISNI, Wikipedia, Doremus) • Verbetering zoekfunctie door maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden die LOD biedt

×