Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Certificering bij DANS - Valentijn Gilissen

112 views

Published on

Valentijn Gilissen (DANS) vertelt in de workshop 'Certificering in de praktijk' van de NCDD en het Netwerk Digitaal Erfgoed over het traject richting de DIN/Nestor Seal. 16 maart 2017, Utrechts Archief

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Certificering bij DANS - Valentijn Gilissen

 1. 1. dans.knaw.nl DANS is een instituut van KNAW en NWO Certificering bij DANS Van DSA naar het volgende niveau: DIN/Nestor Seal Valentijn Gilissen, MA: Data Manager 16 maart 2017, Workshop Certificering in de Praktijk, Utrecht
 2. 2. Data Archiving and Networked Services • Opgericht in 2005 (voorgangers vanaf 1964) als een instituut van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) • DANS heeft als missie het bevorderen van duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens. Hiertoe stimuleert DANS dat wetenschappelijke onderzoekers gegevens duurzaam archiveren en hergebruiken, bijvoorbeeld via het online archiveringssysteem EASY: https://easy.dans.knaw.nl • Focus op de Sociale wetenschappen en de Humaniora
 3. 3. DANS hoofddiensten en -activiteiten Data tijdens onderzoek https://dataverse.nl Data na onderzoek https://easy.dans.knaw.nl Onderzoeksinformatie http://www.narcis.nl Training en Consultancy Projecten
 4. 4. • Data moet worden gearchiveerd in een archief dat aan internationale standaarden en richtlijnen voldoet: een gecertificeerd ‘Trusted Digital Repository’ • Financiers van onderzoek dienen onderzoekers te verplichten hun data onder te brengen in een Trusted Digital Repository • Onderzoeksdata moet door onderzoekers gedeeld worden: “Open als het kan, gesloten(beschermd) als het moet” • Bij gebruik van data moet de bron worden geciteerd, met gebruik van een ‘Persistent Identifier’ DANS beleid http://www.trusteddigitalrepository.eu
 5. 5. • Grondlegger van het DSA, dit is overgedragen aan een internationaal collectief • Betrokken bij de ontwikkeling van andere standaarden (DIN/Nestor, WDS) • Betrokken bij activiteiten betreffende certificatie binnen RDA • Certificatie van het archief EASY van DANS DANS en Certificering
 6. 6. • 2011: verkrijgen DSA seal • 2011: ISO test audit • 2013: vernieuwen DSA seal • 2014-2015: verkrijgen nestorSeal • 2017: DSA/WDS accreditatie DANS en Certificering: roadmap
 7. 7. • Trusted Digital Repositories als onderdeel van het beleid van DANS en als positionering in de wetenschap • Geeft vertrouwen bij gebruikers van onze diensten, bij partnerorganisaties en bij financiers • Transparantie • Certificering als stok achter de deur om onze kerndiensten en onze organisatie als geheel verder te professionaliseren Waarom?
 8. 8. • 34 criteria • Opgesteld door het Duitse nestor • Uitgebreide self-assessment • Review door 2 personen, door Nestor aangewezen • Publicatie van ‘bewijsmateriaal’ • DANS: eerste archief met nestor Seal DIN 31644 ISO 16363 • 100+ criteria • Consultative Committee for Space Data Systems • Volledig extern controleproces • Nog geen certificaten uitgegeven DIN en ISO certificering
 9. 9. • DSA: • strategie voor wijzigingen in data • provenance data en audit trails • vergelijking van essentiële eigenschappen van verschillende versies • DIN: • specificatie significant properties • specificatie van transformaties SIP-AIP en AIP-DIP • controle behoud significant properties met documentatie • specificatie AIP, gebruikte metadata • log van alle wijzigingen • ISO: • bit-level preservation • scheiding AIP’s en fixity-informatie • logs van al het materiaal • logs van alle acties (ingest etc.) en controles • logs van access management failures en anomalies Voorbeeld: authenticiteit van data
 10. 10. • 34 criteria • Waarderingsschaal: not yet actioned (0) planned (3) planned in detail (7) implemented (10) Voor de centrale criteria 1-12 is een score van 10 vereist. De resterende criteria 13-34 moeten gemiddeld op score 7 zitten. • Publicatie van de self assessment en al het ondersteunende materiaal op eigen website => Toekenning NESTOR Seal met jaar van afgifte Het NESTOR Seal is onbeperkt houdbaar 2014/15: certificatie naar NESTOR Seal
 11. 11. • Start in februari: kick-off projectteam, presentatie aan de gehele organisatie • Ongeveer 1000 uur begroot • Ongeveer 20 DANS-collega’s betrokken • Kernteam van 5/6 personen Intern project 2014
 12. 12. 2015 Q1 en Q2: voortzetting werkzaamheden 2014 01-08-2015: start van schrijven self assessment 01-10-2015: indienen self assessment bij reviewers 31-12-2015: DANS ontvangt het NESTORseal Seal verkregen: 29-01-2016 Planning 2015
 13. 13. • Behandelen van breed spectrum aan onderwerpen: organisatie, personeel, financiën, juridische zaken, workflows archivering, gebruikershandleidingen, IT- infrastructuur, risicomanagement. • Goed en volledig beschrijven van beleid, processen, protocollen. • Ontwikkelen van missende beleidsstukken, IT- en infrastructurele elementen e.d. Certificering: breed onderwerp
 14. 14. • Strategie & Beleid: Welke standaarden zijn er? • Acquisitie: Hoe leggen we afspraken over berekenen van checksums vast? • Deposit: Hoe dragen we checksums over? Wanneer is een deposit ‘integer’? • Assess: Hoe berekenen/controleren we integriteit? Virus- scanner? • Curate: Hoe registreren we oude/nieuwe checksums? Voorbeeldvragen
 15. 15. C18 Authenticity: Preservation measures The digital repository deploys methods which ensure the authenticity of the objects during implementation of the long-term preservation measures and document the degree of authenticity. 34 criteria, abstract en op het eerste gezicht met weinig structuur • Zeer abstract: OAIS / DIN • Abstract: DANS model op processen “Assessment and curation of the data take place at two events: after a dataset is deposited and when an existing datasets may no longer comply with the latest (updated) requirements of the archive.” • Formeel: DANS proces Documentatie: ‘Authenticity in the Archive: the implementation of significant properties’ (9 pagina’s) • Concreet: DANS praktijk Van abstract naar concreet
 16. 16. Organisational Policies Legal Policy Mission and Strategy Collaboration Agreement Job Descriptions Budget Plan Cost Model Security Policy Archival Policies Preservation Policy Preservation Strategy Licence Agreement Conditions of Use Authenticity in the Archive Selection Policy Submission Agreement Internal Workflow Documentation Data Processing Protocol Declaration of Confidence for Employees Customer Guidelines and Instructions Depositing Instruction Website Preferred Formats Guidelines for appraising and selecting research data Data request forms Technical Documentation SLA External Storage Provider Crisis Management Plan Architecture Guide Archival Process Model Archival Integrity Metadata File Recognition Plan IT Infrastructure Metadata Search SIP Instructions Bewijsmateriaal +nog 30 stuks ‘Referenced Documentation’
 17. 17. • Omdat het DSA maar beperkt houdbaar is moet het zegel opnieuw worden behaald. • Herzien van de aanvraag op basis van: • nieuwe richtlijnen • eerder commentaar en aanbevelingen • de huidige situatie van ons instituut Vernieuwen DSA (2013) • In totaal ongeveer 250 uur werk beleidsstukken 26 uur technische ontwikkeling 106 uur schrijven van self-assessment 98 uur Projectmanagement 16 uur
 18. 18. 1. Activiteiten betreffende DANS beleid • over het archief • over de organisatie 2. Activiteiten betreffende workflows omtrent het archief • menselijke workflows • geautomatiseerde workflows • documentatie • interne consultatie 3. Activiteiten betreffende de technische infrastructuur van het archief • interne consultatie en ontwerp van nieuwe/verbeterde archiveringsfunctionaliteit • ontwikkeling • documentatie 4. Activiteiten betreffende de self-assessment tekst • Schrijven, reviewen, bespreken van documenten ter ondersteuning van de self-assessment • interne consultatie over de teksten 5. Projectmanagement, inclusief vergaderingen van het kernteam en administratie 311 272 474 289 209 Totaal: 1555 Verkrijgen Nestor Seal (2014-2015)
 19. 19. • Begin met een interne quick-scan om het startniveau te bepalen ten opzichte van de gestelde eisen • Betrokkenheid van de top is cruciaal • Brede ondersteuning binnen de gehele organisatie is nodig • Ga niet gelijk voor te hoge doelen (begin met DSA/WDS) Lessons learned
 20. 20. dans.knaw.nl DANS is een instituut van KNAW en NWO Bedankt voor jullie aandacht. valentijn.gilissen@dans.knaw.nl Twitter: @DANSKNAW dans.knaw.nl

×