Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Epidèmies i pandèmies

432 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Epidèmies i pandèmies

 1. 1. Alumnes:Núria Colls Barberà Patricia Hidalgo Bueso Grup: 1B Batxillerat
 2. 2. Índex <ul><li>Definició de epidèmia i pandèmia </li></ul><ul><li>L’epidemiologia  </li></ul><ul><li>Epidèmies i pandèmies en l’historia </li></ul><ul><li>- La pesta negra </li></ul><ul><li>- El colera </li></ul><ul><li>- La grip espanyola(1918-1919) </li></ul><ul><li>Epidèmies i pandèmies a l’actualitat </li></ul><ul><li>- Principals mitjans de contagi </li></ul><ul><li>- Síndrome respiratori agut greu ( SARS) </li></ul><ul><li>- Exemples d’altres pandèmies </li></ul>
 3. 3. EPIDÈMIES
 4. 4. L’EPIDEMIOLOGIA  <ul><li>-> estudia la salut dels grups humans en relació amb el seu medi </li></ul>Identificar problemes de salut en una comunitat. Descriure la història natural de les malalties. Descobrir els factors que augmenten el risc de contraure una malaltia, o la seva etiologia Conèixer si la malaltia o problema de salut és prevenible o controlable . Conèixer quina és l'estratègia d'intervenció (prevenció o control) més adequada
 5. 6. LA PESTA <ul><li>Origen: Extrem orient </li></ul><ul><li>Extensió: Europa Medieval </li></ul><ul><li>Nombre de víctimes aproximat en 10 anys de malaltia: 48 milions (2/3 dels habitants) </li></ul><ul><li>Causada pel bacteri  Yersinia pestis </li></ul><ul><li>Símptomes: apareixien taques </li></ul><ul><li>fosques per el cos a causa </li></ul><ul><li>d’hemorràgies sanguínies subcutànies. </li></ul>
 6. 7. EL COLERA La bactèria del colera <ul><li>Origen: Àsia (delta del Ganges) </li></ul><ul><li>És infecció intestinal aguda </li></ul><ul><li>Causes: ingestió d'aliments o aigua contaminats pel bacteri Vibrio cholerae </li></ul><ul><li>Origina una diarrea copiosa, indolora i aquosa que produeix deshidratació i la mort sinó es tracta ràpidament. </li></ul>
 7. 8. LA GRIP ESPANYOLA (1918-1919) <ul><li>Identificada per primera vegada: març de 1918 entre les tropes dels Estat Units a Funston, a Kansas </li></ul><ul><li>Transmissió del virus influenza </li></ul><ul><li>Transmès per la tos esternuts i objectes que haguem contaminat </li></ul><ul><li>Virus que pot mutar amb gran facilitat </li></ul><ul><li>Va infectar un terç de la població mundial </li></ul><ul><li>Desapareixent per complet en 18 mesos. </li></ul>
 8. 10. PRINCIPALS FONTS DE CONTAGI Els viatges Immigracions i emigracions Zoonosis
 9. 11. SARS Pulmó amb la infecció Pulmó sa <ul><li>Síndrome respiratòria aguda greu </li></ul><ul><li>És una pneumònia atípica </li></ul><ul><li>aparegué al 2003 a Xina </li></ul><ul><li>Taxa mortalitat global 13% </li></ul><ul><li>Propagació: inhalació gotes de saliva o mucositat, o amb el contacte amb secrecions en objectes. </li></ul>
 10. 12. SIDA TIFUS Grip A GRIP AVIAR LEPRA SALMONELOSIS ALTRES EMPIDÈMIES I PANDÈMIES MALÀRIA

×