Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sektorska analiza tržišta maloprodaje u Srbiji, maj 2018.

807 views

Published on

Rezultati prve faze sektorske analize tržišta maloprodaje hrane, pića i duvanskih proizvoda u Srbiji, koju je sprovela Komisija za zaštitu konkurencije.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sektorska analiza tržišta maloprodaje u Srbiji, maj 2018.

 1. 1. Београд, 2018. година
 2. 2. Када? Зашто? Како?
 3. 3. • • • • •
 4. 4. 1 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 2014. 2015. 2016.
 5. 5. 1 200.001 400.001 600.001 800.001 1.000.001 1.200.001 2014. 2015. 2016. * у метрима квадратним
 6. 6. 80% 10% 9% 1% до 200 m2 200-400 m2 400-2.000 m2 преко 2.000 m2
 7. 7. 28% 14% 34% 24% до 200 m2 200-400 m2 400-2.000 m2 преко 2.000 m2
 8. 8. 1 10.001 20.001 30.001 40.001 50.001 60.001
 9. 9. * у метрима квадратним
 10. 10. * у динарима
 11. 11. 1 2 3 4 5 6 7 8
 12. 12. 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 * у динарима
 13. 13. 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 2014. 2015. 2016. 8.305.652 8.418.302 8.407.823 * у динарима
 14. 14. 1 101 201 301 401 501 2014. 2015. 2016. * у динарима
 15. 15. 2014. Бр.активнихобјеката Просечнаповршина Прометпоm2 Бр.стан.поm2пр.пов. Прометпостановнику Прометпозапосленом Просечнакуповина Београдски регион Формат до 200 595 77 614.160 36 17.013 6.262.513 200-400 139 275 401.661 43 9.264 7.550.265 400-2000 154 712 428.755 15 28.314 8.995.727 преко 2000 21 5.018 319.942 16 20.315 12.074.516 Укупно 909 329 415.454 6 74.905 8.537.707 573 Регион Војводине Формат до 200 1.195 74 401.228 22 18.398 6.007.841 200-400 147 272 370.063 48 7.660 8.935.319 400-2000 112 792 350.289 22 16.084 10.636.856 преко 2000 12 4.539 223.700 35 6.308 10.831.792 Укупно 1.466 185 344.428 7 48.450 8.056.059 436 Регион Јужне и Источне Србије Формат до 200 924 60 513.006 28 18.091 7.036.370 200-400 74 268 402.970 79 5.105 9.481.516 400-2000 60 748 381.994 35 10.960 10.257.291 преко 2000 8 3.393 293.759 58 5.098 11.707.643 Укупно 1.066 138 417.690 11 39.254 8.508.596 418 Регион Шумадије и Западне Србије Формат до 200 1.023 63 540.067 32 17.020 6.549.139 200-400 96 269 426.681 79 5.413 7.302.954 400-2000 90 728 378.638 31 12.341 10.963.111 преко 2000 18 2.796 278.327 40 6.896 10.339.274 Укупно 1.227 168 410.258 10 41.670 8.119.311 404
 16. 16. 2015. Бр.активнихобјеката Просечнаповршина Прометпоm2 Бр.стан.поm2пр.пов. Прометпостановнику Прометпозапосленом Просечнакуповина Београдски регион Формат до 200 691 76 595.715 31 18.961 6.370.493 200-400 153 279 409.694 39 10.549 7.578.018 400-2000 168 713 427.381 14 30.834 8.964.377 преко 2000 21 5.018 337.032 16 21.400 13.251.010 Укупно 1.033 310 423.061 5 81.744 8.664.380 554 Регион Војводине Формат до 200 1.302 75 417.725 20 21.044 6.645.997 200-400 175 273 349.837 40 8.656 8.985.551 400-2000 141 801 292.813 17 17.121 10.090.111 преко 2000 13 4.360 242.445 34 7.113 12.491.724 Укупно 1.631 193 331.026 6 53.935 8.432.499 438 Регион Јужне и Источне Србије Формат до 200 1.111 58 483.556 24 19.829 6.673.963 200-400 77 265 414.751 77 5.418 8.533.093 400-2000 63 742 389.678 33 11.644 10.253.451 преко 2000 8 3.393 291.435 58 5.058 12.676.007 Укупно 1.259 126 414.081 10 41.948 8.161.712 415 Регион Шумадије и Западне Србије Формат до 200 1.128 64 548.300 28 19.526 6.791.825 200-400 105 265 443.299 73 6.073 7.486.343 400-2000 100 754 379.570 27 14.084 10.514.590 преко 2000 18 2.796 278.698 40 6.905 10.976.839 Укупно 1.351 167 418.985 9 46.587 8.275.162 365
 17. 17. 2016. Бр.активнихобјеката Просечнаповршина Прометпоm2 Бр.стан.поm2пр.пов. Прометпостановнику Прометпозапосленом Просечнакуповина Београдски регион Формат до 200 743 77 595.162 29 20.586 6.114.420 200-400 169 275 425.367 36 11.909 7.508.534 400-2000 178 711 448.994 13 34.263 9.340.768 преко 2000 23 4.701 319.984 15 20.849 12.264.049 Укупно 1.113 304 429.336 5 87.607 8.487.732 539 Регион Војводине Формат до 200 1.386 75 424.865 19 22.917 6.766.439 200-400 185 272 355.642 38 9.254 8.819.110 400-2000 147 799 298.316 16 18.127 10.394.319 преко 2000 14 4.220 218.740 33 6.689 12.922.341 Укупно 1.732 191 332.666 6 56.988 8.508.381 431 Регион Јужне и Источне Србије Формат до 200 1.148 59 504.759 23 21.697 6.944.894 200-400 88 262 417.788 68 6.162 8.300.632 400-2000 65 716 432.462 34 12.864 11.189.044 преко 2000 11 3.197 248.245 44 5.582 12.295.105 Укупно 1.312 131 421.087 9 46.305 8.464.899 412 Регион Шумадије и Западне Србије Формат до 200 1.176 65 551.642 26 20.832 6.647.443 200-400 115 264 424.806 67 6.354 7.248.224 400-2000 104 759 378.816 26 14.726 10.797.284 преко 2000 21 2.817 248.935 34 7.249 11.023.307 Укупно 1.416 173 407.250 8 49.161 8.150.124 398
 18. 18. УЧЕШЋЕ У УКУПНОМ ПРИХОДУ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА 21,85% 18,92% 4,24% 2,83% 2,54% 2,01% 1,77% 1,10% 0,88% 0,85% 2014.
 19. 19. 20,82% 17,79% 3,89% 3,25% 2,35% 2,09% 1,71% 1,04% 1,02% 0,91% УЧЕШЋЕ У УКУПНОМ ПРИХОДУ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА 2015.
 20. 20. 20,60% 15,98% 3,56% 3,20%3,48% 2,17% 1,54% 0,98% 1,07%1,12% УЧЕШЋЕ У УКУПНОМ ПРИХОДУ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА 2016.
 21. 21. УЧЕШЋЕ У УКУПНОЈ ПРОДАЈНОЈ ПОВРШИНИ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА 23,97% 2,79%4,23% 2,17% 5,55% 1,66% 1,58% 19,69% 3,55% 1,71% 2014.
 22. 22. 23,13% 4,57% 3,52% 2,16% 5,13% 1,51% 1,44% 18,35% 3,83% 1,65% УЧЕШЋЕ У УКУПНОЈ ПРОДАЈНОЈ ПОВРШИНИ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА 2015.
 23. 23. 21,28% 4,41% 7,24% 2,49% 4,38% 1,41% 1,37% 17,47% 3,93% 1,64% УЧЕШЋЕ У УКУПНОЈ ПРОДАЈНОЈ ПОВРШИНИ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА 2016.
 24. 24. Београдски регион 1,26% 1,46% 1,58% 3,04% 2,99% 2,71%4,29% 3,70% 3,20% 6,51% 6,20% 7,50%18,53% 18,41% 16,07%41,95% 40,23% 40,45% 3,23% 3,07% 2,90% 2,38% 2,87% 3,24% 1,96% 2,39% 2,62% 0,85% 1,36% 1,79%
 25. 25. Регион Војводине 3,08% 2,79% 3,05% 25,66% 23,84% 21,50% 10,23% 9,64% 9,32% 9,33% 10,57% 10,36% 7,28% 7,41% 7,59% 3,44% 3,91% 4,14% 3,06% 3,23% 3,51% 2,45% 2,21% 2,16% 2,22% 2,34% 2,45% 1,90% 1,97% 2,00%
 26. 26. Регион Јужне и Источне Србије 18,34% 16,61% 14,63% 8,42% 8,12% 7,45% 6,81% 6,23% 5,20% 3,76% 3,67% 3,58% 3,12% 2,89% 2,63% 2,78% 3,16% 3,39% 2,45% 2,27% 2,37% 1,87% 1,99% -2,53% 2,26% 2,08% 1,74% 1,90% 1,85%
 27. 27. 18,36% 16,61% 14,63% 8,43% 8,13% 7,45% 6,82% 6,24% 5,20% 3,76% 3,67% 3,58% 3,12% 2,89% 2,63% 2,79% 3,16% 3,39% 2,53% 2,26% 2,08% 2,45% 2,27% 2,37% - - 1,96% 1,75% 1,90% 1,85% Регион Јужне и Источне Србије
 28. 28. 12,47% 11,08% 10,74%14,92% 14,13% 13,67% 3,61% 3,76% 3,44% 2,85% 3,04% 3,15% 2,41% 2,26% 2,21% 1,94% 2,12% 2,27% 1,39% 1,36% 1,45% 1,24% 1,34% 0,91% 1,13% 1,08% 1,05% 1,12% 1,09% 1,07%
 29. 29. 12,47% 11,08% 10,74%14,92% 14,13% 13,67% 3,61% 3,76% 3,44% 2,85% 3,04% 3,15% 2,41% 2,26% 2,21% 1,94% 2,12% 2,27% 1,39% 1,36% 1,45% - - 1,27% 1,24% 1,34% 0,91% 1,13% 1,08% 1,05%
 30. 30. Град Београд, уже језгро 6,04% 5,69% 6,83%19,18% 19,30% 17,00%44,93% 43,20% 43,68% 3,64% 3,47% 3,28% 3,42% 3,37% 3,07%
 31. 31. Град НОВИ САД 34,63% 34,87% 33,71% 14,66% 13,44% 13,33% 4,09% 3,00% 3,24% 22,78% 20,24% 18,69% 3,78% 3,60% 3,21%
 32. 32. Град КРАГУЈЕВАЦ 21,99% 19,16% 20,27%28,57% 28,22% 27,44% 9,36% 8,41% 6,77% 10,36% 9,11% 7,92% 6,14% 6,41% 7,00%
 33. 33. Град НИШ 32,48% 31,44% 29,85% 21,25% 20,44% 19,48% 10,62% 8,47% 6,55% 8,04% 7,53% 6,77% 6,03% 6,15% 6,08%
 34. 34. БАРИЈЕРЕ РАЗВОЈА ТРГОВИНЕ НА МАЛО ПРАВНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ БАРИЈЕРЕ (КОМПЛЕКСНЕ ПРОЦЕДУРЕ ПРИЛИКОМ РЕГИСТРОВАЊА ФИРМИ, ПОРЕСКА ПОЛИТИКА, КРЕТАЊЕ ДЕВИЗНОГ КУРСА...) СТВАРНЕ БАРИЈЕРЕ (КУПОВНА МОЋ СТАНОВНИШТВА, НЕДОСТАТАК РАСПОЛОЖИВОГ ПРОСТОРА ЗА ОТВАРАЊЕ ПРОДАВНИЦА...) ОСТАЛЕ БАРИЈЕРЕ
 35. 35. ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ТРГОВИНЕ НА МАЛО МОДЕРНИЗАЦИЈА ТРГОВИНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈА У ТРГОВИНИ НА МАЛО ШИРЕЊЕ ПОСЛОВАЊА УЛАЗАК НОВИХ ИГРАЧА НА ТРЖИШТЕ
 36. 36. ПРОЦЕНА ТРЖИШНОГ УЧЕШЋА
 37. 37. ПРОЦЕНА ТРЖИШНОГ УЧЕШЋА
 38. 38. ЗАКЉУЧАК Спремност учесника да учествују у анализи Недостајући подаци, непостојање одговарајућих регистара Раст тржишта, улазак нових играча Високо учешће „топ“ играча Присуство локалних играча на регионалном нивоу Изражена разлика у висини учешћа између лидера и „сателита“

×