E 7575
E

EE 75
75

E 75
E 75

JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO: OPŠTINA RAŠKA

Reciklažno dvorište
E 7070
E

EE 70
70

E 70
E 7...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Opština Raška - Javno privatno partnerstvo: Reciklažno dvorište

384 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Opština Raška - Javno privatno partnerstvo: Reciklažno dvorište

  1. 1. E 7575 E EE 75 75 E 75 E 75 JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO: OPŠTINA RAŠKA Reciklažno dvorište E 7070 E EE 70 70 E 70 E 70 Opština Raška je smeštena u jugozapadnom delu Srbije, u podnožju nacionalnog parka Kopaonik, na magistralnom putu M 22. Udaljena 125 km od Koridora X (autoput E 75) regionalnim putem R 119 i 280 km od Beograda. Broji 24.657 stanovnika i prostire se na površini od 670 km2. Ključne grane privrede su industrija, rudarstvo, poljoprivreda i turizam, a E 75 EE 75 E 75 veliki neiskorišćeni potencijal predstavlja reciklaža. Na području opštine godišnje se stvara oko75 6.500 tona čvrstog otpada, od čega se u ovom trenutku sakuplja oko 50%. Lokalno javno-komunalno preduzeće koje je zaduženo za sakupljanje otpada namerava da u narednih nekoliko godina poveća ovaj procenat na 70%. Trenutno, sakupljeni otpad se odlaže na lokalnu neuslovnu deoponiju. Lokalna samouprava planira da u saradnji sa privatnim partnerom pokrene prvo reciklažno dvorište za preradu čvrstog otpada na teritoriji opštine, što će, uz generisanje značajnih prihoda, imati pozitivne efekte i na životnu sredinu. Projekat Raška E 75 Lična karta projekta: Reciklažno dvorište Reciklažno dvoršite predstavlja tehnološku celinu za prijem, razvrstavanje, presovanje i baliranje suvog ambalažnog i primarno selektovanog otpada. Tretirani tj. selektirani otpad se privremeno skladišti u Reciklažnom dvorištu do prodaje. Opština planira da projekat realizuje kao javno-privatno partnerstvo ( JPP) bez elemenata koncesije. Obavezno je osnivanje društva za posebne namene, ugovor se zaključuje na period od 5 do 50 godina. Delatnost Prerađivačka industrija / reciklaža Oblik ulaganja JPP bez elemenata koncesije Partner iz javnog sektora Opština Raška i javno komunalno preduzeće „Raška“ Vrednost investicije 16,3 miliona dinara (142.200 evra) Struktura finansiranja Opština: 1,5 miliona dinara (13.200 evra) Privatni partneri: 14,8 miliona dinara (129.000 evra) Dokumentacija Projektovani finansijski rezultati (000 RSD) Prihodi Rashodi Bruto dobit Urađen glavni projekat i obezbeđena lokacijska dozvola (ističe tokom 2013). Zemljište je upisano na opštinu Raška. Inicirana je izrada prethodne studije opravdanosti o zajedničkom upravljanju otpadom sa još 15 opština Raškog i Moravičkog okruga. 2014. 124.906 97.814 27.091 2015. 136.099 105.771 30.327 2016. 148.061 110.444 37.617 Obaveze Opština obezbeđuje zemljište opremljeno odgovarajućom infrastrukturom, sa lokacijskom dozvolom i kompletnom projektno-tehničkom dokumentacijom. JKP „Raška“ obavlja prikupljanje otpada. Privatni partner investira u objekte (montažna hala, natkriveni boksovi za sladištenje baliranog materijala, portirnica) i opremu (separaciona linija, biološki prečistač, separator ulja i dr), i upravlja Dvorištem. Tržište Nabavno tržište: inpute za rad Reciklažnog centra će obezbeđivati lokalno JKP. U ovom momentu ono obezbeđuje oko 3.250 tona otpada godišnje, a očekuje se da ta količina ode na preko 5.000 tona. Tržište plasmana: reciklirane sirovine će se plasirati poznatim kupcima koji su već aktivni na lokalnom tržištu kao što su Pet reciklaža (Merošina), Sekopak (Beograd), Danijel Radević (Kraljevo), Ecotec (Beograd), Bejrud Diljaj (Beočin) i drugi. Tijana Pajević Stefanović Pomoćnik predsednika opštine za LER tijana.pajevic@raska.gov.rs JPP u Srbiji podržavaju Opština Raška Ibarska 2, +381 36 736 224, +381 36 736 204 (faks) info@raska.org.rs, www.raska.org.rs

×