Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja

147 views

Published on

Autor: Nebojša Arsov, načelnik Uprave saobraćajne policije
Prezentacija sa skupa Upravljanje bezbednošću saobraćaja na lokalu u organizaciji NALED-a, Auto-moto saveza Srbije i podršku Ministarstva, soabraćaja i infrastrukture

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja

 1. 1. Измене и допуне Закона о безбедности саобраћаја на путевима Небојша Арсов начелник Управе саобраћајне полиције Министарство унутрашњих послова Дирекција полиције Управа саобраћајне полиције
 2. 2. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА Повреде у саобраћају су један од 3 водећа узрока смрти у старосној групи од 5 до 44 година. Најразвијеније државе још седамдесетих година развиле идеју о управљању безбедношћу саобраћаја. Резултат – смањење броја настрадалих у СН упоредо са порастом броја возила и пређеног пута.
 3. 3. 905 809 660 731 688 650 536 599 607 580 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Број погинулих лица у саобраћајним незгодама у периодуод 2008. – 2017.године ПОГИНУЛА лица 758 594
 4. 4. Број тешких телесних повреда у саобраћајним незгодама у периоду од 2008. – 2017. године 5318 5197 4368 3777 3545 3424 3278 3448 3363 3495 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 4441 3401
 5. 5. БРОЈ ПОГИНУЛИХ У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА НА МИЛИОН СТАНОВНИКА
 6. 6. ХРОНОЛОГИЈА Септембар 2014. године – формирана Радна група Јануар 2017. године – позитивно мишљење Европске комисије на текст Нацрта Октобар 2017. године – Влада усвојила Нацрт Новембар 2017. године – Влада упутила текст Закона Народној скупштини
 7. 7. НАЈВАЖНИЈЕ ИЗМЕНЕ Проширен је појам насилничке вожње 1) када возач два или више пута прође на црвено 2) када возач изврши претицање колоне возила при чему својим возилом прелази неиспрекидану уздужну линију која раздваја коловозне траке 3) кретање возила на путу у насељу брзином која је за више од 90 km/h већа од дозвољене (нпр. преко 140 km/h у насељу), односно ван насеља брзином која је за више од 100 km/h већа од дозвољене (нпр. преко 220 на АП); 4) управљање возилом у стању потпуне алкохолисаности (више од 2,00 mg/ml).
 8. 8. НАЈВАЖНИЈЕ ИЗМЕНЕ - АЛКОХОЛ - Смањење дозвољене границе алкохолисаности са 0,30mg/ml на 0,20 mg/ml - Увођење нове категорије алкохолисаности – висока алкохолисаност (више од 0,80 mg/ml до 1,20 mg/ml) - Управљање возилом у стању потпуне алкохолисаности (више од 2 промила) сматра се насилничком вожњом - Пооштравање казнене политике
 9. 9. НАЈВАЖНИЈЕ ИЗМЕНЕ – ПРОБНА ВОЗАЧКА * Дужина трајања пробне возачке дозволе: 1) две године –лицима која су положила возачки испит са навршених 19 година живота; 2) до навршене 21. године живота – лицима која су положила возачки испит пре навршене 19. године живота). Пробна возачка дозвола и за категорије А, А1, А2 и В1
 10. 10. НАЈВАЖНИЈЕ ИЗМЕНЕ – ПРОБНА ВОЗАЧКА Повећана су ограничења за управљање возилом са пробном возачком дозволом: - у односу на снагу мотора возила - 80 KW, - брзину којом сме да се креће, - скраћен период дана у коме сме да се креће - 23-06h, - број лица у возилу који сме да превози, - нулта толеранција на алкохол, психоактивне супстанце и употребу мобилног телефона)
 11. 11. НАЈВАЖНИЈЕ ИЗМЕНЕ – ПООШТРАВАЊЕ КАЗНЕНЕ ПОЛИТИКЕ - Нова казнена одредба- члан 332а - новчана казна у фиксном износу од 10.000 динара - Појас, умерена алкохолисаност, телефон, кацига... - Обилажење и претицање возила које се зауставило да пропусти пешаке - Вожња без иједне категорије или у време када је одузета дозвола - Превоз детета млађег од 12 година на месту возача или на месту које није предвиђено за седење - Одбијање власника возила да да податке о лицу које је учинило прекршај ојем је дао возило на коришћење
 12. 12. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Законом (члан 6.) је прописанo да су поред породице, предшколских установа, основнихи средњих школа, стручних институција, … и органи локалне самоуправе одговорни за спровођење мера саобраћајног образовања и васпитања, као и за предузимање посебних мера заштите рањивих учесника у саобраћају и заштите у одређеним зонама.
 13. 13. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Тело за координацију (Члан 8. став 2.) Извршни орган јединице локалне самоуправе, општинско веће, односно градско веће , може да оснује ОСНИВА тело за координацију (комисија, савет и сл.), ради усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима који су из делокруга јединице територијалне аутономије, односно јединице локалне самоуправе.
 14. 14. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Агенција за безбедност саобраћаја координира рад Тела за безбедност саобраћаја у локалним самоуправама и даје сагласност на програм за рад тела за безбедност саобраћаја у локалним самоуправама.
 15. 15. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Скупштине јединица локалне самоуправе доносе стратегију и годишњи план безбедности саобраћаја на путевима на свом подручју у складу са Националном стратегијом и националним АКЦИОНИМ планом. (члан 13.)
 16. 16. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Надлежни извршни орган јединице локалне самоуправе, општинско веће, односно градско веће, подноси скупштини извештај о стању безбедности саобраћаја на том подручју најмање двапут годишње. (члан 14.)
 17. 17. ФИНАНСИРАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА Република, јединица територијалне аутономије и јединица ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ у оквиру својих права и дужности, обезбеђују средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја.
 18. 18. ФИНАНСИРАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА Извори средстава за унапређење безбедности саобраћаја су: 1) буџет Републике Србије, буџет јединице територијалне аутономије и буџет јединице ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 2) наплаћене новчане казне за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, 3) поклони или прилози покровитеља дати Републици, јединици територијалне аутономије или јединици ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 4) остали приходи.
 19. 19. ФИНАНСИРАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА Извори средстава за унапређење безбедности саобраћаја су: Средства од наплаћених новчаних казни (35 мил €) у висини од: - 70% припадају буџету Републике, - 30% припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен. - 50% средстава се користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен.
 20. 20. ФИНАНСИРАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА Проблем са средствима за унапређење безбедности саобраћаја је тај што располагање приходима од новчаних казни за прекршаје предвиђени Законом о безбедности саобраћаја нису усаглашени са Законом о буџетском систему који исте приходе не дефинише као наменске У наредном периоду биће потребна велика подршка свих субјеката који учествују у систему безбедности саобраћаја како би се задржао систем да се безбедност саобраћаја финансира од „небезбедних учесника у саобраћају“
 21. 21. ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

×