Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ipsos Strategic Marketing
Jul 2015
The Home of Researchers
© 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential...
Metodologija
2
Metodologija
3
Realizacija: istraživanje je sprovedeno u periodu od 23. 07. do 31. 07. 2015. godine
Ciljna populacija: p...
REGULATORNO
OKRUŽENJE
4
7
12
22
24
23
22
26
29
30
3
5
13
17
21
12
17
22
29
9
17
35
41
44
34
43
51
59
39
30
20
14
11
10
8
8
7
24
10
3
4
2
2
2
2
2
6...
6
62%
51%
48%
49%
40%
34%
38%
16%
8%
61%
55%
51%
50%
39%
38%
42%
12%
6%
59%
51%
44%
43%
41%
35%
34%
17%
9%
Stepen uključen...
7Baza: Ukupna ciljna populacija (N=261)
Predstavnici privrednih subjekata nisu zadovoljni napretkom u oblasti poslovanja.
...
8
17%
10%
13%
5%
15%
12%
9%
9%
20%
13%
11%
6%
Povećala se transparentnost i predvidljivost poslovanja
u Srbiji
Umanjeno je...
49%
42%
33%
40%
22%
14%
22%
19%
20%
22%
23%
26%
27%
36%
36%
41%
46%
55%
63%
64%
29%
27%
33%
44%
30%
51%Procedure u vezi sa...
10
U odnosu na prethodni period predstavnike privrednih subjekata u značajno manjoj
meri opterećuje dobijanje građevinskih...
11
9%
9%
8%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
8%
30%
14%
Građevinske dozvole i legalizacija objekata
Procedure i potvrde u ...
12
13%
12%
10%
8%
6%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
15%
30%
14%
Građevinske dozvole i legalizacija objekata
Procedure i potvrd...
15%
11%
8%
8%
4%
5%
2%
22%
15%
6%
9%
6%
6%
2%
3%
2%
25%
21%
9%
9%
8%
4%
3%
2%
2%
30%
14%
Građevinske dozvole i legalizacij...
14
Najveći broj poslovnih subjekata je imao kontakta sa bankama, poštom i poreskom
upravom. Najmanje su kontakta imali sa ...
88%
71%
74%
64%
55%
39%
39%
41%
33%
37%
24%
91%
72%
72%
72%
59%
43%
42%
29%
39%
38%
27%
90%
71%
68%
59%
58%
40%
40%
32%
31...
16
Prema mišljenju predstavnika privrednih subjekata, najviše vremena (oko 40
minuta u proseku), provodi se na šalterima P...
32.0
33.7
26.8
29.0
24.5
14.6
16.6
13.1
13.8
12.8
16.0
29.2
33.3
37.7
37.6
22.8
16.0
16.6
16.6
13.8
13.9
11.6
39.83
38.93
...
18
RFZO i poreska uprava su šalteri čijim radom predstavnici poslovnih subjekata u
nešto većoj meri nisu bili zadovoljni.
...
17%
8%
8%
9%
4%
6%
4%
8%
3%
1%
1%
26%
4%
12%
7%
10%
7%
3%
4%
6%
3%
2%
1%
1%
32%
9%
15%
12%
9%
7%
5%
4%
4%
4%
2%
1%
0%
31%
...
20
Odnos vremena provedenog za šalterima raznih institucija i nezadovoljstva radom
tih službi
Baza: Ukupna ciljna populaci...
21
Slaba kupovna moć je, prema predstavnicima privrednih subjekata, najveći
problem sa kojim se suočavaju. Veliki problem ...
22
Među problemima sa kojima se suočavaju preduzeća, u odnosu na prethodni
period, predstavnici privrednih subjekata u man...
SIVA EKONOMIJA
23
24
Preko 2/3 predstavnika privrednih subjekata izjavljuje da u potunosti obavlja svoje
poslovanje preko tekućeg računa. Št...
25
Prema mišljenju predstavnika privrednih subjekata, u odnosu na prethodni period
ne registruju se veća odstupanja u meri...
26
Kao najveće štete usled poslovanja konkurenata u sivoj zoni, predstavnici privrednih
subjekata navode smanjenja prometa...
27
Kao i u prethodnom periodu, predstavnici privrednih subjekata navode smanjenje
prometa i obaranje cena usled nelojalne ...
38%
36%
53%
31%
29%
25%
38%
21%
27%
23%
40%
21%
34%
28%
41%
29%
Koliko procenata firmi u vašoj delatnosti radi bar
delimič...
29
U odnosu na prethodni period, prema mišljenju predstavnika privrednih subjekata
raste broj preduzeća koja nisu registro...
30
Predstavnici privrednih subjekata se u najvećoj meri slažu sa tvrdnjom da siva
ekonomija ugrožava zdravlje i bezbednost...
88%
72%
60%
51%
82%
69%
62%
62%
84%
72%
58%
51%
Siva ekonomija ugrožava zdravlje i bezbednost
potrošača, jer proizvodi ne ...
Verovatnoća da će preduzeće koje posluje u sivoj zoni biti otkriveno, da će
otkriveno preduzeće biti kažnjeno i verovatnoć...
33
Kao i u prethodnim talasima gotovo polovina predstavnika privrednih subjekata
smatra da većina preduzeća nastavlja da p...
53%
24%
76%
16%
7%
6%
1%
45%
27%
72%
24%
3%
2%
1%
53%
0%
5%
5%
20%
73%
20%
Uopšte nije opravdano
Uglavnom nije opravdano
N...
35
Ne postoje razlike u pogledu opravdanosti poslovanja u sivoj zoni u odnosu na
prethodni period
Baza: Ukupna ciljna popu...
10%
53%
63%
37%
24%
13%
0%
9%
51%
59%
39%
25%
14%
2%
10%
44%
54%
44%
25%
20%
2%
Siguran sam da jeste
Verujem da jeste
JEST...
37
U odnosu na prethodni period veći procenat predstavnika privrednih subjekata
ističe da država nije odlučna u borbi prot...
38
U odnosu na prethodni period, registruje se veći procenat predstavnika privrednih
subjekata koji ističu da ne bi prijav...
39
U odnosu na prethodni period, registruje se veći procenat predstavnika privrednih
subjekata koji ističu da ne bi prijav...
40
U odnosu na prethodni period i dalje najveći broj predstavnika privrednih subjekata
koji ne prijavljuju firme koje posl...
41
U odnosu na prethodnu godinu sada se registruje značajno manji broj predstavnika
privrednih subjekata koji ističu da im...
52%
23%
32%
21%
26%
25%
4%
45%
30%
30%
22%
23%
29%
7%
50%
28%
26%
24%
22%
20%
7%
Kukavičluk, kontrolišu samo male kompanij...
43
Velika većina predstavnika privrednih subjekata nije upoznata sa novim Zakonom o
inspekcijskom nadzoru.
Da li ste upozn...
44
Gotovo četiri petine predstavnika privrednih subjekata koji su istakli da su upoznati
sa Zakonom o inspekcijskom nadzor...
45
Dve trećine predstavnika privrednih subjekata smatra da država ne raspolaže
pravilno poreskim prihodima koje prikupi od...
46
Na prvom mestu odgovornih za nepravilno raspolaganje poreskim sredstvima je
Vlada republike Srbije, ali se kao odgovora...
47
APR, Narodna banka i Poreska uprava su institucije u koje predstavnici privrednih
subjekata imaju najviše poverenja, do...
48
Poverenje u institucija se nije značajno promenilo u odnosu na prethodni period.
Baza: Ukupna ciljna populacija (N=261)...
49
Trećina predstavnika privrednih subjekata ističe da je zadovoljno dosadašnjim
rezultatima Vlade u suzbijanju sive ekono...
20%
19%
15%
13%
12%
11%
11%
8%
6%
4%
4%
4%
3%
13%
Smanjenje poreza / doprinosa / obaveza prema državi
Investicije / pokret...
20%
13%
21%
18%
8%
8%
7%
8%
5%
6%
4%
12%
15%
15%
17%
8%
10%
9%
9%
5%
4%
2%
4%
19%
20%
19%
15%
13%
12%
11%
11%
8%
6%
4%
3%
...
52
HVALA NA POVERENJU
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Istraživanje stavova privrede o sivoj ekonomiji, jul 2015

247 views

Published on

Istraživanje stavova privrede (3 puta godišnje) na uzorku od 250 privrednika na teritoriji cele Srbije sprovodi sa ciljem da se dobije što bolja slika posledica sive ekonomije na svakodnevni život i isprate promene u stavovima o štetnosti sive ekonomije.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Istraživanje stavova privrede o sivoj ekonomiji, jul 2015

 1. 1. Ipsos Strategic Marketing Jul 2015 The Home of Researchers © 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos. Stavovi i iskustva privrede o regulatornom okruženju i sivoj ekonomiji
 2. 2. Metodologija 2
 3. 3. Metodologija 3 Realizacija: istraživanje je sprovedeno u periodu od 23. 07. do 31. 07. 2015. godine Ciljna populacija: preduzeća na teritoriji Srbije  Uzorački okvir: baza preduzeća evidentiranih u Agenciji za privredne registre u Srbiji, koja su podnela godišnje završne račune za 2012. fiskalnu godinu Veličina uzorka: 261 preduzeće Tip uzorka: kvotni, stratifikovani, reprezentativan za domen preduzeća registrovanih u Srbiji Stratifikacija: na osnovu geografskih regiona, ekonomske aktivnosti i veličine preduzeća Tip istraživanja: telefonska anketa (CATI) Trajanje upitnika: približno 20 minuta
 4. 4. REGULATORNO OKRUŽENJE 4
 5. 5. 7 12 22 24 23 22 26 29 30 3 5 13 17 21 12 17 22 29 9 17 35 41 44 34 43 51 59 39 30 20 14 11 10 8 8 7 24 10 3 4 2 2 2 2 2 63 41 23 18 13 13 10 10 8 Dostupnost informacija o donetim propisima na sajtu ministarstava i drugih državnih organa Informativnost web prezentacija državnih organa Kvalitet novih propisa Dostupnost nacrta i predloga propisa u periodu pre njihovog usvajanja Donošenje podzakonskih akata u roku čime se omogućava sprovođenje zakona i predvidivo poslovno okruženje Temeljnost pripreme novih propisa Otvorenost za prihvatanje predloga sa javne rasprave Brzina reagovanja na predloge privrede kako bi izmenama propisa poboljšala privredno okruženje Stepen uključenosti preduzeća i drugih zainteresovanih strana u javne rasprave Loše Veoma loše LOŠE Veoma dobro Odlicno DOBRO 5 Jedino se dostupnost informacija putem interneta ocenjuje pozitivno. Najlošije se ocenjuje stepen uključenosti preduzeća i drugih zainteresovanih u javne rasprave. Baza: Ukupna ciljna populacija (N=261) Sa aspekta regulatorne aktivnosti vlade ocenite sledeće...
 6. 6. 6 62% 51% 48% 49% 40% 34% 38% 16% 8% 61% 55% 51% 50% 39% 38% 42% 12% 6% 59% 51% 44% 43% 41% 35% 34% 17% 9% Stepen uključenosti preduzeća i drugih zainteresovanih strana u javne rasprave Brzina reagovanja na predloge privrede kako bi izmenama propisa poboljšala privredno okruženje Donošenje podzakonskih akata u roku čime se omogućava sprovođenje zakona i predvidivo poslovno Otvorenost za prihvatanje predloga sa javne rasprave Dostupnost nacrta i predloga propisa u periodu pre njihovog usvajanja Kvalitet novih propisa Temeljnost pripreme novih propisa Informativnost web prezentacija državnih organa Dostupnost informacija o donetim propisima na sajtu ministarstava i drugih državnih organa Decembar 2014 April 2015 Jul 2015 Baza: Ukupna ciljna populacija U odnosu na prethodni talas istraživanja, sa aspekta regulatorne aktivnosti vlade, nema većih razlika u ocenama predstavnika privrednih subjekata Sa aspekta regulatorne aktivnosti vlade ocenite sledeće LOŠE
 7. 7. 7Baza: Ukupna ciljna populacija (N=261) Predstavnici privrednih subjekata nisu zadovoljni napretkom u oblasti poslovanja. Najviše se slažu sa tvrdnjom da se povećala transparentnost i predvidljivost poslovanja (20%). 51% 62% 6% 11% 13% 20%45% 72% Umanjeno je finansijsko opterćenje koje nameću zakoni i propisi Povećala se mogućnost da privreda učestvuje u procesu izmene zakona i propisa koji se odnose na poslovno okruženje Umanjeno je administrativno opterećenje koje nameću zakoni i propisi Povećala se transparentnost i predvidljivost poslovanja u Srbiji Ne slaže se ( 1 + 2 ) Slaže se ( 4 + 5 ) U kojoj meri se slažete ili ne slažete sa sledećim tvrdnjama: U poslednjih 12 meseci...
 8. 8. 8 17% 10% 13% 5% 15% 12% 9% 9% 20% 13% 11% 6% Povećala se transparentnost i predvidljivost poslovanja u Srbiji Umanjeno je administrativno opterećenje koje nameću zakoni i propisi Povećala se mogućnost da privreda učestvuje u procesu izmene zakona i propisa koji se odnose na poslovno okruženje Umanjeno je finansijsko opterećenje koje nameću zakoni i propisi Decembar 2014 April 2015 Jul 2015 Baza: Ukupna ciljna populacija Prema mišljenju predstavnika privrednih subjekata u julu se povećala transparentnost i predvidivost poslovanja. U kojoj meri se slažete ili ne slažete sa sledećim tvrdnjama: U poslednjih 12 meseci... SLAŽEM SE
 9. 9. 49% 42% 33% 40% 22% 14% 22% 19% 20% 22% 23% 26% 27% 36% 36% 41% 46% 55% 63% 64% 29% 27% 33% 44% 30% 51%Procedure u vezi sa ZOR (Zakon o radu) Dobijanje dozvola za rad Carine i procedure u vezi sa spoljnom trgovinom Dobijanje građevinskih dozvola Povećanje akciza Inspekcijski nadzor Administriranje plaćanja poreza Sudski postupci Porez na dodatu vrednost Povećanje PDV-a Drugi obavezni neporeski nameti (takse i naknade) Porezi i doprinosi na zarade Poslovanje konkurenata u sivoj zoni Ne opterećuje ( 1 + 2 ) Opterećuje ( 4 + 5 ) 9 Prema predstavnicima privrednih subjekata, poslovanje u najvećoj meri opterećuje poslovanje konkurenata u sivoj zoni, a zatim porezi i drugi neporeski nameti Baza: Ukupna ciljna populacija (N=261) U kojoj meri svaki od sledećih činilaca opterećuje poslovanje Vašeg preduzeća? Ocenite svaki činilac od 1 do 5, gde 1 znači Uopšte ne opterećuje, dok 5 znači Veoma mnogo opterećuje.
 10. 10. 10 U odnosu na prethodni period predstavnike privrednih subjekata u značajno manjoj meri opterećuje dobijanje građevinskih dozvola i procedure u vezi ZOR-a Poslovanje konkurenata u sivoj zoni Porezi i doprinosi na zarade Drugi obavezni neporeski nameti Povećanje PDV-a Porez na dodatu vrednost Administriranje plaćanja poreza Sudski postupci Inspekcijski nadzor Povećanje akciza Dobijanje građevinskih dozvola Carine i procedure u vezi sa spoljnom trgovinom Dobijanje dozvola za rad Procedure u vezi sa ZOR Maj 2014 Avgust 2014 Decembar 2014 April 2015 Jul 2015 Baza: Ukupna ciljna populacija U kojoj meri svaki od sledećih činilaca opterećuje poslovanje Vašeg preduzeća? Ocenite svaki činilac od 1 do 5, gde 1 znači Uopšte ne opterećuje, dok 5 znači Veoma mnogo opterećuje.
 11. 11. 11 9% 9% 8% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 8% 30% 14% Građevinske dozvole i legalizacija objekata Procedure i potvrde u poreskoj upravi / upravi prihoda Administrativni poslovi u PIO fondu i RZZO / prijava i odjave Sudski procesi i procedure Dobijanje dozvola/certifikata od resornog ministarstva Carinske procedure i administracija prilikom uvoza / izvoza Obračunavanje / povraćaj / predaja PDV-a Proces pokretanja delatnosti (pairologija, dozvole...) Bankarske usluge (procedure za dobijanje kredita...) Administracija prilikom javnih nabavki / tendera Dobijanje potvrda / dozvola / rešenja Procedure za porodiljsko/trudničko bolovanje Priprema dokumentacije za završni, godišnji račun... Administrativni poslovi u APR Drugo Nijedna Ne zna Baza: Ukupna ciljna populacija (N=261) Kada je TRAJANJE procedura u pitanju, predstavnike poslovnih subjekata pored građevinskih dozvola i procedura u poreskoj upravi opterećuju i administrativni poslovi (PIO fond i RFZO) Kada razmišljate o TRAJANJU administrativnih procedura, koja procedura Vas najviše opterećuje? – prva navedena PRVA NAVEDENA Spontani odgovori
 12. 12. 12 13% 12% 10% 8% 6% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 15% 30% 14% Građevinske dozvole i legalizacija objekata Procedure i potvrde u poreskoj upravi / upravi prihoda Administrativni poslovi u PIO fondu i RZZO / prijava i odjava Sudski procesi i procedure Dobijanje dozvola/certifikata od resornog ministarstva Carinske procedure i administracija prilikom uvoza / izvoza Administracija prilikom javnih nabavki / tendera Obračunavanje / povraćaj / predaja PDV-a Bankarske usluge (procedure za dobijanje kredita…) Proces pokretanja delatnosti (pairologija, dozvole..) Dobijanje potvrda / dozvola / rešenja Procedure za porodiljsko/trudničko bolovanje Priprema dokumentacije za završni, godišnji račun… Administrativni poslovi u APR Drugo Nijedna Ne zna Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija (N=261) Kada je TRAJANJE procedura u pitanju, predstavnike poslovnih subjekata pored građevinskih dozvola i procedura u poreskoj upravi opterećuju i administrativni poslovi (PIO, RFZO), kao i sudski procesi i procedure. Kada razmišljate o TRAJANJU administrativnih procedura, koja procedura Vas najviše opterećuje? – sve navedene SVE NAVEDENE Spontani odgovori
 13. 13. 15% 11% 8% 8% 4% 5% 2% 22% 15% 6% 9% 6% 6% 2% 3% 2% 25% 21% 9% 9% 8% 4% 3% 2% 2% 30% 14% Građevinske dozvole i legalizacija objekata Procedure i potvrde u poreskoj upravi / upravi prihoda Administrativni poslovi u PIO fondu i RZZO / prijava i odjava Sudski procesi i procedure Carinske procedure i administracija prilikom uvoza / izvoza Dobijanje potvrda / dozvola / rešenja Administracija prilikom javnih nabavki / tendera Nijedna Ne zna Decembar 2014 April 2015 Jul 2015 13Baza: Ukupna ciljna populacija Sve je veći broj predstavnika privrednih subjekata koji ističu da ih po pitanju TRAJANJA nijedna procedura ne opterećuje. Kada razmišljate o TRAJANJU administrativnih procedura, koja procedura Vas najviše opterećuje?
 14. 14. 14 Najveći broj poslovnih subjekata je imao kontakta sa bankama, poštom i poreskom upravom. Najmanje su kontakta imali sa NSZ. Baza: Ukupna ciljna populacija (N=261) 90% 40% 32% 28% 25% 10% 29% 32% 41% 42% 60% 60% 68% 69% 72% 75% 40% 59% 68% 58% 71% 31% Banka Pošta Poreska uprava RFZO PIO fond Šalteri lokalnih samouprava APR Katastar Policija Sudovi NSZ Da Ne Da li ste u poslednjih godinu dana Vi/Vaši radnici koji obavljaju administrativne poslove, imali iskusta sa raznim procedurama na šalterima sledećih institucija?
 15. 15. 88% 71% 74% 64% 55% 39% 39% 41% 33% 37% 24% 91% 72% 72% 72% 59% 43% 42% 29% 39% 38% 27% 90% 71% 68% 59% 58% 40% 40% 32% 31% 28% 25% Banka Pošta Poreska uprava RFZO (Pepublički fond za zdravstveno osiguranje) PIO fond (Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje) Šalteri lokalnih samouprava APR (Agencija za privredne registre) Katastar Policija Sudovi NSZ (Nacionalna služba za zapošljavanje) Decembar 2014 April 2015 Jul 2015 15Baza: Ukupna ciljna populacija Manji broj predstavnika privrednih subjekata ističe da su imali iskustva sa šalterima sudova i RFZO-a u odnosu na prethodni period. Da li ste u poslednjih godinu dana Vi/Vaši radnici koji obavljaju administrativne poslove, imali iskusta sa raznim procedurama na šalterima sledećih institucija?
 16. 16. 16 Prema mišljenju predstavnika privrednih subjekata, najviše vremena (oko 40 minuta u proseku), provodi se na šalterima PIO fonda i RFZO-a, a najmanje na šalterima Pošte i APR-a (oko 13 minuta). 39.8 38.9 33.7 31.1 22.2 17.3 16.6 15.1 14.1 13.4 13.0 na šalteru PIO fonda na šalteru RFZO na šalteru Policije na šalteru Katastra na šalteru Sudova na šalteru Lokalnih samouprava na šalteru Poreske Uprave na šalteru NZS-a na šalteru Banke na šalteru Pošte na šalteru APR-a Baza: Ukupna ciljna populacija (N=261) Trimovani prosek Prosečno vreme čekanja u minutima na šalteru
 17. 17. 32.0 33.7 26.8 29.0 24.5 14.6 16.6 13.1 13.8 12.8 16.0 29.2 33.3 37.7 37.6 22.8 16.0 16.6 16.6 13.8 13.9 11.6 39.83 38.93 33.68 31.07 22.17 17.31 16.61 15.09 14.11 13.42 12.95 na šalteru PIO fonda na šalteru RFZO na šalteru Policije na šalteru Katastra na šalteru Sudova na šalteru Lokalnih samouprava na šalteru Poreske Uprave na šalteru NZS-a na šalteru Banke na šalteru Pošte na šalteru APR-a Decembar 2014 April 2015 Jul 2015 17 U odnosu na prethodni period u proseku se više vremena provodilo na šalterima PIO fonda i RFZO-a. Baza: Ukupna ciljna populacija Trimovani prosek Prosečno vreme čekanja u minutima na šalteru
 18. 18. 18 RFZO i poreska uprava su šalteri čijim radom predstavnici poslovnih subjekata u nešto većoj meri nisu bili zadovoljni. 15% 12% 9% 7% 5% 4% 4% 4% 2% 1% 0% 3% 31% 5% RFZO Poreska uprava PIO fond Banka Šalteri lokalnih samouprava Policija Pošta Katastar Sudovi APR NSZ Drugo Nijedan, Zadovoljan sam Ne zna Baza: Ukupna ciljna populacija (N=261) Molimo Vas da izdvojite jedan šalter/službu čijim radom niste zadovoljni
 19. 19. 17% 8% 8% 9% 4% 6% 4% 8% 3% 1% 1% 26% 4% 12% 7% 10% 7% 3% 4% 6% 3% 2% 1% 1% 32% 9% 15% 12% 9% 7% 5% 4% 4% 4% 2% 1% 0% 31% 5% RFZO Poreska uprava PIO fond Banka Šalteri lokalnih samouprava Pošta Policija Katastar Sudovi APR NSZ Nijedan, zadovoljan sam Ne zna Decembar 2014 April 2015 Jul 2015 19Baza: Ukupna ciljna populacija Kao i u prethodnom periodu, predstavnici privrednih subjekata su najviše nezadovoljni radom RFZO-a, ali i radom poreske uprave. S druge strane, trećina predstavnika je zadovoljna radom svih službi. Molimo Vas da izdvojite jedan šalter/službu čijim radom niste zadovoljni
 20. 20. 20 Odnos vremena provedenog za šalterima raznih institucija i nezadovoljstva radom tih službi Baza: Ukupna ciljna populacija (N=261) Prosečnovremečekanjanašalteru Nezadovoljstvo radom šaltera/službe NSZ Policija Sudovi Katastar APR Šalteri lokalnih samouprava PIO fond Pošta RFZO Poreska uprava Banka Privredni subjekti nisu zadovoljni radom PIO fonda i RFZO-a i na tim šalterima u proseku provode puno vremena. S druge strane radom Katastra i Policije su dosta zadovoljniji iako na ovim šalterima takođe provode puno vremena. Nasuprot tome, na šalterima Poreske uprave i Banaka privredni subjekti provode dosta manje vremena, ali su nezadovoljniji njihovom radom.
 21. 21. 21 Slaba kupovna moć je, prema predstavnicima privrednih subjekata, najveći problem sa kojim se suočavaju. Veliki problem su i česte promene propisa, kao i visoke poreske stope. 88% 80% 75% 54% 51% 51% 49% 49% 48% 47% 45% 43% 40% 11% 10% Slaba kupovna moć stanovništva Česta promena propisa i nametanje nepotrebnih troškova Visoke poreske stope Slaba radna etika domaće radne snage Kriminal i krađa Neadekvatno infrastrukturno snabdevanje Korupcija Politička nestabilnost Spore procedure dobijanja dozvola, potvrda, sertifikata Neadekvatno obrazovana radna snaga Inflacija Pristup finansiranju Komplikovan obračun poreza i nejasni poreski zakoni Propisi koji se odnose na devizno poslovanje Restriktivna pravila zapošljavanja Baza: Ukupna ciljna populacija (N=261) Utiču na poslovanje Sa kojim sve problemima se sučava Vaše preduzeće? Molim Vas da iz ponuđene liste odaberete SVE probleme koji utiču na poslovanje Vašeg preduzeća?
 22. 22. 22 Među problemima sa kojima se suočavaju preduzeća, u odnosu na prethodni period, predstavnici privrednih subjekata u manjoj meri ističu korupciju, političku nestabilnost, inflaciju kao i nejasne poreske zakone. Slaba kupovna moć stanovništva Česta promena propisa i nametanje nepotrebnih troškova Visoke poreske stope Slaba radna etika domaće radne snage Kriminal i krada Neadekvatno infrastrukturno snabdevanje Korupcija Politička nestabilnost Spore procedure dobijanja dozvola, potvrda, sertifikata Neadekvatno obrazovana radna snaga Inflacija Pristup finansiranju Komplikovan obračun poreza i nejasni poreski zakoni Propisi koji se odnose na devizno poslovanje Restriktivna pravila zapošljavanja Jul 2014 Decembar 2014 April 2015 Jul 2015 Baza: Ukupna ciljna populacija Utiču na poslovanje Sa kojim sve problemima se sučava Vaše preduzeće? Molim Vas da iz ponuđene liste odaberete SVE probleme koji utiču na poslovanje Vašeg preduzeća?
 23. 23. SIVA EKONOMIJA 23
 24. 24. 24 Preko 2/3 predstavnika privrednih subjekata izjavljuje da u potunosti obavlja svoje poslovanje preko tekućeg računa. Što je u skladu sa prethodnim periodom. Baza: Ukupna ciljna populacija 71% 13% 13% 2% 1% 70% 18% 7% 2% 1% 2% 71% 21% 4% 2% 2% U potpunosti preko tekućeg racuna Do 10% u gotovini 10 - 30% u gotovini 30 - 50% u gotovini Preko 50% u gotovini Ne znam Decembar 2014 April 2015 Jul 2015 29%(Jul) U Srbiji nije neuobičajena praksa da se deo transakcija vrši gotovinom. Da li sva plaćanja vršite preko tekućeg računa ili postoji neki deo koji plaćate u gotovini?
 25. 25. 25 Prema mišljenju predstavnika privrednih subjekata, u odnosu na prethodni period ne registruju se veća odstupanja u meri u kojoj su godišnji prihodi umanjeni usled poslovanja konkurencije u sivoj zoni. 13% 56% 20% 3% 7% 16% 43% 29% 4% 8% 13% 49% 28% 4% 7% Nema umanjenja Do 30% 31-70% Preko 70% Ne znam Decembar 2014 April 2015 Jul 2015 Baza: Ukupna ciljna populacija Molim Vas navedite u kojoj meri smatrate da su godišnji prihodi vašeg preduzeća manji zbog aktivnosti preduzeća koja posluju u sivoj zoni?
 26. 26. 26 Kao najveće štete usled poslovanja konkurenata u sivoj zoni, predstavnici privrednih subjekata navode smanjenja prometa kao i obaranje cena usled nelojalne konkurencije Baza: Ukupna ciljna populacija (N=261) 75% 21% 25% 26% 35% 45% 71% 76% 79% 74% 29% 64% 55% 24% Smanjenje prometa i otežano plasiranje proizvoda na tržištu Obaranje cena usled nelojalne konkurencije iz neformalnog sektora Nemogucnost ulaganja u tehnološki razvoj usled smanjenih prihoda Nemogucnost zapošljavanja novih radnika Otpuštanje radnika i smanjenje plata Gubitak ugleda kod potrošaca Potpuni ili delimicni prestanak poslovanja Da Ne Koje vrste štete je Vaše preduzeće imalo zbog poslovanja konkurenata u sivoj zoni?
 27. 27. 27 Kao i u prethodnom periodu, predstavnici privrednih subjekata navode smanjenje prometa i obaranje cena usled nelojalne konkurencije kao najveće štete usled poslovanja konkurenata u sivoj zoni. Baza: Ukupna ciljna populacija 71% 75% 62% 54% 31% 28% 24% 75% 75% 63% 56% 34% 31% 27% 75% 74% 64% 55% 29% 24% 21% Smanjenje prometa i otežano plasiranje proizvoda na tržištu Obaranje cena usled nelojalne konkurencije iz neformalnog sektora Nemogucnost ulaganja u tehnološki razvoj usled smanjenih prihoda Nemogucnost zapošljavanja novih radnika Otpuštanje radnika i smanjenje plata Gubitak ugleda kod potrošaca Potpuni ili delimicni prestanak poslovanja Decembar 2014 April 2015 Jul 2015 Koje vrste štete je Vaše preduzeće imalo zbog poslovanja konkurenata u sivoj zoni?
 28. 28. 38% 36% 53% 31% 29% 25% 38% 21% 27% 23% 40% 21% 34% 28% 41% 29% Koliko procenata firmi u vašoj delatnosti radi bar delimično u sivoj zoni (ne prijavljuje radnike ili ne plaća PDV)? Koliko procenata radnika u Vašoj delatnosti radi bez ugovora tj. nije prijavljeno? Koliko procenata radnika u Vašoj delatnosti ima ugovor ali nisu prijavljeni na celokupnu zaradu? Koliko procenata prometa se u Vašoj delatnosti obavlja bez plaćanja poreza? Jul 2014 Decembar 2014 April 2015 Jul 2015 28 Predstavnici privrednih subjekata ističu da preko četvrtine radnika u njihovoj delatnosi nije prijavljeno, a čak 40% nije prijavljeno na celokupnu zaradu. Takođe, predstavnici ističu da oko trećine firmi u njihovoj delatnosti radi delimično i sivoj zoni, odnosno da se oko trećine prometa obavlja bez plaćanja poreza. Baza: Ukupna ciljna populacija Prosečne ocene Po vašoj proceni...
 29. 29. 29 U odnosu na prethodni period, prema mišljenju predstavnika privrednih subjekata raste broj preduzeća koja nisu registrovana. Baza: Ukupna ciljna populacija 31% 47% 22% 41% 45% 14% 43% 40% 18% Da Ne Ne znam Decembar 2014 April 2015 Jul 2015 Da li u Vašoj delatnosti postoje preduzeća koja nisu registrovana?
 30. 30. 30 Predstavnici privrednih subjekata se u najvećoj meri slažu sa tvrdnjom da siva ekonomija ugrožava zdravlje i bezbednost potrošača, dok se s druge strane najmanje slažu sa tvrdnjom da je siva ekonomija način preživljavanja za male firme. 31% 27% 51% 58% 72% 84% 48% 15% Siva ekonomija je način preživljavanja za male firme Iza sive ekonomije se često nalazi organizovani kriminal Siva ekonomija je jedan od razloga zašto država nema dovoljno para da uloži u kvalitetnije zdravstvo, obrazovanje, javni prevoz, puteve Siva ekonomija ugrožava zdravlje i bezbednost potrošača, jer proizvodi ne prolaze kroz potrebne kontrole kvaliteta i ispravnosti Ne slaže se ( 1 + 2 ) Slaže se ( 3 + 4 ) Baza: Ukupna ciljna populacija (N=261) U kojoj meri se slažete sa sledećim tvrdnjama? Molim vas ocenite na skali od 1 do 4, gde 1 znači Uopšte se ne slažem, a 4 znači U potpunosti se slažem.
 31. 31. 88% 72% 60% 51% 82% 69% 62% 62% 84% 72% 58% 51% Siva ekonomija ugrožava zdravlje i bezbednost potrošača, jer proizvodi ne prolaze kroz potrebne kontrole kvaliteta i ispravnosti Siva ekonomija je jedan od razloga zašto država nema dovoljno para da uloži u kvalitetnije zdravstvo, obrazovanje, javni prevoz, puteve Iza sive ekonomije se često nalazi organizovani kriminal Siva ekonomija je način preživljavanja za male firme Decembar 2014 April 2015 Jul 2015 31Baza: Ukupna ciljna populacija (N=250) U odnosu na prethodni period ne registruju se značajnije promene. Slaže se (3+4) U kojoj meri se slažete sa sledećim tvrdnjama? Molim vas ocenite na skali od 1 do 4, gde 1 znači Uopšte se ne slažem, a 4 znači U potpunosti se slažem.
 32. 32. Verovatnoća da će preduzeće koje posluje u sivoj zoni biti otkriveno, da će otkriveno preduzeće biti kažnjeno i verovatnoća da će ta kazna biti i plaćena 32 Ocenite verovatnoću da će preduzeće koje posluje u sivoj zoni biti otkriveno? Baza: Ukupna ciljna populacija (N=261) Baza: oni koji u većoj meri veruju da će preduzeća iz sive zone biti otkrivena (N= 60 – 25% ciljne populacije) Baza: oni koji u većoj meri veruju da će preduzeća iz sive zone biti kažnjena (N= 35 – 14% ciljne populacije) Ako bude otkriveno, šta mislite koja je verovatnoća da će preduzeće tj. direktor/preduzetnik biti kažnjen? Ako se odredi kazna, šta mislite koliko je verovatno da će ta kazna biti i plaćena? 25% 59% 65% Verovatnije je da će biti otkriveno Verovatnije je da će biti kažnjen Verovatnije je da će kazna biti plaćena 25% ciljne populacije 14% ciljne populacija 9% ciljne populacija
 33. 33. 33 Kao i u prethodnim talasima gotovo polovina predstavnika privrednih subjekata smatra da većina preduzeća nastavlja da posluje u sivoj zoni i nakon izrečene kazne. Baza: Ukupna ciljna populacija 8% 49% 34% 2% 6% 8% 50% 32% 4% 6% 12% 44% 34% 1% 8% Svi nastavljaju Većina nastavlja Samo neki nastavljaju Nijedno ne nastavlja Ne znam Decembar 2014 April 2015 Jul 2015 Da li nakon izrečene kazne po Vašem mišljenju preduzeća i dalje nastavljaju da posluju u sivoj zoni?
 34. 34. 53% 24% 76% 16% 7% 6% 1% 45% 27% 72% 24% 3% 2% 1% 53% 0% 5% 5% 20% 73% 20% Uopšte nije opravdano Uglavnom nije opravdano NIJE OPRAVDANO I jeste i nije opravdano OPRAVDANO Uglavnom je opravdano U potpunosti je opravdano Decembar 2014 April 2015 Jul 2015 34 Predstavnici privrednih subjekata, kao i u prethodnim talasima ocenjuju da poslovanje u sivoj zoni nije opravdano. Baza: Ukupna ciljna populacija Kakav je Vaš stav u pogledu opravdanosti poslovanja u sivoj zoni? Molim Vas koristite skalu od 1 do 5, gde 1 znači da takvo poslovanje uopšte nije opravdano, a 5 da je u potpunosti opravdano.
 35. 35. 35 Ne postoje razlike u pogledu opravdanosti poslovanja u sivoj zoni u odnosu na prethodni period Baza: Ukupna ciljna populacija 73 5 3 7 3 76 72 70 Jul 2015 April 2015 Decembar 2014 Jul 2014 NIJE OPRAVDANO I jeste i nije opravdano OPRAVDANO Kakav je Vaš stav u pogledu opravdanosti poslovanja u sivoj zoni? Molim Vas koristite skalu od 1 do 5, gde 1 znači da takvo poslovanje uopšte nije opravdano, a 5 da je u potpunosti opravdano.
 36. 36. 10% 53% 63% 37% 24% 13% 0% 9% 51% 59% 39% 25% 14% 2% 10% 44% 54% 44% 25% 20% 2% Siguran sam da jeste Verujem da jeste JESTE ODLUČNA NIJE ODLUČNA Verujem da nije Siguran sam da nije Ne znam Decembar 2014 April 2015 Jul 2015 36 U odnosu na decembar 2014. godine predstavnici privrednih subjekata sada u manjoj meri ističu da je država odlučna u borbi protiv sive ekonomije. Baza: Ukupna ciljna populacija Da li mislite da je država odlučna u borbi protiv sive ekonomije?
 37. 37. 37 U odnosu na prethodni period veći procenat predstavnika privrednih subjekata ističe da država nije odlučna u borbi protiv sive ekonomije. Baza: Ukupna ciljna populacija 54% 44% 39% 37% 51% 63% 59% 48% Jul 2015 April 2015 Decembar 2014 Jul 2014 JESTE ODLUČNA NIJE ODLUČNA Da li mislite da je država odlučna u borbi protiv sive ekonomije?
 38. 38. 38 U odnosu na prethodni period, registruje se veći procenat predstavnika privrednih subjekata koji ističu da ne bi prijavili konkurentsku firmu koja posluju u sivoj zoni. Baza: Ukupna ciljna populacija 11% 33% 44% 50% 29% 21% 4% 13% 30% 43% 55% 29% 25% 3% 13% 24% 38% 61% 32% 30% 1% Siguran sam da bih Verujem da bih PRIJAVIO BIH NE BIH PRIJAVIO Verujem da ne bih Siguran sam da ne bih Ne znam Decembar 2014 April 2015 Jul 2015 Da li biste, kada biste imali saznanja da neka konkurentska firma posluje u sivoj zoni, prijavili tu firmu nadležnim organima?
 39. 39. 39 U odnosu na prethodni period, registruje se veći procenat predstavnika privrednih subjekata koji ističu da ne bi prijavili konkurentsku firmu koja posluju u sivoj zoni. 38 61 55 50 60 44 43 37 Jul 2015 April 2015 Decembar 2014 Jul 2014 PRIJAVIO BIH NE BIH PRIJAVIO Baza: Ukupna ciljna populacija Da li biste, kada biste imali saznanja da neka konkurentska firma posluje u sivoj zoni, prijavili tu firmu nadležnim organima?
 40. 40. 40 U odnosu na prethodni period i dalje najveći broj predstavnika privrednih subjekata koji ne prijavljuju firme koje posluju u sivoj zoni, ističe da to nije njihov posao, već posao za državne institucije. 52% 26% 17% 10% 0% 44% 20% 8% 9% 13% 43% 20% 18% 13% 8% To nije moj posao / To je posao za državne institucije Iz bezbednosnih razloga / Stvaram sebi probleme na taj način Ne verujem u državne institucije / Ništa se ne bi promenili Smatram da su ljudi prinuđeni da posluju na taj način Smatram da nije moralno Decembar 2014 April 2015 Jul 2015 Zasto ne biste prijavili? Višestruki odgovori; Baza: oni koji ne bi prijavili firmu nadležnim organima (61% od ciljne populacije)
 41. 41. 41 U odnosu na prethodnu godinu sada se registruje značajno manji broj predstavnika privrednih subjekata koji ističu da imaju šta da zamere radu inspektora (tačnije jedna trećina). Baza: Ukupna ciljna populacija 52% 48% 37% 63% 36% 65% 33% 67% DA NE Jul 2014 Decembar 2014 April 2015 Jul 2015 Kada razmislite o radu inspektora sa kojima ste bili u kontaktu u svom dosadašnjem radu, da li ima nešto što biste im zamerili?
 42. 42. 52% 23% 32% 21% 26% 25% 4% 45% 30% 30% 22% 23% 29% 7% 50% 28% 26% 24% 22% 20% 7% Kukavičluk, kontrolišu samo male kompanije - one koje nemaju finansijsku moć ili političku zaštitu Neprofesionaizam, ponašanje koje nije u skladu sa njihovom funkcijom i činom Neobučenost, nepoznavanje propisa i zakona po kojim bi trebalo da rade Nekoordinisanost u radu – kod nas stalno dolaze različite inspekcije, kod konkurencije nikada nijedna Drski su i neljubazni u svom ophođenju prema klijentima Korupcija, podmitiljivi su i skloni da zažmure na sve propuste ukoliko im ponudite mito Drugo Decembar 2014 April 2015 Jul 2015 42 Kukavičluk je i dalje na prvom mestu liste zamerki na rad inspektora. Navešćemo neke od negativnih stvari koje ste možda primetili kod inspektora, molimo Vas da odaberete DVE koje ste primetili kod onih inspektora/inspekcija sa kojima ste bili u kontaktu. Višestruki odgovori; Baza: Oni koji bi zamerili nešto radu inspektora (33 % ciljne populacije)
 43. 43. 43 Velika većina predstavnika privrednih subjekata nije upoznata sa novim Zakonom o inspekcijskom nadzoru. Da li ste upoznati sa novim Zakonom o inspekcijskom nadzoru.? Baza: Ukupna ciljna populacija (N=261) Ne 82% Da 18%
 44. 44. 44 Gotovo četiri petine predstavnika privrednih subjekata koji su istakli da su upoznati sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru smatra će se obim sive ekonomije smanjiti sa primenom ovog zakona (14% ciljne populacije). Baza: oni koji su upoznati sa novim Predlogom Zakona o inspekcijskom nadzoru (18% od ciljne populacije) 11% 67% 78% 22% 16% 7% 23% 55% 79% 21% 9% 13% Siguran sam da hoće Verujem da hoće HOĆE NEĆE Verujem da neće Siguran sam da neće April 2015 Jul 2015 Da li smatrate da će se obim sive ekonomije smanjiti sa usvajanjem i primenom Predloga zakona o inspekcijskom nadzoru?
 45. 45. 45 Dve trećine predstavnika privrednih subjekata smatra da država ne raspolaže pravilno poreskim prihodima koje prikupi od građana i privrede, ali se registruje i pozitivan trend smanjenja njihovog broja. Baza: Ukupna ciljna populacija 20% 80% 29% 71% 32% 68% 34% 66% DA NE Jul 2014 Decembar 2014 April 2015 Jul 2015 Da li smatrate da država pravilno raspolaže poreskim prihodima koje prikupi od građana i privrede?
 46. 46. 46 Na prvom mestu odgovornih za nepravilno raspolaganje poreskim sredstvima je Vlada republike Srbije, ali se kao odgovoran sve češće navodi i Ministar (odnosno ministarstvo) finansija. Baza: Oni koji smatraju da se nepravilno raspolaže poreskim prihodima 23% 6% 11% 3% 4% 11% 14% 33% 14% 12% 5% 6% 12% 19% 27% 16% 13% 7% 6% 12% 16% Vlada Republike Srbije Ministarstvo/Ministar Finansija Vlast/Rukovodstvo Države/Država Lokalna Samouprava Predsednik Vlade / Premijer Drugo Ne znam Decembar 2014 April 2015 Jul 2015 Ko je najodgovorniji za nepravilno trošenje para?
 47. 47. 47 APR, Narodna banka i Poreska uprava su institucije u koje predstavnici privrednih subjekata imaju najviše poverenja, dok su Lokalna samouprava i Sudstvo institucije sa najnižim stepenom poverenja. Baza: Ukupna ciljna populacija (N=261) U kojoj meri imate poverenja u sledeće državne organe i institucije. Molimo vas koristite skalu od 1 do 4, pri čemu 1 znači da nemate uopšte poverenja, a 4 da imate potpuno poverenje. 86% 72% 66% 66% 63% 60% 59% 58% 58% 57% 44% 44% APR Narodna banka Poreska uprava Policija PIO fond Katastar Inspekcija RZZO Carina Vlada Republike Srbije Lokalnu samoupravu Sudstvo
 48. 48. 48 Poverenje u institucija se nije značajno promenilo u odnosu na prethodni period. Baza: Ukupna ciljna populacija (N=261) U kojoj meri imate poverenja u sledeće državne organe i institucije. Molimo vas koristite skalu od 1 do 4, pri čemu 1 znači da nemate uopšte poverenja, a 4 da imate potpuno poverenje. 85% 71% 70% 63% 64% 63% 59% 59% 55% 55% 41% 40% 86% 72% 66% 66% 63% 60% 59% 58% 57% 58% 44% 44% APR Narodna banka Poreska uprava Policija PIO fond Katastar Inspekcija RZZO Vlada Republike Srbije Carina Lokalnu samoupravu Sudstvo April 2015 Jul 2015
 49. 49. 49 Trećina predstavnika privrednih subjekata ističe da je zadovoljno dosadašnjim rezultatima Vlade u suzbijanju sive ekonomije. Baza: Ukupna ciljna populacija (N=261) Ne znam 5% Ne 60% Da 35% Da li ste zadovoljni dosadašnjim rezultatima Vlade i nadležnih institucija u suzbijanju sive ekonomije?
 50. 50. 20% 19% 15% 13% 12% 11% 11% 8% 6% 4% 4% 4% 3% 13% Smanjenje poreza / doprinosa / obaveza prema državi Investicije / pokretanje proizvodnje / zapošljavanje Suzbijanje sive ekonomije Donošenje / primena / poštovanje zakona Subvencije / Povoljni Krediti za privrednike / preduzeća Finansijske olakšice / olakšice malim preduzećima Finansijska politika i disciplina Zdrava poslovna atmosfera, stručnost, poverenje u rad države Jednostavnije / brže administrativne procedure Bolji kontakti privrednika i ljudi iz vlade Borba protiv korupcije Smanjenje / reforma javnog sektora Smanjenje broja zaposlenih u javnim preduzećima i državnoj Ne znam 50 Prema predstavnicima privrednih subjekata, suzbijanje sive ekonomije se nalazi na trećem mestu koraka koje bi Vlada trebalo da preduzme radi poboljšanja uslova poslovanja. Baza: Ukupna ciljna populacija (N=261) Šta po vašem mišljenju treba da budu sledeći koraci Vlade da bi se poboljšali uslovi poslovanja za privredu?
 51. 51. 20% 13% 21% 18% 8% 8% 7% 8% 5% 6% 4% 12% 15% 15% 17% 8% 10% 9% 9% 5% 4% 2% 4% 19% 20% 19% 15% 13% 12% 11% 11% 8% 6% 4% 3% 13% Smanjenje poreza/ doprinosa/ obaveza prema državi Investicije/ pokretanje proizvodnje/ zapošljavanje Suzbijanje sive ekonomije Donošenje/ primena/ poštovanje zakona Subvencije / Povoljni krediti za privrednike / preduzeća Finansijske olakšice/ olakšice malim preduzećima Finansijska politika i disciplina Zdrava poslovna atmosfera, stručnost, poverenje u rad državnih organa Jednostavnije/ brže administrativne procedure Borba protiv korupcije Bolji kontakti privrednika i ljudi iz vlade Ne zna Decembar 2014 April 2015 Jul 2015 51 U odnosu na prethodni period značano manji broj predstavnika privrednih subjekata ističe suzbijanje sive ekonomije kao korak koji bi Vlada trebalo da preduzme radi poboljšanja uslova poslovanja. Baza: Ukupna ciljna populacija Šta po vašem mišljenju treba da budu sledeći koraci Vlade da bi se poboljšali uslovi poslovanja za privredu?
 52. 52. 52 HVALA NA POVERENJU

×