Spolecna prezentace partneru

1,057 views

Published on

Spolecna prezentace zapojenych instituci na konferenci NAKLIV

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,057
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spolecna prezentace partneru

 1. 1. N ově A K reativně o L idech pro I nformační V zdělávání Jan Lidmila (VOŠKISS) Jan Matula (SU) Irena Prázová (MZK) Jan Skůpa (VUT) Lukáš Plch (Mendelu) NAKLIV
 2. 2. Jan Skůpa Vysoké učení technické v Brně Jan Lidmila VOŠKISS Brno Jan Matula Slezská univerzita v Opavě Irena Prázová Moravská zemská knihovna Lukáš Plch Mendelova univerzita v Brně Univerzita Karlova Partneři projektu Univerzita Palackého v Olomouci
 3. 3. Co pro nás projekt znamená partnerství spolupráci zvyšování kompetencí sdílení zkušeností držet krok s trendy nové příležitosti
 4. 4. <ul><li>Informační centrum – celoškolské pracoviště </li></ul><ul><li>Široké spektrum aktivit v oblasti IV </li></ul><ul><li>úvody do studia pro první ročníky, </li></ul><ul><li>přednášky na konkrétní témata, </li></ul><ul><li>individuální konzultace, poradenská činnost, </li></ul><ul><li>nemoderovaný e-kurz </li></ul><ul><li>práce s doktorandy – živná půda </li></ul>Partner - Mendelova univerzita v Brně <ul><li>Témata </li></ul><ul><li>vyhledávání informací </li></ul><ul><li>práce s databázemi </li></ul><ul><li>informační zdroje pro konkrétní obory </li></ul><ul><li>citace a citační etika </li></ul><ul><li>služby knihovny a Informačního centra Mendelu </li></ul><ul><li>základy psaní odborné práce </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Různé okruhy uživatelů = Různé typy IV </li></ul><ul><li>Vzdělávání pro veřejnost </li></ul><ul><li>základy práce s informacemi </li></ul><ul><li>odborné informace (EIZ) </li></ul><ul><li>jak nakládat se specializovanými zdroji (patenty, normy) </li></ul><ul><li>forma – individuální konzultace, exkurze, přednášky, školení </li></ul><ul><li>Profesní vzdělávání </li></ul><ul><li>garance knihovnického vzdělávání v kraji (rekvalifikační kurzy, kurzy pro školní knihovny) </li></ul><ul><li>forma - přednášky, školení, odborné konference, individuální konzultace a poradenství </li></ul><ul><li>Spolupráce se školami </li></ul><ul><li>stáže a praxe studentů SŠ, VOŠ a VŠ nejen knihovnických škol </li></ul><ul><li>spolupráce na projektech </li></ul><ul><li>vedení BP a DP </li></ul>Partner - Moravská zemská knihovna
 6. 6. Partner - Vysoké učení technické v Brně Ústřední knihovna VUT <ul><li>E-learningový kurz Informační výchova VUT </li></ul><ul><ul><li>již 3 roky plně distanční kurz (především pro studenty prvních ročníků) </li></ul></ul><ul><ul><li>počet studentů se blíží třem tisícům ročně </li></ul></ul><ul><ul><li>v přípravě další kurzy věnující se této problematice (pro doktorandy apod.) </li></ul></ul><ul><li>Různé zapojení do výuky </li></ul><ul><ul><li>povinná součást předmětu </li></ul></ul><ul><ul><li>prerekvizita ke zkoušce </li></ul></ul><ul><ul><li>samostatný předmět a zápočet </li></ul></ul><ul><li>Obsah kurzu: </li></ul><ul><ul><li>informační instituce </li></ul></ul><ul><ul><li>vyhledávání a hodnocení informací </li></ul></ul><ul><ul><li>odborné databáze </li></ul></ul><ul><ul><li>problematika citování </li></ul></ul><ul><ul><li>tvorba odborné práce </li></ul></ul>
 7. 7. Partner - VOŠKISS <ul><li>tříleté denní pomaturitní studium oboru (DiS.) </li></ul><ul><li>příprava absolventů pro práci v paměťových institucích </li></ul><ul><li>4 specializace studia (zpracování informací, knihovnictví, archivnictví a správa kulturních památek) </li></ul><ul><li>praktická aplikace teoretických poznatků (přednášky, cvičení, souvislé praxe, exkurze) </li></ul><ul><li>náplň studia: informační systémy, služby, zpracování dokumentů, báze dat, informační etika atd. </li></ul>Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb
 8. 8. <ul><li>Úvod do elektronických informačních zdrojů </li></ul><ul><li>Volné zdroje </li></ul><ul><li>Licencované zdroje </li></ul><ul><li>Zásady tvorby odborných prací - prevence plagiátorství </li></ul>Akreditovaný výběrový předmět Training Trainers ICT = zaškolení skupiny lektorů z řad studentů, kteří pak realizují kurzy IV pro studenty 1. ročníku oboru knihovnictví. Partner - Slezská univerzita v Opavě Oddělení knihovnictví Ústavu bohemistiky a knihovnictví a Ústřední knihovna Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě.
 9. 9. Každá z institucí, v projektu angažovaná má své „know-how “, které se rozhodla do projektu vložit .
 10. 10. <ul><li>Školení lektorů (z řad studentů) pro lekce informačního vzdělávání </li></ul><ul><li>Zkušenosti a výsledky před-výzkumu Vlivů kurzů IVIG na studenty 1. ročníku oboru knihovnictví </li></ul><ul><li>Zkušenosti s plánováním a organizací kurzů, tvorbou, didaktikou a metodikou koncepce IVIG kurzů </li></ul>SU - Náš přínos do NAKLIVu
 11. 11. VUT - Náš přínos do NAKLIVu <ul><li>Tvorba a tutorování e-learningových kurzů </li></ul><ul><ul><li>kurzy přizpůsobovány fakultním podmínkám </li></ul></ul><ul><ul><li>zkušenosti knihovníků - tutorů zapojených do výuky </li></ul></ul><ul><li>Zkušenosti z výukou v LMS Moodle </li></ul><ul><ul><li>technické a praktické dovednosti v prostředí Moodle </li></ul></ul><ul><li>Materiály v elektronické podobě pro sdílení </li></ul><ul><ul><li>jde to i zábavnou formou </li></ul></ul><ul><ul><li>příprava multimediálních a interaktivních materiálů </li></ul></ul>
 12. 12. MZK - Náš přínos do NAKLIVu <ul><li>Stávající zkušenosti informačního vzdělávání vědecké veřejné knihovny. </li></ul><ul><li>Zajištěni specialistu z různých vědeckých oblastí </li></ul><ul><li>Praktická zkušenost informačního vzdělávání v reálném prostředí informační instituce se stejným typem uživatele (VŠ studenta). </li></ul>
 13. 13. Nejen dávat ale i brát  <ul><li>Sdílení je o dvou stranách – dávat i brát </li></ul><ul><li>Partneři projektu budou moci těžit z výhod, které jsou typické pro klastr – </li></ul><ul><li>Efektivnější komunikace a spolupráce </li></ul><ul><li>Rychlejší inovace </li></ul><ul><li>Cílenější vzdělávání </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Zvýšení kompetencí pracovníků Informačního centra – možnost zapojení více lidí do IV </li></ul><ul><li>Posílení spolupráce mezi knihovníky a pedagogy na Mendelu </li></ul><ul><li>Praktické zkušenosti ostatních partnerů s e-learningovou formou kurzů IV a jejich zapojením do studijních plánů </li></ul><ul><li>Zpětná vazba a vliv IV na naše služby </li></ul>Co nám NAKLIV přinese - MENDELU
 15. 15. <ul><li>Zvýšení kompetencí lektorů-tutorů (efektivnější výuka) </li></ul><ul><li>Pochopíme lépe cílovou skupinu – přizpůsobíme kurzy moderním trendům </li></ul><ul><li>Spolupráci, partnerství a zkušenosti od ostatních </li></ul>Co nám NAKLIV přinese - VUT
 16. 16. <ul><li>celkovou podporu v implementaci informační gramotnosti v MZK </li></ul><ul><li>e-learningové kurzy informační gramotnosti </li></ul><ul><li>širší spolupráci se studenty </li></ul><ul><li>koncepční přístup k IG </li></ul><ul><li>rozvoj vzdělávání všech kategorií uživatelů MZK </li></ul>Co nám NAKLIV přinese - MZK
 17. 17. <ul><li>Užší propojení s terciárním vzdělávacím sektorem v oboru </li></ul><ul><li>Výměnu zkušeností týkajících se informačního vzdělávání </li></ul><ul><li>Efektivnější výuku studentů díky možností většího zapojení do praxe </li></ul>Co nám NAKLIV přinese - VOŠKISS
 18. 18. <ul><li>Efektivnější spolupráci s ostatními „knihovnickými školami v oblasti IV </li></ul><ul><li>Zkušenější a kompetentnější lektory </li></ul><ul><li>Možnost nabídnout zkušenosti z výuky odborné veřejnosti (publicita!) </li></ul>Co nám NAKLIV přinese - SU
 19. 19. <ul><li>Co nám projekt přinese? </li></ul><ul><li>překonávání svých omezení (nedostatek času a pracovních sil) </li></ul><ul><li>prostor pro inovace stávajících aktivit a vznik nových </li></ul><ul><li>nové znalosti, nápady a podněty pro práci </li></ul><ul><li>efektivnější využití kapacit a know-how partnerů </li></ul>Spolupráce knihoven v oblasti IV
 20. 20. Děkujeme za pozornost www.nakliv.cz [email_address] Jan Lidmila (VOŠKISS) Jan Matula (SLU) Irena Prázová (MZK) Jan Skůpa (VUT) Lukáš Plch(Mendelu)

×