Ústřední knihovna FF MU Referenční služby <br />Národní seminář NAKLIV<br />11.-13. května 2011<br />
Kdo jsme<br />3 referenční knihovnice<br />Mgr. Eva Trochtová<br />Mgr. Tereza Matýsová<br />Mgr. Dáša Chytková<br />
Naše pracoviště<br />Ústřední knihovna FF MU<br />Architektonická ocenění budovy<br />Přes 10 000 zaregistrovaných uživate...
Co děláme<br />pomoc uživatelům při práci s klasickými <br />  a elektronickými informačními zdroji<br />vyhledávání pot...
Informační vzdělávání<br />Rande s knihovnou<br /><ul><li>podzimní semestry - seznámení studentů (nejen) 1. ročníků se slu...
Děkujeme za pozornost.<br />trochtova@phil.muni.cz<br />matysova@phil.muni.cz<br />dchytkova@phil.muni.cz<br />Referenční ...
Studijní a vědecká knihovnav Hradci Králové<br />www.svkhk.cz<br />
Vize knihovny<br />Chceme být příjemnou zastávkou na cestě za poznáním a obohacovat životy lidí poskytováním informací, vz...
Informační   vzdělávání     <br />Exkurze pro školy (velký zájem o novou budovu)<br />Úkoly pro žáky a studenty – vy...
Exkurze a lekce<br />
Po knihovně letem  Čapkovým světem<br />Lekce IVU<br />Josef Čapek : regionální osobnost<br />Práce ve skupinách, samost...
Jak dál?<br />Více spolupracovat s pedagogy<br />Tým pro lekce IVU<br />Vytvořit novou lekci<br />Pracovní listy – vhodné ...
Jste srdečně zváni…<br />
Přeji pěkný den<br />Mgr. Michaela Hašková<br />Oddělení informačních a rešeršních služeb SVK HK<br />michaela.haskova@svk...
„Dejte uživatelům Vaší knihovny slovo“<br />
O projektu<br />Projekt je unikátní aktivitou, jejímž hlavním cílem je pomoci knihovnám s orientací v rozsáhlé problematic...
O co se snažíme<br />Informovat o aktuálních trendech v oblasti výzkumů (nejen) v knihovnách.<br />Usnadnit knihovníkům a ...
Portál<br />Stěžejní místo pro všechny, kteří budou chtít v budoucnu realizovat v knihovnách nějaký typ výzkumu a současně...
E-learningový kurz „Základy výzkumů v knihovnách“ <br />Ojedinělý e-learningový kurz, který reflektuje specifika knihoven ...
Proč kurz absolvovat?<br />Kurz je vytvořen odborníky na danou problematiku - sociology, výzkumníky z praxe aj.<br />uprav...
Absolvent kurzu bude umět:<br />Definovat výzkumný problém a cíl.<br />Vybrat vhodný vzorek pro chystaný výzkum.<br />Vytv...
Kontakt<br />www: http://vyzkumy.knihovna.cz<br />e-mail: vyzkumy@knihovna.cz<br />
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI<br />
FAKULTY UP:<br />Cyrilometodějská teologická fakulta<br />1430 studentů<br />Filozofická fakulta<br />6000 studentů<br />P...
Knihovna Univerzita Palackého v Olomouci<br />má následující pracoviště:<br />Studovna PdF<br />Knihovna CMTF<br />Ústředn...
Vzdělávací akce KUP pro studenty v r. 2010<br />
Počty účastníků vzdělávacích akcí<br />
Adresné informační služby<br />
Knihovna Univerzity Palackého<br />Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc<br />http://knihovna.upol.cz<br />
Slavnostní zahájení provozu AK JU 13.1.2010<br />AK JU vznikla sloučením bývalých knihoven Pedagogické, Přírodovědecké, Z...
AK JU - AKTUÁLNĚ:<br /><ul><li> 19 tisíc registrovaných čtenářů
400 tisíc knihovních jednotek
700 odebíraných titulů periodik
240 studijních míst
50 PC připojených na internet</li></li></ul><li>Uživatelům poskytujeme tradiční služby<br />
Vzděláváme<br />
Držíme krok s dobou<br />
Nabízíme komfort individuálních studoven<br />
Jsme místo setkávání a odpočinku<br />
Nástroje.knihovna.cz<br />
Nástroje.knihovna.cz<br />Hledáte NÁSTROJ, který by vám pomohl při vaší práci?<br />  Už vás nebaví surfování po interne...
Nástroje.knihovna.cz<br />Cílem našeho projektu je:<br />nabídnout vám předmětový katalog nástrojů,<br />který ocení infor...
Nástroje.knihovna.cz<br />Co myslíme pojmem „nástroj“?<br />Počítačový program,který je:<br /> často velmi jednoduchý a je...
Nástroje.knihovna.cz<br />Tématickézaměření katalogu:<br />Audio - Video<br />       Grafika<br />Management osobní...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Naser - prezentace knihoven

975 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Naser - prezentace knihoven

 1. 1.
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15. Ústřední knihovna FF MU Referenční služby <br />Národní seminář NAKLIV<br />11.-13. května 2011<br />
 16. 16. Kdo jsme<br />3 referenční knihovnice<br />Mgr. Eva Trochtová<br />Mgr. Tereza Matýsová<br />Mgr. Dáša Chytková<br />
 17. 17. Naše pracoviště<br />Ústřední knihovna FF MU<br />Architektonická ocenění budovy<br />Přes 10 000 zaregistrovaných uživatelů <br />přes 218000 svazků ve volném výběru<br />přes 500000 svazků v uzavřených skladištích<br />studovny pro 500 studentů <br />přes 100 studijních míst s PC<br />
 18. 18. Co děláme<br />pomoc uživatelům při práci s klasickými <br /> a elektronickými informačními zdroji<br />vyhledávání potřebné literatury, referenční dotazy<br />pomoc s orientací ve službách knihovny <br />tvorba návodů a informačních letáků<br />tvůrci a přednášející v kurzech informačního vzdělávání ÚK FF MU<br />tutorky Kurzu práce s informacemi (KPI)<br />správa FB<br />
 19. 19. Informační vzdělávání<br />Rande s knihovnou<br /><ul><li>podzimní semestry - seznámení studentů (nejen) 1. ročníků se službami knihovny a katalogem Aleph.</li></ul>Lekce IV<br /><ul><li>převážně EIZ MU, programy MS Office, od 2010 - kreativní techniky pro úspěšné studium, prezentování, Second Life a další (spolupráce i s externisty</li></ul>E- learningový Kurz práce s informacemi (KISK) - tvorba a tutorování vybraných modulů.<br />Spolupráce s katedrami FF - prezentace informačních zdrojů pro konkrétní obory (český jazyk, psychologie, klasická studia, pedagogika).<br />Individuální instruktáže v knihovně.<br />
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22. Děkujeme za pozornost.<br />trochtova@phil.muni.cz<br />matysova@phil.muni.cz<br />dchytkova@phil.muni.cz<br />Referenční služby<br />Ústřední knihovna FF MU<br />http://knihovna.phil.muni.cz<br />http://www.facebook.com/rs.knihovnaffmu<br />
 23. 23. Studijní a vědecká knihovnav Hradci Králové<br />www.svkhk.cz<br />
 24. 24. Vize knihovny<br />Chceme být příjemnou zastávkou na cestě za poznáním a obohacovat životy lidí poskytováním informací, vzdělání, zážitků a inspirace<br />
 25. 25. Informační vzdělávání <br />Exkurze pro školy (velký zájem o novou budovu)<br />Úkoly pro žáky a studenty – vyhledávání dokumentů a informací v nich<br />Práce s databázemi<br />Spolupráce se školami – projekty<br />Lekce informační výchovy – IVU<br />Sekce pro informační vzdělávání uživatelů (SDRUK)- 3 semináře v HK a v Brně<br />
 26. 26. Exkurze a lekce<br />
 27. 27. Po knihovně letem Čapkovým světem<br />Lekce IVU<br />Josef Čapek : regionální osobnost<br />Práce ve skupinách, samostatnost<br />Orientace v knihovně<br />Vyhledávání informací – knihy, periodika, CD rom, databáze, internet<br />Prezentace získaných informací a vlastních názorů<br />Kritické myšlení, klíčové kompetence<br />
 28. 28. Jak dál?<br />Více spolupracovat s pedagogy<br />Tým pro lekce IVU<br />Vytvořit novou lekci<br />Pracovní listy – vhodné otázky a úkoly<br />Zaměřit se na vhodné metody<br />Prezentace práce a názorů studentů<br />Zpětná vazba<br />
 29. 29. Jste srdečně zváni…<br />
 30. 30. Přeji pěkný den<br />Mgr. Michaela Hašková<br />Oddělení informačních a rešeršních služeb SVK HK<br />michaela.haskova@svkhk.cz<br />
 31. 31. „Dejte uživatelům Vaší knihovny slovo“<br />
 32. 32. O projektu<br />Projekt je unikátní aktivitou, jejímž hlavním cílem je pomoci knihovnám s orientací v rozsáhlé problematice výzkumů<br />Cílem je vytvořit online centrum pro všechny zájemce z knihovní praxe.<br />Realizace projektu probíhá v úzké spolupráci s odborníky z oblasti knihovnictví, čtenářství, sociologie aj.<br />
 33. 33. O co se snažíme<br />Informovat o aktuálních trendech v oblasti výzkumů (nejen) v knihovnách.<br />Usnadnit knihovníkům a informačním pracovníkům orientaci v problematice sociálněvědného výzkumu.<br />Vzdělávat knihovníky a informační pracovníky pomocí e-learningového kurzu Základy výzkumů v knihovnách a pomocí plánovaných workshopů.<br />
 34. 34. Portál<br />Stěžejní místo pro všechny, kteří budou chtít v budoucnu realizovat v knihovnách nějaký typ výzkumu a současně jim bude záležet na profesionalitě a odborném provedení.<br />Na portálu najdete:<br />Praktické informace vhodné pro realizaci výzkumů, návody a tutoriály. <br />On-line aplikaci pro tvorbu dotazníků.<br />Předem vytvořené šablony pro různé typy výzkumů. <br />
 35. 35. E-learningový kurz „Základy výzkumů v knihovnách“ <br />Ojedinělý e-learningový kurz, který reflektuje specifika knihoven a informačních institucí při provádění sociálněvědného výzkumu.<br />
 36. 36. Proč kurz absolvovat?<br />Kurz je vytvořen odborníky na danou problematiku - sociology, výzkumníky z praxe aj.<br />upraven pro potřeby knihovníků a informačních pracovníků, <br />zohledňuje specifika výzkumů v knihovnách,<br />obohacen o skutečné příklady z praxe,<br />kurz je tutorovaný – s možností zpětné vazby,<br />po absolvování kurzu získáte certifikát akreditovaný MŠMT.<br />
 37. 37. Absolvent kurzu bude umět:<br />Definovat výzkumný problém a cíl.<br />Vybrat vhodný vzorek pro chystaný výzkum.<br />Vytvořit metodologicky bezchybný dotazník. <br />Správně vyhodnotit získaná data.<br />Prezentovat získaná výzkumná zjištění.<br />
 38. 38. Kontakt<br />www: http://vyzkumy.knihovna.cz<br />e-mail: vyzkumy@knihovna.cz<br />
 39. 39. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI<br />
 40. 40. FAKULTY UP:<br />Cyrilometodějská teologická fakulta<br />1430 studentů<br />Filozofická fakulta<br />6000 studentů<br />Právnická fakulta<br />2270 studentů<br />Pedagogická fakulta<br />4890 studentů<br />Fakulta tělesné kultury<br />2560 studentů<br />Fakulta zdravotnických věd<br />860 studentů<br />Lékařská fakulta<br />2220 studentů<br />Přírodovědná fakulta<br />3940 studentů<br />
 41. 41. Knihovna Univerzita Palackého v Olomouci<br />má následující pracoviště:<br />Studovna PdF<br />Knihovna CMTF<br />Ústřední knihovna<br />Knihovna FZV<br />Knihovna LF<br />Knihovna FTK<br />Knihovna PF<br />Knihovna PřF<br />
 42. 42.
 43. 43.
 44. 44.
 45. 45. Vzdělávací akce KUP pro studenty v r. 2010<br />
 46. 46. Počty účastníků vzdělávacích akcí<br />
 47. 47.
 48. 48. Adresné informační služby<br />
 49. 49. Knihovna Univerzity Palackého<br />Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc<br />http://knihovna.upol.cz<br />
 50. 50.
 51. 51. Slavnostní zahájení provozu AK JU 13.1.2010<br />AK JU vznikla sloučením bývalých knihoven Pedagogické, Přírodovědecké, Zdravotně sociální a Zemědělské fakulty. V jejím rámci působí také Knihovna biologických pracovišť AV ČR a Rakouská knihovna. <br />
 52. 52. AK JU - AKTUÁLNĚ:<br /><ul><li> 19 tisíc registrovaných čtenářů
 53. 53. 400 tisíc knihovních jednotek
 54. 54. 700 odebíraných titulů periodik
 55. 55. 240 studijních míst
 56. 56. 50 PC připojených na internet</li></li></ul><li>Uživatelům poskytujeme tradiční služby<br />
 57. 57. Vzděláváme<br />
 58. 58. Držíme krok s dobou<br />
 59. 59. Nabízíme komfort individuálních studoven<br />
 60. 60. Jsme místo setkávání a odpočinku<br />
 61. 61. Nástroje.knihovna.cz<br />
 62. 62. Nástroje.knihovna.cz<br />Hledáte NÁSTROJ, který by vám pomohl při vaší práci?<br /> Už vás nebaví surfování po internetu <br /> a pátrání po tom nejvhodnějším?<br />My vám rádi vhodný nástroj doporučíme!<br />
 63. 63. Nástroje.knihovna.cz<br />Cílem našeho projektu je:<br />nabídnout vám předmětový katalog nástrojů,<br />který ocení informační pracovníci, knihovníci, pedagogové a také studenti při své práci.<br />Začali jsme minulý rok v rámci Aplikačního semináře při KISK v Brně. <br />
 64. 64. Nástroje.knihovna.cz<br />Co myslíme pojmem „nástroj“?<br />Počítačový program,který je:<br /> často velmi jednoduchý a jednoúčelový<br /> nainstalovaný na počítači nebo přístupný online<br /> volně šiřitelný (alespoň v základní verzi)<br /> přínosný a využitelný pro naše uživatele<br />
 65. 65. Nástroje.knihovna.cz<br />Tématickézaměření katalogu:<br />Audio - Video<br /> Grafika<br />Management osobních informací<br /> Práce s textem<br /> Překladače a slovníky<br /> Sociální sítě a kolaborativní nástroje<br /> Výuka<br />
 66. 66. Nástroje.knihovna.cz<br />Tématickézaměření katalogu:<br /> Citace a bookmarking<br /> Komunikace<br /> Ostatní<br /> Prezentace informací<br /> Práce se soubory<br /> Vyhledávací nástroje<br /> Výzkum, feedback<br />
 67. 67. Nástroje.knihovna.cz<br />Zapojte se i vy do tvorby katalogu!<br /><ul><li> hodnocením vyzkoušeného nástroje
 68. 68. vložením vlastní recenze
 69. 69. doporučením vhodného nástroje...</li></ul>Anebo prostě jen přijďte na náš portál! :)<br />
 70. 70. Nástroje.knihovna.cz<br />Co dále připravujeme?<br /><ul><li> recenze a doporučení nástrojů od odborníků
 71. 71. pro registrované uživatele komunitní síť
 72. 72. vlastní videonávody</li></ul>Vaše Nástroje.knihovna.cz!<br />nastroje.knihovna.cz@gmail.com<br />http://www.facebook.com/nastroje.knihovna.cz<br />http://www.twitter.com/nastroje<br />

×